UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Utbildningshistoria, traditioner, 7,5hp

Uppsala universitet, mars-maj 2010
anordnad av
Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Kursledare: Johannes Westberg

"Utbildningshistoria, traditioner", 7,5 hp ges vårterminen 2009 för doktorander och masterstudenter. Kursen består av åtta seminarier fördelade på fyra heldagar som bland annat behandlar det moderna utbildningssystemets födelse, utbildningens ekonomiska historia, folkbildningens historia samt utbildningsinnehållets historia. Kursansvarig är Johannes Westberg. Lärare på kursen är också Esbjörn Larsson, Samuel Edqvist, Erik Lindberg och Johan Prytz, se kursens deltagarsidor.

Syftet med kursen är att dess deltagare ska introduceras till centrala utbildningshistoriska traditioner. Som förberedelse för seminarierna 1-6 ska seminariedeltagarna ha författat en PM på 2 sidor om den litteratur som ska diskuteras. Vid slutet av kursen författas en avslutande PM på omkring 10  sidor, som behandlar den valda litteraturen. Detta PM presenteras sedan vid seminarium 7 och 8.

Mer information om kursen finns tillgängligt via länkar i listen till vänster.

Frågor? Kontakta Johannes Westberg