Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/serier.htm 

Serier utgivna från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi

TOC:

Skeptronhäften
Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
Meddelanden från Forum för pedagogisk historia
Utbildningshistoriska meddelanden
Skeptronserien
Studier i utbildnings- och kultursociologi

 


Skeptronhäften

(Skeptron Occasional Papers)
ISSN 0284-0731
Redaktion Donald Broady & Mikael Börjesson

1. Lindberg, Anna Lena (1987), "Men Gud förbarme sig, hvilket Publikum!" Om konstpedagogikens rötter i Sverige, Skeptronhäften 1. Stockholm: HLS Förlag, 46 p.
PDF version (4191 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/ske-1.pdf>

2. Muel-Dreyfus, Francine (1987), Folkskollärare och socialarbetare. Metodologiska kommentarer till den historiska sociologin, övers. Elisabeth Hultqvist, Skeptronhäften 2. Stockholm: HLS Förlag, 33 p.
[No digital version available]

3. Martinet, Theresa (1987), En provensalsk bondkvinna och hennes män. Ett exempel på småborgerlig ackumulation, Skeptronhäften 3. Stockholm: HLS Förlag, 17 p.
[No digital version available]

4. Johannesson, Anna-Maja (1989), Lärarnas villkor i de första decenniernas folkskola (1850—1880), Skeptronhäften 4. Stockholm: HLS Förlag, 82 p.
PDF version (3265 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/ske-4.pdf>

5. Ambjörnsson, Ronny (1991), The Honest and Diligent Worker, Skeptronhäften 5. Stockholm: HLS Förlag, 21 p.
HTML version (59 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-5.htm>

6. Collège de France (1992), Förslag till framtidens utbildning, övers. Donald Broady, Barbro Berg & Johan Öberg, Skeptronhäften 6. Stockholm: HLS Förlag, 46 p.
[Övers. av Propositions pour l’enseignement de l’avenir élaborées à la demande de Monsieur le Président de la République par les professeurs du Collège de France. Paris: Collège de France, 1985. Översättningen färdigställdes ursprungligen i april 1991 som ett underlag till Läroplanskommittén. Den publicerades i utdrag i Ord & Bild, nr 1 1992, pp. 27-32 och i sin helhet som en bilaga i Skola för bildning. Huvudbetänkande av Läroplanskommittén, SOU 1992:94, pp. 371-393.]
PDF version (128 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-6.pdf>

7. Broady, Donald & Englund, Boel (1992), Ulf P. Lundgrens skrifter 1966-1991. En bibliografi, Skeptronhäften 7. Stockholm: HLS Förlag, 41 p.
PDF version (774 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-7.pdf>

8. Trotzig, Eva (1992), "qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål." Kvinnlig skolslöjd i Stockholms folkskolor decennierna runt 1900, Skeptronhäften 8. Stockholm: HLS Förlag, 133 p.
[No digital version available]

9. Sapiro, Gisèle (1996), Collective biographies and the theory of "literary fields", Skeptronhäften 9. Stockholm: HLS Förlag, 28 p.
[No digital version available]

10. Pinçon-Charlot, Monique & Pinçon, Michel (1996), Considérations sur l’enquête sociologique dans les beaux quartiers, Skeptronhäften 10. Stockholm: HLS Förlag.
[No digital version available]

11. Andersson, Barbro, et al. (1996), Recherches sur les champs de production culturel. Travaux récent ou en cours, Skeptronhäften 11. Stockholm: HLS Förlag, 30 p.
HTML version (147 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-11.htm>

12. Svenbro, Jesper (1997), Vägra läsa, vägra skriva. Attityder till det skrivna ordet i antikens Grekland, Skeptronhäften 12. Stockholm: HLS Förlag, 18 p.
PDF version (123 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-12.pdf >

13. Wagner, Ann-Catherine (1997), Les stratégies transnationales en France, Skeptronhäften 13. Stockholm: HLS Förlag, 22 p.
HTML version  (52 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-13.htm>

14. Wadman, Sandro Campana (1997), Det biologiska och det sociala. Marc Augé om sjukdom och andra olyckor, Skeptronhäften 14. Stockholm: HLS Förlag, 17 p.
HTML version (43 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-14.htm>

15. Broady, Donald (1998), Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, 2 korr. uppl., Skeptronhäften 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 26 p. LIBRIS-ID: 2798703.
[Texten senare utgiven på danska som "Kapitalbegrebet som uddannelsessociologisk værktøj", pp. 415-452 i Jens Bjerg (red.): Pædagogik — en grundbog til et fag. København: Hans Reitzels Forlag, 1998. Svensk övers. på Liber Förlag år 2000.]
PDF version (129 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf >

16. Charle, Christophe (1998), French Universities and Intellectuals. Two Lectures, Skeptronhäften 16. Stockholm: SEC, Uppsala universitet, 27 p.
[No digital version available]

17. Broady, Donald (2003), Arkeologin och det symboliska kapitalet, Skeptronhäften 17. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 24 p.
PDF version (231 KB) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-17.pdf>


Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi

(Sociology of Education and Culture Research Reports)
ISSN 1103-1115

Redaktion Donald Broady & Mikael Börjesson

1.  Broady, Donald & Palme, Mikael (1992), Högskolan som fält och studenternas livsbanor, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 1. Stockholm: HLS Förlag, 18 p. [Korr. version av bidrag till Symposiet "Självbiografi, kultur och livsform", Helsingfors, 10—12 mars 1989.]
HTML version (86 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-1.htm

2. Palme, Mikael (1992), En "trygg" uppväxtmiljö. Uppfostran och sociala reproduktionsstrategier inom den övre medelklassen i en av Stockholms norra förorter, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 2. Stockholm: HLS Förlag, 55 p.
HTML version (212 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-2.htm

3. Elofsson, Stig (1992), Vad blev barnen? Rekryteringsstudier, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 3. Stockholm: HLS Förlag.
 [No digital version available]

4.  Ullman, Annika (1992a), De plåtslagarna! De plåtslagarna! Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 4. Stockholm: HLS Förlag, 120 p.
[No digital version available]

5. Ullman, Annika (1992b), Humaniora som personlighetsfördjupning? Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 5. Stockholm: HLS Förlag.
[No digital version available]

6. Broady, Donald (ed.), (1998), Läsestycken för samhällsvetare, 5 uppl., Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 6. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 63 p. [Parallellöversättningar av mycket korta utdrag ur verk av G. Bachelard, B. Bernstein, Bourdieu, Comte, Dahrendorf, Descartes, Durkheim, Elias, Engels, Husserl, Kant, Lundgren, Marx, Parsons, Peirce, de Saussure, M. Weber, Wittgenstein. Femte reviderade upplagan.]
PDF version (240 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-6.pdf

7. Englund, Boel (1994), Språk, argumentation och vetenskaplig verksamhet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 7. Stockholm: HLS Förlag, 51 p. [No digital version available]

8. Skog-Östlin, Kerstin (1994), Fädernas kyrka i Sveriges television, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 8. Stockholm: HLS Förlag.
[No digital version available]

9. Palme, Mikael (1994a), Valet till gymnasiet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 9. Stockholm: HLS Förlag, 56 p.
[No digital version available]

10. Palme, Mikael (1994b), Gymnasieskolans sociala struktur i Stockholmsregionen före 1991 års skolreform, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 10. Stockholm: HLS Förlag, 56 p.
PDF version (263 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-10.pdf

11. Börjesson, Mikael (2002), Det naturliga valet. En studie i studenters utbildningsval och livsstilar, 2 uppl., Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 11. Stockholm: HLS Förlag, 137 p. [2 korr. uppl. okt. 2002.]
PDF version (840 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-11.pdf

12. Palmer, Rickard (1996), Socio-Economic Spaces of Transnationally Connected Business Professionals, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 12. Stockholm: HLS Förlag, 42 p.
[No digital version available]

13. Heyman, Ingrid (1997), "det är utbildningen som gjort att vi kommit någonstans". Studier av tre elitgymnasier med internationalisering på programmet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 13. Stockholm: HLS Förlag, 83 p.
PDF version (434 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-13.pdf

14. Hultqvist, Elisabeth (1998), "Jag tycker det är för slappt". Om pedagogiken på det individuella programmet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 14. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
HTML version (30 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-14.htm

15. Börjesson, Mikael (1998), Kampen om det ”internationella”. En kartläggning av transnationella strategier vid högskolor och universitet i Stockholm, 1998, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 15. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (1293 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-15.pdf

16. Palme, Mikael (1998a), The Meaning of School. Repetition and Drop Out in the Mozambican Primary School, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 16. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (394 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-16.pdf

17. Palme, Mikael (1998b), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. I. General Issues, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 17. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
[No digital version available]

18. Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher (1998a), Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. II. Language Issues, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 18. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (561 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-18.pdf

19. Kilborn, Wiggo (1998), Wiggo Kilborn, Final Report and Recommendations from the Evaluation of Teaching Materials for Lower Primary Education in Mozambique. III. Mathematics, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 19. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
[No digital version available]

20. Alfredsson, Ulla & Linha, Calisto (1998), Where God lives. Introduction to a Study of the Independent Protestant Churches in the Maputo Area, 1998, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 20. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (260 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-20.pdf

21. Hyltenstam, Kenneth & Stroud, Christopher (1998b), Proposals for Revised Language Curricula for Mozambican Primary Schools. A Discussion Document, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 21. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (144 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-21.pdf

22. Broady, Donald, et al. (1998a), Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över Stockholmskvinnor 1880-1920. Forskningsplan, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 22. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 25 p.
PDF version (406 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-22.pdf

23. Borelius, Ulf (1998a), Habitus och religionstillhörighet i Peru, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 23. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 12 p.
PDF version (191 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-23.pdf

24. Borelius, Ulf (1998b), Tillit och habitus, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 24. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 12 p.
PDF version (168 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-24.pdf

25. Sund-Tidholm, Kerstin (1998), Internationalisering vid gymnasieskolans omvårdnadsprogram, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 25. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 40 p.
[No digital version available]

26. Börjesson, Mikael (1999), An Introduction to Manuel Castells’ The Information Age, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 26. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 37 p.
[No digital version available]

27. Broady, Donald, et al. (1998b), Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 27. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (4625 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27.pdf
HTML-version av inledningen (46 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27-inledn.htm
PDF-version av kompletterande tabeller och grafer (61 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-27-II.pdf

28. Broady, Donald (2001), Studier av högskolan och gymnasieskolan som fält. Forskningsprogram 2002-2004, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 28. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 23 p.
PDF version (496 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-28.pdf

29. Larsson, Esbjörn (2003), Inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 29. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 55 p.
PDF version (642 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-29.pdf

30. Börjesson, Mikael (2006), Det svenska högskolefältet och lärarutbildningarna, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 30. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 76 p. Förord av Donald Broady. [3 rev. uppl. december 2006 (1 uppl. utgiven 2003).]
PDF version (999 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-30.pdf

31. Borelius, Ulf (2005), Källkritik och befrielseteologi. Ett bidrag till forskningen om befrielseteologins uppkomst, 2 uppl., Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 31. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 61 p.
PDF version (513 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-31.pdf

32. Börjesson, Mikael (2004a), Gymnasieskolans sociala struktur och sociala gruppers utbildningsstrategier – tendenser på nationell nivå 1997-2001, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 32. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 162 p.
PDF version (1248 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-32.pdf

33. Nordqvist, Ingrid & Zetterman, Monica Langerth (2004), Gymnasieskolan som konkurrensfält. Ett regionalt perspektiv. Gävleborgs län, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 33. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 66 p.
PDF version (744 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-33.pdf

34. Lidegran, Ida (2006), Uppsala – en akademiskt dominerad gymnasieskola, 2 uppl., Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 34, 96 p. [2 rev. uppl. maj 2006.]
PDF version (732 KB) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-34.pdf

35. Börjesson, Mikael (2004b), Högre utbildning och nationell härkomst. Exemplet Södertörns högskola, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 35. Uppsala.
PDF version (1495 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-35.pdf

36. Eriksson, Mattias (2005), Sociologisk atlas över Stockholm, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 36. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 48 p.
PDF version (502 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-36.pdf
PDF-version av bilagor (15034 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-36-bilagor.pdf

37. Börjesson, Mikael (2005), Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska studenter i Paris och New York
PDF version (6038 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-37.pdf

38. Larsson, Esbjörn (2006), Det svenska utbildningssystemets födelse. Olika perspektiv på den svenska läroverksutbildningens utveckling under 1800-talet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 38. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (317 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-38.pdf

39. Broady, Donald, et al. (2006), Utvärdering av Rekryteringsdelegationen, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 39. Uppsala: SEC, Uppsala universitet, 165 p. [2 rev. uppl. augusti 2006.]
PDF version (2520 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-39.pdf
Utdrag, PDF-version av sammanfattning och slutord (169 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-39-smf-o-slutord.pdf

40. Hultqvist, Elisabeth & Palme, Mikael (2006), "Om de kunde ge en mall". En studie av lärarstudenternas möte med lärarutbildningen, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 40. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (607 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-40.pdf

41. Zetterman, Monica Langerth (2006), Kvinnors mötesplatser och sociala och kulturella tillgångar kring sekelskiftet 1900. Beskrivning av prosopografiskt material inom projektet Formering för offentlighet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 41. Uppsala: SEC, Uppsala universitet. [Under utgivn.]

42. Emil Bertilsson (2007), Lärarna på skolans kungsväg. Om det det naturvetenskapliga programmet på några gymnasier i Uppsala. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 42. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (436 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-42.pdf

43. Håkan Forsberg (2008), En skola i tiden. Rosendalsgymnasiets etablering bland Uppsalas gymnasieskolor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 43. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF version (436 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-43.pdf

44. Andreas Melldahl (2008), Västerled tur och retur. Del 1: Utbildning och ekonomi. En ekonomhistorisk studie av Sverige-Amerika Stiftelsens stipendieverksamhet 1919-2006. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 44. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (713 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-44.pdf

45. Emil Bertilsson, Mikael Börjesson & Donald Broady (2008), Lärarstudenter. Utbildningsmeriter och social bakgrund 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 45. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (145 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-45.pdf

46. Mikael Palme (2008), Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms gymnasieskolor på 2000-talet, Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 46. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (2101 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-46.pdf

47. Emil Bertilsson, Mikael Börjesson & Donald Broady (2009), Männen flyr fältet. Könsmönster i rekryteringen till svenska lärarutbildningar 1977-2007. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 47. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (493 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-47.pdf
Appendix,  PDF-version (160 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-47-app.pdf

48. Emil Bertilsson (2010), Språkens konjunkturer. Del 1: De moderna språken i grund- och gymnasieskolan. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 48. Uppsala: SEC, Uppsala universitet. Under utgivn.

49. Alexander Ekelund (2011), Julia Kristevas genomslag i Sverige. Fransk feminism som symbolisk tillgång i litteraturkritikens fält. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 49. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (525 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-49.pdf

50. Esbjörn Larsson (2011), Ekonomiska förutsättningar för pedagogisk förändring. Kostnaderna i samband med växelundervisningens införande i Sverige under 1820-talet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 50. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (958 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-50.pdf

51. Andreas Åkerlund (2012), Från föreningsverksamhet till statligt intresse. Utlandsriktad utbildnings- och kulturpolitik ca 1880–1945. En översikt. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 51. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (389 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-51.pdf

52. Tobias Dalberg (2013), Engelskans utbredning i den svenska högskolan. En kartläggning av engelskspråkiga benämningar av program och kurser i svensk högre utbildning 1993–2009. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 52. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (642 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-52.pdf

53. Ida Lidegran, Ida, Mikael Börjesson, Caroline Olsson & Donald Broady (2014), Utbildningssociologiska analyser av könsskillnader i utbildningssystemet och arbetslivet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 53. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (756 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-53.pdf

54. Carina Carlhed (2015), Vid den normala studietaktens utkanter. Analyser av studieavbrott på lärarutbildningar vid Uppsala universitet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 54. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (432 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-54.pdf

55. Ida Lidegran, Mikael Börjesson, Germund Larsson & Donald Broady (2015), Forskning och forskarutbildning av utbildningsvetenskaplig relevans vid Uppsala universitet. Inventering 2013. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 55. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (793 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-55.pdf

56. Ida Lidegran & Astrid Collsiöö (2018), Nyanlända akademiker och etableringsutbildning. En studie av Korta vägen. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 56. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (1163 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-56.pdf

57. Ida Lidegran & Caitlin McEvoy (2019), Mentorskap för nyanlända kollegor. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 57. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (855 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-57.pdf

58. Daan Vandenhaute (2019), Literary taste. An empirical study of literature scholars, secondary school teachers and students. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 58. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (1410 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-58.pdf

59. Mikael Börjesson, Tobias Dalberg & Ola Agevall (2019), Högre utbildning som bildningsväg eller yrkesinvestering. Program och fristående kurs i svensk högre utbildning och vid Uppsala universitet, 1993–2016. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 59. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (662 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-59.pdf

60. Tobias Dalberg (2019), Studiegångar vid Uppsala universitet. En analys av de fristående kursernas omfattning och relation till kvarvaro, examensfrekvens och övergångar till forskarutbildning Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 60. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (222 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-60.pdf

61. Ida Lidegran, Lisa Backman & Mikael Börjesson (2019), Frihet att slippa välja. En intervjustudie med studenter och utbildningsansvariga inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 61. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (498 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-61.pdf

62. Linus Salö (2020), Invandrarutredningen och 1970-talets språkideologiska omvälvningar. Till frågan om modersmålsundervisningens kunskapssociologi, 2020. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 62. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (161 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-62.pdf

63. André Bryntesson & Mikael Börjesson (2021), Breddad rekrytering till högre utbildning. En beskrivning och jämförelse av policy och utfall i de skandinaviska länderna. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 63. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (1267 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-63.pdf

64. André Bryntesson & Mikael Börjesson (2021), Forskning om rekrytering till högre utbildning i de nordiska länderna, 2010–2021. En kunskapsöversikt. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 64. Uppsala: SEC, Uppsala universitet.
PDF-version (1616 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec-64.pdf

 


Meddelanden från Forum för pedagogisk historia

ISSN 1102-402X

Red. Donald Broady

Bland annat:

1. Donald Broady (1991), Försvarstal för bildningstanken

3. Donald Broady, Boel Englund & Eva Trotzig (1995), Moderna läromedel för 1870-talet. Förteckning över Statens exposition av skolmateriel, 1995. (204 s.)
HTML version <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/mod_95-1.htm>

4. Formering för offentlighet. Rapport från konferens i Uppsala den 22 november 2000. Red. Ingrid Heyman och Eva Trotzig. Mars 2001, andra korr. tryckn. maj 2001.

5. Biografi och kollektivbiografi som historisk metod. NFPF:s kongress 15-18 mars 2001 i Stockholm. Red. Agneta Linné och Kerstin Skog-Östlin. [1 uppl. 2 korr. tryckn 2001] Uppsala och Stockholm 2001.

Serien nedlagd.


Utbildningshistoriska meddelanden

ISSN 2000-4168
Redaktion Esbjörn Larsson & Johannes Westberg

1. Esbjörn Larsson & Johannes Westberg (eds.) (2011), Utbildningens sociala och kulturella historia. Meddelanden från den fjärde nordiska utbildningshistoriska konferensen.
ISBN 978-91-86701-01-7
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:360875/FULLTEXT01 (4.865 KB)

2. Gunilla Klose, Folkundervisningens finansiering före 1842, 2011.
ISBN 978-91-86701-01-7
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:366085/FULLTEXT01 (1.848 KB)

3. Germund Larsson (2011), Kunskapens källa. En guide till läroverksarkiv med föregångare vid Landsarkivet i Uppsala.
ISBN 978-91-86701-02-4
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-161335


Skeptronserien

Donald Broady (1990), Sociologi och epistemologi. Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, Skeptronserien. Stockholm: HLS Förlag, 649 p. [2 korr. uppl. 1991.]
XML-, HTML & PDF-versions <www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-910501-soc-epist.htm>

Donald Broady, Monique de Saint Martin & Mikael Palme (eds.) (1995), Les élites. Formation, reconversion, internationalisation, Collection Skeptron, CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris /SEC, Lärarhögskolan i Stockholm, 212 p.
Table des matières <www.skeptron.uu.se/broady/950602-les-elites-toc.htm>

Ingrid Heyman (1995), Gånge hatt till... Omvårdnadsforskningens framväxt i Sverige. Sjuksköterskors avhandlingar 1974-1991, Skeptronserien, Bokförlaget Daidalos, Göteborg. 346 p.
English summary <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-heyman-95-summary.htm>

Donald Broady, Natacha Chmatko & Monique de Saint Martin (eds.) (1997), Formation des élites et culture transnationale. Colloque de Moscou, 27-29 avril 1996. Collection Skeptron, CSEC, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris / SEC, Université d’Uppsala, 385 p.
Extraits (Sommaire, English abstract, Table des matières, Introduction - et un compte rendu du colloque)
<www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-981426-formation-elites-moscou-extraits.htm>

Annika Ullman (1997), Rektorn. En studie av en titel och dess bärare, Skeptronserien, HLS Förlag, Stockholm.

Donald Broady (ed.) (1998), Kulturens fält, Skeptronserien, Bokförlaget Daidalos, Göteborg, 476 p.
Inledning m.m. <www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-980906-kulturens-falt-inledn.pdf>

Elin Gardeström (2011), Att fostra journalister. Journalistutbildningens formering i Sverige 1944-1970,  Skeptronserien, Bokförlaget Daidalos, Göteborg.

Martin Gustavsson, Mikael Börjesson & Marta Edling (red.) (under utgiv. 2012), Konstens omvända ekonomi. Tillgångar inom utbildningar och fält, 1938–2008 ,  Skeptronserien, Bokförlaget Daidalos, Göteborg.


Studier i utbildnings- och kultursociologi (avhandlingsserie inom Acta Universitatis Upsaliensis)

Mikael Palme (2008), Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008,  Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 1.

Sverker Lundin (2008), Skolans matematik. En kritisk analys av den svenska skolmatematikens förhistoria, uppkomst och utveckling, Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 2.

Lidegran, Ida (2009), Utbildningskapital. Om hur det alstras, fördelas och förmedlas, Acta Universitatis Upsaliensis, Studier i utbildnings- och kultursociologi 3.

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/serier.htm