UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Det utbildningshistoriska nätverket

I samband med Svenska Historikermötet i Uppsala den 22-24 april 2005 bildades ett nätverk för utbildningshistorisk forskning. Nätverket syftar till att underlätta samarbetet mellan företrädare från olika akademiska discipliner.

Den som är intresserad av att få utskick via nätverkets mejllista kan anmäla sig till <johannes.westberg@edu.uu.se>

Nätverkets hemsida: http://utbildningshistoria.wordpress.com/