UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)

Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Masterprogram i utbildnings-vetenskap

Inriktning Didaktik

Inriktning
Digitala medier

Inriktning Utbildnings-
sociologi


Masterprogram i Utbildningsvetenskap
vid Uppsala universitet

Se utbildningsplan för masterprogram i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/master-utbvet-utbildningplan-070301.htm>

Masterprogrammet i utbildningsvetenskap inrättades av rektor 2006-09-26 och utbildningsplanen fastställdes av Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-03-01. Programmet startade höstterminen 2007. 

Programmet är en forskarutbildningsförberedande utbildning på avancerad nivå, men förbereder även för kvalificerad utbildningsanknuten yrkesutövning. Utbildningen syftar till att ge såväl kunskaper som erfarenheter för arbete inom undervisning, forskning, administration, utbildningsplanering, kursutveckling, läromedelsutveckling, utvärdering, utredning eller annan verksamhet i ledande befattningar inom området.

Masterprogrammet har fyra olika inriktningar:

I Uppsala universitets kursdatabas SELMA beskrivs programmet på adressen
http://www.uu.se/node605?pKod=UUV2M&lasar=10%2F11
Anmälan sker på adressen www.studera.nu

För mer upplysningar om inriktningen Utbildningssociologi kontakta Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>.


Back to Institutionen för utbildning, kultur och medier
Back to SEC home page