UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC) : Events  
SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   


Sociology of Education and Culture (SEC)
Events, seminars and conferences 2008

(Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi,
arrangemang 2008)

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-08.htm

Directors Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se> and Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.
Research Secretary Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883.
Paper address: SEC, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala University, Box 2136, SE-75002 Uppsala.
Visiting address: Seminariegatan 1, Uppsala.

SEC har egna seminarier och arrangerar föreläsningar och seminarier. Nedan information om vissa kommande och tidigare arrangemang. Om inte annat anges är alla intresserade välkomna. 

Höstterminen 2008 koordineras SEC-seminarierna av Sara Backman Prytz <sara.prytz@edu.uu.se>, tel 018-4712467.a

Vägbeskrivning och kartor

Underlag finns ofta antingen på webben (se länkar nedan) eller också som kopieringsunderlag på papper som placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Även Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883 har tillgång till kopieringsunderlag.

Från vissa seminarier finns ljudupptagningar (i MP3-format) eller PowerPoint-presentationer som kan laddas ned.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-08.htm>.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2008-02-14 kl 16.15. Genus och klass i högre flickskolor och läroverk 1870-1927, Sara Backman Prytz.

2008-03-14 kl 13.15. Disputation. Monica Langerth Zetterman försvarar sin avhandling Innehållsdesign. Principer, metoder och verktyg.

2008-04-28 kl 13.15. Disputation. Christina G. Wistman försvarar sin avhandling Manifestation och avancemang. Eugen: konstnär, konstsamlare, mecenat och prins. Obs: Göteborgs universitet

2008-04-03 kl 09.15. Ekonomiska och juridiska förutsättningar för utbildning. Arr. Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.

2008-04-25 kl 09.00. Utbildningshistoriska sessioner under Svenska Historikermötet, Lunds universitet.

2008-05-09 kl 10.15. Disputation. Johannes Westberg försvarar sin avhandling Förskolepedagogikens framväxt.

2008-06-03 -- 2008-06-05. International Conference EDUCULT-08: Transnational Strategies in Higher Education and Professional Fields. The Cases of Law, Economy, Science, and Art.

2008-06-18 kl 13.15. Skolmatematikens genes och struktur. Ventilering av Sverker Lundins avhandlingsmanus.

2008-08-27 kl 13.15. Utbildningssociologiska studier av gymnasieskolan. Ventilering av Mikael Palmes avhandlingsmanus.

2008-10-01 kl 13.15. Utbildningskapital. Ventilering av Ida Lidegrans avhandlingsmanus.

2008-10-15 kl 13.15. Business studies and higher education. Lars Engwall.

2008-10-01 kl 15.30. Att studera den sociala ordningen i 1700-talets Malmö. Metodiska reflektioner kring Bourdieu och historia. Lars Edgren

2008-12-03 kl 13.15. Utbildningsexpansion, humanistöverskott och reklamutbildning - Journalistutbildningen utreds 1960-1962. Elin Gardeström.

2008-12-10 kl 13.15. Svenska lektorer i tredje riket. Ventilering av Andreas Åkerlunds avhandlingsmanus.

2008-12-13 kl 13.15. Disputation. Mikael Palme försvarar sin avhandling Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

2008-12-15 kl 13.15. Disputation. Sverker Lundin försvarar sin avhandling Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling.

2008-12-17 kl 13.15. Konstnärliga utbildningar och konstnärlig forskning. Marta Edling och Maria Hirvi.

2009-01-21 kl 10.15. Recompositions, reconversions et déconversions des élites. Föreläsning av Monique de Saint Martin.

2009-01-21 kl 14.15. Éducation et frontières sociales. Le grand bricolage. Seminarium med Monique de Saint Martin.

2009-01-21 kl 12. Promotion av Monique de Saint Martin till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

2009-05-15 kl. 10.15. Disputation. Ida Lidegran försvarar sin avhandling Utbildningskapital. Hur det alstras, förmedlas och fördelas i akademiskt och ekonomiskt rika regioner.

 


2008-02-14 1800-talsseminariet

Genus och klass i högre flickskolor och läroverk 1870-1927

Ventilering av Sara Backman Prytz pm Reproduktion av genus och klass hos flickor och gossar i högre flickskolor och läroverk 1870-1927
PDF-version (123 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-prytz-sara-080214-reproduktion.pdf>

Tid: Torsd 14 febr kl. 16.15-18.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1440


2008-03-14 disputation

Monica Langerth Zetterman försvarar sin doktorsavhandling i pedagogik

Innehållsdesign. Principer, metoder och verktyg samt tillämpningar inom utbildningshistorisk forskning och undervisning

Tid: Fred 14 mars 2008 kl. 13.15
Plats: Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala.

Opponent: Lektor Matthew Driscoll, Nordisk forskningsinstitut, Københavns universitet

Betygsnämnd:
Professor Arvid Löfberg, Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
Docent Else Nygren, Institutionen för informationsvetenskap, Uppsala universitet
Docent Gunilla Roos, Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet

Handledare: Donald Broady

En PDF-version av avhandlingen kan jämte innehållet på den medföljande CD-ROM-skivan laddas ned från www.skeptron.uu.se/monicalz/ 


2008-03-28 disputation

Christina G. Wistman försvarar sin doktorsavhandling i konstvetenskap

Manifestation och avancemang. Eugen: konstnär, konstsamlare, mecenat och prins

Tid: Fred 28 mars 2008 kl. 13.15
Plats: Lilla hörsalen, Humanisten, Göteborgs universitet


2008-04-03 Halvdagskonferens anordnad av Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.
Anmälan krävs

Ekonomiska och juridiska förutsättningar för utbildning

Tid: Torsd 3 april 2008 kl 09.15-12.30
Plats: Auditorium Minus, Museum Gustavianum, Uppsala.

Program:

Välkomnande och introduktion från Kollegiet för utbildningsvetenskap genom professor Donald Broady och fil dr Henrik Edgren.

Doktorand Johannes Westberg talar, utifrån sin inom kort utkommande avhandling i historia, om införandet av folkskolan i Sverige från 1840-talet.

Lena Marcusson, professor vid Juridiska institutionen, talar om sitt forskningsområde: "Legal regulation of higher education and research in Sweden".

Lars Engwall, professor vid Företagsekonomiska institutionen, talar om sitt forskningsområde: "Är moderna universitet multinationella företag?"

Caroline Waks, universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, talar om sitt forskningsområde: "Stärkt statlig kontroll och professionalisering i samspel. En svensk skola i omvandling".

Peter Fredriksson, universitetslektor, och Björn Öckert, forskare, vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering talar om forskningsområdet: "Do resources affect scholastic achievment".

Ca 12.30 lunch för såväl föredragshållare som publik.

 

Sista anmälningsdag måndag 31/3 till henrik.edgren@edu.uu.se


2008-04-25 konferenssessioner

Utbildningshistoriska sessioner

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria/SEC anordnar tre sessioner under Svenska Historikermötet, Lunds universitet, 24-26 april 2008:

-  Session 9: 1800-talets utbildningsrevolution - praktiker (sessionsledare Esbjörn Larsson), fred 25 april kl 09.00-10.20

-  Session 10: 1800-talets utbildningsrevolution - debatter (sessionsledare: Johannes Westberg), fred 25 april kl 10.30-11.50

-  Session 18: 1900-talets utbildningsexplosion (sessionsledare: Donald Broady), fred 25 april kl 12.00-13.20

Se www.hist.lu.se/historikermote_2008/

2008-06-03 - 2008-06-05 International Conference

Registration is required, contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

EDUCULT-08
Transnational Strategies in Higher Education and Professional Fields
The Cases of Law, Economy, Science, and Art

International Conference, Uppsala University, June 3-5, 2008

The conference EDUCULT-08 (Studies in Education and Culture) is
organised by SEC (Sociology of Education and Culture), Uppsala University

Location: Museum Gustavianum, Auditorium Minus, Akademigatan 3, Uppsala

Registration is needed. The last days, from June 5th at 15.00, are open while the first one and a half days are intented for invited participants.

Programme

Tuesday June 3rd, 12.00-19.00 and Wednesday June 4th, 09.15-14.00: Lawyers' construction of the Nordic welfare states and beyond: towards an interdisciplinary prosopographic study of Scandinavian lawyers. (This session is intended for invited scholars in Legal History and Sociology of Law.)

Wednesday June 4, 15.00-18.00: Economic Fields and Social Classes

Thursday 5 June, 09.30-17.00: Transnational Strategies within Higher Education and Art. Flows of People and Ideas

For more information see www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-0806-educult-08.htm
or contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.


2008-05-09 disputation

Johannes Westberg försvarar sin doktorsavhandling i historia

Förskolepedagogikens framväxt. Pedagogisk förändring och dess förutsättningar, ca 1835-1945

Tid: fred 9 maj 2008 kl. 10.15
Plats: Universitetshuset, Uppsala, sal X

Opponent: Ingrid Åberg

ABSTRACT

This dissertation contributes to the study of educational change and the conditions thereof. During the second half of the 19th and first half of the 20th centuries, Swedish early care and education (ECE) programs underwent a comprehensive transformation as formal instruction was supplanted by early childhood education. My analysis of this transformation utilizes a comparatively long time-frame, an organizational historical perspective, and archival material from 44 ECE societies. It focuses on three types of ECE programs: infant schools, day nurseries, and kindergartens. Since philanthropic societies organized such programs, this study’s results are also of interest to the history of philanthropy.

Early childhood education was established through a selection and adaptation process in which existing ECE programs were closed or changed as new ones were established. My investigation demonstrates that this occurred on the basis of the conditions in which individual ECE programs operated. Factors that stand out in this regard are the debate concerning infant schools, the funding of ECE programs, and the expansion of the mandatory elementary education system, together with changes in the dissemination of ideas about education and the establishment of municipal regulations. How these conditions contributed to educational change constitutes the substance of the dissertation.

The results of this dissertation deepen our knowledge of the finances of ECE programs, their organizational niche, and their relations with municipal authorities. This study questions the significance for educational change within these programs that has been attributed to the growth of a romantic conception of childhood. It provides a new picture of the role of the kindergarten movement in this regard and ascribes to day nurseries a previously unobserved role in educational change. This dissertation thereby contributes to a revision of recurrent assumptions concerning educational change and of the connection between such change and general societal or ideological structures.


2008-06-18 Högre seminarium

Skolmatematikens genes och utveckling

Ventilering av Sverker Lundins avhandlingsmanuskript "Skolans matematik".

Tid: Onsd 18 juni 2008 kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Kommentatorer:
Thomas Karlsohn, FD, Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.
Johannes Westberg, FD i historia, verksam vid SEC/EDU, Uppsala universitet, som bl.a. vik. koordinator för Nationella forskarskolan i utbildningshistoria.

Handledare: Donald Broady.

Början av manuset (innehållsförteckning och kapitel 1):
PDF-version (149 KB, 18 sidor) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-sverker-080610-avhmanus-borjan.pdf>

Hela manuset:
PDF-version (5295 KB, 244 sidor) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-sverker-080610-avhmanus-rubbet.pdf>

Alla intresserade är välkomna.


2008-08-27 Högre seminarium

 Gymnasieskolan och det kulturella kapitalet

Ventilering av Mikael Palmes avhandlingsmanus.

Tid: Onsd 27 sept 2008 kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg.  1, Uppsala, rum 1219

Kommentator: Professor Peter Waara, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.

Handledare: Donald Broady.

Alla intresserade är välkomna.

Underlag:

PM inför seminariet 27 aug (17 KB, motsv. 2 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080817-pm-infor-sem-27-aug-2008.pdf>

Synopsis till avhandlingens kappa (18 KB, motsv. 2 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080825-avhmanus-synopsis-t-kappa.pdf>

Avhandlingsmanus exkl. kappa och avslutande studie (Varning: stor fil i MS Word-format, 2.447 KB, motsv. 271 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080730-avhmanus.doc>

Utkast till den avslutande studien, del 1 (75 kb, motsv. 14 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080816-avhkapitel-personlighetsutv-del-1.pdf>
Utkast till den avslutande studien, del 2 (208 KB, motsv. 13 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080816-avhkapitel-personlighetsutv-del-2.pdf>

Grafer (862 KB, motsv. 8 s.)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-080730-avhmanus-grafer.pdf>


2008-10-01 Högre seminarium

Utbildningskapital

Ventilering av Ida Lidegrans avhandlingsmanus med den preliminära titeln "Utbildningskapital. Överföring och fördelning i relation till socialt ursprung, kön och plats". Ida Ldegran har genomfört analyser av utbildningsstrategier i å ena sidan den kulturellt bemedlade Uppsalaregionen, å andra sidan den ekonomiskt bemedlade nordöstra Stockholmsregionen.

Tid: onsd 1 okt 2008 kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Kommentator: Martin Gustavsson, FD, Ekonomisk Historia, Stockholms universitet

Handledare: Donald Broady.

Från Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883, kan den som vill ha förberedelseläsning beställa antingen hela manuset (ca 330 sidor) eller början (de första 36 sidorna).

Alla intresserade är välkomna.


2008-10-15 Seminarium anordnat av Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet

Business studies and higher education

Professor Lars Engwall, Företagsekonomi, Uppsala universitet

Tid: onsd 15 okt 2008 kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1226

Underlag: Kap. 9 ur Lars Engwall, Mercury meets Minerva. Business studies and higher education. The Swedish Case, 2 ed., under utgivn 2009.
PDF-version (324 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-engwall-lars-0809-minerva-2-ed-chapter-9-preprint.pdf>

Efter seminariet, kl 15.00-15.30, serveras kaffe.

Alla intresserade är välkomna.


2008-10-15 Seminarium anordnat av Nationella forskarskolan i utbildningshistoria i samarbete med SEC

Att studera den sociala ordningen i 1700-talets Malmö. Metodiska reflektioner kring Bourdieu och historia

Docent Lars Edgren, Historiska institutionen, Lunds universitet
Bland annat studierektor för Forskarskolan i historia

Tid: onsd 15 okt 2008 kl. 15.30-17.15
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1226

Före seminariet, kl 15.00-15.30, serveras kaffe.

Underlag: Lars Edgren, "Att göra klass i 1700-talets Malmö", under utgivn. i Arbetarhistoria, 2008. Den intresserade kan få underlaget sig tillskickat per mejl genom att skriva en rad till lars.edgren@hist.lu.se

Alla intresserade är välkomna.


2008-12-03 SEC-seminarium

Utbildningsexpansion, humanistöverskott och
reklamutbildning - Journalistutbildningen utreds 1960-1962

Elin Gardeström ventilerar ett avsnitt ur sitt avhandlingsmanus om journalistutbildningens historia.

Tid: Onsd 3 dec 2008 kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Underlag, manus till avhandlingskapitlet "Staten utreder journalistutbildningen"
PDF-version (190 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-gardestrom-elin-081203-staten-utreder.pdf

 


2008-12-10 SEC-seminarium

Svenska lektorer i tredje riket

Ventilering av avsnitt ur Andreas Åkerlunds avhandlingsmanus. Avsnittet handlar om utlandslektoraten som karriärväg och lektoratens förhistoria och deras positioner inom det tyska universitetsfältet.

Tid: onsd 10 dec kl. 13.15-15.00
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Underlag: "Svenska lektorat vid tyska universitet 1933-1945. Ett par empiriska kapitel och en kort inledning"
PDF-version (658 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-akerlund-andreas-081203-svenska-lektorat.pdf>


2008-12-13 Disputation

Mikael Palme försvarar sin doktorsavhandling i ubildningssociologi

Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008

Baksidestext:

DET KULTURELLA KAPITALET är ett begrepp myntat av den franske sociologen Pierre Bourdieu. Det avser sådana icke-materiella tillgångar – bildning, språkbehärskning, god smak, eftertraktade kunskaper och så vidare – som värderas högt i samhället, och särskilt av dess övre skikt. Utbildningssystemet är viktigt både för att befästa tron på det kulturella kapitalets värde och för att överföra det till nya generationer.

I fem empiriska studier, genomförda under tjugoårsperioden från 1988 till 2008, utforskas sociala och kulturella hierarkier och polariteter mellan olika utbildningar, med tonvikt vid den svenska gymnasieskolan och Stockholmsområdet. Undersökningarna bygger på bearbetningar av statistiska data om elevers och studenters sociala ursprung och val av utbildning samt observationer, intervjuer och enkäter. Utöver de välbekanta statushierarkierna träder en tydlig motsättning fram mellan kulturellt bemedlade och ekonomiskt bemedlade sociala grupper. Deras livsstilar och värden skiljer sig åt och deras barn tar olika vägar genom utbildningssystemet.

Ett par av kapitlen är skrivna på franska.

Tid: lörd 13 dec 2008 kl 13.15
Lokal: Universitetshuset, Sal X
(Universitetshuset ligger i hörnet S:t Olofsgatan/Övre Slottsgatan, Uppsala)

Fakultetsopponent: Prof. Jonas Frykman, Etnologiska institutionen,  Lunds universitet.

Betygsnämnd:
Professor Hedvig Ekerwald, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Docent Mona Mårtensson, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
Professor Peter Waara, Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet

Handledare: Donald Broady

PDF-version av Mikael Palmes avhandling (varning, stor fil, 23 MB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-palme-mikael-081106-diss.pdf>

Pappersversionen utkommer ca tre veckor innan disputationen


2008-12-15 Disputation

Sverker Lundin försvarar sin doktorsavhandling i ubildningssociologi

Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling

Tid: månd 15 dec 2008 kl 13.15
Lokal: Universitetshuset, Sal X
(Universitetshuset ligger i hörnet S:t Olofsgatan/Övre Slottsgatan, Uppsala)

Baksidestext:

SKOLANS MATEMATIK är den matematik som skolan syftar till att förmedla, enligt många bedömare utan framgång. Sverker Lundin hävdar att denna matematik inte har något att göra med den som matematiker ägnar sig åt eller den som exempelvis ingenjörer använder. I själva verket kan ingen säga vad skolans matematik är. Det är tack vare denna obestämdhet som den kan tillskrivas så stort värde för allt från ekonomisk tillväxt och teknisk utveckling till demokratisk medborgarfostran.

Analyser av den svenska elementära matematikundervisningens historia från 1700-talet fram till våra dagar visar att dessa föreställningar om och denna tro på matematiken i huvudsak är skapelser av skolan. Samtidigt som eleverna har lärt sig att lösa matematikuppgifter har de lärt sig aktning för matematiken.

Analysverktygen är hämtade från den slovenske filosofen Slavoj Žižek och från kultursociologin. Här kastas nytt ljus inte bara över hur undervisningen i skolan styrs av föreställningar om den vetenskapliga matematiken. Studien är även ett bidrag till förståelsen av matematikens betydelse i samhällslivet i stort.

Fakultetsopponent professor emeritus Sten Kaijser, Matematiska institutionen, Uppsala universitet.

Betygsnämnd:
Prof. Margareta Hallberg, Inst för idéhistoria och vetenskapsteori, GU
Univ.lektor Staffan Rodhe, Matematiska inst, UU
Prof. Peter Waara, Institutionen för utbildning, kultur och medier,
Uppsala universitet

Handledare: Donald Broady

PDF-version av Sverker Lundins avhandling (varning, stor fil, 31 MB)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-lundin-sverker-081107-diss.pdf>

Pappersversionen utkommer ca tre veckor innan disputationen.


2008-12-17 SEC-seminarium

Konstnärliga utbildningar och konstnärlig forskning

Marta Edling presenterar en aktuell undersökning av elever och studiekulturer vid Konstfack, Valand och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995.

Tid: onsd 17 dec kl. 13.15-17.30
Plats: Seminariet, Seminarieg. 1, Uppsala, rum 1219

Kl. 13.15-15.00 Marta Edling presenterar en aktuell undersökning av elever och studiekulturer vid Konstfack, Valand och Kungl. Konsthögskolan 1960-1995.
Kommentator: Maria Hirvi, rektor vid Bildkonstakademien i Helsingfors, tidigare professor i konstteori vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.
Som underlag finns ett manus av Marta Edling vilket inte är tillgängligt på webben. Den som är intresserad kan få det sig tillsänt genom att kontakta marta.edling@konstvet.uu.se.

Kl. 15.00-15.30 kaffe

Kl. 15.30-17.30. Diskussion om konstnärlig FoU. Inledning av Marta Edling. Diskussionsinlägg av Maria Hirvi m.fl.
Underlag: Marta Edling, Om konstnärlig FoU, 2006-10-19 (6 s.)
PDF-version (27 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-edling-marta-061019-konstn-fou.pdf>

Alla intresserade är välkomna.


Vägbeskrivning och kartor

Sammankomsterna sker i huset Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Rummet är vanligen rum 1440 eller rum 1219.

Vägbeskrivning för resenärer: Seminariet är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut). Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till Seminariet omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 10 kr i automaten för en dags parkering. Se karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

Till rum 1440 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp till översta våningen, dvs. plan 4.

Till rum 1219 kommer man genom att gå in genom vänstra ytterporten och trappan till vänster upp en våning till plan 2.

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-08.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events

 

©-2008. SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2008-12-31   | Responsible: Donald Broady