UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

 

Kurser, forskarutbildningen i utbildningsociologi

Allmän information om forskarutbildningen i utbildningssociologi vid Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/foutb.htm

Se även mer fullständig förteckning över kurser på forskar-, master- och grundnivå
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>


Kommande kurs

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan.-april 2013
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-13-kap.htm>

Ett urval tidigare kurser

(omvänd kronologisk ordning)

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis, Uppsala University, 3-7 Sept. 2012 (intensivkurs).
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-gda.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2012
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-kap.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), febr. -juni 2011
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-kap.htm

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis, 18-22 Oct. 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm

Forskarutbildningskurs Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbhist-trad.htm>

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis, 18-22 Oct. 2010 (intensivkurs).
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-gda.htm>

Momentet "Utbildnings- och kultursociologi" (3,75 hp), sept 2010, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbvet-trad.htm>

Nordic Graduate Course (nordisk forskarutbildningskurs) Sociology of Education, University of Iceland, Reykjavik, May 13th-20th, 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-soced-reykjavik.htm>
<http://vefsetur.hi.is/phdsoced/>

Forskarutbildningskurs Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, mars-juni 2010
Enbart för doktoranderna inom forskarskolan "Flerspråkighet, litteracitet och utbildning" (FLU)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-metod-flu.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbhist-trad.htm>

Momentet Utbildnings- och kultursociologi (3,75 hp), sept-okt 2009, inom forskarutbildningskursen Utbildningsvetenskap, traditioner (15 hp), ht 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbvet-trad.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp), april-maj 2009, inom forskarutbildningkursen Teori och metod (15 hp)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod-foutb.htm>

Graduate course Historical controversies. Modernisation and Mobilisation: State, Nation and Gender in Europe, 1600–2000, April-June 2009.
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-oxup-historical-controversies.pdf>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-juni 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm>

Momentet Vetenskapsteori inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-vetteo.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2008- jan 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-uvtrad.htm>

Momentet Vetenskapsteori inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, 2008
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-vetteo.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin (3,75 hp) inom forskarutbildningskursen Teori och metod
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-metod-foutb.htm>

Forskarutbildningskursen Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), jan-mars 2008
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbhist-trad.htm>

orskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), okt 2007- jan 2008
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap07.htm>

Forskarutbildningskurs Geometric Data Analysis II (3 ETCS), med seminarier 23-26 okt 2007
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-gda.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS), sept 2007- jan 2008
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-uvtrad-07.htm>

Momentet Vetenskapsteori inom kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, ht 2007
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-vetteo.htm>

Forskarutbildningskurs Databasdesign och webbprogrammering för utveckling av forsknings- och undervisningsresurser (9 hp)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-databasdesign.htm>

Momentet Metoder inom utbildnings- och kultursociologin, april-juni 2007, inom forskarutbildningskursen Teori och metod
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbkulsoc-07.htm>

Utbildning och kultur, forskningsmetoder I (5 p) (kurskod 4LU035), jan-maj 2007
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-ukmet.htm>

Utbildning och kultur, forskningstraditioner I (5 p) (Kurskod 4LU034), jan-maj 2007
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-ukt1-06.htm>

Forskarutbildningskurs Correspondence Analysis in the Sociology of Education and Culture (3 ECTS), Sep. 11-15, 2006
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06-eng.htm>

Forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p), mars-juni 2006
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap06.htm>

Forskarutbildningskurs Utbildningshistorisk introduktionskurs (5 p), febr-maj 2006
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-utbhist-intro-06.htm>

Forskarutbildningskurs Vetenskapssociologi. Pierre Bourdieu och hans meningsmotståndare (5 p), april-juni 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm>

Forskarutbildningskurs Samhällsvetenskapens klassiker (5 p), jan-mars 2005
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-svk05.htm>

 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/cou-foutb-utbsoc.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2012 SEC, Uppsala universitet   |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: