UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Proseminariet i utbildningssociologi

ht 2009

Seminarietillfällena är avsedda främst för masterstudenter och lärarstudenter som behöver diskutera sina planerade eller pågående masteruppsatser eller examensarbeten. Men även andra kan ansluta sig, exempelvis doktorander som vill ha något kapitelutkast ventilerat.

Ansvarig för proseminariet är Ida Lidegran, ida.lidegran@edu.uu.se. Om du vill delta, hör av dig till Ida.

Normalt inträffar seminarietillfällena vissa onsdagar kl 10.15-12.00 i rum 1440 i Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala (på fjärde våningen.

Prel. schema: 30 sept, 21 okt, 18 nov, 9 dec.


Proseminariet onsd 30 sept 2009

Seminarieledare: Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>

Underlag som du få dig tillskickat per mejl genom att skriva en rad till Ida:

Kristina Nordqvist, Genusstrukturer inom det svenska akademiska fältet I (3 s.)

Ulla Peterson, En planerad forskningsstudie om ungas livsvägar med influenser från Pierre Bourdieu (11 s.)

Petter Sandgren: De svenska internatläroverkens födelse. Elevernas roll vid importerandet av en anglosaxisk elitutbildningsstrategi till Sverige. En fallstudie av elevkulturen vid Lundsbergs skola mellan åren 1900-1990 (18 s.)


Proseminariet 21 okt 2009

Seminarieledare: Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>

Underlag:

Madeleine Michaëlsson, Kunskapsskolans position i utbildningssystemet. En studie med fokus på elev- och lärarrekrytering

Kristina Nordqvist, Genusstrukturer inom det svenska akademiska fältet II.


Proseminariet 18 nov 2009

Seminarieledare: Mikael Palme <mikael.palme@ped.su.se>

Om du önskar få en text diskuterad, mejla den senast fredag 13 november kl 15.00 till Mikael.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/proseminariet-09.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 ©-2009 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-03-09   | Responsible: Donald Broady