Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-21.htm 

Events, seminars and conferences 2021

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2021.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2021-01-14.   Utbildningshistoriska seminariet, Innovation and change in Swedish school mathematics in an era of decentralisation. Johan Prytz.
2021-01-20.   Seminar Massification, Unification, Marketisation, Internationalisation: A Socio-Political History of Higher Education in Sweden 1945–2020. Mikael Börjesson & Tobias Dalberg.
2021-02-25.   Seminar Autonomy for Whom? Governance of What? The Rationality of Academic Freedom. Sharon Rider.
2021-02-03.   Seminar The Decollegialization of the University. Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg.
2021-02-04.   Utbildningshistoriska seminariet, Den svenska skolans omvandling på lokal nivå 1950–1968. Åsa Melin.
2021-02-04.   Seminarium Forskningsetiska samtal 2: Om jäv och kvalitet i interna beredningar och kollegiala processer. Anders Ekström.
2021-02-10.   Seminarium, ventilering av avhandlingsplan, Striden mellan frihetsivrarna. Den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1945–2020.  Moa Lindqvist.
2021-02-17.   Seminar Should I stay or should I go? The social and geographical trajectories of Eastern European graduates. Mette Ginnerskov-Dalberg.
2021-03-04.   Seminarium Forskningsetiska samtal 3: Vetenskapligt utbyte med diktaturer – institutionell etik. Dan Larhammar,  Johan Lagerkvist & Sven Widmalm.
2021-03-10.   Seminar Curricular Blind Spots: How Course Consideration Varies Across Undergraduate Students. Tobias Dalberg.
2021-03-16.   Start graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2021-03-17.   SSH Forum SSH studies – Questions, ideas, challenges  Panel discussion on studies of Social Sciences and Humanities.
2021-03-17.   Seminar The University as a Revolutionary Constitution. Steve Fuller.
2021-03-18.   Utbildningshistoriska seminariet, Making ends meet – factors promoting and inhibiting administrative growth at Finnish and Swedish universities. Janne Holmén.
2021-03-24.   Seminar EU-elite Formation: the College of Europe and its students. Sara Lindberg.
2021-03-31.   Seminarium Den familjära förskolan. Bildningsborgerskapets tidiga val för sina barn. Esbjörn Larsson, Ida Lidegran & Mette Ginnerskov Dahlberg.
2021-04-08.   Seminarium Forskningsetiska samtal 4: Kollegialitet, konkurrens och vetenskapliga värden. Christian Berggren & Solmaz Karabag.
2021-04-08.   Utbildningshistoriska seminariet, Kristendomsundervisningens förändring i folkskolan 1920–1970. Emma Hellström. .
2021-04-21.   Seminar The persisting social structure of higher education in the context of radical system change and expansion: the Swedish case. Mikael Börjesson.
2021-04-21.   Seminar Refashioning Bourdieu. A socio-bibliometric analysis of Bourdieu references in research on elite education 2000-2018. Mikael Palme & Pablo Lillo Cea.
2021-04-28.   Seminarium Living the Swedish model during the Covid-19 Pandemic. Ida Lidegran, Elisabeth Hultqvist, Emil Bertilsson & Emma Laurin.
2021-04-29.   Seminarium Forskningsetiska samtal 5: Tema ej fastställt
2021-04-29.   Utbildningshistoriska seminariet, Ventilering av text av Tuva Nodeland.
2022-05-09 – 2022-05-10.  Workshop Field Theory, Globalization and Education. Uppsala universitet.
2021-05-19.   Seminarium Unsuitable Strategies or Unwilling Students? Internationalization and the Case of Swedish Teacher Education . Corinne Platten.
2021-05-20.   Utbildningshistoriska seminariet, Uppoffrandets ekonomi. Anne Berg
2021-05-26.   Seminar Anatomy of a practice: determinants and consequences of applications to higher education. Yann Renisio, Emil Bertilsson & Astrid Collsiöö.
2021-06-04.   Disputation Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm. Emma Laurin
2021-06-10.   Utbildningshistoriska seminariet, Fostran i skolan. Viktor Englund.
2021-09-01.   Seminarium, Utbildning över disciplinära gränser: Kombivetenskapernas plats och funktion i svensk högre utbildning .  Lisa Backman.
2021-09-23.   Utbildningshistoriska seminariet, Utbildning och vård på institution. Barn med epilepsi i Sverige 1890-1930. Johanna Ringarp.
2021-09-28 – 2021-09-29.   Start Part 2 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2021-09-29.   Seminar, What is and how to study inter- multi-, trans- and postdisciplinarity?.  Yann Renisio, Claes-Fredrik Helgesson, Ida Lidegran, Johan Boberg, Mikael Börjesson & Jennifer Waddling.
2021-10-05.   Start forskarutbildningskurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur. Donald Broady.
2021-10-06.   Seminarium, Att fostra framtidens kvinnor: Den kommunala flickskolan och kvinnliga medborgare i Stockholm 1928–1974.  Rebecka Göransdotter.
2021-10-14.   Utbildningshistoriska seminariet, Å forstå fortiden – og formidle for fremtiden: Historisk kunnskap for lærerutdanningen. Merethe Roos.
2021-10-11.   Webinar, The state of academic freedom. Arr. PaTHES and HERO.
2021-10-20.   Frukostseminarium, Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering. André Bryntesson & Mikael Börjesson. Arr. UKÄ.
2021-10-28.   Utbildningshistoriska seminariet, The Making of a Docile Workers: Descriptions of the working poor and the social order in the Läsebok för folkskolan, 1868–1910s . Anne Berg & Esbjörn Larsson.
2021-11-10.   Seminarium, Playing with the Global. The Use of Internationally Profiled Preschools as a Parenting Strategy.  Jenny Waddling.
2021-11-17.   Seminar, The "World-Class" Ordination. Sociogenesis and Structure of a Global Space of Universities.   Pablo Lillo Cea.
2021-11-18.   Seminar, Gendered Relations in Elite Occupations. Varieties of Gender Regimes in the European Space of Top Managers.   Thierry Rossier.
2021-11-18.   Utbildningshistoriska seminariet, ’Svag elev’ som social representation i Statens offentliga utredningar: stabilitet och förändring 1938–2019 .  Therese Friberg
2021-11-24.   Seminarium, Forskningsetiska samtal 6: Den goda forskningsmiljön – finns den och hur skapar man den? . Lena Claesson-Welsh, Johan Elf & Bo Rothstein.
2021-11-23 – 2021-11-25.   Start Part 3 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron et al.
2021-11-24.   Seminar, Sociology in Sweden from a comparative perspective. Kristoffer Kropp, Josef Ginnerskov & Ricardo Xavier Cevallos Salgado.
2021-12-01.  –  Cancelled, will not take place!!!   Seminar, Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification. Leonora Dugonjic-Rodwin.
2021-12-02.   Utbildningshistoriska seminariet, Seminarium med Anne Berg.
2021-12-08.   Seminarium, Aktuella utbildningssociologiska undersökningar. André Bryntesson, Mikael Börjesson, Emma Laurin, Joakim Olsson, Emil Bertilsson.
2021-12-16.   Utbildningshistoriska seminariet, ’En menige mans humaniora eller en förödande nationalolycka: Läsebok för folkskolan i ett nordiskt perspektiv ca 1870–1920. Henrik Edgren.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas fr.o.m. dec. 2021 av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Kontaktperson för arrangemang anordnade av Hero (Higher Education as Research Object, <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>) är Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Under coronapandemin äger seminarierna dock som regel rum på webbplattformen Zoom.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2021, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-21.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.on


2021-01-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Innovation and change in Swedish school mathematics in an era of decentralisation: The role of the teacher journal Nämnaren and the case of algebra, 1980––2011

Ventilering av en text av Johan Prytz

Tid: Torsd 14 jan. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-01-20.  SEC seminar

Massification, Unification, Marketisation, Internationalisation: A Socio-Political History of Higher Education in Sweden 1945–2020

Seminar with Mikael Börjesson &  Tobias Dalberg

Time: Wednesday 20 Jan. 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-01-25.  Seminar

Autonomy for Whom? Governance of What? The Rationality of Academic Freedom

Seminar with Sharon Rider, Filosofiska institutionen, Uppsala universitet.

Time: Monday 25 Feb. 2021 at 17.15–19.00
Place: the web platform Zoom

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Arranged by:
The Graduate Seminar in the Philosophy of Language and Culture, Uppsala University <https://www.filosofi.uu.se/forskning/seminarier-och-lasgrupper/sprak--och-kulturfilosofi/>
in collaboration with Högre seminariet i filosofi, Åbo akademi <https://blogs.abo.fi/filosofi/forskarseminarium/>

Everyone who is interested is welcome.


2021-02-03.  SEC seminar

The Decollegialization of the University

Seminar with Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg.

Time: Wednesday 3 Feb. 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

Abstract
This article surveys the current management ideals of higher education institutions. Our point of departure is that changes in managerial ideals at the macro level can have direct effects on the micro level, for example, in regard to how decisions about teaching and research, and recruitment of academic staff, are made. We present an empirical study of evolving governance structures including all government-funded Swedish universities and university colleges (31 institutions). The point of departure is the Autonomy Reform of 2010, which resulted in a deregulation of the Higher Education Act, and a loss of constitutional support for collegial bodies. To assess the consequences of the reform, we examined collegial bodies and academic leadership posts before the reform (2010) and after (2020). Our findings show escalating line management in the appointment of academic leaders, a diluted role for collegial expertise, and a loss of decision-making authority for collegial bodies. What we observe is the decollegialization of the university. Our study contributes to the existing literature with an unusually comprehensive and fine-grained analysis of the consequences of new managerial ideals at the academic workshop floor.

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2021-02-04  Seminarium i HEROs serie Forskningsetiska samtal

Om jäv och kvalitet i interna beredningar och kollegiala processer

Tid: Torsd. 4 febr. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Webbplattformen Zoom.

Diskussionsinledning av Anders Ekström, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet.

Vi har under flera år haft en utveckling med fler och fler interna satsningar, utlysningar och strategiska processer som kräver beredning på olika nivåer på universitetet. Samtidigt upplever vi ofta att det är svårt att rekrytera till olika kollegiala uppdrag, än mindre hinna utveckla kvaliteten i hur uppdragen utförs. Det skapar ett antal reella och potentiella problem kopplade till frågor om beredningskvalitet och jävshantering i våra interna processer. Vad kan vi göra för att hantera detta växande dilemma? Vilken typ av riktlinjer behövs? Har vi tagit på oss fler interna beredningar och prioriteringar än det kollegiala systemet klarar av? Vilka forskningsetiska risker kan uppstå i interna strategiska processer? Och mer allmänt: vad betyder den här utvecklingen för ansvarsfördelningen mellan universitet och forskningsråd?

Detta är det andra seminariet i en serie "Forskningsetiska samtal", arrangerad av forskningsnätverket HERO Uppsala universitet
("Den högre utbildningen som forskningsobjekt",
http://www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/)
i samarbete med Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin.

All intresserade välkomna. Anmälan krävs, skickas till Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>. En Zoom-länk kommer sedan att sändas till de anmälda.


2021-02-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Den svenska skolans omvandling på lokal nivå 1950–1968

Ventilering av avhandlingstext av Åsa Melin.

Tid: Torsd 4 febr. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Undersökningen handlar om undersöker hur statlig politik förhandlades och genomfördes på lokal nivå, i Arvika och i Storfors, i samband med övergången från parallellskola till grundskola.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2021-02-10.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Striden mellan frihetsivrarna. Den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1945–2020

Ventilering av Moa Lindqvists avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 10 febr. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: webbplattformen Zoom

Kommentator: Tobias Dalberg.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Moa Lindqvist <moa.lindqvist@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-02-17.  SEC seminar

Should I stay or should I go? The social and geographical trajectories of Eastern European graduates

Seminar with Mette Ginnerskov-Dalberg.

Time: Wednesday 17 Feb. 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

To receive the text to be discussed, contact Mette Ginnerskov-Dalberg <mette.ginnerskov@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2021-03-04  Seminarium i HEROs serie Forskningsetiska samtal

Vetenskapligt utbyte med diktaturer – institutionell etik

Tid: Torsd. 4 mars 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Webbplattformen Zoom.

Diskussionsinledning av Dan Larhammar,  Johan Lagerkvist och Sven Widmalm.

Seminariet är en uppföljning och utveckling av det samtal som hölls i december. I skuggan av en alltmer totalitär kontroll över det kinesiska samhället diskuterades i december hur detta skall påverka synen på vetenskapligt utbyte, i första hand med Kina, men även med generaliserbarhet gentemot andra totalitära regimer. I detta uppföljande samtal lyfter vi fram frågan om möjliga skillnader mellan samarbeten initierade av enskilda forskare och samarbeten som del i en institutionell struktur. Kan vi lära något av tidigare möten med totalitära regimer? Hur bör universitetet, forskningsfinansiärer och enskilda forskare agera?

Detta är det tredje seminariet i en serie "Forskningsetiska samtal", arrangerad av forskningsnätverket HERO Uppsala universitet
("Den högre utbildningen som forskningsobjekt",
http://www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/)
i samarbete med Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin.

All intresserade välkomna. Anmälan krävs, skickas till Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>. En Zoom-länk kommer sedan att sändas till de anmälda.


2021-03-10.  SEC seminar

Curricular Blind Spots: How Course Consideration Varies Across Undergraduate Students

Seminar with Tobias Dalberg.

Time: Wednesday 10 March at 13.15-15.00
Place: the web platform Zoom

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-03-16.  Graduate course start

Sociology of the Social Sciences and the Humanities

Time: Corse start Thirsday 16 March 2021
Place: the web platform Zoom

Teachers: Johan Heilbron et al.

See course info <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-ssh.htm>

For more information, contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2021-03-17.  SSH Forum

Forum: SSH studies. Questions, ideas, challenges

Time: Wednesday 17 March 2021 at 14.15–16.00
Place: the web platform Zoom

Panel discussion on Studies of Social Sciences and Humanities (SSH)

Moderator: Mikael Börjesson, Sociology of Education, Uppsala University.

Panelists:
Yves Gingras, UQAM, Montreal
Gisèle Sapiro, CESSP, Paris
Daniel Normark, The STS Centre, Uppsala University
Sven Widmalm, History of Science and Ideas, Uppsala University
Tobias Dalberg, Sociology of Education, Uppsala University
Johan Heilbron, Sociology of Education, Uppsala University, & CESSP, Paris

For more information, including the Zoom link, contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2021-03-17.  PaTHES/HERO seminar

The University as a Revolutionary Constitution

Time: Wednesday 17 March 2021 at 16.00–18.00
Place: a web platform

A seminar with Steve Fuller, Auguste Comte Chair in Social Epistemology at the University of Warwick, England

Abstract

Yale law professor Bruce Ackerman has recently argued that the US exemplifies a successful ‘revolutionary constitution’. I shall explore the extent to which the modern university as an institution might be understood in a similar light. Three components of a revolutionary constitution are relevant to this reconfiguration of the university: (1) The Constitution reigns supreme, resulting in what John Adams originally called a ‘government of laws, not men’. (2) The Constitution is a social contract across generations, which the parties collectively ‘own’ in the strong sense of its being constitutive of their identities and the source of their sovereignty. (3) The Constitution is elaborated as an all encompassing exercise in role-playing – as in a game or a drama -- that potentially never ends but nevertheless possesses a clear sense of how one enters and exits a role, and one’s standing within in it at any given time. The key to regarding the university as a revolutionary constitution is to take seriously Francis Bacon’s early modern attempt to de-centre the medieval universities with an alternative institution of higher learning and knowledge production. The Charter of the Royal Society of London was the realization that succeeded, and it anchored the peer-reviewed, paradigmdriven sense of science that is codified and valorized in, say, Kuhn’s The Structure of Scientific Revolutions. However, Bacon’s private secretary Thomas Hobbes envisaged this alternative institution arguably more in Bacon’s own spirit – namely, as one directly embedded in the terms of the social contract. He saw the nascent Royal Society as potentially providing an alternative source of authority to the Crown, very much in the pernicious spirit of the established church that would sow the seeds of revolt in the future. Hobbes’ objections to the Royal Society can be turned into the basis for thinking about the university as a ‘revolutionary constitution’.

Arranged by PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society
and HERO (Higher Education as Research Object), Uppsala University

For more information, contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.


2021-03-18.  Utbildningshistoriska seminariet

Making ends meet – factors promoting and inhibiting administrative growth at Finnish and Swedish universities

Ventilering av text av Janne Holmén.

Tid: Torsd 18 mars 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2021-03-24.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

EU-elite Formation: the College of Europe and its students

A so called 90 percent seminar on a draft of the PhD thesis by Sara Lindberg, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 24 March 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

Commentator: Marte Mangset, Førsteamanuensis, Oslo Metropolitan University.

To receive the text to be discussed, contact Sara Lindberg <sara.lindberg@edu.uu.se>. Available two weeks in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-03-31.  SEC-seminarium

Den familjära förskolan. Bildningsborgerskapets tidiga val för sina barn

Seminarium med Esbjörn Larsson, Ida Lidegran och Mette Ginnerskov Dahlberg.

Tid: Onsd. 31 mars. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: webbplattformen Zoom

För mer information, inklusive textunderlag och Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-04-08  Seminarium i HEROs serie Forskningsetiska samtal

Kollegialitet, konkurrens och vetenskapliga värden: Om normer, arbetssätt och infrastruktur på svenska universitet

Tid: Torsd. 8 april 2021 kl 13.15–15.00 (prel. tidpunkt)
Plats: Webbplattformen Zoom.

Diskussionsinledning av av Christian Berggren och Solmaz Karabag.

Vetenskaplig oredlighet, från fusk till plagiat och andra tvivelaktiga arbetssätt har fått stor uppmärksamhet efter medicinska och akademiska skandaler i Sverige och internationellt. Ett vanligt svar är att kräva mer reglering och administrativ kontroll, men många studier visar svagheten i sådana ansatser. Christian Berggren och Solmaz Karabag, Linköpings universitet, genomför för närvarande en studie av hur organisatorisk miljö (konkurrens, kollegialitet, motivation, m m) påverkar vilka normer forskare sluter upp bakom, hur klimat och normer samspelar med attityder till tvivelaktiga beteende, och hur verksamhetsföreträdare kan stödja utvecklingen av etiska infrastrukturer- och en mer sann och trovärdig forskning.

Detta är det fjärde seminariet i en serie "Forskningsetiska samtal", arrangerad av forskningsnätverket HERO Uppsala universitet
("Den högre utbildningen som forskningsobjekt",
http://www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/)
i samarbete med Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin.

All intresserade välkomna. Anmälan krävs, skickas till Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>. En Zoom-länk kommer sedan att sändas till de anmälda.


2021-04-08.  Utbildningshistoriska seminariet

Kristendomsundervisningens förändring i folkskolan 1920–1970

Seminarium med Emma Hellström

Tid: Torsd 8 april 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-04-21.  PaTHES/HERO seminar

The persisting social structure of higher education in the context of radical system change and expansion: the Swedish case

Time: Wednesday 21 April 2021 at 16.00–18.00
Place: a web platform

A seminar with Mikael Börjesson, Professor in Sociology of Education, Uppsala University.

Abstract

Swedish higher education makes an interesting case for understanding the relationship between a national system-level, an institutional level and a student level. At the national level, the rationales are expansion paired with system building and management. This is the level of grand policy-making, and the ideals have shifted from master-planning and centralization to decentralization, marketization and internationalization, radically altering the conditions for the construction and provision of educational opportunities, the funding of higher education and the steering and control of the system. These developments imply a shift in power from the national system-level to the institutional level. At the same time, the uses of the system are surprisingly stable – despite an array of reforms aiming at changing the recruitment, attainment and enrolment of students in favour of a more diversified student population. Of course, the number of students and the share of a youth cohort that enter higher education have increased dramatically since the mid-twentieth century, but the relative social distances within the system have not decreased over time. The overall social structure of higher education persists. The argument developed here is that this stability is related to the massive expansion of higher education as an increasingly important force in social reproduction – for all groups. In fact, it has become necessary, although not sufficient, for obtaining desirable positions in the labour market and social status in general.

Arranged by PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society
and HERO (Higher Education as Research Object), Uppsala University

For more information, contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.


2021-04-21.  SEC seminar

Refashioning Bourdieu. A socio-bibliometric analysis of Bourdieu references in research on elite education 2000-2018

Seminar with Mikael Palme & Pablo Lillo Cea.

Time: Wednesday 21 April 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is wellcome


2021-04-28.  SEC-seminarium

Living the Swedish model during the Covid-19 Pandemic: The Experience of Upper Secondary School Students

Seminarium med Ida Lidegran, Elisabeth Hultqvist, Emil Bertilsson och Emma Laurin.

Tid: Onsd. 28 april 2021 kl 13.15–15.00
Plats: webbplattformen Zoom

För mer information, inklusive textunderlag och Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-04-29  Seminarium i HEROs serie Forskningsetiska samtal

Tema faställs senare

Tid: Torsd. 8 april 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Webbplattformen Zoom.

Detta är det femte seminariet i en serie "Forskningsetiska samtal", arrangerad av forskningsnätverket HERO Uppsala universitet
("Den högre utbildningen som forskningsobjekt",
http://www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/)
i samarbete med Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin.

All intresserade välkomna. Anmälan krävs, skickas till Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>. En Zoom-länk kommer sedan att sändas till de anmälda.


2021-04-29.  Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av text av Tuva Nodeland

Tid: Torsd 29 april 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-05-19.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Unsuitable Strategies or Unwilling Students? Internationalization and the Case of Swedish Teacher Education

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Corinne Platten, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 19 May 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

Commentator: Emil Bertilsson.

To receive the text to be discussed, contact Corinne Platten <corinne.platten@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-05-20.  Utbildningshistoriska seminariet

Uppoffrandets ekonomi

Ventilering av text av Anne Berg

Tid: Torsd 20 maj 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-05-26.  SEC seminar

Anatomy of a practice: determinants and consequences of applications to higher education

Seminar with Yann Renisio, Emil Bertilsson and Astrid Collsiöö.

Time: Wednesday 26 May 2021 at 13.15–15.00
Place: the web platform Zoom

For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-06-04. Disputation

Barn med diagnoser. Mödrars och skolors strategier i Stockholm

Emma Laurin försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi.

Tid: Fred. 4 juni 2021 kl 13.15.
Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, sal IV men starkt begränsat antal åhörarplatser på grund av pandemirestriktioner.
Kan följas via videolänk i Zoom. Zoom-länken publiceras dagen för disputationen på https://www.edu.uu.se/kalendarium/kalendariumdetaljsida/?eventId=60842

Opponent: Åsa Lundqvist, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämnd:
Stefan Lund, professor i pedagogik vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet
Rafael Lindqvist, seniorprofessor i sociologi vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Nina Klang, docent i specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.

Handledare: Ida Lidegran
Bitr. handledare: Emil Bertilsson & och Mikael Palme

Avhandlingen tillgänglig för nedladdning från DiVA,
https://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1542532&dswid=3263

Se vidare https://www.edu.uu.se/nyheter/?tarContentId=954672, där det även finns en intervju med respondenten.


2021-06-10.  Utbildningshistoriska seminariet

Fostran i skolan

Ventilering av en text av Viktor Englund

Tid: Torsd 10 juni 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-09-01.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Utbildning över disciplinära gränser: Kombivetenskapernas plats och funktion i svensk högre utbildning

Ventilering av avhandlingsplan av Lisa Backman (s.k. 10 procentseminarium)

Tid: Onsd. 1 sept. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom

Kommentator: Johan Boberg

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Lisa Backman <lisa.backman@edu.uu.se>

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-09-23.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildning och vård på institution. Barn med epilepsi i Sverige 1890-1930

Ventilering av text av Johanna Ringarp.

Tid: Torsd 23 sept. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet)

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-09-28 – 2021-09-29.  Graduate course, start part 2

Sociology of the Social Sciences and the Humanities, Part 2

Time: Start of part 2 Thirsday 28 Sept. and Wednesday 29 Sept. 2021
Place: the web platform Zoom

Teachers: Johan Heilbron et al.

See course info <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-ssh.htm>

For more information, contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2021-09-29.  SEC seminar

What is and how to study inter- multi-, trans- and postdisciplinarity?

Time: Wednesday 29 Sep 2021 at 13.15–15.00
Place: The seminar will be given both on campus and on the web:
          Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228
           and on the web platform Zoom.

Program:

Yann Renisio (CNRS, Paris and SEC, Uppsala University):
Questioning the 'hard science'/'social science' divide through relationships between disciplines

Claes-Fredrik Helgesson ( Centre for Integrated Research on Culture and Society - CIRCUS, Uppsala University):
Research that cross disciplinary borders at Uppsala University (20–25 min)

Ida Lidegran, Johan Boberg, Mikael Börjesson & Jennifer Waddling (SEC, Uppsala University):
Organisation of cross-disciplinary research in Sweden.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2021-10-05  Start forskarutbildningskurs

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur

Forskarutbildningkurs okt. 2021 – jan. 2022, 7,5 hp, kvartsfart.

Kursplanen är inom ramen för forskarutbildningsprogrammen antagen av Sociologiska institutionen samt av ämnet Utbildningssociologi, Uppsala universitet. Men kursen är öppen även för deltagare från andra discipliner och lärosäten.

Plats: Webbplattformen Zoom.
Kursstart tisd. 5 okt. 2021 kl 13.15-16.00.

Se kursinfo <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-kap.htm>

För anmälan eller vid behov av mer info kontakta Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>


2021-10-06.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Att fostra framtidens kvinnor: Den kommunala flickskolan och kvinnliga medborgare i Stockholm 1928–1974

Ventilering av Rebecka Göransdotters avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 6 okt. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: David Sjögren, docent i historia, Uppsala universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Rebecka Göransdotter <rebecka.goransdotter@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-10-11. Webinar

The state of academic freedom

Time: Monday 11 October 2021 at 16.00–18.00.

Chair: Professor Sharon Rider, Department of Philosophy, Uppsala University.

Panel:
Prof. Susan Wright, Department of Educational Anthropology, Co-Director of Centre for Higher Education Futures (CHEF), Aarhus University, Denmark;
Professor Wesley Shumar, Department of Communication, Drexel University, USA;
Professor Cris Shore, Department of Anthropology, Goldsmiths University of London, UK.

Arranged by:
PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.org/>
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>

Open to all interested but registration before Oct 5th is mandatory. For more info on the webinar and on how to sign up, download a flyer from https://www.humsam.uu.se/phec2020.

For additional info contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>.


2021-10-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Å forstå fortiden - og formidle for fremtiden: Historisk kunnskap for lærerutdanningen

Ventilering av ett boksynopsis av professor Merethe Roos, Universitetet i Sørøst-Norge.

Tid: Torsd 14 okt. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-10-20.  Frukostseminarium

Snedrekrytering till högre utbildning och insatser för breddad rekrytering

Med André Bryntesson och Mikael Börjesson.

Tid: Onsd 20 okt. 2021 kl 09.00-10.00.
Plats: Digitalt via Zoom.

Arr.: Universitetskanslersämbetet.

Ur inbjudan till seminariet:
”Uppsalaforskarna André Bryntesson och Mikael Börjesson sammanfattar resultaten av två rapporter som författats på uppdrag av UKÄ. Den första rapporten är en utförlig genomgång av de skandinaviska ländernas policy för breddad rekrytering på nationell nivå. Den andra rapporten är en kunskapsöversikt som går igenom nordisk forskning om snedrekrytering till den högre utbildningen. Båda rapporterna fokuserar på perioden från 2010 fram till idag.[---] Zoom-länk kommer att skickas några dagar innan frukostseminariet."

Se seminarieinbjudan med länk till bokning (deadline 18 okt.)

Ladda ned rapporten André Bryntesson & Mikael Börjesson, Breddad rekrytering till högre studier – En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi / SEC Research Reports 63, Juni 2021.


2021-10-28.  Utbildningshistoriska seminariet

The Making of Docile Workers: Descriptions of the working poor and the social order in the Läsebok för folkskolan, 1868–1910s

Ventilering av en prel. text av Anne Berg & Esbjörn Larsson.

Tid: Torsd 28 okt. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 21:136

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-11-10.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Playing with the Global. The Use of Internationally Profiled Preschools as a
Parenting Strategy

Time: Wednesday 10 Nov 2021 at 13.15–15.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Jenny Waddling, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Docent Erik Nylander, Linköping University

To receive the text to be discussed, contact Jenny Waddling <jenny.waddling@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2021-11-17.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The "World-Class" Ordination. Sociogenesis and Structure of a Global Space of Universities

Discussion of PhD thesis manucript by Pablo Lillo Cea, PhD candidate in Sociology of Education,Uppsala University.

Time: Wednesday 17 Nov 2021 at kl 13.15–15.00
Place: The seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Commentator: Thierry Rossiers, visiting scholar, LSE, London.
See https://www.lse.ac.uk/sociology/people/academic-visitors/thierry-rossier/thierry-rossier.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Pablo Lillo Cea <pablo.lillo_cea@edu.uu.se>

For more information, including the Zoom-link, contact Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2021-11-18.  SEC seminar

Gendered Relations in Elite Occupations. Varieties of Gender Regimes in the European Space of Top Managers

Time: Thursday 18 Nov 2021 at 10.15–12.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 11:128, and on the web platform Zoom.

Seminar with Thierry Rossier, Visiting Fellow, Department of Sociology, London School of Economics and Political Science.

Thierry Rossier will present a project in progress and would be happy for idéas, comments, critique.

Abstract

This research is conducted in the frame of a grant funded by the Swiss National Science Foundation for an 18-month period at the LSE to investigate gendered diversity among elites. It focuses on gendered relations in elite occupations and looks at the differences of endowments with capitals, resources and assets between men and women in top manager positions in a comparative perspective in Europe. It aims at describing how diverse national gender regimes impact the gendered structure of these top occupations. To do so, the research relies upon respondents to the European Union Labour Force Surveys (EU LFS), stemming from 31 European countries (i.e. 100,000+ respondents in top manager positions). Thanks to multiple correspondence analysis, it uncovers the structure of these top occupations by focusing on indicators on educational capital, income, organisational resources, working conditions, work arrangements and household composition of the respondents, and compares resource ownership between men and women in those positions, as well as between different national gender regimes.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2021-11-18.  Utbildningshistoriska seminariet

'Svag elev’ som social representation i Statens offentliga utredningar: stabilitet och förändring 1938–2019

Seminarium med Therese Friberg, doktorand vid Högskolan Dalarna.

Tid: Torsd 18 nov. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Webbplattformen Zoom

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna


2021-11-23 – 2021-11-25.  Graduate course, part 3

Sociology of the Social Sciences and the Humanities, Part 3

Time: Starting lectures and seminars Tuesday 23 Nov. – Thursday 25 Nov. 2021
Place: the web platform Zoom

Teachers: Johan Heilbron et al.

See course info <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-ssh.htm>

For more information, contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.


2021-11-24  Seminarium i HEROs serie Forskningsetiska samtal

Den goda forskningsmiljön – finns den och hur skapar man den?

Tid: Onsd. 24 nov. 2021 kl 09.15–11.00
Plats: Uppsala universitet, Ekonomikum, Hörsal 2, samt över Zoom (länk distribueras till anmälda).

Diskussionsinledningar av Lena Claesson-Welsh (Uppsala universitet), Johan Elf (Uppsala universitet) och Bo Rothstein (Göteborgs universitet).

Trots att det inte finns en ”one size fits all” för hur en god forskningsmiljö skall se ut, känns en sådan lätt igen. De goda normerna, det kreativa samtalet, frimodigheten som gör att idéer och tankar kan lyftas och öppet kritiseras, öppenheten, den inre intellektuella kritiken och, som en naturlig följd, attraktiviteten för yngre medarbetare, och de goda möjligheterna att bidra till framväxten av ny kunskap. En sådan miljö gynnar god forskningssed och motverkar dålig. Men hur skapar man den? Detta forskningsetiska samtal om den goda forskningsmiljön inleds av tre seniora och högt respekterade forskarkolleger som, utifrån sina olika forskningsfält, har mängder av erfarenheter att dela med sig.

Detta är det sjätte seminariet i serien "Forskningsetiska samtal". Arrangörer är Bengt Gerdin och Kerstin Sahlin i samarbete med det nyinrättade HERO – Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) vid Uppsala universitet, http://www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/.

All intresserade välkomna. Anmälan krävs, skickas till Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO. En Zoom-länk kommer sedan att sändas till de anmälda.


2021-11-24.  SEC seminar

Sociology in Sweden from a comparative perspective

Time: Wednesday 24 Nov 2021 at 13.15–16.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Presentations by Kristoffer Kropp (Roskilde University), Josef Ginnerskov (Uppsala University) and Ricardo Cevallos (Uppsala University).

Cf. Ricardo Cevallos, Rationalizing sociology as an educational strategy. Plurality of convictions and position-takings of sociology students in Swedish higher education. Master’s thesis in Sociology of Education Nr 20, 2021.

This seminar is part of an ongoing PhD-course Sociology of the Social Sciences and the Humanities.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2021-12-01.  SEC seminar

Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification

A seminar with Leonora Dugonjic-Rodwin, Docent, affiliated with Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.

Time: Wednesday 1 Dec 2021 at 13.15–15.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

A forthcoming article by Leonora Dugonjic-Rodwin will be presented and discussed.

Abstract

Asking how being “international” relates to privilege, I analyze a role-play game, the Students’ League of Nations, where pupils and teachers from select “international” schools simulate the UN General Assembly in Geneva. I document distinctive practices of selection and visions of excellence as talent, thereby operationalizing Bourdieu’s notion of “institutional rite.” I combine insider ethnography and quantitative analyses of the host school with a historical account of the rite’s elitism to bridge the gap between macro- and micro- analyses of “everyday nationalism.” I show how this ritual draws a symbolic boundary between “international” and local high schools by separating students who are considered worthy of transgressing their national identity from all others.

The article proofs may be obtained one week in advance from Leonora Dugonjic <dugonjic.rodwin@gmail.com>.

For more information, including the Zoom link, contact Hakan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2021-12-02.  Utbildningshistoriska seminariet

Seminarium med Anne Berg

Tid: Torsd 2 dec. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Meddelas senare

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2021-12-08.  SEC-seminarium

Aktuella utbildningssociologiska undersökningar

Tid: Onsd. 8 dec. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Diskussion av följande.

André Bryntesson & Mikael Börjesson, Översikter av policy och forskning om breddad rekrytering i Sverige och dess grannländer

Emma Laurin & Joakim Olsson, Lärare, studenter och examination under pandemin

Emil Bertilsson & Mikael Börjesson, Genomströmning i ämneslärarutbildningen

Textunderlag kan erhållas från André Bryntesson <andre.bryntesson@edu.uu.se>

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2021-12-16.  Utbildningshistoriska seminariet

En menige mans humaniora eller en förödande nationalolycka: Läsebok för folkskolan i ett nordiskt perspektiv ca 1870–1920

Seminarium med Henrik Edgren.

Tid: Torsd 16 dec. 2021 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-02.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 2 febr. 2022 at 13.15–15.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

To receive the text to be discussed, contact Anna Soloveva <anna.soloveva@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-01-19.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kristen fostran och demokrati. Kristendoms- och religionsundervisning i den svenska folkskolan 1920–1969

Ventilering av Emma Hellströms avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 6 19 jan. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-01-26.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat i grundskolan på lokal, regional och nationell nivå, 1988 till 2020

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 26 jan. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf, Uppsala universitet

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Tommie Petersson <tommie.petersson@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-01-12.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Tuva Nodeland, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 12 Jan 2022 at 15.15–17.00 (OBS! ovanligt klockslag)
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Commentator: professor Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo.

To receive the text to be discussed, contact tuva.nodeland@edu.uu.se.
Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2022-02-02.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 2 febr. 2022 at 13.15–15.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

To receive the text to be discussed, contact Anna Soloveva <anna.soloveva@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.veryone who is interested is welcome.


2022-05-04 – 2021-05-06.  Conference

Internationalisation of Higher Education Institutions

An Academia Europaea HERCulES Symposium

Time: 5–6 May 2022 (preliminary dates)
Place: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala Universitet

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. Against this backdrop, it is timely to look closer at the conditions for internationalization and its effects. In so doing, the symposium will address questions such as the role of universities in a global world, international rankings, the mobility of ideas and students, costs and returns in internationalization as well as international branch campuses. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

Program and registration see https://konferens.edu.uu.se/hercules/

Arranged by:
The Academia Europaea HERCulES group <https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Activities/HERCulES>,
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>,
SIHE – The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education <https://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/>,
with financial support from Åke Wiberg Foundation and the Department of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>.


2022-05-09 – 2022-05-10.  Workshop

Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science

Time: 9–10 May 2022

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin, Mikael Palme & Mikael Börjesson, Sociology of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com>.


2022-05-??.  SEC seminar

Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist

A seminar with Larissa Buchholz, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.

Time: Wednesday ?? May (date and time to be announced)
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Larissa Buchholz will present a field-theoretical case study of the making of a global artistic career, with a particular view on how geographic classifications and meanings associated with art shape recognition across borders.

See https://larissabuchholz.soc.northwestern.edu/research/ :

"Larissa Buchholz is an Assistant Professor at the School of Communication at Northwestern University and holds a courtesy appointment at the Department of Sociology. She is a sociologist of culture whose research intersects with transnational/global sociology, inequality and economic sociology, but also is informed by interests in sociological theory, research methods and the sociology of knowledge. [---]"

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com> et al.

For more information, including possibly a paper to be discussed and the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-06-07 – 2022-06-09 .  Conference

Universities under siege?

Time: Tuesday 7 June – Thursday 9 June 2022
Place: Uppsala, location to be announced

"The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth.

This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

The aim of the meeting is to take a serious look at what is ultimately at stake, among other things, by examining the roots of these developments in terms of our conceptions of what is useful knowledge, why it is desirable and what is required to establish, maintain and develop it through our institutions of higher education.

You are invited to submit an abstract outlining in brief your analysis of the central problems confronting the university today. Examples of topics that may be relevant include the casualization of faculty, the rising costs of higher education, limitations on academic freedom, internationalization, digitalization, and student employability. We welcome contributions from all disciplines.

Arranged by:
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>
in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.org/>

Information flyer:
https://www.humsam.uu.se/digitalAssets/924/c_924612-l_1-k_flyer_webinars_spring_2021.pdf [The dates and maybe some details in this flyer is obslotete since the conference was postponed because of the pandemic]

For more information see https://www.humsam.uu.se/phec2020
or contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>


2022-??-??.  SEC seminar

Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification

A seminar with Leonora Dugonjic-Rodwin, Docent, affiliated with Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.

Time: To be announced.
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

A forthcoming article by Leonora Dugonjic-Rodwin will be presented and discussed.

Abstract

Asking how being “international” relates to privilege, I analyze a role-play game, the Students’ League of Nations, where pupils and teachers from select “international” schools simulate the UN General Assembly in Geneva. I document distinctive practices of selection and visions of excellence as talent, thereby operationalizing Bourdieu’s notion of “institutional rite.” I combine insider ethnography and quantitative analyses of the host school with a historical account of the rite’s elitism to bridge the gap between macro- and micro- analyses of “everyday nationalism.” I show how this ritual draws a symbolic boundary between “international” and local high schools by separating students who are considered worthy of transgressing their national identity from all others.

The article proofs may be obtained one week in advance from Leonora Dugonjic <dugonjic.rodwin@gmail.com>.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-21.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2021 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated4 January, 2023