UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Kalendarium

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Forskarskolans egna aktiviteter markeras med kursiv stil.

2011

2011-02-11
Forskarskolans doktorand Andreas Åkerlund försvarar sin avhandling "Mellan akademi och kulturpolitik. Lektorat i svenska språket vid tyska universitet 1906-1945, Universitetshuset sal IX, Uppsala

2011-04-04  
Globalization of education systems in the 19th century Professor Marcelo Caruso at the University of Münster talks of the internationalisation of the Lancasterian system of education. The seminar will be held in English. Historiska seminariet

2011-04-13  
Madeleine Michaëlsson, doktorand i utbildningssociologi, ventilerar ett avhandlingsavsnitt med titeln "Investering och förmedling av kapital i tidiga folkskolor vid bruk, gods och verk - fallet Salsta/Vattholma, ca 1670-1880" Högre seminariet, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

2011-05-16  
David Ludvigsson, forskarassistent vid Historicum, ventilerar en arbetstext från projektet "Debatten om folkskolan, ca 1830-1848". Historiska seminariet, Historiska institutionen, Uppsala universitet

2011-05-25
Esbjörn Larsson, Fil Dr EDU, presenterar en projektidé: Barn ifrån Mars: en förberedande studie över Föreningen för befrämjande av skolungdomars vapenövningar, ca 1868-1978

2011-06-08
Workshop: The History of Schooling: politics and local practice, Uppsala universitet.
Arrangörer: Johannes Westberg och Carla Aubry.

2011-09-15
Konferens: Education and the state: historical perspectives on a changing relationship, Universität Zürich, Schweiz. Arrangörer: Carla Aubry & Jürgen Oelkers.

2011-09-22
Bokmässan 2011 i Göteborg. Utan historia har skolan ingen framtid: Kan det historiska perspektivet på utbildning utveckla läraren? Med utgångspunkt i en ny grundbok om utbildningshistoria samtalar Esbjörn Larsson och Johannes Westberg kring vilken nytta lärare kan ha av att kunna sin historia.

2011-10-14, kl 13
Den 14 oktober försvarar Elin Gardeström avhandlingen "Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970". Plats: sal MA 624, Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7. Opponent: Per Wisselgren

 

2011-12-09
Fredag 9 december 2011 försvarar Stefan Rimm avhandlingen "Vältalighet och mannafostran. Retorikutbildningen i svenska skolor och gymnasier 1724-1807". Plats: Örebro universitet. Opponent: Daniel Lindmark.

Tidigare år

2006

2006-02-13
Seminarium om utbildningsvetenskaplig forskning i Uppsala
Plats: Auditorium Minus i Museum Gustavianum

2006-02-16
Seminarium I - Introduktion till utbildningshistoria
(läskurs för forskarskolans egna doktorander)

2006-03-09
Seminarium II - Introduktion till utbildningshistoria
(läskurs för forskarskolans egna doktorander)

2006-03-16-17
Konferens i Sunne: "Folkskolläraren i samhällslivet, 1860-1960"

2006-03-24-25
Workshop i Härnösand:
"Nyttiga kunskaper, sann gudsfruktan och goda seder:
Den unga människan i fostran och undervisning, 1600-1920"

2006-04-19
Seminarium III - Introduktion till utbildningshistoria
(läskurs för forskarskolans egna doktorander)

2006-04-25
Föreningen för svensk undervisningshistorias årsmöte

2006-05-17
Utbildningsvetenskapliga doktorandrådet i Uppsalas forskningsdag

2006-05-26
Seminarium IV - Introduktion till utbildningshistoria
(läskurs för forskarskolans egna doktorander)

2006-06-29 - 07-01
"From Play To Work – Taking Froebel Forward"
(Internationell konferens arrangerad av the Froebel College of Education)

2006-08-16-19
"The 28th Session of the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE 28)"
(Internationell konferens arrangerad av the International Standing Conference for the History of Education. Konferensen hålls vid Umeå universitet och dess tema är Technologies of the Word: Literacies in the History of Education)

2006-09-28-29
"Pedagogikhistorisk forskning - Kultur, makt och utbildning"
(3:e nordiska konferensen vid Lärarhögskolan i Stockholm)

2006-11-15 kl 13-15
C.J.L. Almqvists Om Svenska Uppfostringsväsendet
Plats: 1440 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1
(Prof Lars Burman presenterar sin inledning till Svenska Vitterhetssamfundets nyutgåva av Almqvists verk.)

2007

2007-01-31 - 02-01
"Skolen, velfærdsstaten og fortællingerne om livet. Danmark 1945-2005"
(Seminarium inom projektet "Skolen for livet" vid Danmarks Pædagogiske Universitet)

2007-02-16 kl 13-
Thom Axelsson försvarar sin avhandling Rätt elev i rätt klass. Skola, begåvning och styrning 1910–1950.
Plats: Linköpings universitet (Key 1, Hus Key, Campus Valla).
(För mer information och möjligheten att ladda ned avhandlingen, gå till Publications from Linköping University)

2007-02-21 kl 13-15
Att inteckna framtiden. Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965
Plats: Sal 1219 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1
(Daniel Lövheim presenterar sin avhandling Att inteckna framtiden. Läroplansdebatter gällande naturvetenskap, matematik och teknik i svenska allmänna läroverk 1900-1965.)

2007-03-15-17
Nordic Perspectives of Lifelong Learning in the New Europe – comparative considerations of the educational space
(University of Turku)

2007-03-28
Utbildningshistorisk forskning vid Uppsala universitet
(Ett samarrangemang med Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet)

2007-03-29-30
Konferensen "Ny utbildningshistorisk forskning"
(För forskarskolans egna och associerade doktorander)

2007-05-05 kl 13
Gunnel Furuland försvarar sin avhandling Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833-1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier
(Geijersalen, Hus 6, Engelska parken, Uppsala)

2007-06-27-30
Society for History of Children and Youth Fourth biennial conference:

"In the name of the child" The social and cultural history of children and youth
(Linköping)

2007-09-04 kl 13-15
Ventilering av Carina Carlheds avhandlingsmanus I skuggan av medicinen ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringsfältet 1960―1980
Plats: Sal 1219 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1
(Ett samarrangemang med Pedagogikums högre seminarium)

2007-09-04-05
Historikerseminar ved ILS
Historikerseminaret arrangeres som ledd i 100-årsjubileet for opprettelsen av Pedagogisk Seminar
(Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo)

2007-10-09 kl 13-15
Ventilering av Monica Langerth Zettermans avhandlingsmanus Innehållsdesign. Verktyg, metoder och tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning
Plats: Sal 1219 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1
(Ett samarrangemang med Pedagogikums högre seminarium)

2007-10-17 kl 13-15
Ventilering av
Thomas Neidenmarks avhandlingsavsnitt
Plats: Sal 1219 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1

2007-10-31 kl 18-20
"Retorikundervisningen i 1700-talets skola"
Seminarium utifrån Stefan Rimms avhandlingsprojekt Retorikundervisning, medborgarideal och maskuliniteter i svenska skolor 1724­1807. Seminariet följs av postseminarium.
Plats: Engelska Parken Humanistiskt Centrum, hus 6, rum 0022
(Seminariet anordnas i samarbete med Avdelningen för retorik)

2007-12-11
"Nya perspektiv på skolans historia"
Plats: Sal 1219 i Seminariefastigheten Seminariegatan 1
(Ett samarrangemang med Pedagogikums högre seminarium)

2007-12-14 kl 11
Carina Carlhed försvarar sin avhandling Medicinens lyskraft och skuggor: ― om trosföreställningar och symbolisk makt i habiliteringen 1960―1980.
(Aulan, Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala)

 

2008

2008-02-14 kl 10-16
Seminarium I & II - Utbildningshistoria, traditioner
(forskarutbildningskurs för associerade doktorander)

2008-03-14 kl 13
Monica Langerth Zetterman försvarar sin avhandling Innehållsdesign: Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning.
(Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Akademigatan 3, Uppsala)

2008-03-18 kl 10-16
Seminarium III & IV - Utbildningshistoria, traditioner
(forskarutbildningskurs för associerade doktorander)

2008-04-24-26
Svenska historikermötet 2008
(Lund)

2005-05-07 kl 15-17
Thomas Neidenmark ventilerar avhandlingsavsnittet "Det publicistiska fältet i utbildningshistorisk belysning"
(Uppsala, Historiska institutionens högre seminarium)

2008-05-09 kl 10
Johannes Westberg försvarar sin avhandling Förskolepedagogikens framväxt: Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945
(Sal X, Universitetshuset, Uppsala)

2008-06-18 kl 13-15
"Skolmatematikens genes och struktur". Ventilering av Sverker Lundins avhandlingsmanus.
(Uppsala, SEC-seminarium)

2008-09-08-09
The European Conference on Educational Research
(Göteborg)

2008-09-17 kl 15-17
Anne Berg ventilerar avhandlingsavsnittet "Ett fädernesland för och av nya intressen (ca 1845 till slutet av 1850-talet)".
(Uppsala, Historiska institutionens högre seminarium)

2008-09-18-19
Workshop: Fostran i skola och utbildning – historiska perspektiv
(Umeå. Arrangeras av Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen samt Historiska studier vid Umeå universitet. Kontakt: Anna Larsson <anna.larsson@educ.umu.se>)

2008-09-25 kl 13-15
Horst Junginger presenterar papperet "Scholarly Antisemitism in National Socialist Germany. The Study of the Jewish Question in Theory and Practice"
(Uppsala, Historiska seminariet vid Historiska institutionen)

2008-10-15 kl 15.30, sal 1226 Seminariefastigheten
Docent Lars Edgren (Historiska institutionen i Lund) föreläser under rubriken "Att studera den sociala ordningen i 1700-talets Malmö. Metodiska reflektioner kring Bourdieu och historia".
(Samarrangemang med SEC)

2008-10-22 kl 15.15, sal 1219 Seminariefastigheten
Seminarium om teoretiska och metodologiska problem
(För forskarskolans egna och associerade doktorander)

2008-12-03 kl 13.15, sal 1219 Seminariefastigheten
Elin Gardeström ventilerar avhandlingsavsnittet "Utbildningsexpansion, humanistöverskott och reklamutbildning - Journalistutbildningen utreds 1960-62".

2008-12-05
Jörgen Mattlar försvarar sin avhandling "Skolbokspropaganda? En ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005)"

2008-12-10 kl 13.15-15, sal 1219 Seminariefastigheten
Andreas Åkerlund ventilerar avhandlingsavsnittet "Svenska lektorer i tredje riket".

2008-12-13 kl 13.15, sal X Universitetshuset
Mikael Palme försvarar sin avhandling "Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008"

2008-12-15 kl 13.15, sal X Universitetshuset
Sverker Lundin försvarar sin avhandling "Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling"

2008-12-17 kl 13.15
Marta Edling presenterar en aktuell undersökning av elever och studiekulturer vid Konstfack, Valand och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995
(Uppsala, SEC-seminarium)

 

2009

2009-01-23, kl 9.00-15.30
Skolhistoriskt seminarium "Skolväsendets utveckling i Finland och Sverige efter skilsmässan 1808–09"
(Plats: Hanaholmen, Finland)

2009-02-19
Seminarium 1 och 2, Utbildningshistoria, metoder, 7,5hp
(kurs för doktorander och masterstudenter)

2009-02-26--27
Thomas S. Popkewitz, professor i pedagogik vid Wisconsin/Madison University, håller föreläsningar vid Linköpings och Stockholms universitet. För mer info, se Linköpings universitets hemsida.

2009-03-12
Seminarium 3 och 4, Utbildningshistoria, metoder, 7,5hp
(kurs för doktorander och masterstudenter)

2009-04-01, kl 13.15-15, sal 1219, Seminariefastigheten
Henrik Åström Elmersjö, doktorand vid Umeå universitet, ventilerar texten "Norden, nationen och historien - föreningarna Nordens historieboksrevision 1919-1972"

2009-04-15, kl 10.15
Jonas Larsson, Historiska institutionen Uppsala, försvarar sin avhandling om modernitet och uppfostringsanstalten Stora Råby.

2009-04-16, kl 10.15, sal 1440, Seminariefastigheten
Seminarium om maktanalytiska metoder. Introduktion hålls av Roddy Nilsson, Växjö universitet.
(Seminariet ingår som nr. 5 i kursen "Utbildningshistoria, metoder" men är även öppet för andra intresserade)

2009-05-12, kl. 19.15-20.30, Gustavianum Auditorium Minus
Esbjörn Larsson, lektor i utbildningshistoria vid Institutionen för utbildning, kultur och medier, föreläser under rubriken "Kampen om skolans kungsväg. Läroverksutbildningens utveckling i Sverige från sekelskiftet 1800 till 1878 års skollag".

2009-05-13
Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets forskningsdag
(bland de medverkande återfinns bland annat forskarskolans doktorand Stefan Rimm)

2009-05-14, Historiska seminariet, sal Eng1-1060, kl. 16.15-18
Prof. Jane Humphries presenterar ett paper med rubriken "Child labour, education and industrialization". Ordförande Maria Ågren.

2009-05-20
Seminarium 7 och 8, Utbildningshistoria, metoder, 7,5hp
(kurs för doktorander och masterstudenter)

2009-06-03, kl 13-15, Seminariefastigheten, sal 1219
Anne Berg ventilerar avhandlingsavsnittet "Rikspatrioterna och det välordnade fäderneslandet"

2009-08-26--29
ISCHE 2009: An international conference about the history of popular education
(Utrecht, Holland)

2009-09-25--30
ECER 2009: The European Conference On Educational Research.
(Wien, Österrike)

2009-10-01--02
Den 4:e nordiska utbildningshistoriska konferensen
(Uppsala. Arrangeras av forskarskolan)

2009-11-04, kl 15, Historiska institutionen, tornrummet
Thomas Neidenmark, doktorand vid forskarskolan, presenterar ett avhandlingsavsnitt

2009-11-30, kl. 16.15-18 i 2­K1022, Engelska parken, Uppsala
Stefan Rimm, doktorand vid forskarskolan, presenterar ett avhandlingsavsnitt vid Högre seminariet i retorik.

2009-12-4--6
History of Education Society UK Annual Conference 2009
(Sheffield, England)

2009-12-09, 13.15, sal 1219 Seminariefastigheten
Försök att förstå fenomenet sextioåtta. Seminarium i anslutning till forskningsprojektet "Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter".
(Arrangör: SEC)

2009-12-14, kl 13-15
Johannes Westberg och Esbjörn Larsson, verksamma vid Nationella forskarskolan, presenterar sitt projekt Folkskolans finansiering. De ekonomiska förutsättningarna för den allmänna folkundervisningens framväxt, 1842-1936, vid Historiska seminariet, Historiska institutionen, Uppsala universitet.

2010

2010-01-13, kl 10.15-12, Engelska parken, Eng2-0026 (obs, ändrad lokal!)
Etnologen Petra Garberding, postdok vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, presenterar sitt projekt "Vetenskap och politik: samarbete mellan svensk och tysk etnologi 1930-1960".

2010-01-14--15
University jubilees and university history at the beginning of the 21st century
(Köpenhamn, Danmark)

2010-02-10, kl 13, kv. Blåsenhus, sal 14:340 
Peter Bernhardsson ventilerar avhandlingsavsnittet Språkmästare och språklärare: Förändrade förutsättningar för undervisningen i moderna språk, ca 1820-1880.

2010-02-23
Seminarium. Peter Lindert, University of Californa-Davis, presenterar sitt paper "Revealing Failures in the History of School Finance"
(Ekonomisk-historiska institutionen, Lund)

2010-02-24, kl 13.15, kv. Blåsenhus
Historiesociologisk metod. Seminarium med Mats Jakobsson, Institutionen för utbildning, kultur och medier.
(Arrangör: SEC)

2010-03-24
Seminarium I och II, Utbildningshistoria, traditioner
(kurs för doktorander och masterstudenter. Seminarierna öppna för alla intresserade)

2010-04-06
Seminarium III och IV, Utbildningshistoria, traditioner
(kurs för doktorander och masterstudenter. Seminarierna öppna för alla intresserade)

2010-04-8--10
International Froebel Society 4th Biennial Conference. Froebelian pedagogy in a modern context: education and social action
(Jena, Tyskland)

2010-04-13--16
ESSHC 2010: European Social Science History Conference
(Ghent, Belgien)

2010-04-21
Seminarium V och VI, Utbildningshistoria, traditioner
(kurs för doktorander och masterstudenter. Seminarierna öppna för alla intresserade)

2010-05-05, sal 14K:120, kv. Blåsenhus
Utbildningsvetenskapliga doktorandrådets forskningsdag
(bland de medverkande forskarskolans doktorand Andreas Åkerlund)

2010-05-11
Childhood and its Representation: An Interdisciplinary Symposium in Child Studies
(Engelska parken, Uppsala)

2010-05-19
Seminarium VII och VIII, Utbildningshistoria, traditioner (grupp I).
(kurs för doktorander och masterstudenter.)

2010-06-02, sal 11:240, kv. Blåsenhus
Seminarium, Mats Jacobsson, "Metodfrågor i historisk sociologisk forskning"

2010-05-19
Seminarium VII och VIII, Utbildningshistoria, traditioner (grupp II).
(kurs för doktorander och masterstudenter.)

2010-08-23--25
Nordic Ideology between Religion and Scholarship
(Uppsala)

2010-08-26--27
ISCHE 32: Discoveries of Childhood in History
(Amsterdam, Holland)

2010-09-08, kl. 14-18, sal 300 Humanistvillan
Elin Gardeströms slutseminarium. Opponent/kommentator är Gunnar Nygren, lektor i journalistik vid Södertörns högskola.
(Stockholms universitet)

2010-09-30--10-01
Norrlandsfrågan: Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi
(Umeå)

2010-10-13--14
Vetenskapsrådets resultatdialog om utbildningsvetenskaplig forskning
(Uppsala)

2010-11-24--5
Humboldtian tradition - Origin and legacy
(Uppsala)

2010-11-24, kl 10-12, sal 14:340, kv. Blåsenhus
Esbjörn Larsson presenterar: Barn ifrån Mars: en förberedande studie över Föreningen för befrämjandet av skolungdomens vapenövningar, ca: 1868-1978.

 

 

����������������������������-2006. UPPSALA UNIVERSITET, Box 2136,  S-750 02 Uppsala
Uppdaterad: 2011-08-10 | Informationsansvarig & Webmaster: Johannes Westberg