UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In Swedish

Graduate School
History of Education

The Graduate School is financed by Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Uppsala University is host for the Graduate school.

Manager: Prof. Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Secretary: Marie Ols <marie.ols@ped.uu.se>
Coordinator: Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se>

Board of directors

Professor Maria Ågren (History) Uppsala universitet
Professor Agneta Linné (Education) Örebro universitet
Professor Ulf P. Lundgren (Education) Uppsala universitet
Professor Lars Petterson (History) Högskolan Dalarna
PhD Crister Skoglund (History of ideas) Södertörns högskola
Professor Donald Broady (Education) Uppsala universitet

Teachers and Supervisors

PhD Lars M. Andersson (History) Uppsala universitet
Associate Professor Sten Dahlstedt (History of ideas) Södertörns högskola
PhD Henrik Edgren (History) Uppsala universitet
Professor Torkel Jansson (History) Uppsala universitet
PhD Esbjörn Larsson (History) Uppsala universitet
Professor Jan Lindegren (History) Uppsala universitet
Prof. Elisabeth Mansén (History of ideas) Stockholms universitet
Associate Professor Annika Ullman (Education) Lärarhögskolan i Stockholm
PhD Ann Öhrberg (Rhetorics) Uppsala universitet