UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria

Forskarskolan drivs med bidrag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Värdlärosäte är Uppsala universitet. Forskarskolan bedriver sin verksamhet i nära samarbete med Arbetsgruppen för utbildningens sociala och ekonomiska historia vid Institutionen för utbildning, kultur och medier.

Föreståndare: Prof. Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Forskningsadministratör: Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>
Koordinator: Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>
Forskningsassistent/arkivarie: Germund Larsson <germund.larsson@edu.uu.se>

Forskarskolan avslutade sin verksamhet vid årsskiftet 2011-12, då samtliga forskarskolans doktorander disputerat. Frågor om forskarskolan riktas med fördel till Johannes Westberg.
 

Styrelse

Prof. Maria Ågren (historiker) Uppsala universitet
Prof. Agneta Linné (pedagog) Örebro universitet
Prof. Ulf P. Lundgren (pedagog) Uppsala universitet
Prof. Lars Petterson (historiker) Högskolan Dalarna
FD Christer Skoglund (idéhistoriker) Södertörns högskola
Prof. Donald Broady (pedagog) Uppsala universitet

 

Övriga handledare och lärare knutna till forskarskolan

FD Lars M. Andersson (historiker) Uppsala universitet
Prof. Lena Lennerhed (idéhistoriker) Södertörns högskola
FD Henrik Edgren (historiker) Växjö universitet
Prof. Torkel Jansson (historiker) Uppsala universitet
FD Esbjörn Larsson (historiker) Uppsala universitet
Prof. Jan Lindegren (historiker) Uppsala universitet
Docent Patrik Lundell (idéhistoriker) Lunds universitet
Prof. Elisabeth Mansén (idéhistoriker) Stockholms universitet
Docent Annika Ullman (pedagog) Stockholms universitet
FD Ann Öhrberg (retoriker) Uppsala universitet