UPPSALA UNIVERSITET • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives  | Search  |  Contact

 

 

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/dl/dl-bib.htm

Back to » Digital Literature Start Page

Digital litteratur, publikationer
(Digital Literature, Publications)

Digital literature is an R&D program, in the beginning at KTH (Royal Institute of Technology, Stockholm) and since 1997 in collaboration between KTH and Uppsala University.

The aim has been to develop methods and tools for the encoding, management, and delivery of information, mainly in the humanities, in accordance with relevant international standards as SGML, XML, HyTime, and DSSSL

During the last years the activities have been minor. Hence the projects and publications reported below are mainly of historical interest, and many of the links are long dead.

Director: Donald Broady <broady@nada.kth.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/, http://www.nada.kth.se/~broady/

Co-ordinator until Summer 2011: Monica Langerth Zetterman <monica.langerth@ped.uu.se>, URL http://www.skeptron.uu.se/monicalz/


Some publications

Donald Broady: Hypertextsystem som stöd för skrivande och samarbete. Aktuella utvecklingstendenser. IPLab-rapport 7, 1988.

Donald Broady: "Informasjionsteknologi for et desentralisert skolesystem". Uddanningskvalitet - styrbar eller ustyrlig? Om målstyring og kvalitetsvurdering av norsk skole (Ed. Marit Granheim, Ulf P. Lundgren, Tom Tiller). Oslo: Tano, 1990, pp. 300-310.

Hasse Haitto: SGML-relaterade verktyg för intermediära former och dokumenthantering. IPLab-rapport 37, 1991.

Donald Broady: "Kunskapsverkstaden - om lokala dokumentbaser som arbetsverktyg för lärare", Datorn i Utbildningen, Vol. V, No. 2 1992, pp. 22-28.

Donald Broady: "Lokala dokumentbaser för undervisningsbruk", pp. 59-63 in: Technology and Competence. Proceedings from the 8th Nordic Conference on Information and Documentation. Stockholm: Tekniska Litteratursällskapet, 1992.

Donald Broady, Hasse Haitto, Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson: Darc - Document Archive Controller. IPLab-rapport 63, 1993.

Donald Broady: "Skrivandets hantverk och persondatorn", Forskning om utbildning, Vol. XX, No. 3-4 1993, pp. 95-107.

Donald Broady, Hasse Haitto: "Flexible management of SGML-encoded documents - Design principles in Darc", Documentation Europe '93. Conference Proceedings. Alexandria, Vancouver, USA: Graphic Communications Association, 1993.

Donald Broady, Hasse Haitto, Peter Lidbaum, Magnus Tobiasson: Navigational Issues and Multi-User Layered Hypertext in the Darc System. IPLab, March 1993.

Donald Broady: "Det nya handbiblioteket", pp. 83-107 in: Biblioteken, Kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom

biblioteks- och informationsvetenskap (Ed. Lars Höglund). Göteborg: Forskningsrådsnämnden/Valfrid, 1995.
HTML version http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-broady-9304.htm

Donald Broady: Digital Critical Editions. The case of the Swedish National Edition of August Strindberg's collected works. Paper read at the conference DRH96 (Digital Resources for the Humanities), Oxford University, July 1-3 1996.

Donald Broady & Hasse Haitto: Internet and the humanities: the promises of Integrated Open Hypermedia. Paper read at the conference "Contemporary computer and network technologies", Moskva, 17-18 Jan. 1996. (Report IPLab-106, jan 1996, and Report CID-1, 1997). In Proceedings of Contemporary computer and network technologies, Children's Computer Club, Moscow, January 1996, digital publication.
PDF-version (402 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_1.pdf

John Juliusson: SGML-märkning av medeltida jordeboksmaterial. Master thesis TRITA-NA-D9705, CID-14, Nada, May 1997.
PDF-version (379 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_14.pdf

Donald Broady: Content design. Methods and tools for the creation of portable hypermedia archives. Notes for a proposed CID project. Version 2, 1997-10-04.
HTML version http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-broady-971004-contentdesign.htm
PDF version http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-broady-971004-contentdesign.pdf

Karl Hjalmarsson: Dokumentdatabaser som stöd för lärare - en prototyp till en rikstäckande, distribuerad dokumentbas för skolbruk. Masters thesis TRITA-NA-D9807, CID-34, Royal Institute of Technology, September 1998.
PDF-version (468 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_34.pdf

Mikael Nilsson & Matthias Palmér: Conzilla - Towards a Concept Browser. Technical report TRITA-NA-D9911, CID-53, August 1999.

Ambjörn Naeve: Conceptual Navigation and Multiple Scale Narration in a Knowledge Manifold. Technical report TRITA-NA-D9910, CID-52, 1999.
PDF-version (200 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_52.pdf 

Mats B. Andersson: Lärdomäner - om utbildning vid behov. Technical report TRITA-NA-D9908, CID-50, June 1999.
PDF-version (135 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_50.pdf (135 kB)

Ambjörn Naeve: IT-baserade matematikverkyg - några tidigare och några pågående KTH-projekt. Technical report TRITA-NA-D9907, CID-48, June 1999.
PDF-version (218 kB) http://cid.nada.kth.se/sv/pdf/cid_49.pdf

Donald Broady: "Hur kodar man Röda Rummet?", pp. 48-61 i ABM, IT och forskningen. Rapport från en konferens på Kungliga Biblioteket den 17 november 1999. Red. Mats Rolén. Stockholm; Riksbankens Jubileumsfond, 2000. Elektronisk publikation, http://www.rj.se/ABM,_IT_och_forskningen.pdf

Ore, Espen S./Short, Harold/Broady, Donald/Ballam, Anthea/Burnard, Lou/Burr, Elisabeth/Lee, Stuart/Opas, Lisa Lena/Rommel, Thomas: "Chapter 3. European studies on textual scholarship and humanities computing", pp. 63-88 in Smedt, Koenraad de/Hazel Gardiner, Espen Ore, Tito Orlandi, Harold Short, Jacques Souillot, William Vaughan (Ed.): Computing in Humanities Education. A European Perspective. SOCRATES/ERASMUS thematic network project on Advanced Computing in the Humanities. Bergen: University of Bergen, 1999.

Donald Broady: "Digitala arkiv och portföljer", pp. 11-16 i IT i skolan - mirakelmedicin eller sockerpiller? Rapport 45/2001. Stockholm: IT-kommissionen, 2001.
HTML-version (24 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-broady-010916-digitala-arkiv.htm>

Jan Sjunnesson: Digital Learning Portfolios: Inventory and Proposal for Swedish Teacher Education. Uppsala University, ILU, 18 Dec 2001.
PDF version (2570 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-sjunnesson-digitallearningportfolios-0201.pdf>

Jan Danils, Jöran Stark: SCAM - Standardized Content Archive Management, Draft 2002-05-17
PDF version (85 kB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/scam-draft-020517.pdf>

Jonas Gustafsson: Digitala läromedel. En förundersökning inför ett forskningsprogram. På uppdrag av LearnIT, KK-stiftelsen, 2002
PF-version (79 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/p-gustafsson-jonas-digitala-laromedel-02.pdf

Jan Sjunnesson: Metadata for learning objects: overview, prospects and test. Master thesis report/D-uppsats, Department of teacher education/Uppsala Learning Lab, Uppsala University 26 April 2003
PDF-version (1796 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/dl/sjunnesson-metadata-d-uppsats-030426.pdf>

Back to » Digital Literature Start Page

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/dl/dl-bib.htm