Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-uvtrad.htm 

--------------------------

Forskarutbildningskursen
Utbildningsvetenskap, traditioner (15 ECTS)

Uppsala universitet, sept 2008- jan 2009

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-uvtrad.htm

Kursen är avsedd för doktorander, särskilt relativt nyantagna, i ämnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Flertalet är verksamma vid Institutionen för didaktik, Pedagogiska institutionen eller Institutionen för utbildning, kultur och medier, dvs. de tre institutioner som ingår i Pedagogikumorganisationen.

Lokal: åtminstone inledningsvis Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala.

Lärare är Donald Broady, Ulf P. Lundgren, Leif Östman och Ann-Carita Evaldsson, vilka ansvarar för var sin fjärdedel av kursen.

Kursen ger en översikt över vetenskapliga traditioner inom bland annat pedagogisk psykologi, sociologi, tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism, amerikansk pragmatism, etnometodologi och samtalsanalys, utvecklingspsykologi och barndomssociologi.

Schema
Litteratur
Vägbeskrivning och karta


Schema

"?" anger att tidpunkt och lokal meddelas direkt från seminarieledaren.

Onsd 2008-09-10 kl 13.15-16.30 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism. Samt något om klassisk tysk och fransk sociologi. Seminarieledare: Donald Broady. Läs i förväg Gilje & Grimmen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar.

Torsd 2008-09-25 kl 13.15-16.30 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Klassisk och nyare fransk sociologi med tonvikt vid studier av utbildning. Seminarieledare: Donald Broady. Läs i förväg  Durkheim, L'Évolution pédagogique en France. Ta även med häftet Läsestycken för samhällsvetare.

Senast lörd 4 okt kl 24.00 skall deltagarna skicka en examinations-pm till Donald Broady, donald.broady@edu.uu.se.

Tisd 2008-10-07 kl 09.15-12.00 i rum 1219, Seminariet, Seminarieg. 1:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Donald Broady

? Ped inst, Stureg. 4:
Psykologi och ramfaktorteori. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

? Ped inst, Stureg. 4:
Utbildningspolitik. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

? Ped inst, Stureg. 4:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Ulf P. Lundgren

Torsd 2008-11-20 kl 09.15-12.00, Seminariet, Seminarieg. 1.
Seminarieledare: Leif Östman. Läs i förväg Altman & Rogoff, Fann, Wittgenstein.

Tisd 2008-11-25 kl 09.15-12.00, Seminariet, Seminarieg. 1.
Seminarieledare: Leif Östman.

Tisd 2008-12-02 kl 09.15-12.00, Seminariet, Seminarieg. 1:
Ventilering av deltagarnas PM. Seminarieledare: Leif Östman

Tisd 2008-12-09 kl 09.15-12.00, rummet Doktoranden, Pedagogiska institutionen, Stureg. 4:
Etnometodologi och samtalsanalys. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson

Läs i förväg:
Duranti, A., & Goodwin, C. (Eds.) (1992). Rethinking context. Language as an interactive phenomenon.  (introduktionskapitel) New York: Cambridge University Press. p. 1-42
Goffman, E. (1964). The neglected situation. American Anthropologist; 66(3)
Hammersley, Martin (2003) Conversation Analysis and Discourse Analysis: Methods or Paradigms? Discourse & Society, Vol. 14, No. 6, 751-781
Heritage, J. (2001). Goffman, Garfinkel and Conversation Analysis. In Wetherell, Margret, Taylor, Stephanie, & Simeon, J. Yates (Eds.). Discourse Theory and Practice. A Reader. London: Sage Publications. p. 47-56.
Hester, S. & Francis, D. (2000). Local educational order. Ethnomethodological studies of knowledge in action. Amsterdam: John Benjamins. (introduktionskapitel)
Maynard, D.W. & Clayman, S.E. (1991). The diversity of ethnomethodology. Annual Review of Sociology, 17; 385-418
Stokoe, E. & Smithson, J. (2001). "Making gender relevant: Conversation analysis and gender categories in interaction", Discourse & Society, 12(2): 243-269.

Tisd 2008-12-16 kl 09.15-12.00, rummet Doktoranden, pedagogiska institutionen, Stureg. 4:
Utvecklingspsykologi, barndomssociologi. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson.

Läs i förväg:
Corsaro, W. (1997). The Sociology of Childhood. Thousand Oaks: Pine Forge Press. (kap. 1-2, 5-8)
Corsaro W. & D. Eder (1990). Children's Peerculture. Annual Review of Sociology. 16:197-220.
Evaldsson, Ann-Carita (2009 u.u.). Play and games. I Jens Qvortrup, William Corsaro, Michael-Sebastian Honig & Gill Valentine, Handbook of Childhood Studies. Palgrave Macmillan
Hallden, G. (2003). Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. Pedagogisk forskning i Sverige, nr. 8:1-2, s. 13-24.
James, Al., C. Jenks & A. Prout (1990). Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological Study of Childhood. London: The Falmer Press. (kap 1)

Tisd 2009-01-20, rummet Doktoranden, Pedagogiska institutionen, Stureg. 4:
Ventilering av deltagarnas pm. Seminarieledare: Ann-Carita Evaldsson


Kursplan, prel. version


Utbildningsvetenskap, traditioner (15 högskolepoäng)

Kursen Utbildningsvetenskap, traditioner är en gemensam kurs inom utbildning på forskarnivå i ämnena Didaktik, Pedagogik och Utbildningssociologi vid Uppsala Universitet.

Beslut

Beslutad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för utbildning, kultur och medier 2008-XX-XX

Utbildningsnivå

Utbildning på forskarnivå

Betygsskala

För denna kurs ges betygen G Godkänd, U underkänd.

Examinator

Lärare är professorerna Donald Broady, Ann-Carita Evaldsson, Ulf P. Lundgren och Leif Östman, vilka ansvarar för var sin del av kursen i enlighet med nedanstående ordning:

Mål

Kursen är avsedd för doktorander, särskilt relativt nyantagna, i ämnena didaktik, pedagogik och utbildningssociologi vid Uppsala universitet och syftar till att deltagarna skall få en verblick över centrala forskningstraditioner och problemområden inom det utbildningsvetenskapliga området.

Innehåll

Kursen behandlar vetenskapliga traditioner inom bland annat pedagogisk psykologi, sociologi, tysk hermeneutik och fenomenologi, fransk strukturalism och poststrukturalism, amerikansk pragmatism, etnometodologi och samtalsanalys, utvecklingspsykologi och barndomssociologi.

Donald Broady:
- Sociologi
- Tysk hermeneutik och fenomenologi
- Fransk strukturalism och poststrukturalism

Ulf P. Lundgren:
- Psykologi och ramfaktorteori
- Utbildningspolitik

Leif Östman:
- Amerikansk pragmatism
- Diskursanalys

Ann-Carita Evaldsson:
- Etnometodologi och samtalsanalys
_Utvecklingspsykologi, barndomssociologi

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.


Litteratur

Litteratur till kursens första fjärdedel, momentet "Utbildnings- och kultursociologi", motsv. seminarierna i veckorna 37-41 2008 med Donald Broady som seminarieledare

Bland dessa texter är Gilje & Grimmen den enda som deltagarna behöver köpa eller låna.

***

Litteratur till kursens andra fjärdedel, med Ulf P. Lundgren som seminarieledare

***

Litteratur till kursens tredje fjärdedel, med Leif Östman som seminarieledare

***

Litteratur till kursens fjärde fjärdedel, med Ann-Carita Evaldsson som seminarieledare

Samtalsanalys och etnometodologi
Se schemat ovan, seminariet 2008-12-09

Utvecklingspsykologi och barndomsociologi
Se schemat ovan, seminariet 2008-12-16


Vägbeskrivning och karta

Seminarierna, åtminstone de tre första, sker i Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Vägbeskrivning för resenärer: Seminariebyggnaden är ett pampigt tegelhus i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariebyggnaden när du kört över ån och svängt först till vänster, sedan till höger. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/karta-m-seminariet.gif>.


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-uvtrad.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 2011-09-11

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-uvtrad.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2016 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 28 September, 2019