UPPSALA UNIVERSITET : Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

 

Studies in Educational Policy and Educational Philosophy
E-tidskrift 2005:3

E-tidskriften ges ut av STEP, the Research Unit for Studies in Educational Policy and Educational Philosophy med professor Ulf P. Lundgren som huvudredaktör. Tidskriften kan nås via www.upi.artisan.se

Ledare
Ulf P. Lundgren

Temaintroduktion: Trender inom utbildningshistorisk forskning
Esbjörn Larsson

Att studera barndomen i en historisk kultur: adelsedukation
för flickor på 1700-talet

Jessica Parland-von Essen

Nation, medborgare och utbildning
Henrik Edgren

Från undervisning till lek. Barnet, folkskolan och
förskolepedagogikens förändring, ca 1860-1900

Johannes Fredriksson

Yrkesutbildningens framväxt i Sverige fram till 1920 i ett
europeiskt perspektiv

Anders Nilsson