UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Courses 
SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


International Graduate Course
Geometric Data Analysis II

(3 ECTS-credits)

(Forskarutbildningskursen Geometrisk dataanalys II)

SEC, Uppsala universitet, okt 2007

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-gda.htm


More detailed information in English, see
http://www.skeptron.uu.se/mikaelb/gda-edu-uu-07.htm

Kursen är av fördjupningskaraktär och vänder sig till deltagare som redan tidigare hade någon förtrogenhet med de metoder (främst enkel korrespondensanalys, multipel korrespondensanalys, specifik korrespondensanalys samt franska varianter av euklidisk klassificering  och principalkomponentanalys) som ingår i familjen geometrisk datanalys.

Kursledning:
Mikael Börjesson, mikael.borjesson@edu.uu.se - för mer upplysningar kontakta Mikael!
Donald Broady, donald.broady@edu.uu.se

Gästlärare:
Brigitte Le Roux, matematiker, Université René Descartes, Paris
Philippe Bonnet, matematiker, Université René Descartes, Paris
Frédéric Lebaron, professor i sociologi, l'Université de Picardie, Amiens, äv. knuten till CSE (Centre de sociologie européenne), EHESS Paris
François Denord, sociolog, chargé de recherche au CNRS, Clersé (Centre lillois d'études et de recherches économiques et sociologiques), Université de Lille. Undervisar vid l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris och vid Lille 1.
Roland Lardinois, historiker, demograf och sociolog, Chargé de recherches au CNRS, Centre d’Etudes de l’Inde et de l’Asie du Sud, l'École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris.

Språk: engelska.

Tid: Fyra heldagsseminarier tisd 23 okt, onsd 24 okt, torsd 25 okt och fred 26 okt. Dessutom individuella tillämpningar på eget material.

Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 2322 (utom tisd 23 okt kl 13.15-17.30 då lokalen är rum 1219).

Innehåll: Den inledande dagen, dvs tisd 23 okt, är avsedd för dem som önskar fräscha upp sina kunskaper om geometrisk dataanalys eller som inte deltagit i våra tidigare introduktionskurser. Onsdagen, torsdagen och fredagen är avsedda för dem som har någon erfarenhet av korrespondensanalys och andra tekniker som ingår i familjen geometrisk dataanalys.

Kursen innebär en fortsättning på den kurs "Korrespondensanalys i utbildnings- och kultursociologin" som SEC gav sept-okt 2006. Se vidare information om och rikligt material från nämnda tidigare kurs <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kor06.htm>


Kursplan (prel. version)

Geometrisk dataanalys II (3 högskolepoäng)

(Geometric Data Analysis II, 3 ECTS-credits)

 

Kursen Utbildningsvetenskap, traditioner är en kurs inom utbildning på forskarnivå i ämnet Utbildningssociologi vid Uppsala Universitet.

 

Beslut

Beslutad av institutionsstyrelsen vid Institutionen för Institutionen för utbildning, kultur och medier 2008-XX-XX

 

Utbildningsnivå

Utbildning på forskarnivå

 

Betygsskala

För denna kurs ges betygen G Godkänd, U underkänd.

 

Examinator

Examinator är professor Donald Broady

 

Mål

Kursen är av fördjupningskaraktär och vänder sig till deltagare som redan tidigare hade någon förtrogenhet med metoder om ingår i familjen geometrisk dataanalys (GDA). Kursen syftar till att deltagarna skall befästa och fördjupa dels sina kunskaper om metodernas teoretiska fundament, dels sin kompetens när det gäller att förbereda datamaterial för analyser och att genomföra analyser och tolkningar.

 

Innehåll

Kursen behandlar metoderna enkel korrespondensanalys, multipel korrespondensanalys, specifik korrespondensanalys samt franska varianter av euklidisk klassificering och principalkomponentanalys, jämte sociologiska och utbildningsvetenskapliga tillämpningar av dessa metoder.

 

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och laborationer

 

Examination

Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och redovisningar av laborationer

 


Litteratur

Course Materials to Download

Material created specifically for the Uppsala course in September 2006

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis I: Overview of Geometric Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-I.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis II: Basic Notations of Geometric Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-II.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis III: Introduction to Multiple Correspondence Analysis (MCA)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-III.pdf> 

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis IV: Introduction to Euclidean Classication
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-IV.pdf> 

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis V: Structured Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-V.pdf>

Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis VI: Inductive Data Analysis
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-VI.pdf> 

Philippe Bonnet, Brigitte Le Roux & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis. Application to a Racism Survey
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-racism.pdf>

Brigitte le Roux, Mikael Börjesson, Philippe Bonnet: Performing Multiple Correspondence Analysis (MCA) USING SPAD 1 (VERSION 6.5)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gda-0609-spadguide-mca.pdf>

 

Literature

Primary Course Literature

Rouanet, Henry & Brigitte Le Roux: Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2004, pp. 1-74, 179-250, 333-418. (230 p.)

Broady, Donald (1991): "Sociologi och statistik”, pp. 473-527 in Sociologi och epistemologi. Stockholm; HLS Förlag, 2 ed. (or pp. 479-534 in 1 ed. 1990). (55 p.)
Download from http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-91.htm

Börjesson, Mikael (2005): Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Ak. avh., Disputationsupplaga, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 37, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2005, pp. 35-44, 81-183, 480-490. (125 p.)

Papers and articles to be distributed at the start of the course, 90 p.

In all: 500 pages

 

Reference Books

Benzécri, Jean-Paul et al.: L'Analyse des Données. II. L'analyse des correspondances [1973]. Paris: Dunod, 4 edition 1982.

Benzécri, Jean-Paul: Correspondence Analysis Handbook. New York: Dekker, 1992.

Lebart, Ludovic, Alain Morineau & Kenneth M. Warwick: Multivariate Descriptive Statistical Analysis. Correspondence Analysis and Related Techniques for Large Matrices [1977]. New York: Wiley, 1984.

Le Roux, Brigitte & Henry Rouanet: Geometric Data Analysis. From Correspondence Analysis to Structured Data Analysis. Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 2004.

 

Other References about GDA, CA and MCA

Benzécri, Jean-Paul: "Qu’est-ce que l’analyse des données ?" Text written by J-P. Benzécri for the first international conference on CA and related methods (CARME) read by Brigitte le Roux, Barcelona, June 2003.

Escofier, Brigitte & J. Pagès: Analyses factorielles simples et multiples. Paris: Dunod, 1988.

Greenacre, Michael J. & Jörg Blasius (Eds.): Multiple Correspondence Analysis and Related Methods. Chapman & Hall/CRC, 2006. (581 p.)

Hjellbrekke, Johs.: Innføring i korrespondanseanalyse. Bergen: Fagbokforlaget 1991. (127 p.)

Rosenlund, Lennart: "Korrespondanseanalyse. Dataanalysens magiske øye," Sosiologisk tidsskrift, nr 1 1995, pp. 55-78.

Rouanet, Henry, Frédéric Lebaron, Viviane Le Hay, Werner Ackermann & Brigitte Le Roux: "Régression et analyse géométrique des données : Réflexions et suggestions," Math. Sci. Hum., 40e année, no 160, 2002, pp. 13-45.

Rouanet, Henry, et al.: New Ways in Statistical Methodology. From Significance Tests to Bayesian Inference. Berne: Peter Lang, 1998.

Volle, Michel: Analyse des données. Paris: Economica, 1985.

 

Recent Applications

Bonnet, Philippe, Brigitte Le Roux & Gérard Lemaine, "Analyse géométrique des données : une enquête sur le racisme", pp. 5-24 in Mathématiques et Sciences Humaines, 136, 1996.

Börjesson, Mikael: Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York. Ak. avh., Disputationsupplaga, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, nr 37, SEC/ILU, Uppsala universitet, Uppsala 2005.

Bourdieu, Pierre: "Une révolution conservatrice dans l’édition" (A conservative revolution in publishing), Actes de la recherche en sciences sociales, no 126-127, mars 1999, pp. 3-28.

Chiche, Jean, Brigitte Le Roux, Pascal Perrineau & Henry Rouanet: "L'espace politique des électeurs français à la fin des années 1990: nouveaux et anciens clivages, hétérogénéité des électorats", Revue française de science politique, vol 50, no 3, 2000.

Duval, Julien: "Le champ du cinéma français au début des années 2000," Actes de la recherche en sciences sociales, no 161-162, mars 2006, pp. 96-115.

Ekelund, Bo G. and Mikael Börjesson: "Comparing literary worlds: An analysis of the spaces of fictional universes in the work of two US prose fiction debut cohorts, 1940 and 1955,"  Poetics, Volume 33, Issues 5-6 (October-December 2005).

Gounelle, Charlotte & Brigitte Le Roux, "Etude de la structure d'un test de jugement pratique par l'analyse géométrique des donnés", pp. 107-117 in Revue européenne de psychologie appliquée, Nr 57, 2007.

Hjellbrekke, Johs., Brigitte Le Roux, Olav Korsnes, Frédéric Lebaron, Lennart Rosenlund & Henry Rouanet: "The Norweigian Field of Power Anno 2000", pp. 245-273 in European Societies, Vol. 9, Nr 2, 2007.

Le Roux, Brigitte and Henry Rouanet: Geometric Analysis of Individual Differences, 2003, to be downloaded from EPGY (Educational Program for Gifted Youth), Stanford University, http://epgy.stanford.edu/research/ (36 pages)

Lebaron, Frédéric: "Economists and the Economic Order. The Field of Economists and the Field of Power in France," European Societies, Vol. 3, No. 1, 2001, pp. 91-110.

Lebaron, Frédéric: "The Space of Economic Neutrality. Trajectories and Types of Legitimacy of Central Bank Managers", pp. 208-229 in International Journal of Contemporary Sociology, 37, 2, October 2000.

Rosenlund, Lennart: "Sosiale strukturer og deres metamorfoser," Sosiologisk tidsskrift, nr 1 1998, pp. 45-74.

 

Sociology

Bourdieu, Pierre: La distinction. Critique sociale du jugement. Paris: Minuit, 1979 (2 extended ed. 1982), kap 2-6, pp. 109-431 [English translation Distinction. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1984, pp. 99-371.]

Bourdieu, Pierre: Homo academicus. Paris: Minuit, 1984.

Bourdieu, Pierre: La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps. Paris: Minuit, 1989.

Bourdieu, Pierre & de Saint Martin, Monique: "Le patronat," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. IV, no 20-21, mars-avril 1978, pp. 3-82.

Bourdieu, Pierre & de Saint Martin, Monique: "Anatomie du goût," Actes de la recherche en sciences sociales, vol. II, no 5, octobre 1976, pp. 2-82, 89-112.

Lebaron, Frédéric: L’enquête quantitative en sciences sociales : Recueil et analyse des données. Paris: Dunod, 2006.

Rouanet, Henry/Ackermann, Werner/Le Roux, Brigitte: The Geometric Analysis of questionnaires: The lesson of Bourdieu's La Distinction.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-07-gda.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 

©-2007. SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-08-11   | Responsible Donald Broady and Mikael Börjesson