UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
 

Nya perspektiv på skolans historia

DATUM: Den 11 december 2007

PLATS: Rum 1219, Kv Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala

Program

Kaffe 09.30–10.00

Session 1 10.00–12.00

1800-talsgymnasisten, gymnasieföreningen och det sociala livets bildning, Björn Norlin, doktorand Umeå universitet. Kommentator: Johan Sjöberg, FD, Uppsala.

Bildning eller halvbildning. Om ett ”ordkrig” i Gefleborgs Läns Tidning 1837, Ingrid Nordqvist, doktorand Högskolan Gävle. Kommentator: Lars Petterson, professor Högskolan Dalarna.

Fröknars fantastiska liv, Anna Maria Ursing, FD, Lund. Kommentator: Christina Florin, professor emerita, Stockholms universitet.

Lunch 12.00–13.00

Session 2 13.00–14.50

Från hemundervisning till skolklassrum i 1800-talets folkskola, Margaretha Mellberg, FD, Högskolan Gotland. Kommentator: Mats Sjöberg, FD, Linköpings universitet.

Befrielse från kristendomsundervisning. Främmande trosbekännare på skolbänken 1951-1962, David Sjögren, doktorand Umeå universitet. Kommentator: Thom Axelsson, FD, Malmö högskola.

Projektpresentation: "Utbildningsfrågan i den unga pressen, åren kring 1842", David Ludvigsson, FD, Uppsala universitet.

Kaffe 14.50–15.15

Session 3 15.15–17.15

Projektpresentation: "Skolan, läromedlen och ideologierna, 1975–2005", Samuel Edquist, FD, Södertörns högskola, och Jörgen Gustafsson, doktorand, Uppsala universitet.

Projektpresentation: "Folkskollärare och folkskollärarinnor 1860-1960: En kollektivbiografi", Henrik Edgren, FD, Uppsala universitet, och Lars Petterson, professor, Högskolan Dalarna.

Projektpresentation: "Folkskollärarna - ett prästerskap för en ny tid? Folkskolinspektion och modernisering i Sverige 1860-1920", Jakob Evertsson, TD, Uppsala universitet.