UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

 

 

 

 

 

 

 

NORRLANDSFRÅGAN

Erfarenheter av bildning, utbildning och undervisning i nationalstatens periferi

30 september - 1 oktober 2010
Umeå universitet

Inbjudan

Under rubriken ”Norrlandsfrågan” möts en rad frågor av social, ekonomisk, geografisk, religiös och etnisk karaktär på ett spännande sätt, som är av stort utbildningshistoriskt intresse. Inte minst för en internationell publik, mot bakgrund av den allt mer omfattande historiska forskningen som behandlat utbildningens skiftande förhållande i bland annat svårtillgängliga nybyggarområden i Canada och Australien, de av rasmotsättningar präglade sydstaterna, de religiösa konflikternas Irland och det agrara revolutionernas England.  

Institutionen för idé- och samhällsstudier (Umeå universitet) inbjuder tillsammans med Nationella forskarskolan i utbildningshistoria (Uppsala universitet) till en workshop om de specifikt norrländska (norr om Dalälven) erfarenheterna av bildning, utbildning, undervisning och fostran i Sverige från tidigmodern tid fram till nutid.

Plats, tid, avgifter och publicering

Workshopen går av stapeln vid Umeå universitet, 30 september–1 oktober 2010. Den inleds med gemensam lunch torsdag kl. 12 och avslutas senast 15.30 på fredagen. Gemensam middag avnjuts på torsdagskvällen. Mat och dryck finansieras av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria och Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Paper, abstracts och deltagare

Deadline för inlämning av papers är den 16 september. Sista anmälningsdag för deltagande utan paper är den 1 september.

Mer information workshopens deltagare och innehåll är tillgängligt via listen till vänster. Frågor riktas till johannes.westberg@edu.uu.se 

Väl mött i Umeå önskar,

David Sjögren    Johannes Westberg    Daniel Lindmark