UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Masterutbildning i Utbildningssociologi
vid Uppsala universitet

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc.htm

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap med inriktning mot utbildningssociologi vid Uppsala universitet startade höstterminen 2007. Programkoden är UUV2M.

Inriktningen Utbildningssociologi ges vid Institutionen för utbildning, kultur och medier <www.ed.uu.se> och är knuten till verksamheten inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/>

Studieplan
http://www.uu.se/node709?pKod=UUV2M&lasar=10%2F11&pInr=USOC
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc-studieplan.htm>

Se äv. allmän information om masterprogrammet i utbildningsvetenskap, som har fyra inriktningar: Didaktik, Digitala medier, Specialpedagogik och Utbildningssociologi.
<www.skeptron.uu.se/broady/uv/master-utbvet.htm>.

I Uppsala universitets kursdatabas SELMA beskrivs programmet på adressen
http://www.uu.se/node605?pKod=UUV2M&lasar=10%2F11

Anmälan sker på adressen www.studera.nu. Vid behov, om det brådskar eller om oklarheter uppstår beträffande registeringen, kontakta kursadminstratören Micael Jansson <micael.jansson@peki.uu.se>

Kurser vid andra institutioner och lärosäten:

Förutsatt att ansvariga för inriktningen Utbildningssociologi givit sitt medgivande, kan de nedan förtecknade kurserna kompletteras med eller ersättas av kurser som ges av andra institutioner vid Uppsala universitet eller andra lärosäten. Studenterna uppmanas att orientera sig om kursutbudet särskilt inom

Observera också att ganska många forskarutbildningskurser är öppna för masterstudenter. Ifall masterprogramansvariga är med på saken kan forskarutbildningskurser tillgodoräknas inom masterprogrammet.

Masteruppsatsen skrivs inom ramen för en särskild kurs i vilken man är inskriven under den tid det tar att färdigställa uppsatsen.

Kontakt:
Programansvarig för
inriktningen Utbildningssociologi: Prof. Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>
Koordinatorer: FD Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>
Kursadminstratör: Micael Jansson <micael.jansson@peki.uu.se>
Studievägledare: Catrin Schulze <catrin.schulze@peki.uu.se>


Kort presentation

Medan utbildningsdebatten brukar handla om hurdan utbildningen vid våra skolor, universitet och högskolor borde vara, ställer utbildningssociologin frågan varför den är som den är. Förklaringar söks i sociala och kulturella förhållanden, exempelvis elevernas, studenters och lärarnas sociala ursprung eller konflikter mellan skilda utbildningstraditioner. Vidare utforskas olika sociala gruppers skilda sätt att använda utbildningssystemet.

Ett klassiskt område inom utbildningssociologin är rekryteringsstudier. Inom forskningsgruppen SEC finns en tradition av att utforska utforska rekryteringen genom att undersöka förhållandet mellan å ena sidan vad elever, studenter eller lärare har i bagaget (kulturellt kapital och andra tillgångar), å andra sidan den ordning som råder i utbildningsväsendet. Viktigt är att förstå hur faktorer som den sociala och kulturella tillhörigheten, liksom kön och etnicitet och andra egenskaper, inverkar på människors situation i och utanför utbildningen. Andra centrala utbildningssociologiska frågor rör utbildningens socialiserande verkningar, samt förskolans, skolans, högskolornas, universitetens och vuxenutbildningens förhållande till familjeliv, kamrater, fritid, medier och arbetsliv.

Därmed utgör utbildningssociologin en del av den bredare kultursociologin. Historievetenskapliga perspektiv är framträdande i de flesta undersökningar


Kurser vt 2011

 

Kurser ht 2010

 

Kurser vt 2010

Masterkurs Utbildningssociologi, metoder (5p), vt 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbsoc-metod.htm>

Masterkurs Kultursociologi, metoder (5p), vt 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-kulsoc-metod.htm>

Forskarutbildningskursen Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp), vt 2010
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-10-utbhist-trad.htm>

Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp, 50%, ht 2009 - vt 2010
Kurskod: 4UK006, Anmälningskod: 30519

Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp. Kurskod: 4UK004, Anmälningskod: 30518, 50%, ht 2009 - ht 2010 

***

Kurser ht 2009

Masterkurs Utbildningssociologi, traditioner (7,5 hp), sept-nov 2009. Start torsd 3 sept 2009 kl 13.15-16.30.
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-trad.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, centrala problem (7,5 hp), nov 2009- jan 2010. Start torsd 5 nov 2009 kl 13.15-16.30
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-problem.htm>

Examensarbete i utbildningssociologi, 30 hp, 50%, ht 2009 - vt 2010
Kurskod: 4UK006, Anmälningskod: 30519

Examensarbete i utbildningssociologi, 45 hp. Kurskod: 4UK004, Anmälningskod: 30518, 50%, ht 2009 - ht 2010

Dessutom är studenter som behöver diskutera sina planerade eller pågående masteruppsatser eller examensarbeten välkomna till proseminariet i utbildningssociologi
www.skeptron.uu.se/broady/sec/proseminariet-09.htm

***

Kurser vt 2009

Masterkurs Utbildningssociologi, metoder (7,5 hp), febr-april 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbsoc-metod.htm>

Masterkurs Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp), jan-maj 2009 (samläses med forskarutbildningskurs med samma namn)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm>

Masterkurs Utbildningshistoria, metoder (7,5 hp), febr-maj 2009 (samläses med forskarutbildningskurs med samma namn)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-09-utbhist-metod.htm>

***

Kurser ht 2008

Masterkurs Utbildningssociologi, centrala problem (7,5p), nov 2008- jan 2009
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-problem.htm>

Masterkurs Utbildningssociologi, traditioner (7,5p), sept-okt 2008
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-utbsoc-trad.htm>

Kursen Utbildningsvetenskaplig teori och metod, se undervisningsplattformen Ping Pong

***

Kurser vt 2008

Masterkurs Kultursociologi, metoder (5p), april-maj 2008
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-08-kulsoc-metod.htm>

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbsoc.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2007 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-03-09   | Responsible: Donald Broady