Moderna l�romedel f�r 1870-talet, Part 1

 

Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4


Sk�p 1

A. Kristendomskunskap

1 A1 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. Med korta capitel-summarier och fullst�ndiga parallel-spr�k. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm 1859. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

1 A1 [Band 2, Jesaja t.o.m. Nya testamentet. Utan titelblad.]

2 A2 Bibelen eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. C�ln: Tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad, hos Wilh. Hassel. 1864.

2 A2 Bibelen eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. C�ln: Tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad, hos Wilh. Hassel. 1864.

3 A3 Biblia, det �r: All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1872. �

4 A4 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.
[Parallelltitel: Gamla testamentet. Ifr�n 1. Mose bok til och med H�ga visan. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.]

4 A4 Gamla testamentet. Ifr�n propheten Esaia til och med Manasse b�n. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.
[Sammanbunden med:] Nya Testamentet. Joh. 1:17. "Genom Mosen �r lagen gifwen; n�d och sanning �r kommen genom Jesum Christum." P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1827.

4 A4 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.
[Parallelltitel: Gamla testamentet. Ifr�n 1. Mose bok til och med H�ga visan. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.]

4 A4 Gamla testamentet. Ifr�n propheten Esaia til och med Manasse b�n. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826. [Sammanbunden med:] Nya Testamentet. Joh. 1:17. "Genom Mosen �r lagen gifwen; n�d och sanning �r kommen genom Jesum Christum." P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1827.

4 A4 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.
[Parallelltitel: Gamla testamentet. Ifr�n 1. Mose bok til och med H�ga visan. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.]

4 A4 Gamla testamentet. Ifr�n propheten Esaia til och med Manasse b�n. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826.
[Sammanbunden med:] Nya Testamentet. Joh. 1:17. "Genom Mosen �r lagen gifwen; n�d och sanning �r kommen genom Jesum Christum." P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1827.

5 A5 Biblia, det �r: All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1826. [Samma som A4, b�da delarna bundna i ett band.]

6 A6 Biblia, det �r All den Heliga Skrift. Efter den upp� konung Carl den tolftes befallning �r 1703 utgifna edition med f�r�ndring i stafs�ttet. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet p� Fr. Berlings f�rlag, 1869. �

7 A7 Biblia eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1864. �

7 A7 Biblia eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. Med st�ende stilar. Tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1865.

8 A8 Biblia eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. London: tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad, hos Spottiswoode och Cie. 1864.

8 A8 Biblia eller den Heliga Skrift, inneh�llande Gamla och Nya testamentets canoniska b�cker. London: tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad, hos Spottiswoode och Cie. 1864.

9 A9 Biblia, det �r: All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. Med korta capitel-summarier och fullst�ndiga parallel-spr�k. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, 1859. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

9 A9 Biblia, det �r: All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1864.

10 A10 Biblia, det �r: All den Heliga Skrift, Gamla och Nya testamentet. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1871.

11 A11 Den Heliga Skrift, i berigtigad �fwers�ttning och med f�rklarande anm�rkningar af H. M. Melin. Det Gamla testamentet. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, p� Fr. Berlings f�rlag. 1863.

11 A11 Den Heliga Skrift, i berigtigad �fwers�ttning och med f�rklarande anm�rkningar af H. M. Melin. Det Gamla testamentet. De poetiska b�ckerna. Jobs bok. Psaltaren. Salomos ordspr�k. Predikaren. H�ga visan. Lund, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, p� Fr. Berlings f�rlag. 1861.

12 A12 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, med f�rklaringar af P. Fjellstedt. F�rsta bandet. Gamla testamentet. 1. Stockholm, P. Palmqwists f�rlag. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1868. �

12 A12 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, med f�rklaringar af P. Fjellstedt. Andra bandet. Gamla testamentet. 2. Stockholm, P. Palmqwists f�rlag. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1868. �

12 A12 Biblia, det �r All den Heliga Skrift, med f�rklaringar af P. Fjellstedt. Tredje bandet. Nya testamentet. Stockholm, P. Palmqwists f�rlag. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1869. �

13 A13 Illustrerad Bibel eller Den Heliga Skrift. Gamla och Nya testamentet. (Stereotyperad praktupplaga) Med i texten intryckta tr�snitt. Norrk�ping, tryckt hos �stlund och Berling. 1851. (UNDERSK�P 1)

13 A13 Biblia, det �r All den Heliga Skrift. Gamla och Nya testamentet. Norrk�ping, p� �stlund & Berlings f�rlag, 1851. (UNDERSK�P 1)

14 A14 Biblia, det �r p� swenska All den Heliga Skrift. Efter Hans Kongl. Maj:ts konung Carl den elftes n�diga f�rordning, med n�dig f�rklaring �fwer hwarje vers, till den himmelska sanningens tydliga f�rst�nd och grundliga f�rswar, samt till hwars och ens l�rdom, tr�st och f�rmaning. �nyo utgifwen p� Evangeliska fosterlands-stiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. I. Gamla testamentet. F�rsta delen. De fem Mose b�cker. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1863. (UNDERSK�P 1)

14 A14 Biblia, det �r p� swenska All den Heliga Skrift. Efter Hans Kongl. Maj:ts konung Carl den elftes n�diga f�rordning, med n�dig f�rklaring �fwer hwarje vers, till den himmelska sanningens tydliga f�rst�nd och grundliga f�rswar, samt till hwars och ens l�rdom, tr�st och f�rmaning. �nyo utgifwen p� Evangeliska fosterlands-stiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. I. Gamla testamentet. Andra delen. Psalmerna och Propheterna. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1864. (UNDERSK�P 1)

14 A14 Biblia, det �r p� swenska All den Heliga Skrift. Efter Hans Kongl. Maj:ts konung Carl den elftes n�diga f�rordning, med n�dig f�rklaring �fwer hwarje vers, till den himmelska sanningens tydliga f�rst�nd och grundliga f�rswar, samt till hwars och ens l�rdom, tr�st och f�rmaning. �nyo utgifwen p� Evangeliska fosterlands-stiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. II. Nya testamentet. Tredje delen. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1865. (UNDERSK�P 1)

15 A15 Nya testamentet. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1861. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP) �

15 A15 Nya testamentet. Med korta capitel-summarier samt fullst�ndiga parallel-spr�k. Med st�ende stilar. Tryckt p� swenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1861.

16 A16 Nya testamentet. Med st�ende stilar. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1865.

16 A16 Nya testamentet. Med st�ende stilar. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1865.

16 A16 Nya testamentet. Med st�ende stilar. P� f�ranstaltande af swenska bibel-s�llskapet. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1870.

17 A17 Nya testamentet. Stockholm, tryckt med st�ende stilar p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad hos Samuel Rumstedt, 1860.

17 A17 Nya testamentet. Stockholm, tryckt med st�ende stilar p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad hos Samuel Rumstedt, 1865.

18 A18 Nya testamentet och psaltaren. Stockholm, tryckt med st�ende stilar p� brittiska och utl�nska bibel-s�llskapets bekostnad hos Samuel Rumstedt, 1854.

18 A18 Nya testamentet och psaltaren. Stockholm, tryckt med st�ende stilar p� brittiska och utl�nska bibel-s�llskapets bekostnad hos Samuel Rumstedt, 1865

19 A19 Nya testamentet. Tryckt p� svenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1853.

19 A19 Nya testamentet. Tryckt p� svenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1853.

19 A19 Nya testamentet. Tryckt p� svenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1853.

19 A19 Nya testamentet. Tryckt p� svenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1853.

19 A19 Nya testamentet. Tryckt p� svenska bibel-s�llskapets bekostnad. Stockholm, hos Samuel Rumstedt, 1853.

19 A19 Nya testamentet. Med st�ende stilar. P� f�ranstaltande af swenska bibels�llskapet. Fjortonde upplagan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1860.

19 A19 Nya testamentet. Med st�ende stilar. P� f�ranstaltande af swenska bibels�llskapet. Sextonde upplagan. Stockholm, tryckt hos Samuel Rumstedt, 1870. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP)

20 A20 Psaltaren. Stockholm, tryckt p� brittiska och utl�ndska bibel-s�llskapets bekostnad hos Samuel Rumstedt, 1863.

21 A21 Luther, Martin: Doktor Martin Luthers st�rre utl�ggning �fwer Pauli bref till galaterna, utgifwen 1535. "Min kraft �r m�ktig i de swaga." 2 Cor 12:9. �fwersatt fr�n latinet af A. P. Falk, kyrkoherde i Strengn�s stift, f. d. lektor vid Nya elementarskolan i Stockholm. Tredje upplagan. Stockholm, Evang. fosterlands-stiftelsens f�rlag. 1868.

22 A22 Besser, W. F.: S:t Luce evangelium i bibelf�rklaringar utlagdt f�r menigheten af W. F. Besser, Theol. doct., condirector f�r den evang. lutherska missionen i Leipzig. �fwers�ttning af S. Cavallin. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1857. �

23 A23 Besser, W. F.: S:t Johannis evangelium i bibliska andaktsstunder f�rklaradt f�r f�rsamlingen af W. F. Besser. �fwers�ttning efter tredje original-upplagan af H. Brandell, kyrkoherde i Wibygger�. Andra upplagan. Hern�sand 1866, J. A. Johansson. �

24 A24 Besser, W. F.: St. Luc� apostla-gerningar, i bibliska andaktsstunder f�rklarade f�r f�rsamlingen af W. F. Besser. �fwers�ttning. Hern�sand 1861, J. A. Johansson.

24 A24 Besser, W. F.: St. Luc� apostla-gerningar, i bibliska andaktsstunder f�rklarade f�r f�rsamlingen af W. F. Besser. �fwers�ttning. Andra delen. Hern�sand 1864. J. A. Johansson.

25 A25 Besser, W. F.: Bibliska andaktsstunder. Den Heliga Skrifts f�rklaring f�r folket af W. F. Besser, Theol. doctor, pastor i den lutherska f�rsamlingen Waldenburg i Schlesien. Nya testamentet. �ttonde bandet. F�rsta korinthierbrefwet. Hern�sand. J. A. Johansson, 1866. [F�rs�ttstitel: S:t Pauli f�rsta bref till korinthierna i bibliska andaktsstunder f�rklaradt f�r f�rsamlingen af W. F. Besser. �fwers�ttning.]

26 A26 Besser, W. F.: Bibliska andaktsstunder. Den Heliga Skrifts f�rklaring f�r folket af W. F. Besser, Theol. doctor, condirector vid den evangeliskt-lutherska missionen i Leipzig. Sjette bandet. S:t Petri bref. Hern�sand 1858, J. A. Johansson et komp.
[Parallelltitel: S:t Petri bref i bibliska andaktsstunder f�rklarade f�r f�rsamlingen af W. F. Besser. �fwers�ttning efter andra originalupplagan af C. A. Cornelius, theol. lector wid Hern�sands elem.-l�roverk. Hern�sand 1858, J. A. Johansson et komp.] �

27 A27 Besser, W. F.: Bibliska andaktsstunder. Den Heliga Skrifts f�rklaring f�r folket af W. F. Besser, Theol. doctor, condirector vid den evangeliskt-lutherska missionen i Leipzig. Nionde bandet. S:t Pauli andra epistel till de corinthier. Hern�sand. J. A. Johansson, 1865.

28 A28 Bengel, Joh. Albr.: Tjenliga anm�rkningar till det Nya testamentet af D:r Joh. Albr. Bengel. �fwers�ttning. Andra swenska upplagan. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, Regeringsgatan n:o 11. 1868

29 A29 Roos, Magnus Fredrik: Abrahams tros fotsp�r wisade uti patriarkernes och profeternes lefwernesbeskrifningar ur Gamla testamentets skrifter. Af Mag. Magnus Fredrik Roos, superintendent och pastor i Lustnau, sedan pr�lat i Anhausen. F�rsta delen. Fr�n Abraham till Salomos tid. �fwers�ttning af Benjamin Bagge, stadskatechet i G�teborg. Tredje upplagan. Lund, C. W. K. Gleerups f�rlag. 1872. �

29 A29 Roos, Magnus Fredrik: Abrahams tros fotsp�r wisade uti patriarkernes och profeternes lefwernesbeskrifningar ur Gamla testamentets skrifter. Af Mag. Magnus Fredrik Roos superintendent och pastor i Lustnau, sedan pr�lat i Anhausen. Andra delen. Fr�n Salomo till Christus. �fwers�ttning af Benjamin Bagge, stadskatechet i G�teborg. Tredje upplagan. Lund, C. W. K. Gleerups f�rlag. 1872. �

30 A30 Den swenska psalmboken. Af konungen gillad och stadf�st �r 1819. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1863. �

31 A31 Svenska psalmboken. Af konungen gillad och stadf�stad �r 1819. Stockholm, 1847. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

32 A32 Rambach, Joh. Jac.: Doct. Joh. Jac. Rambachs, Theologiae professoris primarii och superintendentis, samt assessoris consistorii i Giesen, Christus i Mose, eller Betraktelser �fwer de f�rn�msta prophetior om Christo, och m�rkv�rdigaste f�rebilder till Honom, hwilka i Mosis fem b�cker �ro till finnandes; fordom i offentliga predikningar f�redragne, uti Waysenhuset i Halle, men sedermera efter f�rfattarens d�d till trycket befordrade, af Doct. Johan Philip Fresenius, senior ministerii uti Frankfurt vid Mayn. Carlshamn, tryckt p� C. J. G. Beyers f�rlag, uti Stenbeckska boktryckeriet, 1843.

33 A33 Luther, Martin: Doct. Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. F�rsta delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1857.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Andra delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1857.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Tredje delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1857.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Fjerde delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1858.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Femte delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1858.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Sjette delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1859.

33 A33 Luther, Martin: Doct Martin Luthers skrifter, uti ett efter tidens behof l�mpadt urwal. �fwersatta af P. A. Sond�n och �nyo genomsedda af J. M. Lindblad, med till�gg af U. J. Cervin-Steenhoff, m.fl. Sjunde delen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. [U.�.]

34 A34 Luther, Martin: Fullst�ndig �rg�ng Utwalda predikningar ur Doctor Martin Luthers Evangelii- och Epistel-postillor. Ny �fwers�ttning, utgifwen p� Evangeliska fosterlandsstiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1870.
[Parallelltitel: Doctor Martin Luthers kyrko-postilla. F�rsta delen, eller F�rklaringar �fwer de �rliga s�n- och h�gtidsdagars evangelier. Winter-afdelningen. Ny �fwers�ttning, utgifwen p� Evangeliska fosterlandsstiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1870.]
[Sammanbunden med:] Doctor Martin Luthers kyrko-postilla. F�rsta delen, eller f�rklaringar �fwer de �rliga s�n- och h�gtidsdagars evangelier. Sommar-afdelningen. Ny �fwers�ttning, utgifwen p� Evangeliska fosterlandsstiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1870. (UNDERSK�P 1)

34 A34 Luther, Martin: Doctor Martin Luthers kyrko-postilla. Andra delen, eller F�rklaringar �fwer de �rliga s�n- och h�gtidsdagars epistlar. Ny �fwers�ttning, utgifwen p� Evangeliska fosterlands-stiftelsens f�ranstaltande och f�rlag. Fjerde upplagan. Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1870. (UNDERSK�P 1)

35 A35 Luther, Martin: Doktor Martin Luthers hus-postilla. �fwers�ttning af C. J. Blix. Femtonde upplagan. Stockholm, tryckt p� J. & G. Beijers f�rlag hos A. L. Norman, 1872. (UNDERSK�P 1)

36 A36 Nohrborg, Anders: Den fallna menniskans Salighets-Ordning, f�rest�lld uti betraktelser �fwer de �rliga s�n- och h�gtids-dagars evangelier, af Mag. Anders Nohrborg, Kongl. hof-predikant. Sextonde upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1871. (UNDERSK�P 1)

37 A37 Luther, Martin: F�rsta delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla, eller F�rklaring �fwer de �rliga s�n- och h�gtidsdagars evangelier. Ifr�n tyska tungom�let p� swenska �fwersatt af Mag. And. Borg. Denne f�rklaring �fwer evangelierna �r f�rdelt i winter- och sommar-del, som utg�ra af hela verket f�rsta bandet. Ellofte upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1863.

37 A37 Luther, Martin: Andra delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla, eller Utl�ggningar �fwer de �rliga s�n- och h�gtidsdagars epistlar. Denne, samt den f�ljande tredje delen, �ro ifr�n tyska tungom�let f�rswenskade, och boken med p�litliga register f�rsedd, af Olof R�nigk. Och utg�ra dessa tv� delar af hela werket andra bandet. Sjette upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1864.

37 A37 Luther, Martin: Tredje delen af Doct. Martini Lutheri kyrko-postilla, som inneh�ller f�rklaring �fwer n�gra h�gtids- eller apostla-dagars evangeliska och n�gra epistoliska texter, samt bihang och till�kning med m�nga anderika predikningar, uts�kta ur sal. Doct. Lutheri �friga skrifter. Sjette upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1865.

37 A37 Luther, Martin: D. Martini Lutheri kyrko-postilla �fwer de �rlige evangelier. Sommar-delen. Elfte upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1863.

38 A38 Reuterdahl, H.: Predikningar och kyrkliga tal af H. Reuterdahl. Utgifna efter f�rfattarens d�d. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1873.

39 A39 Bring, E. G.: H�gmesso-predikningar af E. G. Bring. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1862.

40 A40 Schartau, Henric: Predikningar, skrifterm�l och confirmationstal af Henric Schartau, f�rste stadscomminister i Lund och contractsprost. Utgifna efter hans d�d. Sista samlingen, med f�rfattarens portr�tt. Lund 1868, tryckt i Berlingska boktryckeriet p� C. W. K. Gleerups f�rlag.

41 A41 Schartau, Henric: Femton predikningar och ett skrifterm�lstal af Henric Schartau, f�rste stads-comminister i Lund och contracts-prost. Utgifna efter hans d�d. Fjerde upplagan. Lund, tryckta i Berlingska boktryckeriet, p� Fr. Berlings f�rlag. 1859.

42 A42 Scriver, Christian: Christian Scriver�s guldpredikningar �fwer Lutherska cathechesens hufwudstycken. �fwers�ttning. Andra upplagan. Stockholm, Evang. fosterlands-stiftelsens f�rlag. 1867.

43 A43 Huhn, A. F.: Predikningar �fwer Fader v�r enligt Luthers lilla cateches af A. F. Huhn, predikant och diaconus i S:t Olai och �fwerl�rare i religionen wid gymnasium i Reval. �fwers�ttning af Chr. O:sn Angeldorff, Kongl. hofpredikant och kyrkoherde. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1852.

43 A43 Huhn, A. F.: Predikningar �fwer f�rsta artikelen enligt Luthers lilla cateches af A. F. Huhn, predikant och diaconus i S.t Olai och �fwerl�rare i religionen wid Keiserl. gouvernements-gymnasium i Reval. �fwers�ttning af Chr. O:sn Angeldorff, Kongl. hofpredikant och kyrkoherde. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1852.

43 A43 Huhn, A. F.: Predikningar �fwer Tio Guds bud enligt Luthers lilla cateches af A. F. Huhn, predikant och diaconus i S:t Olai och �fwerl�rare i religionen wid Gymnasium i Reval. �fwers�ttning af Chr. O:sn Angeldorff, Kongl. hof-predikant och kyrkoherde. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1852.

44 A44 Barn-Postilla, eller Kort och enkel f�rklaring i fr�gor och swar �fwer alla s�n- och h�gtidsdagars gamla evangelii-texter. W�r uppv�xande ungdom, samt s�ndags-skoll�rare, f�r�ldrar och uppfostrare i allm�nhet till tjenst, bearbetad och i ny �fwers�ttning utgifwen af Gustaf Flyborg, Ph. D:r, utn. kyrkoherde i Fridlefstad. Stockholm hos A. L. Norman. 1865.

45 A45 Scriver, Christian: Mag. Christian Scrivers, furstel. sachsisk �fwer-hof-predikant och consistorial-r�d i Qwedlinburg, Sj�la-Skatt, i hwilken uppbyggeligen och tr�steligen handlas Om den menskliga sj�lens h�ga w�rdighet, djupa och �mkeliga syndafall, b�ttring och f�rnyelse genom Christum, gudeliga och heliga lefwerne, m�ngfaldiga kors och tr�st under korset, saliga afsked utur kroppen, triumferande och glada int�g i himmelen, samt ewiga fr�jd och salighet; f�re detta I de ordentliga wecko-predikningarna hans anf�rtrodda christeliga f�rsamling f�reh�llen, och p� m�nga gudfruktiga sj�lars tr�gna beg�ran widare utf�rd. F�rsta delen. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1857.
[Sammanbunden med:] Mag.Christian Scrivers Sj�la-Skatts andra del. Om den syndiga sj�lens b�ttring och omv�ndelse. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1858.

45 A45 Scriver, Christian: Mag. Christian Scrivers Sj�la-Skatts tredje del. Om den botf�rdiga och trogna sj�lens gudeliga och heliga lefwerne. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1859.

45 A45 Scriver, Christian: Mag. Christian Scrivers Sj�la-Skatts fjerde del. Om den trogna och gudeliga sj�lens kors, bedr�fwelse och anf�ktningar. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1859.

45 A45 Scriver, Christian: Mag. Christian Scrivers Sj�la-Skatts femte del. I hwilken handlas Om den trogna sj�lens b�n, hopp och t�lamod. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1860.

46 A46 Landgren, L.: �fwersigt af de protestantiska missionernes uppkomst och n�rwarande tillst�nd af L. Landgren. F�rra bandet. Hudikswall, Sam. Hellstr�ms f�rlag. 1871.

46 A46 Landgren, L.: �fversigt af de protestantiska missionernes uppkomst och n�rwarande tillst�nd af L. Landgren. Sednare bandet. Hudikswall, Sam. Hellstr�ms f�rlag. 1872.

47 A47 Keith, Alexander: Kristna religionens sanning. Vittnesb�rd och bevis, hemtade fr�n profetiornas bokstafliga uppfyllelse, med s�rskildt afseende � judarnes historia och nyare resandes uppt�ckter. Af Doct. Alexander Keith. �fvers�ttning af E. N-n. 2:dra svenska upplagan, efter 38:de engelska upplagan, �fversedd och till�kad. "Opinionum commenta dies delet, naturae judicia confirmat." Cic. de Nat. Deo. �rebro, N. M. Lindh. 1863. �

48 A48 Tor�n, C. A.: Uppsatser i andliga och kyrkliga �mnen af C. A. Tor�n. Stockholm, 1871. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

49 A49 Kn�s, Anders Erik: Skrifter af Anders Erik Kn�s. Samlade och utgifna efter f�rfattarens d�d. F�rsta bandet. F�rsta h�ftet. Upsala, Esaias Edquist. 1863.

49 A49 Kn�s, Anders Erik: Skrifter af Anders Erik Kn�s. Samlade och utgifna efter f�rfattarens d�d. F�rsta bandet. Andra h�ftet. Upsala, Esaias Edquist. 1864.

49 A49 Kn�s, Anders Erik: Skrifter af Anders Erik Kn�s. Samlade och utgifna efter f�rfattarens d�d. Andra bandet. Upsala. Esaias Edquist. 1865.

50 A50 Fresenius, Johan Philip: D. Johan Philip Fresenii skrifterm�ls- och communion-bok. F�rra delen, hwaruti en tydlig underwisning finnes 1. Om den heliga Nattwarden; 2. Om skrift och afl�sning; 3. Om nattwardsg�sternas �tskilnad efter nio klasser; Derest allest�des wisas, huru syndarne m�ga kunna omw�ndas, de botf�rdiga f�r farliga afw�gar i omw�ndelsen bewaras, samt de swaga styrkas och beredas, att p� ett r�tt evangeliskt s�tt �tnjuta den heliga nattwarden. Ifr�n tyskan �fwersatt af Olof R�nigk. Nionde upplagan. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri, 1856.

51 A51 Bj�rck, Gust. D.: Str�dda tal och uppsatser i kristliga och teologiska �mnen, utgifna och till en del f�rfattade af Gust. D. Bj�rck. Ny f�ljd. 1:sta h�ftet. G�teborg, Fr. P:son Beijer. Carlstad, G. P:son Beijer, distribuent. Lund, J. Gleerup. 1867.

52 A52 Preuss, Ed.: En syndares r�ttf�rdigg�relse inf�r Gud, bevisad ur den Heliga Skrift af Dr. Ed. Preuss. �fwers�ttning af Clas Warholm, professor i Lund. Andra upplagan. Stockholm, Evangeliska fosterlands-stiftelsens f�rlag. 1870.

53 A53 Arndt, Johan: D:r Johan Arndts Paradis Lustg�rd, med m�nga christliga dygder uppfylld. Alla fromma christna och flitige bedjare till m�rkelig nytta. Den �ldre swenska �fwers�ttningen med originalet jemf�rd och derefter r�ttad, samt med en kort ber�ttelse om Doktor Johan Arndts gudeliga lefnad och saliga d�d till�kad af C. O. Angeldorff, Kongl. hofpredikant och kyrkoherde i Broby. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1868.

54 A54 Roos, Magnus Fredrik: Huslig andaktsbok, inneh�llande Morgon- och aftonbetraktelser f�r hwarje dag i �ret, f�rfattad af Mag. Magnus Fredrik Roos, hertigligt r�d, och prelat i Anhausen. Ny �fwers�ttning. F�rra delen. Januari-juni. Andra upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1860. �

54 A54 Roos, Magnus Fredrik: Huslig andaktsbok, inneh�llande Morgon- och aftonbetraktelser f�r hwarje dag i �ret, f�rfattad af Mag. Magnus Fredrik Roos, hertigligt r�d, och prelat i Anhausen. Ny �fwers�ttning. Sednare delen. Juli-december. Andra upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1860. �

55 A55 Pontoppidan, Eric: Biskopens och pro-cancellerens Doct. Eric Pontoppidans herrliga Tros-Spegel, som f�rest�ller Guds barns r�tta k�nnetecken och dermed rycker alla falska st�d undan de s�kra; men styrker tron hos de r�ttrogna, samt tr�star de klenmodiga och anf�ktade. �fwersatt ifr�n danskan af Haqu. Enroth. Sjunde upplagan. �rebro, N. M. Lindh. 1858.

55 A55 Pontoppidan, Erik: Biskopens och pro-kanslerens Doktor Erik Pontoppidans klara Tros-Spegel, som f�rest�ller Guds barns r�tta k�nnetecken, och dermed rycker alla falska st�d undan de s�kre, men styrker tron hos r�ttrogne, samt tr�star de klenmodige och anf�ktade, jemte ett bihang om den r�ttf�rdigg�rande trons w�sendtliga art och beskaffenhet. �nyo �fwersatt. Tredje upplagan. Stockholm, P.A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1862.

56 A56 Berg, Joh. Aug.: Bibel-handbok eller Inledning till den Heliga Skrift af Joh. Aug. Berg. Femte upplagan. G�teborg, D. F. Bonniers f�rlag. 1867. (SKINNBAND KRISTEN-DOMSKUNSKAP 6)

56 A56 Berg, Joh. Aug.: Bibel-handbok eller Inledning till den Heliga Skrift af Joh. Aug. Berg. Femte upplagan. G�teborg, D. F. Bonniers f�rlag. 1867.

57 A57 Brod�n, C. J: �fversigt af de Bibliska b�ckernas inneh�ll med hufvudsakligt afseende p� den gudomliga fr�lsningsplanens historiska utveckling jemte upplysningar om de heliga f�rfattarnes personer och lefnadsf�rh�llanden, grunddragen af den bibliska fornkunskapen m.m. Till den studerande ungdomens tjenst af C. J. Brod�n, lektor. Skara 1868, Petterssonska boktryckeriet. (SKINNBAND KRISTENDOMS-KUNSKAP 7)

58 A58 Scriwer, Christian: Gottholds tillf�lliga andaktsstunder eller Uppbyggliga liknelser af Christian Scriwer. Efter tjugosjunde tyska upplagan �fwersatta af N.J. Flensburg, senior bland Lunds stifts presterskap, prost och kyrkoherde wid Hwellinge och Fuglie f�rsamlingar. Lund, tryckte p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1858.

59 A59 Bengel, J. A: Skrifttankar och s�nger af Doktor J. A. Bengel. Jemte en kort lefwernesbeskrifning. �fwers�ttning af Carl Norrby. Lektor. Andra upplagan. Stockholm, Oscar L. Lamms f�rlag. 1872.

60 A60 Roos, Magnus Fredrik: Christelig trosl�ra f�r dem, som i n�rwarande tid icke wilja l�ta sig omf�ra med m�ngahanda och fr�mmande l�rdom, enligt den Heliga Skrift f�rf�rdigad af Magnus Fredrik Roos. �fwers�ttning af S. Stenman. Fahlun, P. A. Huldbergs boktryckeri. 1844.

61 A61 Pontoppidan, Erich: Menoza, en asiatisk prins, som drog werlden omkring och s�kte christna, s�rdeles i Indien, Spanien, Italien, Frankrike, England, Holland, Tyskland och Danmark, men fann f�ga af det han s�kte. �fwers�ttning. F�rsta delen. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri, 1860. [F�rfattarangivelse enligt uppgift i f�rordet.]

61 A61 Pontoppidan, Erich: Menoza, en asiatisk prins, som drog werlden omkring och s�kte christna, s�rdeles i Indien, Spanien, Italien, Frankrike, England, Holland, Tyskland och Danmark, men fann f�ga af det han s�kte. �fwers�ttning. Andra delen. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri, 1860.

61 A61 Pontoppidan, Erich: Menoza, en asiatisk prins, som drog werlden omkring och s�kte christna, s�rdeles i Indien, Spanien, Italien, Frankrike, England, Holland, Tyskland och Danmark, men fann f�ga af det han s�kte. �fwers�ttning. Tredje delen. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri, 1860.

62 A62 Keith, Alexander: Wittnesb�rd om uppfyllelsen af Skriftens profetior s�som bewis f�r desammas tillf�rlitlighet. Af Alexander Keith. Stockholm, P. Palmqwist & Comp. f�rlag. 1857.

63 A63 Huhn, A. F.: "Nalkens Gud, s� nalkas han eder." Christelig nattwardsbok i botpredikningar, skriftetal och nattwardsbetraktelser af A. F. Huhn, predikant och diaconus wid S:t Olai i Reval. �fwers�ttning. �rebro, N. M. Lindh. 1862.

64 A64 a Kempis, Thomas: Om Christi efterf�ljelse. Fyra b�cker, af Thomas a Kempis. �fwers�ttning fr�n originalet af Ol. Carling. Femte upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�m. 1850.

65 A65 Roos, M. F.: Huslig uppbyggelse-bok i morgon- och aftonb�ner f�r sex weckor, jemte Betraktelser och b�ner wid skrifterm�l och �tskilliga andra tillf�llen af prelaten M. F. Roos. �fwers�ttning af G.Th-d. Fjortonde �nyo genomsedda upplagan. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag uti Berlingska boktryckeriet, 1870. �

66 A66 Roos, C. O.: Biblisk historia, bearbetad f�r folkskolor af C. O. Roos och antagen till l�robok i H.K.H. hertigens af Upland folkskola i Upsala. Femte upplagan. Upsala 1858 p� P. Hansellis f�rlag. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP 13) �

70 A70 Bibliska historier ur Gamla och Nya Testamentet efter Joh. H�bner. Utarbetade i n�rmaste �fwerensst�mmelse med den Hel. Skrifts eget spr�kbruk, af A. F. Hallberg, amiralitets-kompastor. Fjerde upplagan, �fwersedd och f�rordad af theol. professorn m.m. Doctor H. M. Melin. Carlskrona, C.R. H��ks f�rlag. 1871. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP 12)

74 A74 Litet i sender, forts�ttning till "Dagens Gryning" af f�rfattaren till "Ljus i hemmet", "I fjerran", m.fl. �fvers�ttning fr�n engelskan. F�rra delen. Stockholm, P. Palmqvists f�rlag. 1864. �

74 A74 Litet i sender, forts�ttning till "Dagens Gryning" af f�rfattaren till "Ljus i hemmet", "I fjerran", m.fl. �fvers�ttning fr�n engelskan. Sednare delen. Stockholm. P. Palmqvists f�rlag, Malmskilnadsgatan n:o 48, C. 1865.

75 A75 Roos, Magnus Friedrich: Jesu Christi Guds Sons l�ra och lefwerneshistoria, framst�llda enligt de fyra evangelisterna af Mag. Magnus Friedrich Roos. �fwers�ttning af J. R. M-n. F�rra delen. Andra �fwersedda upplagan. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, Regeringsgatan n:o 11. 1872.
[Sammanbunden med:] Jesu Christi Guds Sons l�ra och lefwerneshistoria, framst�llda enligt de fyra evangelisterna af Mag. Magnus Friedrich Roos. �fwers�ttning af J. R. M-n. Senare delen. Andra �fwersedda upplagan. Stockholm, P.A. Huldbergs bokhandel, n:o 11 Regeringsgatan. 1872.

76 A76 Melin, H. M.: F�rel�sningar �fwer Jesu lefwerne af H. M. Melin. F�rsta bandet. Delarne I och II. Stockholm, F. C. Askerbergs f�rlag. 1872.

76 A76 Melin, H. M.: F�rel�sningar �fwer Jesu lefwerne af H. M. Melin. Andra bandet. Delarne III och IV. Stockholm. F. C. Askerbergs f�rlag. 1872.

77 A77 Norlin, Theodor: Svenska kyrkans historia efter reformationen af Theodor Norlin. F�rsta bandets f�rsta afdelning. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1864.
[Sammanbunden med:] Svenska kyrkans historia efter reformationen af Theodor Norlin. F�rsta bandets andra afdelning. Efter f�rfattarens d�d utgifven. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1871.

78 A78 Cornelius, C. A.: Handbok i svenska kyrkans historia af C. A. Cornelius, theol. professor vid Upsala universitet. Upsala, Esaias Edquist. 1867.

79 A79 Wadner, L. A.: Atlas till bibliska historien jemte beskrifning. Bearbetning efter E. Leeder af L. A. Wadner kollega vid Katarina elementarl�roverk. Tredje, omarbetade och till�kta, upplagan. Stockholm, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1869. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP 17) �

79 A79 Wadner, L. A.: Atlas till bibliska historien jemte beskrifning. Bearbetning efter E. Leeder af L. A. Wadner kollega vid Katarina elementarl�roverk. Tredje, omarbetade och till�kta, upplagan. Stockholm, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1869.

80 A80 Norlin, Ch.: Kort �fwersigt af swenska kyrkans historia fr�n �ldsta till nuwarande tid af Ch. Norlin. Lund, hos f�rl�ggaren C.W.K. Gleerup. K�penhamn, hos Christian Falkenberg. Lund, Berlingska boktryckeriet, 1866. �

81 A81 Fahlcrantz, Chr. Er.: Ansgarius. Bilder ur nord-apostelns lif af Chr. Er. Fahlcrantz. �rebro, N. M. Lindh. 1863.

82 A82 Skarstedt, C. Ch.: Handbok i Sveriges kyrkohistoria, f�r skolan och hemmet, af C. Ch. Skarstedt. F�rra afdelningen, till �r 1700. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, Regeringsgatan n:o 11. 1866.
[Sammanbunden med:] Handbok i Sveriges kyrkohistoria, f�r skolan och hemmet, af C. Ch. Skarstedt. Sednare afdelningen. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, Regeringsgatan n:o 11. 1867.

83 A83 T�nder Nissen, R.: Kyrkohistoria f�r skolan och hemmet af R. T�nder Nissen, teol. lektor. �fwersatt och delvis bearbetad af Carl Norrby, lektor vid Kongl. L�rarinneseminariet i Stockholm. Andra �fwersedda upplagan. Stockholm hos A. L. Norman. 1869. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP 16)

84 A84 Norlin, Th.: Ber�ttelser ur kristna kyrkans historia. Samlade och utgifna af Th. Norlin. Lund, tryckt p� C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1868.

85 A85 Merle dAubign�, J. H.: Det sextonde �rhundradets reformations-historia af J. H. Merle dAubign�, professor vid teologiska seminarium i Geneve. "Bisak kallar jag detta br�ckliga och f�rg�ngliga lifs f�rh�llanden; hufvudsak kallar jag den andliga styrelse, i hvilken Guds f�rsyn s� herrligt framlyser." Theodor Beza. �fvers�ttning fr�n fransyskan af G. S. L�wenhielm, Fil.mag. F�rsta delen. Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1861.

85 A85 Merle dAubign�, J. H.: Det sextonde �rhundradets reformations-historia af J. H. Merle dAubign�, professor vid teologiska seminarium i Geneve. �fvers�ttning fr�n fransyskan af G. S. L�wenhielm, Fil.mag. Andra delen. Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1863.

85 A85 Merle dAubign�, J. H.: Det sextonde �rhundradets reformations-historia af J. H. Merle dAubign�, professor vid teologiska seminarium i Geneve. �fvers�ttning fr�n fransyskan af G. S. L�wenhielm, Fil.mag. Tredje delen. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1864.

86 A86 Hagerup, Eiler: M�rkw�rdiga exempel af de heliga martyrer, deras sw�ra lidande, segerrika tro och t�lamod, i de tio stora f�rf�ljelser, som under den hedniska �fwerheten, i de tre f�rsta �rhundraden efter Christi f�delse, �fwergingo christenheten. Till allm�n uppbyggelse samlade och utgifne af D:r Eiler Hagerup; samt nu bearbetade och med bihang till�kte af C. O. Rosenius. Fjerde upplagan. 1867.

87 A87 Wildenhahn, August: Martin Luther. Kyrkohistorisk lifsbild fr�n reformationens f�rsta �rtionde af D:r August Wildenhahn. �fwers�ttning af N. L. Fjellander. II. Dagen i Augsburg. Stockholm, E. T. Bergegrens f�rlag, tryckt hos J. & A. Riis, 1864. �

88 A88 Merle dAubign�, J. H.: Trehundra-�rig strid f�r kyrklig frihet, n�gra blad ur Skottska kyrkans historia af J. H. Merle dAubign�. "Det finnes tv� konungar och tv� konungariken i Skottland". Andrew Melville. �fvers�ttning. Med fyra planscher. Stockholm hos A. L. Norman. 1868.

89 A89 Wildenhahn, August: Martin Luther. Kyrkohistorisk lifsbild fr�n reformationens f�rsta �rtionde. Af D:r August Wildenhahn. �fwers�ttning fr�n originalets tredje upplaga af N. L. Fjellander, past.adj. i Hoby i Blekinge. Stockholm, E. T. Bergegrens f�rlag. 1862.

90 A90 Den heliga Birgitta och hennes tid. Efter Fr. Hammerich af E. R. �rebro, N. M. Lindh. 1864.

91 A91 Ansgarius, Sveriges apostel, skildrad f�r swenska folket tusen �r efter hans d�d. Es. 49:1-13. Andra �fwersedda upplagan. (Beh�llningen tillfaller hednamissionen.) Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1865.

92 A92 Luther, Martin: Enfaldig utweckling af D:r M. Luthers Lilla Cateches. Utgifwen af D:r Bengt Jakobsson Bergqvist. Fjerde upplagan. Lund, p� bokh. C. W. K. Gleerups bokf�rlag, tryckt uti Berlingska boktryckeriet, 1861. �

93 A93 Luther, Martin: Dokt. M�rt. Luthers Lilla Katekes och den antagna f�rklaringen. Med korta anm�rkningar och till�gg af C. H. Hultcrantz. Sjuttonde upplagan. Aftryck ur f�rfattarens "Handledning wid undervisningen i katekesen". Stockholm, hos A. L. Norman, 1871. �

93 A93 Luther, Martin: Dokt. M�rt. Luthers Lilla Katekes och den antagna f�rklaringen. Med korta anm�rkningar och till�gg af C. H. Hultcrantz. Tjugufjerde upplagan. Aftryck ur f�rfattarens "Handledning wid undervisningen i katekesen". Stockholm, tryckt hos A. L. Norman, 1873. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP 11)

94 A94 Luther, Martin: Doct. M�rt. Luthers Lilla Cateches, med f�rklaring af Doct. Ol. Swebilius. �rke-biskop. P� Kongl. Maj:ts n�diga befallning �fwersedd. Med bibelspr�k utur den f�r swenska kyrkan best�mda normal-upplagan. Ny upplaga. Med f�rdelning af Lilla Catechesens l�rostycken i mindre afdelningar, med h�nsyn till inneh�llet; samt med utm�rkande, f�rmedelst gr�fre stilar, af s�dane stycken i f�rklaringen, som b�ra l�sas utantill. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner, 1870. Med st�ende stil.

94 A94 Luther, Martin: Doct. M�rt. Luthers Lilla Cateches, med f�rklaring af Doct. Ol. Swebilius. �rke-biskop. P� Kongl. Maj:ts n�diga befallning �fwersedd. Med bibelspr�k utur den f�r swenska kyrkan best�mda normal-upplagan. Ny upplaga. Med f�rdelning af Lilla Catechesens l�rostycken i mindre afdelningar, med h�nsyn till inneh�llet; samt med utm�rkande, f�rmedelst gr�fre stilar, af s�dane stycken i f�rklaringen, som b�ra l�sas utantill. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner, 1870. Med st�ende stil. (SKINNBAND KRISTENDOMSKUNSKAP)

94 A94 Luther, Martin: Doct. M�rt. Luthers Lilla Cateches, med f�rklaring af Doct. Ol. Swebilius. P� Kongl. Maj:ts n�diga befallning omarbetad och f�rb�ttrad af Jac. Ax. Lindblom, Sweriges erke-biskop. Stockholm, Frans Swanstr�ms f�rlag. Tryckt hos J. & A. Riis, 1871.

* Luther, Martin: Doct. M�rt. Luthers Lilla Cateches, med f�rklaring af Doct. Ol. Swebilius. P� Kongl. Maj:ts n�diga befallning �fwersedd. Ny upplaga, med biblelspr�k utur allm�nna kyrkobibeln. Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1863. [Utan exlibris, st�mplad "Seminariet f�r bildande af l�rarinnor" samt "Sm�skoleseminariet Stockholm".]

B. Svenska spr�ket

96 B2 L�sebok f�r folkskolan. Tredje upplagan. Stockholm, 1871. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

97 B3 Dahlin, A. F.: Svensk handordbok. Med till�gg af ordens etymologi, jemte ett bihang, inneh�llande de i svensk skrift allm�nnast brukliga fr�mmande ord. Af A. F. Dahlin. Stockholm, J. Beckmans f�rlag. 1868. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 21)

99 B5 Hazelius, Artur: Fosterl�ndsk l�sning f�r barn och ungdom, utgifven af Artur Hazelius. F�rsta samlingen. Andra upplagan. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner. 1869.

100 B6 Bjursten, Herman: L�rokurs i svenska spr�ket f�r elementar-l�roverkens l�gre klasser. Utgifven af Herman Bjursten. Lektor i svenska spr�ket vid Stockholms Gymnasium. I. L�sebok. Stockholm, 1864. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

101 B7 Oldberg, Anders: Hemskolan. Barnens bok. F�rsta kursen. Af Anders Oldberg, direkt�r f�r folk-l�rare-seminarium i Upsala och l�rare wid H.K.H. hertigens af Upland, prins Frans Gustaf Oscars folk-skola. Fjerde upplagan. Stockholm, p� L. J. Hjertas f�rlag. 1861.

102 B8 Erixon, K.: Nya hemskolan. Systematisk r�tt- och w�ll�snings-l�ra af K. Erixon, skoll�rare. F�rsta kursen. Stockholm, Adolf Bonnier. 1863.

102 B8 Erixon, K.: Nya hemskolan. Systematisk r�tt- och w�ll�snings-l�ra af K. Erixon. F�rsta kursen. Andra omarbetade upplagan. Stockholm, Adolf Bonniers f�rlag. 1864.

102 B8 Erixon, K.: Nya hemskolan. Systematisk r�tt- och w�ll�snings-l�ra af K. Erixon, skoll�rare. Andra kursen. Stockholm, Adolf Bonnier. 1863.

102 B8 Erixon, K.: Nya hemskolan. Systematisk r�tt- och w�ll�snings-l�ra af K. Erixon, skoll�rare. Andra kursen. Stockholm, Adolf Bonnier. 1863.

103 B9 Svenska folk-visor fr�n forntiden, samlade och utgifne af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius. F�rsta delen. Andra upplagan. Stockholm, 1846. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

103 B9 Svenska folk-visor fr�n forntiden, samlade och utgifne af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius. Andra delen. Stockholm, 1816, hos Zacharias Haeggstr�m.

103 B9 Svenska folk-visor fr�n forntiden, samlade och utgifne af Er. Gust. Geijer och Arv. Aug. Afzelius. Tredje delen; med �fvers�ttningar af motsvarande skottska folks�nger. Stockholm 1816, hos Zacharias Haeggstr�m.

104 B10 Rancken, C. W. & Rancken, J. O. I: Ny ABC- eller elementar-bok enligt rit-skrif-l�s-ljudmetod i f�rening med �sk�dningsundervisning, f�rst�nds- och tal�fningar, af C. W. Rancken och J. O. I. Rancken. Tredje �nyo till�kade upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1876. �

105 B11 Sandberg, Fredrik: Sm�-skolans ABC-bok l�mpad efter ljud- och skriftl�se-metoden af Fredrik Sandberg folkskoleinspekt�r och utn. seminarii-rektor. Andra omarbetade och till�kta upplagan. Norrk�ping, Lithografiska aktie bolaget. 1869.

105 B11 Sandberg, Fredrik: Sm�-skolans ABC-bok l�mpad efter ljud- och skriftl�se-metoden af Fredrik Sandberg seminarii-rektor. Tredje upplagan. Norrk�ping, Lithografiska aktie bolaget. 1872. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 27)

106 B12 Kastman, Karl & Kastman, Knut: L�sebok f�r sm�skolan af Karl och Knut Kastman. Stockholm, P. Palmqwists f�rlag, Malmskillnads-gatan n:o 48. 1867. �

106 B12 Kastman, Karl & Kastman, Knut: L�sebok f�r sm�skolan, af Karl och Knut Kastman. Nionde upplagan. Stockholm. P. Palmqwists f�rlag. 1872. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 25)

107 B13 Sandberg, Fredrik: Sm�skolans l�sebok (Forts�ttning af Sm�skolans ABC-bok) Utgifven af Fredrik Sandberg, seminarii-rektor. Tredje upplagan. Stockholm, G. D. Malmbergs f�rlag. 1872. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 26) �

108 B14 Kastman, K. & Brunius, T.: Valda skaldestycken ur v�ra stora f�rfattares verk f�r svenska folket och dess ungdom. Samlade och utgifne af Karl Kastman och Thor Brunius. F�rsta h�ftet. Stockholm, J. Beckmans f�rlag. 1868.

109 B15 Svensk ordbok med angifvande af ordens h�rledning. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlag. 1870. �

110 B16 Sund�n, D. A.: Svensk spr�kl�ra i sammandrag af D. A. Sund�n, lektor i svenska spr�ket och filosofi. Andra upplagan af Svensk spr�kl�ra f�r folkskolel�rare-seminarier och folkskolor. Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1871. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET) �

110 B16 Sund�n, D. A.: Svensk spr�kl�ra f�r folkskolan af D. A. Sund�n, lektor i svenska spr�ket. Stockholm, tryckt hos Joh. Beckman, 1871. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 22)

111 B17 Siljestr�m, P. A.: L�sebok vid de f�rsta innanl�snings�fningarne i skolan och hemmet, utgifven af P. A. Siljestr�m. Andra till�kta och f�rb�ttrade upplagan, med i texten tryckta tr�snitt. Stockholm, 1861. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

111 B17 Siljestr�m, P. A.: L�sebok vid de f�rsta innanl�snings�fningarna i skolan och hemmet, utgifven af P. A. Siljestr�m. Fjerde omarbetade och till�kta upplagan. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND SVENSKA SPR�KET 24)

111 B17 Siljestr�m, P. A.: L�sebok vid de f�rsta innanl�snings�fningarna i skolan och hemmet, utgifven af P. A. Siljestr�m. Femte upplagan. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

112 B18 Tegn�r, Esaias: Frithiofs saga af Esaias Tegn�r. Sjuttonde upplagan. Stockholm. P. A. Norstedt & S�ners f�rlag. 1868.

113 B19 �man, V. E.: Poetisk l�sebok f�r folkskolan. Utgifven af V. E. �man. �rebro, Abr. Bohlin. 1869. �

114 B20 �berg, L.: Stafnings- och innanl�snings-bok f�r nyb�rjare i hemmet och skolan, utgifven af L. �berg. G�teborg, Oscar L. Lamms f�rlag. 1863.

114 B20 �berg, L.: Stafnings- och innanl�snings-bok f�r nyb�rjare i hemmet och skolan, utgifven af L. �berg. G�teborg, Oscar L. Lamms f�rlag. 1863.

115 B21 Brunius, Thor: Svensk spr�kl�ra f�r nyb�rjare af Thor Brunius, f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Stockholm, hos A. L. Norman. 1870. �

116 B22 Danielson, Adolf: Praktisk l�ro-bok i svensk r�ttstafning med ortografiska och kakografiska skrif�fningar samt interpunktionsl�ra, till folkskolornas tjenst utgifven af Adolf Danielson. Stockholm. Frans Svanstr�m i kommission. Tryckt hos J. & A. Riis. 1862.

117 B23 Geijer, Erik Gustaf: Skaldestycken af Erik Gustaf Geijer. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

118 B24 Tegn�r, Esaias: Axel. Romans af Esaias Tegn�r. Tredje upplagan. Stockholm. P. A. Norstedt & S�ners f�rlag. 1864.

C. R�knekonst och geometri

119 C1 Nystr�m, C. A.: Sifferr�knel�ra af C. A. Nystr�m, telegrafdirekt�r. Tredje, omarbetade upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�m. 1859. �

119 C1 Nystr�m, C.A.: Siffer-r�knel�ra af C. A. Nystr�m telegrafdirekt�r. Indelad i 2:ne curser. F�rra cursen. �ttonde upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�ms f�rlag, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1871.

[Sammanbunden med:] Siffer-r�knel�ra af C. A. Nystr�m telegrafdirekt�r. Indelad i 2:ne curser. Sednare cursen. �ttonde upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�ms f�rlag, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1871. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 32) �

120 C2 Bergius, A. Th.: Elementar-kurs i r�knekonsten jemte �fningar i hufvudr�kning af A. Th. Bergius, lektor vid Nya Elementar-skolan. Andra efter en ny plan omarbetade upplagan. S�rskilt h�ftade svar medf�lja. Stockholm 1861. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. �

121 C3 Segerstedt, Albrekt: Hufwudr�knings-kurs f�r folkskolor och nybegynnare. Utarbetad af Albrekt Segerstedt, seminarii-adjunkt. Karlstad, Hj. Petersson & Comp:s f�rlag. 1871. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 33) �

122 C4 Lindblom, L. C.: R�knekurs f�r folkskolor, folkh�gskolor, pedagogier och flickskolor, framst�ld genom r�kne-exempel, utarbetade och utgifna af L. C. Lindblom, adjunkt vid folkskolel�rarinne-seminariet i Stockholm. Andra f�r�kade upplagan. Stockholm, F�rfattarens f�rlag. 1879. [Som l�s bilaga medf�ljer: Svar till r�kneuppgifterna.]

122 C4 Lindblom, L. C.: R�knekurs f�r seminarier och elementarl�roverk, framst�ld genom r�kne-exempel af L. C. Lindblom, adjunkt vid folkskolel�rarinneseminariet i Stockholm. I. Hela tal och decimalbr�k. Stockholm, F�rfattarens f�rlag. 1879. [Som l�s bilaga medf�ljer: Svar till r�kneuppgifterna.]

123 C5 Siljestr�m, P. A.: L�robok i aritmetik, till skolornas tjenst utgifven af P. A. Siljestr�m. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 29)

123 C5 Siljestr�m, P. A.: L�robok i r�knekonsten, till folkskolornas tjenst utarbetad af P. A. Siljestr�m, f.d. rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 30) �

124 C6 Siljestr�m, P. A.: Samling af r�kne-exempel, till folkskolornas tjenst utgifven af P. A. Siljestr�m. F�rsta h�ftet, inneh�llande omkr. 1100 exempel i de fyra r�knes�tten med hela tal. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 31) �

125 C7 B�ckman, J.: Den lilla aff�rsboken. Inneh�llande anvisning om bokh�lleri eller r�kenskapsf�ring samt om upps�ttande af qvittenser, reverser, kontrakt, testamenten, boupptecknings- och arfskifteshandlingar m.m. Till allmogens och folkskolornas tjenst utgifven af J. B�ckman. Andra genomsedda upplagan. Hern�sand, J. A. Johansson, 1869. �

126 C8 B�ckman, J.: Till�mpad geometri med talrika �fningsexempel, framst�llda efter nya sortsystemet. Ett f�rs�k, till tjenst f�r folkskolel�rare-seminarier, folkskolor och l�gre landtbruksskolor samt till ledning vid sjelfstudium, utgifvet af J. B�ckman, adjunkt vid H�rn�sands seminarium. S�rskildt h�ftad facitbok medf�ljer. Andra �fversedda upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�ms f�rlag, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1868. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 35) �

127 C9 Siljestr�m, P. A.: L�robok i geometrien, till folkskolornas tjenst utarbetad af P. A. Siljestr�m, f.d. rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND R�KNEKONST OCH GEOMETRI 34) �

127 C9 Siljestr�m, P. A.: L�robok i geometrien, till folkskolornas tjenst utarbetad af P. A. Siljestr�m, f.d. rektor vid Nya Elementarskolan i Stockholm. Stockholm, 1867. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

128 C10 Lagerhamn, C. M.: Geometri f�renad med linearteckning f�r folkschol-l�rare-seminarier och folkscholor af C. M. Lagerhamn. Med i texten intryckta 168 figurer. Sjunde upplagan. Stockholm, Zacharias Haeggstr�ms f�rlag, Iwar Haeggstr�ms boktryckeri. 1867. �

D. Historia och geografi

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. F�rsta delen, inneh�llande hedniska tiden. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Tionde upplagan. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1866.

[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Andra delen, inneh�llande katolska tiden. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. �ttonde upplagan. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1861.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tredje delen, inneh�llande lutherska tiden. F�rsta afdelningen. Gustaf I och Erik XIV. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Sjunde upplagan. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1866.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Fjerde delen, inneh�llande lutherska tiden. Andra afdelningen. Johan III och Sigismund. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Sjette upplagan. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1864.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Femte delen. Inneh�llande Carl den nionde. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Sjette upplagan. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1863.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Sjette delen, Gustaf II Adolf. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Sjette upplagan. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1862.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Sjunde delen. Drottning Kristinas f�rmyndare. F�rsta afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Fjerde upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1864.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. �ttonde delen. Drottning Kristinas f�rmyndare. Andra h�ftet. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Fjerde upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1864.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Nionde delen, Drottning Kristina. F�rsta afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Tredje upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1862.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tionde delen, Drottning Kristina. Andra afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Tredje upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1861.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Elfte delen, Konung Karl den tionde Gustaf. F�rsta afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1843.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tolfte delen. Konung Carl den tionde Gustaf. Andra afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1843.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Trettonde delen. Konung Karl den elftes f�rmyndare. F�rra afdelningen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1846.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Fjortonde delen, Konung Karl den elftes f�rmyndare. Sednare h�ftet. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Tredje upplagan, �fversedd jemnte tillagd tabellarisk �fversigt af statens inkomster och utgifter. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1867.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Femtonde delen. Karl den elftes historia. F�rsta afdelningen: ungdoms- och krigs�ren. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. En plankarta �fver slaget vid Lund medf�ljer. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1848.

[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Sextonde delen, Karl den elftes historia. Andra h�ftet, Gunstlingarna, env�ldet och f�rmyndarr�fsten. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Andra upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1861.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Sjuttonde delen, Karl den elftes historia. Tredje h�ftet, Reduktionsverken. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Andra upplagan, �fversedd. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1862.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Adertonde delen, Karl den elftes historia. Fjerde h�ftet, Om in- och utrikes �renderne. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1852.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Nittonde delen. Karl den elftes historia. Femte h�ftet. Karl den elfte och hans samtida af konungahuset och af h�gadels- och r�ds-partierna. Andra upplagan �fversedd Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1863.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugonde delen, Karl den elftes historia. Sjette h�ftet, Karl den elftes samtida, sista regerings-�r och d�d. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1853.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondef�rsta delen. Karl den tolftes historia. F�rsta h�ftet, Karl den tolftes ungdoms och freds�r, hans f�rsta krigs�r samt afs�ttnings-fejden mot konung August. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1856.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondeandra delen. Karl den tolftes regering. Andra h�ftet, Kriget mot ryssland 1701-1709. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1856.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondetredje delen. Karl den tolftes regering. Tredje h�ftet, Karl den tolfte i Turkiet. Till ungdomens tjenst
utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1856.
[Samt med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondefjerde delen. Karl den tolftes regering. Fjerde h�ftet, Sverge och svenskarna under konungens fr�nvaro 1700-1712. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1857.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondefemte delen. Karl den tolftes regering. Femte h�ftet. Magnus Stenbocks sista f�ltt�g, f�ngenskap och d�d. Samt Sverge och svenskarna under konungens fr�nvaro 1713-1714. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1857.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondesjette delen. Karl den tolftes historia. Sjette h�ftet. Vistelsen i Stralsund samt in- och utrikes �renderna. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1858.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondesjunde delen. Karl den tolftes regering. Sjunde h�ftet. Karl den tolfte och hans samtida. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1858.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugonde�ttonde delen. Karl den tolftes historia. �ttonde afdelningen. G�rtziska tiden. Inrikes styrelsen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1859.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Tjugondenionde delen. Karl den tolftes regering. Nionde h�ftet. G�rtziska tiden. Krigsr�relser och fredsunderhandlingar samt konungens sista f�ltt�g, d�d och minne. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1859.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Trettionde delen, Ulrika Eleonoras regering. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1862.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Trettionde-f�rsta delen. Fredriks regering. F�rsta h�ftet. Tiden fr�n 1720 till 1734. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hjerta, 1863.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Trettiondeandra delen. Fredriks regering. Andra h�ftet. Arvid Bernhard Horn och hans samtida. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1863.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Trettiondetredje delen. Fredriks regering. Tredje h�ftet. Sverges inre tillst�nd �ren 1720-1738. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1864.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Trettiondefjerde delen. Fredriks regering. Fjerde h�ftet. Striden mellan Arvid Horn och Karl Gyllenborg samt Ulrika Eleonoras och Arvid Horns sista �r. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, hos L. J. Hierta, 1864.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur den svenska historien. Trettiondefemte delen, Fredriks regering. Femte h�ftet. Hattpartiets styrelse 1739-1743 och finska kriget. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1866.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien, Trettiondesjette delen. Fredriks regering, Sjette h�ftet, Efterr�kning med hattarna, dalkarlsupproret, tronf�ljare-valet och dyningarna efter stormen. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1866.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Trettiondesjunde delen. Fredriks regering. Sjunde h�ftet. Tiden fr�n 1743 till 1751. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1868.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Trettionde�ttonde delen. Fredriks regering. �ttonde h�ftet. Konung Fredrik och hans sednare samtida, rikets inre styrelse 1743-1750 och konungens d�d. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1868.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Trettiondenionde delen. Adolf Fredriks regering. F�rsta h�ftet. Striden mellan hofvet och frihetspartiet 1751-1758. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag, 1869.

129 D1 Fryxell, Anders: Ber�ttelser ur svenska historien. Fyrtionde delen. Adolf Fredriks regering. Andra h�ftet. Pommerska kriget 1757-1762 och riksdagen 1760-1762. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlagsexpedition, 1871.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur svenska historien. Fyrationdef�rsta delen. Adolf Fredriks regering. Tredje h�ftet. Reduktions-riksdagen 1765-1766, kronprinsen Gustafs ungdom och f�rm�lning och reaktions-riksdagen 1769-1770. Till ungdomens tjenst utgifven af And. Fryxell. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlagsexpedition, 1872.

Undersk�p 1

* (139) Berghaus Physikalischer Atlas. (Begr�ndet 1836 durch Heinrich Berghaus.) Dritte Ausgabe. 75 Karten in sieben Abteilungen, enthaltend 514 Darstellungen �ber Geologie, Hydrographie, Meteorologie, Erdmagnetismus, Pflanzenverbreitung, Tierverbreitung und V�lkerkunde. Vollst�ndig neu bearbeitet und under Mitwirkung von Dr. Oscar Drude, Professor am Polytechnikum und Direktor des Botanischen Gartens in Dresden, Dr. Georg Gerland, Professor an der Universit�t in Strassburg, Dr. Julius Hann, Direktor der K.K. Centralanstalt f�r Meteorologie und Erdmagnetismus in Wien, Dr. William Marshall, Professor an der Universit�t in Leipzig, Dr. Georg Neumayer, Direktor der Deutschen Seewarte in Hamburg, Dr. Karl von Zittel, Professor an der Universit�t in M�nchen. Herausgegeben von Prof. Dr. Hermann Berghaus. Gotha: Justus Perthes. 1892. [Utan st�mpel.]

 


End of Part 1

Go to Part 2


Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Back to SEC home page

This HTML version created by Donald Broady. Last updated 12 March 1997