URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/uh/

 

 

Denna sida uppdateras ej längre. För uppdaterad information om utbildningshistoria vid EDU, se SHEDs hemsida

Utbildningens sociala och ekonomiska historia

(Social and Economic History of Education)

Arbetsgruppen för utbildningens sociala och ekonomiska historia samlar forskare inom SEC som intresserar sig för det historiska studiet av bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande.

Till arbetsgruppens viktigaste verksamhet hör det utbildningshistoriska seminariet, som i regel hålls den första torsdagen varje månad, klockan 13.15-15, följt av postseminarium. Vid seminariet ventileras arbetstexter, från forskare både inom och utom arbetsgruppen. Denna sida uppdateras ej längre. För uppdaterad information om utbildningshistoria vid EDU, se SHEDs hemsida

Koordinatorer

Esbjörn Larsson, docent i historia, lektor i utbildningshistoria, Uppsala universitet. esbjörn.larsson@edu.uu.se

Johannes Westberg, docent i historia, lektor i utbildningshistoria, Uppsala universitet. johannes.westberg@edu.uu.se

Övriga medlemmar

Anne Berg, Fil. Dr i historia, Uppsala universitet.

Peter Bernhardsson, Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Samuel Edquist, Fil. Dr, docent i historia, Uppsala universitet.

Germund Larsson, Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Sofia Lindgren, Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Jörgen Mattlar, Fil. Dr och lektor i didaktik, Uppsala universitet.

Madeleine Michaëlsson, Doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Ingrid Nordqvist, Doktorand, Gävle,

Johan Prytz, Fil. Dr i matematik och lektor i didaktik, Uppsala universitet.

Sara Backman Prytz, Fil. Dr i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Stefan Rimm, Fil. Dr i pedagogik, Örebro universitet.

Petter Sandgren, doktorand, European University Institute, Florens

Magnus Svensson, doktorand i historia, Uppsala universitet.

Ola Winberg, doktorand i historia, och adjunkt vid EDU, Uppsala universitet.

Andreas Åkerlund, Fil. Dr. i historia, Uppsala universitet.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/uh/
Last updated 2006
Back to SEC home page