UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Kurser anordnade i anslutning till Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

2006
Utbildningshistorisk introduktionskurs (5 p)

Kapital och fält.
Metoder för studier av utbildning och kultur (5 p)

2007
Kapital och fält.
Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5hp)

2008
Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp)

2009
Utbildningshistoria, metoder (7,5 hp)

2010
Utbildningshistoria, traditioner (7,5 hp)