Addresses

Seminars and offices

Seminars either at Humanistiskt Centrum in Campus Engelska parken (next to the cemetery, behind the library Carolina Rediviva) or at Campus Blåsenhus (next to the Castle and the Botanic Garden)
   Most collaborators have offices at either of these campus sites.
   See maps or visit http://katalog.uu.se/map and search for "Engelska parken" or "Blåsenhus".

Postal address

SEC/Donald Broady, Sociologiska inst.,
Uppsala universitet,
Box 624,
SE-751 26 Uppsala, Sweden

More addresses

   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SECPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/sec/tools.htm 

Tools for the Sociology
of Education and Culture

(Verktyg för utbildnings- och kultursociologin)

This page is later on to be extented to a collection of suggestions and guidelines.

Tanken är att efterhand utöka detta till en samling av handledningar, förslag på litteratur och datorprogram samt allehanda tips och länkar. Återstår att göra.

Geometric Dataanalysis (Geometrisk dataanalys)

Geometrisk dataanalys kallades ursprungligen rätt och slätt l'analyse des données. Upphovsman Jean-Paul Benzécri, med start under 1960-talet.  I familjen geometrisk dataanalysis ingår tekniker som enkel korrespondensanalys och multipel korrespondensanalys samt nyare varianter såsom strukturerad dataanalys och klasspecifik analys, jämte varianter av principalkomponentanalys, euklidisk klassificering m.m.

Standardverk: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis: From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis (Kluwer, 2004).
Liten introduktion: Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Multiple Correspondence Analysis (QASS series, Vol. 163, Sage, 2010).

Sedan många år har SEC i Uppsala anordnat kurser med tonvikt vid olika varianter av korrespondensanalys och ofta med Henry Rouanet (nu avliden) och Brigitte Le Roux, Frédéric Lebaon med flera franska specialister som gästlärare.  De färskaste versionerna av materialet som används i dessa kurser jämt övningsdataset finns tillgängligt från webbsidan för den kurs "Geometric Data Analysis" som gavs i sept-–okt. 2018
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-18-gda.htm>

Bland tillgängliga statistikprogram rekommenderar vi SPAD,
http://www.coheris.com/produits/analytics/logiciel-data-mining/
Testversion fritt tillgänglig på
http://www.coheris.com/ressources/essai-gratuit/coheris-analytics-spad/

Begrepp som kapital och fält, metoder som prosopografi

används flitigt i undersökningarna inom SEC.  För litteraturförslag, definitioner m.m. se på webben materialet till den återkommande kursen "Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur" som senast gavs nov. 2019 – jan. 2020 <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-19-kap.htm>

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/tools.htm 

Valid CSS!Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
©  2024     SEC, Uppsala universitet | Responsible: Donald Broady | Last updated: 15 April 2024