Moderna l�romedel f�r 1870-talet, Part 2

Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4


Sk�p 2

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. F�rsta delen. Sago�ldern. Andra upplagan. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1862.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Andra delen. Inledning till medeltiden. Ny upplaga. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867.

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Tredje delen. Medeltiden. Ny upplaga. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1869.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Fjerde delen. Medeltiden. Ny upplaga. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867.

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Femte delen. Kalmare-unionen. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1866.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Sjette delen. Kalmare-unionen. II. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867.

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Sjunde delen. Kalmare-unionen. III. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1868.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. �ttonde delen. Gustaf Wasa och hans s�ner. I. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1868.

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Nionde delen. Gustaf Wasa och hans s�ner. II. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1869.
[Sammanbunden med:] Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Tionde delen. Gustaf Wasa och hans s�ner. III. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1870.

130 D2 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Elfte delen. Gustaf II Adolf. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1872.
[Sammanbunden med den tolfte delen, som saknar titelblad.]

131 D3 Malmstr�m, Carl Gustaf: Sveriges politiska historia. Fr�n K. Carl XII:s d�d till statshv�lfningen 1772. Af Carl Gustaf Malmstr�m. F�rsta delen. Stockholm, hos L. J. Hjerta. 1855.

131 D3 Malmstr�m, Carl Gustaf: Sveriges politiska historia. Fr�n K. Carl XII:s d�d till statshv�lfningen 1772. Af Carl Gustaf Malmstr�m. Andra delen. Stockholm, hos L. J. Hjerta. 1863.

131 D3 Malmstr�m, Carl Gustaf: Sveriges politiska historia. Fr�n K. Carl XII:s d�d till statshv�lfningen 1772. Af Carl Gustaf Malmstr�m. Tredje delen. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlag. 1870.

132 D4 Odhner, C. T.: L�robok i Sveriges, Norges och Danmarks historia f�r skolans h�gre klasser af C. T. Odhner. Andra, �fversedda och f�rkortade upplagan. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

132 D4 Odhner, C. T.: L�robok i Sveriges, Norges och Danmarks historia f�r skolans h�gre klasser af C. T. Odhner. Andra, �fversedda och f�rkortade upplagan. Stockholm, 1870. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI 47)

132 D4 Odhner, C. T.: L�robok i f�derneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia f�r skolans l�gre klasser af C. T. Odhner. Tredje upplagan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI 48) �

133 D5 Sturleson, Snorre: Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarne och Norges konungar intill �r 1177. Af Snorre Sturleson. �fversatt och f�rklarad af Hans Olof Hildebrand Hildebrand. F�rsta delen. �rebro, Abr. Bohlin. 1869.

133 D5 Sturleson, Snorre: Konunga-boken eller Sagor omYnglingarne och Norges konungar intill �r 1177. Af Snorre Sturleson. �fversatt och f�klarad af Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Andra delen. �rebro, Abr. Bohlin. 1869.

133 D5 Sturleson, Snorre: Konunga-boken eller Sagor om Ynglingarne och Norges konungar intill �r 1177. Af Snorre Sturleson. �fversatt och f�rklarad af Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Tredje delen med en karta �fver Norge. �rebro, Abr. Bohlin. 1871.

134 D6 Geijer, Erik Gustaf: Konung Gustaf Wasas och hans s�ners historia. Af Erik Gustaf Geijer. Stockholm, F. & G. Beijer. Tryckt i �rebro hos N. M. Lindh, 1836.

135 D7 Geijer, Erik Gustaf: Konung Gustaf II Adolfs och drottning Christinas historia. Af Erik Gustaf Geijer. Stockholm, F. & G. Beijer. Tryckt i �rebro hos N. M. Lindh, 1836.

136 D8 Carlson, Fredrik Ferdinand: Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset af Fredrik Ferd. Carlson. F�rsta delen. Carl X Gustaf. Stockholm, 1855. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

136 D8 Carlson, Fredrik Ferdinand: Sveriges historia under konungarne af Pfalziska huset af Fredrik Ferd. Carlson. Andra delen. Carl XI. Stockholm, 1856. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

137 D9 Alander, P. G.: Fullst�ndig l�rokurs i Svenska historien f�r elementarl�roverk af P. G. Alander, rektor, lektor i historien. Senare afdelningen: L�sbok, i tv�nne kurser. Fjerde upplagan. Skara, tryckt i Petterssonska boktryckeriet. 1867.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. F�rsta delen. Hedna tiden till Ansgarius (829). Tredje upplagan. Stockholm. P� Zacharias H�ggstr�ms f�rlag, 1860.
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Andra delen: Katolska tiden fr�n 829 till 1153. Tredje upplagan. Stockholm. P� Zacharias H�ggstr�ms f�rlag, 1861.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Tredje delen. Katolska tiden, fr�n 1153 till 1200. Tredje upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1865.
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Fjerde delen. Katolska tiden, fr�n 1200 till 1363. Tredje upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1865.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Femte delen. Katolska tiden fr�n 1363 till 1523. Tredje upplagan. Stockholm. Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. Iwar H�ggstr�ms boktryckeri 1868.
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan den lefwat och �nnu till en del lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Sjette delen. Wasa-sagan. I. Fr�n Gustaf I:s antr�de till konungad�met till Dacke-fejdens slut. Stockholm, hos J. L. Brudin. 1862.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan den lefwat och �nnu till en del lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Sjunde delen. Wasa-sagan. II. Fr�n Dacke-fejdens slut 1543 till Uppsala m�te 1593. Stockholm. P. A. Norstedt & S�ners f�rlag. 1863.
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan den lefwat och �nnu till en del lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. �ttonde delen. Wasa-sagan III. Fr�n Upsala m�te 1593, till Axel Oxenstjernas d�d 1654. Andra till�kta och f�rb�ttrade upplagan. Stockholm, tryckt hos P. A. Norstedt & S�ner, 1865.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Nionde delen. Karla-sagan. I. Fr�n Axel Oxenstjernas till konung Karl Gustafs d�d 1660. Stockholm, hos J. L. Brudin. 1859.
[Parallelltitel: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. F�rsta delen. F�rsta h�ftet. Fr�n Axel Oxenstjernas d�d till polska krigets slut 1657. Stockholm, hos J. L. Brudin.]
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. F�rsta delen. Andra h�ftet. Fr�n polska krigets slut till Karl Gustafs d�d 1660. Stockholm, hos J. L. Brudin. 1860.

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Tionde delen. Karla-sagan. II. Fr�n Karl Gustafs d�d till Erik Dahlbergs d�d 1703. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1864.
[Parallelltitel: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket. af Arv. Aug. Afzelius. Andra delen. F�rsta h�ftet. Fr�n konung Karl Gustafs d�d till fredsslutet i Lund 1679. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag.]
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Andra delen. Andra h�ftet. Fr�n fredsslutet i Lund 1679 till Erik Dahlbergs d�d 1703. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1866. [�ven denna med parallelltitel.]

138 D10 Afzelius, Arv. Aug.: Swenska folkets Sago-H�fder, eller F�derneslandets historia, s�dan hon lefwat och till en del �nnu lefwer i S�gner, folks�nger och andra minnesm�rken. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Elfte delen. Karla-sagan. III. Fr�n Erik Dahlbergs d�d 1703 till konung Karl XII:s fall f�r Fredriksshall 1718. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1868.
[Parallelltitel: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket. af Arv. Aug. Afzelius. Tredje delen. F�rra afdelningen. Tiden fr�n konung Karls barndom till bel�gringen af Pultawa samt den slutliga r�ddningen till Turkiet och staden Bender 1709. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag.]
[Sammanbunden med:] Afzelius, Arv. Aug.: Karla-sagan. Till l�sning f�r folket af Arv. Aug. Afzelius. Tredje delen. Sednare afdelningen. Fr�n Karl XII:s ankomst till Turkiet 1709 till hans d�d f�r Fredrikshall 1718. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri 1870.

139 D11 Guldbrand, Gabriel: Norden i forntiden af Gabriel Guldbrand. Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1844.

140 D12 Hildebrand, Hans Ol. Hildebrand: Svenska folket under hedna tiden af Hans Ol. Hildebrand Hildebrand. Andra, omarbetade och illustrerade upplagan. Stockholm. Jos. Seligmanns f�rlag. Drottninggatan n:o 25. 1872.

141 D13 Holmberg, Axel Em.: Nordbon under hednatiden. Popul�r framst�llning af v�ra f�rf�ders �ldsta kultur, af Axel Em. Holmberg. Med 2 lithografier och 180 tr�snitt. Andra upplagan. [Bild med text: Skeppsbild.] Stockholm, F. C. Askerbergs f�rlag. 1871.

142 D14 Franz�n, Frans Michael: Minnesteckningar �fver utm�rkte svenske statsm�n, hjeltar, l�rde, konstn�rer och skalder. Af Frans Michael Franz�n. F�rsta delen. Stockholm, P. A. Norstedt & S�ners f�rlag. 1848.

142 D14 Franz�n, Frans Michael: Minnesteckningar �fver utm�rkte svenske statsm�n, hjeltar, l�rde, konstn�rer och skalder. Af Frans Michael Franz�n. Andra delen. Stockholm, 1859. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

142 D14 Franz�n, Frans Michael: Minnesteckningar �fver utm�rkte svenske statsm�n, hjeltar, l�rde, konstn�rer och skalder. Af Frans Michael Franz�n. Tredje och sista delen. Stockholm, 1860. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

143 D15 von Beskow, Bernhard: Karl den tolfte. En minnesbild af Bernh. v. Beskow. F�rra afdelningen. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

143 D15 von Beskow, Bernhard: Karl den tolfte. En minnesbild af Bernh. v. Beskow. Senare afdelningen. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

144 D16 von Beskow, Bernhard: Minnes bilder af Bernh. v. Beskow. F�rsta delen. Stockholm 1860. P. A. Norstedt & S�ner.

144 D16 von Beskow, Bernhard: Minnes bilder af Bernh. v. Beskow. Andra delen. Stockholm 1866. P. A. Norstedt & S�ner.

145 D17 Adlersparre, C. A.: Anteckningar om bortg�ngne samtida af C. A. Adlersparre. "F�dernesland! Du �r ej blott ett hem,/ Likt svalans bo, och likt Jerusalem,/ D� dit fr�n landsflykt kom den fr�lste f�ngen./ Du �r ett tempel, vid hvars d�rr jag st�r/ Och ser, s� l�ngt mitt h�pna �ga n�r,/ af stora minnen full den djupa g�ngen." Franz�n. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1859.

145 D17 Adlersparre, C. A.: Anteckningar om bortg�ngne samtida af C. A. Adlersparre. Andra serien. "F�dernesland! Du �r ej blott ett hem,/ Likt svalans bo, och likt Jerusalem,/ D� dit fr�n landsflykt kom den fr�lste f�ngen./ Du �r ett tempel, vid hvars d�rr jag st�r/ Och ser, s� l�ngt mitt h�pna �ga n�r,/ af stora minnen full den djupa g�ngen." Franz�n. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1861.

145 D17 Adlersparre, C. A.: Anteckningar om bortg�ngne samtida af C. A. Adlersparre. Tredje serien. "F�dernesland! Du �r ej blott ett hem,/ Likt svalans bo, och likt Jerusalem,/ D� dit fr�n landsflykt kom den fr�lste f�ngen./ Du �r ett tempel, vid hvars d�rr jag st�r/ Och ser, s� l�ngt mitt h�pna �ga n�r,/ af stora minnen full den djupa g�ngen." Franz�n. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1862.

146 D18 Svedelius, W. E.: Sm�rre skrifter af W. E. Svedelius. F�rsta h�ftet. Stockholm, 1871. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

147 D19 Hylt�n-Cavallius, Gunnar Olof: W�rend och Wirdarne. Ett f�rs�k i svensk ethnologi af Gunnar Olof Hylt�n-Cavallius. " eet land, som hetir W�rend. Th�r war ok mykit got, swa som godh fiskewatn, bi ok honagh, akir ok w�na �nghia, ok thiokke skogha, ok margahanda diwr innan." Legenda S. Sigfridi. F�rsta delen. Stockholm, 1864. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

147 D19 Hylt�n-Cavallius, Gunnar Olof: W�rend och Wirdarne. Ett f�rs�k i svensk ethnologi af Gunnar Olof Hylt�n-Cavallius. " eet land, som hetir W�rend. Th�r war ok mykit got, swa som godh fiskewatn, bi ok honagh, akir ok w�na �nghia, ok thiokke skogha, ok margahanda diwr innan." Legenda S. Sigfridi. Andra delen. Stockholm, 1868. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

148 D20 Anteckningar i F�derneslandets H�fder f�r unga och gamla i synnerhet bland allmogen; af en gammal w�n af Historien. Med teckningar af alla Wasa-regenternas br�stbilder. Ett s�llskap till almanachan. Stockholm, 1836, hos L. J. Hjerta. P� dess f�rlag.

149 D21 Schelin, P. Er.: L�robok i svenska historien f�r swenska folkets barn, i tw�nne kurser utgifwen af P. Er. Schelin. Fjerde upplagan. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

150 D22 Mankell, J.: �fverg�ngen af Stora B�lt i februari 1658. Historisk teckning af J. Mankell. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1865.

151 D23 Hedin, S. A.: Sveriges och Norges f�rening f�r femtio �r sedan. Af S. A. Hedin. Stockholm, Albert Bonnier. 1864.

152 D24 Westin, Petter: Konung Carl XII och hans krigare, jemte en kort skildring af Sveriges tillst�nd kort f�re, under och efter hans regering, af Petter Westin. Med illustrationer. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1859.
[Sammanbunden med:] Mankell, Julius: Carl XII vid Pultava. Krigshistorisk teckning af Julius Mankell. Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1868.
[Samt med:] Mankell, Julius, Fr�n Pultava till Bender. Historisk teckning af Julius Mankell. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1868. [�reskrifter N:o 33]

153 D25 Starb�ck, C. Georg: L�sebok, inneh�llande sm�rre ber�ttelser ur svenska historien, af C. Georg Starb�ck, lektor i historia vid Norrk�pings h�gre elementarl�roverk. Andra upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1867. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI) �

153 D25 Starb�ck, C. Georg: L�sebok, inneh�llande sm�rre ber�ttelser ur svenska historien, af C. Georg Starb�ck, lektor i historia vid Norrk�pings h�gre elementarl�roverk. Andra upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1867.

153 D25 Starb�ck, C. Georg: Sm� ber�ttelser ur svenska historien f�r barn af C. Georg Starb�ck, lektor i historia vid Norrk�pings h�gre elementarl�roverk. Femte upplagan. Stockholm, F. & G. Beijer. 1870. �

154 D26 Kastman, Karl, & Brunius, Thor: L�robok i swenska historien f�r folkskolor och nyb�rjare af Karl Kastman seminarii-adjunkt och Thor Brunius f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Andra upplagan (med de �ndringar, som historisk-geografiska kommissionen f�reslagit). Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1869. �

155 D27 Starb�ck, C. Georg: F�rs�k till l�robok i swensk historia f�r folkskolor och nybegynnare af C. Georg Starb�ck. T. f. folkskoleinspekt�r i Stockholm. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1862. �

155 D27 Starb�ck, C. Georg: F�rs�k till l�robok i swensk historia f�r folkskolor och nybegynnare af C. Georg Starb�ck. Tredje upplagan. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1864.

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. F�rsta delen. Sago�ldern. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1860. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Andra delen. Inledning till medeltiden. Ny upplaga. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Tredje delen. Medeltiden. Ny upplaga. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1869. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Fjerde delen. Medeltiden. Ny upplaga. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Femte delen. Kalmare-unionen. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1866. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Sjette delen. Kalmare-unionen. II. �rebro, N. M. Lindhs boktryckeri. 1867. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Sjunde delen. Kalmare-unionen. III. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1868. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. �ttonde delen. Gustaf Wasa och hans s�ner. I. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1868. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

156 D28 Starb�ck, C. Georg: Ber�ttelser ur swenska historien af C. Georg Starb�ck. Elfte delen. Gustaf II Adolf. �rebro, Abr. Bohlins boktryckeri. 1872. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

157 D29 Ber�ttelser ur Sweriges nyare tid. Stormaktstiden. Andra bandet. [U. �.] (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

158 D30 Sandberg, Fredrik: Taflor och ber�ttelser ur Sveriges historia f�r barn. Utgifna af Fredrik Sandberg. Stockholm Hos A. L. Norman. 1871. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI 50)

159 D31 Odhner, C. T.: C. T. Odhners l�robok i f�derneslandets historia. Under f�rfattarens inseende bearbetad f�r folkskolan. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI 49) �

160 D32 Thom�e, Gustaf: Historiska bilder af Gustaf Thom�e. Efter f�rfattarens d�d och p� utgifvarens anmodan �fversedde af C. Georg Starb�ck. F�rra delen. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.
[Sammanbunden med:] Thom�e, Gustaf: Historiska bilder af Gustaf Thom�e. Efter f�rfattarens d�d och p� utgifvarens anmodan �fversedde af C. Georg Starb�ck. Senare delen. Stockholm, Sigfrid Flodins f�rlag. 1869.

161 D33 Lefnadsskildringar af utm�rkta svenska medborgare, med portr�tter. F�rsta serien: Nils M�nsson i Skumparp. Georg Adlersparre. Pehr Olsson. August Blanche. Bengt Ersson. Eric Ersson. Per Aron Borg. Matts Persson. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1871.

162 D34 F�hr�us, E.: Administratif och statistisk handbok, s�som bihang till Sveriges statskalender af E. F�hr�us. Tredje upplagan, utgifven, med �ndringar och till�gg, af Ol. Im. F�hr�us. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

163 D35 Torst�n: Sagominnen fr�n Sveriges forntid. Samlade och utgifne till l�sning f�r �ldre och yngre af Torst�n. F�rsta delen. Stockholm, hos J. J. Flodin. 1861.
[Sammanbunden med:] Sagominnen fr�n Sveriges forntid. Samlade och utgifne till l�sning f�r �ldre och yngre af Torst�n. Andra delen. Stockholm, hos J. J. Flodin. 1861.
[Samt med:] Sagominnen fr�n Sveriges forntid. Samlade och utgifne till l�sning f�r �ldre och yngre af Torst�n. Tredje delen. Stockholm, hos J. J. Flodin. 1862.

164 D36 Montelius, Oscar: Om lifvet i Sverige under hednatiden af Oscar Montelius. Andra �fversedda upplagan. Med 97 tr�snitt. [Bild med text: Fartyg fr�n en h�llristning i Bohusl�n.] Stockholm, P. A. Norstedt & S�ner, 1878. �

165 D37 Lindblad, Elis Wilhelm: Fosterl�ndska minnen. Historisk-poetisk l�sebok med anm�rkningar utgifven af Elis Wilhelm Lindblad. F�r hemmet och skolan. �rebro, Abr. Bohlin. 1869.

166 D38 Ur svenska flottans minnen. Dikter af Oscar Fredrik. Prisbel�nta af Svenska Akademien. Andra upplagan. Stockholm, J. L. Brudins f�rlag. 1861.

167 D39 John Ericsson och etthundra af hans uppfinningar. Amerikansk originalupplaga bearbetad af O. Stackelberg, kaptenl�jtnant vid K. M. flotta. Stockholm, 1866. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

168 D40 Malmstr�m, C. G.: Sveriges statskunskap i kort sammandrag af C. G. Malmstr�m. Tredje upplagan omarbetad af H. Forssell. Upsala, p� W. Schultz f�rlag. 1868.

169 D41 Georg Stephenson. Lefnadsteckning af Z. Med 7 illustrationer. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1863.
[Sammanbunden med:] Samuel Owen. Lefnadsteckning af Z. Med portr�tt. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1863.; Sigfrid Aron Forsius. Levnadsteckning af G. T. Med portr�tt. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1863.; Carl v. Linn� Lefnadsteckning af C. G. Stbk. Med illustrationer. Norrk�ping, F�reningens boktryckeri. 1863.

170 D42 af Trolle, H.: Bilder fr�n skolan och lifvet tecknade af H. af Trolle. F�rf. till "Sj�officeren," "Kapten Thomas Darell," "Svenska flottans minnen," "�ngkorvetten Gefles expedition" m.fl. Lund, Philip Lindstedts bokhandel. 1872.

171 D43 Allen, C. F.: Danmarks historia af C. F. Allen, Hist. prof. vid K�penhamns universitet. �fvers�ttning efter sjette originalupplagan af J. Hellstenius, Hist. docens vid Upsala universitet. Stockholm, 1864. Adolf Bonnier, Kongl. hof- och universitets-bokhandlare.

172 D44 Rohmann, J. L. & Meinert, A. E.: Skildringar ur Danmarks nyare historia af J. L. Rohmann och A. E. Meinert. �fvers�ttning. Stockholm, Adolf Bonnier. 1851.

173 D45 Kastman, Karl & Brunius, Thor: Norges och Danmarks historia f�r svenska folket och dess ungdom. Af Karl Kastman, adjunkt vid seminarium i Link�ping och Thor Brunius, f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Stockholm, J. Beckmans f�rlag. 1868. �

174 D46 Faye, Andreas: Norriges historia af Andreas Faye. �fvers�ttning, med till�gg af ber�ttelsen om Norriges statshv�lfning 1814; ett sammandrag af dess grundlag, samt en blick p� Norriges n�rvarande tillst�nd af Fredrik B. C�ster. Kapiten i Sv. arm�en. G. M. Stockholm p� C. A. Bagges f�rlag. 1842.

175 D4 7Weber, Georg: Allm�n verldshistoria framst�lld med afseende � kultur, literatur och religionsv�sende af D:r Georg Weber, professor i Heidelberg. Fr�n elfte till�kade och till n�rvarande tid fortsatta upplagan af f�rf:s Lehrbuch der Weltgeschichte. �fvers�ttning af Gustaf Thom�e. Andra svenska upplagan. F�rsta delen. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867.

175 D47 Weber, Georg: Allm�n verldshistoria framst�lld med afseende � kultur, literatur och religionsv�sende af D:r Georg Weber, professor i Heidelberg. Fr�n elfte till�kade och till n�rvarande tid fortsatta upplagan af f�rf:s Lehrbuch der Weltgeschichte. �fvers�ttning af Gustaf Thom�e. Andra svenska upplagan. Andra delen. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1868.
[Sammanbunden med:] Weber, Georg: Allm�n verldshistoria framst�lld med afseende � kultur, literatur och religionsv�sende af D:r Georg Weber, professor i Heidelberg. Fr�n elfte till�kade och till n�rvarande tid fortsatta upplagan af f�rf:s Lehrbuch der Weltgeschichte. �fvers�ttning af Gustaf Thom�e. Andra svenska upplagan. Tredje delen. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1868.

175 D47 Weber, Georg: Allm�n verldshistoria framst�lld med afseende � kultur, literatur och religionsv�sende af D:r Georg Weber, professor i Heidelberg. Fr�n elfte till�kade och till n�rvarande tid fortsatta upplagan af f�rf:s Lehrbuch der Weltgeschichte. �fvers. b�rjad af G. Thom�e; efter hans fr�nf�lle fortsatt af B. F. Olsson. Andra svenska upplagan. Fjerde delen. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1870.

176 D48 Grube, A. W.: Skildringar ur folkens sedliga och religi�sa lif af A. W. Grube. �fvers�ttning af Oscar B. Grafstr�m. Med 9 litografier. Stockholm. Tryckt hos P. G. Berg, 1863.

177 D49 Dittmar, Henrik: Verldshistorien i ett l�tt �fversk�dligt utkast f�r skolundervisning och eget studium af dr. Henrik Dittmar. F�rsta h�lften: Verldens historia f�re Kristus. �fvers�ttning. Upsala, Wahlstr�m & C. 1854.
[Sammanbunden med:] Dittmar, Henrik: Verldshistorien i ett l�tt �fversk�dligt utkast f�r skolundervisning och eget studium af dr. Henrik Dittmar. Andra h�lften: Verldens historia efter Kristus. �fvers�ttning. Upsala, Wahlstr�m & C. 1854. �

178 D50 Vulliet, A.: Allm�nna historien i sammandrag af A. Vulliet. �fversatt af M:gr David Sj�strand. Gamla tidens historia. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1860.

178 D50 Vulliet, A.: Allm�nna historien i sammandrag af A. Vulliet. �fversatt af M:gr David Sj�strand. Medeltidens historia. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1860.

178 D50 Vulliet, A.: Allm�nna historien i sammandrag af A. Vulliet. �fversatt af M:gr David Sj�strand. Nyare tidens historia. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1862.

179 D51 Kastman, Karl, & Brunius, Thor: Verldshistoriska bilder. En bok f�r skolan och hemmet af Karl Kastman adjunkt vid seminarium i Link�ping och Thor Brunius f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Stochholm, J. Beckmans f�rlag. 1868. �

180 D52 Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionen 1830 till n�rvarande tid. F�rsta bandet. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1848. P� A. Bonniers f�rlag.

180 D52 Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionen 1830 till n�rvarande tid. F�rsta bandet. Sednare delen. [U.�.]

180 D52 Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionen 1830 till n�rvarande tid. Andra bandet. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1848. P� A. Bonniers f�rlag.

180 D52 Rohmann, J. L.: Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionens utbrott 1830. Af J. L. Rohmann. �fvers�ttning. Andra bandet Sednare delen. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1851. P� A. Bonniers f�rlag.
[Parallelltitel: Skildringar af historiska tilldragelser, f�rn�mligast i Europa, fr�n �r 1840. Af J. L. Rohmann. �fvers�ttning. F�rsta delen. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1851. P� A. Bonniers f�rlag.]

180 D52 Rohmann, J. L.: Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionens utbrott 1830. Af J. L. Rohmann. �fvers�ttning. Tredje bandet. F�rra delen. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1853. P� A. Bonniers f�rlag. [�ven denna med parallelltitel.]

180 D52 Rohmann, J. L.: Skildringar ur den nyaste tidens historia. Fr�n juli-revolutionens utbrott 1830. Af J. L. Rohmann. �fvers�ttning. Tredje bandet Sednare delen. Stockholm. Tryckt hos Joh. Beckman, 1855. P� Ad. Bonniers f�rlag. [�ven denna med parallelltitel.]

181 D53 N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. F�rsta delen: Fr�n historiens b�rjan till Alexander. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1861.
[Sammanbunden med:] N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Andra delen: Fr�n Alexander till Vest-romerska rikets fall. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1861.

181 D53 N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan, med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Tredje delen: Fr�n vestra romerska rikets fall till korst�gens slut. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1861.
[Sammanbunden med:] N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan, med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Fjerde delen: Fr�n korst�gens slut till reformationen. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1862.

181 D53 N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan, med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Femte delen: Fr�n reformationen till trettio�riga kriget. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1862.
[Sammanbunden med:] N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan, med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Sjette delen: Fr�n trettio�riga krigets utbrott till franska revolutionen. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1862.
[Samt med:] N�sselt, Friedr.: Ber�ttelser ur allm�nna historien f�r fruntimmer, af Friedr. N�sselt. �fvers�ttning. Andra upplagan, med till�gg och anm�rkningar af Jacob Ekelund. Sjunde och sista delen: Fr�n franska revolutionens utbrott till n�rvarande tid. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. 1862.

182 D54 Bredow, G. G.: Ber�ttelser ur allm�nna historien af G. G. Bredow. Andra svenska upplagan, ny �fvers�ttning fr�n 12:te tyska originalupplagan af Gustaf Thom�e. F�rsta delen, fr�n verldens skapelse till den egentliga historiens begynnelse. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1844.
[Sammanbunden med:] Bredow, G. G.: Ber�ttelser ur allm�nna historien af G. G. Bredow. Andra svenska upplagan, ny �fvers�ttning fr�n 12:te tyska originalupplagan af Gustaf Thom�e. Andra delen, fr�n Assyriska rikets stiftande till Vestra romerska rikets fall. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1844.; Bredow, G. G.: Ber�ttelser ur allm�nna historien af G. G. Bredow. Andra svenska upplagan, ny �fvers�ttning fr�n 12:te tyska originalupplagan af Gustaf Thom�e. Tredje delen, fr�n Vestra romerska rikets f�rst�ring till reformationen. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1845.; Bredow, G. G.: Ber�ttelser ur allm�nna historien af G. G. Bredow. Andra svenska upplagan, ny �fvers�ttning fr�n 12:te tyska originalupplagan af Gustaf Thom�e. Fjerde delen, fr�n reformationen till n�rvarande tid. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1845.

183 D55 Grube, A. W.: Charaktersskildringar ur historien och sagan, i �ndam�l att tjena som f�rberedande curs i allm�nna historien. Samlade, bearbetade och sammanst�llda af A. W. Grube. �fvers�ttning fr�n andra uppl. och till en del bearbetning af Gustaf Thom�e. F�rsta delen. Tiden f�re Christus. Tredje upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1869.

183 D55 Grube, A. W.: Charaktersskildringar ur historien och sagan, i �ndam�l att tjena som f�rberedande curs i allm�nna historien. Samlade, bearbetade och sammanst�llda af A. W. Grube. �fvers�ttning fr�n 2:dra uppl. och till en del bearbetning af Gustaf Thom�e. Andra delen. Fr�n Christi f�delse till reformationen. Andra upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1858.

183 D55 Grube, A. W.: Charaktersskildringar ur historien och sagan, i �ndam�l att tjena som f�rberedande curs i allm�nna historien. Samlade, bearbetade och sammanst�llda af A. W. Grube. �fvers�ttning fr�n 2:dra uppl. och till en del bearbetning af Gustaf Thom�e. Tredje delen. Den nya tiden. Andra upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1858.

184 D56 Wennerstr�m, U. G.: L�robok i allm�nna historien f�r l�gre elementar-l�roverk, af U. G. Wennerstr�m, f. d. rector-schol�; kyrkoherde. Fjerde �fwersedda och till�kta upplagan. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1872. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

185 D57 Bilder ur allm�nna historien till l�sning f�r folket och dess ungdom. �fwersatta och bearbetade af Karl Kastman. Andra �fwersedda upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI) �

185 D57 Bilder ur allm�nna historien till l�sning f�r folket och dess ungdom. �fwersatta och bearbetade af Karl Kastman. Andra �fwersedda upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867.

186 D58 Irving, Washington: Christopher Columbus, hans lefnad och resor, af Washington Irving. �fwers�ttning. Med 3 tr�snitt. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1862. �

187 D59 Mignet, F. A.: Franska revolutionen historia fr�n �r 1789 till �r 1814 af F. A. Mignet. �fversatt fr�n 8:de originalupplagan af Th. H. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1863.

188 D60 Prescott, W. H.: Mexikos er�fring. Historisk skildring af W. H. Prescott. "Victrices aquilas alium laturus in orbem." Lucanus, Pharsalia, lib. v., v. 238. �fvers�ttning. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag 1863.

189 D61 Mellin, G. H. & Cronholm, Abr.: Trettio�riga kriget af G. H. Mellin och Abr. Cronholm. Norrk�ping, �stlund och Berling. 1849.

190 D62 Fries, Th. M. & Nystr�m, C.: Svenska polarexpeditionen �r 1868 med krono�ngfartyget Sofia. Reseskizzer af Th. M. Fries och C. Nystr�m. Med tr�snitt, f�rgtryck samt en karta. Stockholm, 1869. P. A. Norstedt & S�ner Kongl. boktryckare.

191 D63 Ekbohrn, C. M.: Loggboks-anteckningar under en jordomsegling med fregatten Eugenie �ren 1851-53, gjorda och f�derneslandets ungdom tillegnade af en jungman; bearbetade och utgifna af C. M. Ekbohrn. Med n�gra f�rglagda afbildningar, tr�snitt och en karta. Stockholm. P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1856.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. F�rsta bandet. Stockholm, Expeditionen af konversations-lexikon, Tr�ngsund n:o 8, 2 tr. upp. 1859.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Andra bandet. Stockholm, Expeditionen af konversations-lexikon, Tr�ngsund n:o 8, 2 tr. upp. 1860.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Tredje bandet. G-H. Stockholm, �ke C. W. Hammars f�rlag. 1862.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Fjerde bandet. I.J.K.L. Stockholm, �ke C. W. Hammars f�rlag. 1863.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Femte bandet. M.-R. Stockholm, �ke C. W:m. Hammars f�rlag. 1864.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Sjette bandet. S. Stockholm, A. Holmberg & Comp. 1865.

192 D64 Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Sjunde bandet, f�rra afdelningen. T-W. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1866.
[Sammanbunden med:] Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Sjunde bandet, sednare afdelningen. Y-�. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1868.

192 D64 Supplement till historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon �fver Sverige. Stockholm. Tryckt hos A. Holmberg & Comp. 1869.

193 D65 Sn�bohm, Alfr. Theod.: Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess �den fr�n �ldre till nuvarande tider. Af Alfr. Theod. Sn�bohm. �rebro, Abr. Bohlin. 1871.

194 D66 Lignell, And.: Beskrifning �fver grefskapet Dal af And. Lignell, kontraktsprost och kyrkoh. i Kila af Carlstads stift. "Qu� loca, quive habeant homines, ubi moenia gentis, /Vestigemus, et a portu diversa petamus." Virgilius. I. Stockholm, 1851. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

194 D66 Lignell, And.: Beskrifning �fver grefskapet Dal af And. Lignell, kontraktsprost och kyrkoh. i Kila af Carlstads stift. "Qu� loca, quive habeant homines, ubi moenia gentis, /Vestigemus, et a portu diversa petamus." Virgilius. II. Stockholm, 1852. P. A. Norstedt & S�ner, Kongl. boktryckare.

195 D67 En restur genom Swerige. Geografisk L�sbok f�r ungdom af alla st�nd. Till befordran af k�nnedom om F�derneslandet, af f�rfattaren till "Anteckningar i F�derneslandets h�fder, f�r unga och gamla, isynnerhet bland Allmogen." Stockholm, tryckt hos L. J. Hjerta, 1840.

196 D68 B�ckman, J.: L�se- och l�robok i geografien f�r folkskolor och begynnare utgifven af J. B�ckman, l�rare vid Hern�sands seminarium. Andra �fversedda upplagan. Warberg, C. A. Kindwalls f�rlag. 1870. �

196 D68 B�ckman, J.: L�se- och l�robok i geografien f�r folkskolor och begynnare utgifven af J. B�ckman, l�rare vid Hern�sands seminarium. Andra �fversedda upplagan. Warberg, C. A. Kindwalls f�rlag. 1870. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

197 D69 Folkskolans geografi. Text till "Folkskolans kartbok". Med illustrationer. Andra �fversedda upplagan. F�rsedd med h�nvisningar till "L�sebok f�r folkskolan". Stockholm. C. E. Fritzes bokhandel. 1872. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

198 D70 Starb�ck, C. Georg: Sm� ber�ttelser om m�rkeliga orter i Sverige. Liten geografisk l�sebok f�r barn och ungdom af C. Georg Starb�ck, lektor i historia vid Norrk�pings h�gre elementarl�roverk. Stockholm. F. & G. Beijers f�rlag. G�teborg. Fr. P:son Beijer. Stockholm. G. P:son Beijer. Lund. J. Gleerup. 1868. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI) �

199 D71 Thom�e, Gustaf: Charaktersskildringar af l�nder, folkslag och st�der f�r den geographiska undervisningens h�gre stadium samt v�nner af bildande l�sning i allm�nhet, samlade af A. W. Grube. Efter originalets femte upplaga p� svenska utgifna och bearbetade af Gustaf Thom�e. F�rra delen. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1857.

199 D71 Thom�e, Gustaf: Charaktersskildringar af l�nder, folkslag och st�der f�r den geographiska undervisningens h�gre stadium samt v�nner af bildande l�sning i allm�nhet, samlade af A. W. Grube. Efter originalets femte upplaga p� svenska utgifna och bearbetade af Gustaf Thom�e. Sednare delen. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1859.

200 D72 Kastman, Karl, & Brunius, Thor: Geografiska bilder fr�n jordens skilda l�nder och folkslag. En bok f�r skolan och hemmet, af Karl Kastman, adjunkt vid seminarium i Link�ping och Thor Brunius, f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Andra upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1868. �

200 D72 Kastman, Karl, & Brunius, Thor: Geografiska bilder fr�n jordens skilda l�nder och folkslag. En bok f�r skolan och hemmet, af Karl Kastman, adjunkt vid seminarium i Link�ping och Thor Brunius, f�rest�ndare f�r Norrk�pings Lyceum. Andra upplagan. Norrk�ping, M. W. Wallbergs f�rlag. 1868. (SKINNBAND HISTORIA OCH GEOGRAFI)

201 D73 �lund, O. W.: Geografi f�r skolans l�gre klasser af O. W. �lund, Filos. doktor. Med elfva tr�snitt och en karta. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlagsexpedition. 1872.

202 D74 L�stadius, Petrus: Journal af Petrus L�stadius f�r f�rsta �ret af hans tjenstg�ring s�som mission�r i Lappmarken. Af trycket �nyo utgifwen. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1861.

203 D75 S�rensson, Iv. U.: L�robok i geografien f�r elementarl�roverk, af Iv. U. S�rensson. (Utg�rande trettonde upplagan af W. F. Palmblads geografiska l�robok.) Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1870.

204 D76 Egli, J. J.: Praktisk geographi f�r l�roverkens h�gre klasser af J. J. Egli. "Non multa, sed multum." �fversatt fr�n andra f�rb�ttrade upplagan af Gustaf Thom�e. Stockholm, Zacharias H�ggstr�ms f�rlag. Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1866.

205 D77 Hofberg, Herm. & Ljungstedt, Knut: Sverige. Geografisk-historisk l�sebok f�r hemmet och skolan af Herm. Hofberg & Knut Ljungstedt. �rebro, Abr. Bohlin. 1870. �

206 D78 Dahm, O. E. L.: Allm�n geografi. F�rs�k till l�robok f�r skolans l�gsta klasser, med i texten intryckta kartor och tr�snitt, af O. E. L. Dahm. Sjunde upplagan. Kalmar. Tryckt hos Otto Westin 1862. �?

206 D78 Dahm, O. E. L.: Allm�n geografi. F�rs�k till l�robok f�r skolans l�gsta klasser, med i texten intryckta kartor och tr�snitt, af O. E. L. Dahm. �ttonde upplagan. Kalmar. Tryckt hos Otto Westin 1864.

206 D78 Dahm, O. E. L.: Allm�n geografi. F�rs�k till l�robok f�r skolans l�gsta klasser, med 27 i texten intryckta kartor och tr�snitt, af O. E. L. Dahm. Elfte upplagan. Kalmar. Tryckt hos Otto Westin. 1869.

207 D79 Hofberg, Herm.: Genom Sveriges bygder. Skildringar af v�rt land och folk. Af Herm. Hofberg. �rebro, Abr. Bohlin. 1872.

208 D80 Agardh, C. A. & Dahlman, C. E.: Inledning till Sveriges fysiska geografi. Jemte upplysningar r�rande ankologisk och fysisk karta �fver Sverige, utgifven af C. A. Agardh och C. E. Dahlman. Carlstad 1857. Tryckt hos Carl Kjellin. �

209 D81 Thom�e, Gustaf: Sverige; kort framst�llning af f�derneslandets geographi, statistik och ethnographi af Gustaf Thom�e. Stockholm, C. H. Fahlstedts f�rlag. 1862.

210 D82 Scheutz, Georg: Stockholm. Illustrerade utkast af Georg Scheutz. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1860. [F�rs�ttstitel: Illustreradt Stockholm.]

211 D83 Sch�ck, Martin: V�rt land och folk. Skildringar af Sverges natur och innebyggare. I uppsatser p� vers och prosa, ur �ldre och yngre f�rfattares arbeten samlade och med anm�rkningar f�rsedda af Martin Sch�ck. F�rsta delen. 1. Sverge. 2. Lappland. 3. Norrland. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1862. [F�rs�ttstitel: Fosterl�ndsk l�sebok f�r skolan och hemmet. 1. Sverges geografi och etnografi.]
[Sammanbunden med:] V�rt land och folk. Skildringar af Sverges natur och innebyggare. I uppsatser p� vers och prosa, ur �ldre och yngre f�rfattares arbeten samlade och med anm�rkningar f�rsedda af Martin Sch�ck. Andra delen. 4. Svea land. 5. Stockholm och dess omgifningar. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1863.
[Samt med:] V�rt land och folk. Skildringar af Sverges natur och innebyggare. I uppsatser p� vers och prosa, ur �ldre och yngre f�rfattares arbeten samlade och med anm�rkningar f�rsedda af Martin Sch�ck. Tredje delen. 6. G�ta land. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1867.

212 D84 Taylor, Bayard: En vinterresa i Lappland, af Bayard Taylor. Fri �fvers�ttning fr�n S. Cossmans tyska bearbetning. Hern�sand 1859, J. A. Johansson & Komp.

213 D85 Nicolovius: Folklifwet i Skytts h�rad i Sk�ne wid b�rjan af detta �rhundrade. Barndomsminnen. Utgifne af Nicolovius. "Non dubito fore plerosque, qui judicent hoc genus scriptur� leve nec satis dignum." Cornelius Nepos. (Andra upplagan.) Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1868.

214 D86 Korsfararne och korst�gen. Historiska skildringar fr�n kampen f�r det heliga landet, utarbetade f�rn�mligast efter Michauds "Histoire des Croisades." Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1864.

215 D87 Djurklou, G.: Ur Nerikes folkspr�k och folklif. Anteckningar utgifne till fornv�nners ledning af G. Djurklou. �rebro, N. M. Lindh. 1860.

216 D88 Dalarnes fornminnesf�renings �rsskrift 1867. Falun, 1867. Tryckt hos F. L. Schmidt.

217 D89 Rubenson, Mauritz: Fosterl�ndska resebilder. I. Wermland. Af Mauritz Rubenson, (F�rf. till "Amerika", "Vid M�laren och Nevan", m.fl.) Karlstad, Hjalmar Petersson & C:o. 1872.

218 D90 Holmberg, Axel Emanuel: Bohusl�ns historia och beskrifning, af Axel Emanuel Holmberg. Andra upplagan efter f�rfattarens d�d genomsedd och r�ttad af G. Brusewitz. F�rsta delen: Historia och allm�n beskrifning. �rebro, N. M. Lindh. 1867.

218 D90 Holmberg, Axel Emanuel: Bohusl�ns historia och beskrifning, af Axel Emanuel Holmberg. Andra upplagan efter f�rfattarens d�d genomsedd och r�ttad af G. Brusewitz. Andra delen: Norrviken, Sunnerviken och Oroust. �rebro, N. M. Lindh. 1867.

218 D90 Holmberg, Axel Emanuel: Bohusl�ns historia och beskrifning, af Axel Emanuel Holmberg. Andra upplagan efter f�rfattarens d�d genomsedd och r�ttad af G. Brusewitz. Tredje delen: Tj�rn, Inland och Hisingen. �rebro, N. M. Lindh. 1867.

219 D91 Beskrifning �fver provinsen Dalarne. I. Nedan Siljans f�gderi. F�rsta h�ftet. R�ttviks socken. Falun, 1862. Tryckt hos F. L. Schmidt.
[Sammanbunden med andra, tredje fj�rde och femte h�ftet:] Andra h�ftet. Leksands socken. Falun. 1863. Tryckt hos F. L. Schmidt; Tredje h�ftet. �hls socken. Falun. 1863. Tryckt hos F. L. Schmidt; Fjerde h�ftet. Ore socken. Falun. 1863. Tryckt hos F. L. Schmidt; Femte h�ftet. Bjurs�s socken. Falun. 1863. Tryckt hos F. L. Schmidt.

219 D91 Beskrifning �fver provinsen Dalarne. II. Ofvan Siljans f�gderi. F�rsta h�ftet. Venjans socken. Falun. 1865. Tryckt hos F. L. Schmidt.
[Sammanbunden med andra och tredje h�ftet:] Andra h�ftet. Sofia Magdalena socken eller Soller�n. Falun. 1866. Tryckt hos F. L. Schmidt; Tredje h�ftet. Mora socken med V�mhus kapell. Falun. 1866. Tryckt hos F. L. Schmidt.

219 D91Beskrifning �fver provinsen Dalarne. III. Vester Dalarnes f�gderi. F�rsta h�ftet. Floda socken. Falun. 1864. Tryckt hos F. L. Schmidt.
[Sammanbunden med andra, fj�rde, femte, femte (!) och sj�tte h�ftet:] Andra h�ftet. N�s socken. Falun. 1864. Tryckt hos F. L. Schmidt; Fjerde h�ftet. �ppelbo socken. Falun. 1865. Tryckt hos F. L. Schmidt; Femte h�ftet. Jerna socken. Falun. 1865. Tryckt hos F. L. Schmidt; Femte h�ftet. Malungs socken. [Sic!] Falun. 1864. Tryckt hos F. L. Schmidt; Sjette h�ftet. S�fsens eller S�fsn�s socken. Falun. 1867. Tryckt hos F. L. Schmidt.
[Samt med:] Beskrifning �fver provinsen Dalarne. IV. S�thers f�gderi. F�rsta h�ftet. Gagnefs socken med Mockfj�rds kapell. Falun. 1868. Tryckt hos F. L. Schmidt.

220 D92 Widmark, P. H.: Beskrifning �fver provinsen Helsingland h�rande till Gefleborgs l�n, af P. H. Widmark. F�rsta delen, f�rra afdelningen. Upsala, Edquist & K. 1860.

221 D93 �hrman, L. E.: Beskrifning �fver provinsen Gestrikland af L. E. �hrman. Stockholm 1861, P. A. Norstedt och S�ner, Kongl. boktryckare.

222 D94 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver Link�pings l�n af Wilh. Tham. F�rra delen. Allm�n statistik. St�der. Stockholm, p� L. J. Hjertas f�rlag. 1854.
[Parallelltitel: Beskrifning �fver Sveriges Rike af Wilh. Tham. Andra bandets f�rsta h�fte: Link�pings l�n. F�rra delen. Stockholm p� L. J. Hjertas f�rlag.]
[Sammanbunden med:] Beskrifning �fver Link�pings l�n af Wilh. Tham. Sednare delen. H�rader och socknar. Namnf�rteckning. Stockholm, p� L. J. Hjertas f�rlag. 1855.
[Parallelltitel: Beskrifning �fver Sveriges Rike af Wilh. Tham. Andra bandets andra h�fte: Link�pings l�n. Sednare delen. Stockholm p� L. J. Hjertas f�rlag.]

223 D95 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver Wester�s l�n af Wilh. Tham. Stockholm, 1849. P� C. A. Bagges f�rlag.

224 D96 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver �rebro l�n af Wilh. Tham. Stockholm 1849. P� C. A. Bagges f�rlag.

225 D97 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver Upsala l�n af Wilh. Tham. Stockholm 1850. P� C. A. Bagges f�rlag.

226 D98 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver Stockholms l�n af Wilh. Tham. Stockholm 1850. P� C. A. Bagges f�rlag.

227 D99 Tham, Wilh.: Beskrifning �fver Nyk�pings l�n af Wilh. Tham. Stockholm, p� L. J. Hjertas f�rlag. 1852.

229 D101 Hofberg, Herm.: Nerikes gamla minnen, s�dana de �nnu qvarlefva i fornlemningar, fornfynd, aflefvor af medeltidens kyrkliga konst, folklif, s�nger, s�gner, folkspr�k, m.m. Ett bidrag till f�derneslandets fornk�nnedom, konst- och odlings-historia. Af Herm. Hofberg, sekreterare i f�reningen f�r Nerikes fornminnen. �rebro, Abr. Bohlin. 1868.

230 D102 H�jer, Magnus: Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrivning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. F�rsta h�ftet. Stockholm, 1872. Jos. M�ller & Comp:s f�rlag.

* (230) H�jer, Magnus: Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrivning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. Andra delen. G�taland. F�rra afdelningen. Stockholm, Jos. Seligmann & Comp. 1881.

* H�jer, Magnus: Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrivning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. Andra delen. G�taland. Senare afdelningen. Stockholm, Jos. Seligmann & Comp. 1881.

* (230) H�jer, Magnus: Norrland. En topografisk-statistisk beskrifning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. Utg�r tredje delen af f�rfattarens arbete: "Konungariket Sverige". Stockholm, Jos. Seligmann & Comp. 1883.

* H�jer, Magnus: Konungariket Sverige, en topografisk-statistisk beskrivning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. Fjerde h�ftet: I. Upsala l�n. (Slut.) II. S�dermanlands l�n. Stockholm, 1873. Jos. M�ller & Co F�rlag. [Utan st�mpel, utan exlibris.]

* H�jer, Magnus: Konungariket Sverige En topografisk-statistisk beskrivning med historiska anm�rkningar af Magnus H�jer. F�rsta delen Svealand. Stockholm, Jos. Seligmanns f�rlag. 1875. [Utan st�mpel, utan exlibris.]

231 D103 Forssell, Hans: Sverige 1571. F�rs�k till en administrativ-statistisk beskrifning �fver det egentliga Sverige, utan Finland och Estland. Af Hans Forsell. F�rsta h�ftet. /�ldre bidrag till Sveriges officiela statistik. I./ Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner Kongl. boktryckare

232 D104 B�ckstr�m, Anton: Ett bes�k i Japan och Kina jemte bilder fr�n v�gen dit �fver Goda-Hoppsudden, Bourbon, Nya Kaledonien, Manilla och Kokinkina. Anteckningar och minnen fr�n en tre�rig tjenstg�ring i franska flottan af Anton B�ckstr�m. Med 63 illustrationer i stentryck och tr�snitt. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1871.

233 D105 de Warren, Ed.: Indien under engelska-ostindiska kompagniets herrav�lde, af Ed. de Warren, f. d. officer i anglo-indisk tjenst. "England uses her friends as a huntsman his pack/For she thinks, when she likes, she kan whistle them back." Goldsmith. �fvers�ttning. Med en karta �fver Indien. F�rra delen. Carlstad, tryckt hos Carl Kjellin. 1858.
[Sammanbunden med:] Indien under engelska-ostindiska kompagniets herrav�lde, af Ed. de Warren, f. d. officer i anglo-indisk tjenst. �fvers�ttning. Sednare delen. Carlstad, tryckt hos Carl Kjellin. 1858.

234 D106 V�mb�ry, Hermann: Resa i Central-Asien fr�n Teheran, genom turkmaniska �knen vid Kaspiska hafvets �stra kust, till Khiwa, Bokhara och Samarkand, �r 1863, af Hermann V�mb�ry. Medlem af Ungerska akademien i Pesth, hvilken uppdrog honom denna vetenskapliga resa. Med en litografierad karta och fem planscher. �fvers�ttning af C. E. M�ller. Stockholm, P. G. Berg. 1866.

235 D107 Lundgren, Egron: En m�lares anteckningar. Utdrag ur dagb�cker och bref af Egron Lundgren. Indien. Stockholm, 1872. P. A. Norstedt & S�ner.

236 D108 Huc: Resa i Kina af Huc. "Intet st�lle �r otillg�ngligt f�r den som lifvas af en sann tro." �fvers�ttning. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1864.

237 D109 Huc: M.: Resa i Mongoliet och Tibet af M. Huc. Apostolisk mission�r i Kina. "Gud f�rvidge Jafphet och l�te honom bo i Sems hyddor." I:a Mose-bok IX: 27. �fvers�ttning. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1862.

238 D110 V�mb�ry, Hermann: Resa i Persien af Hermann V�mb�ry. �fvers�ttning. Med 8 plancher. Landskrona, J. L. T�rnqvists f�rlag. 1869.

239 D111 Bovet, Felix: Resa i Det heliga landet af Felix Bovet. �fvers�ttning fr�n fransyskan af J. M. Lindblad. Stockholm, Huldberg & Komp:s boktryckeri, 1862.

240 D112 Kletke, H.: Skildringar fr�n Asien, hemtade ur ber�mda reseskildringar af H. Kletke. Stockholm. Tryckt hos P. G. Berg, 1861.

241 D113 Paijkull, C. W.: En sommar p� Island. Reseskildring af C. W. Paijkull, docent i geologi vid Upsala universitet. Med 35 illustrationer i tr�snitt, 4 litografier i f�rgtryck och en graverad karta �fver Island. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1866.

242 D114 Hildebrand, Hans Olov Hildebrand: Lifvet p� Island under sagotiden. Af Hans Olov Hildebrand Hildebrand. Stockholm, Jos. Seligmanns bokhandel. 1867.

243 D115 Lindblad, Joh. Mich.: Minnen fr�n Schweiz. Af Joh. Mich. Lindblad. Stockholm, P. A. Huldbergs bokhandel, bazaren � Norrbro. 1861.

244 D116 Esquiros, Alphonse: Englands natur och folk, skildrade af Alphonse Esquiros. �fvers�ttning. �rebro, N. M. Lindh. 1864.

245 D117 Hansteen, Chr.: Resa i Sibirien af Chr. Hansteen. �fvers�ttning. Med 4 tr�snitt. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1861.

246 D118 de Lanoye, F.: Siberien. Efter de nyaste resandes uppgifter. Af F. de Lanoye. �fvers�ttning fr�n franskan af Georg Swederus. Med 24 planscher och 1 karta. Stockholm, P. G. Berg. 1865.

247 D119 Hartwig, Georg: Lifvet och naturen i h�ga Norden. Skildrade af D:r Georg Hartwig. Badl�kare i Ostende. �fvers�ttning. F�rra delen. Med en karta. Upsala, C. Wassmuths f�rlag. 1859.
[Sammanbunden med:] Hartwig, Georg: Lifvet och naturen i h�ga Norden. Skildrade af D:r Georg Hartwig. Badl�kare i Ostende. �fvers�ttning. Senare delen. Upsala, C. Wassmuths f�rlag. 1860.

248 D120 Str�mer, Gust.: Minnen fr�n en resa p� kontinenten sommaren 1867, upptecknade af Gust. Str�mer. Med 3 plancher. Andra upplagan. Carlshamn 1871. Tryckt p� bokhandlaren Nils Quidings f�rlag � Tryckeri-bolagets officin.

249 D121 Europas l�nder och folk, beskrifna f�r ungdomen, med ber�ttelser och talrika afbildningar. Af f�rf. till "I fjerran", "Dagens gryning", "Litet i sender", "Ljus i hemmet", m.fl. Bearbetning fr�n engelskan, efter ett ex. af det 32: dra tusendet. Stockholm, P. Palmqvists f�rlag. Malmskillnadsgatan n:o 48 C. 1866.

250 D122 Lillieh��k, John: Tvenne �r bland zouaverne. Minnen och anteckningar fr�n f�ltt�get uti Italien och expeditioner uti Afrika �ren 1859 och 1860 af John Lillieh��k, ord.-officer hos H. M. Konungen, l�jtnant vid Westg�tha-Dals reg:te. Med plancher och kartor. (F�rgtrycksplancherna fr�n C. Grumbachs officin i Leipzig.) Andra upplagan. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1862.

251 D123 Livingstone, David: En mission�rs resor och forskningar i Syd-Afrika. Af David Livingstone. �fvers�ttning fr�n engelska originalupplagan. Med tv� kartor, talrika i texten intryckta tr�snitt, samt vyer i tontryck. F�rra delen. Andra upplagan. Stockholm, E. T. Bergegren. 1860.

251 D123 Livingstone, David: En mission�rs resor och forskningar i Syd-Afrika. Af David Livingstone. �fvers�ttning fr�n engelska originalupplagan. Med tv� kartor, talrika i texten intryckta tr�snitt, samt vyer i tontryck. Sednare delen. Stockholm, E. T. Bergegren. 1860.

252 D124 Grill, J. W.: J. F. Victorins resa i Kaplandet �ren 1853-1855. Jagt- och naturbilder ur den aflidne unge naturforskarens bref och dagb�cker af J. W. Grill. Med 9 plancher. Stockholm, Albert Bonniers f�rlag. 1863.

253 D125 Oppel, Karl: Egypten, pyramidernas land. Geografiska, historiska och kultur-historiska bilder ur Egyptens forntid, dess blomstringsperiod och f�rfall, af D:r Karl Oppel. �fvers�ttning. Med 60 i texten tryckta afbildningar, 10 planscher i ton- och f�rgtryck, en karta �fver dalen vid Piom samt en plan i f�gelperspektif �fver de egyptiska fornlemningarne i Nildalen, efter teckningar af C. F. Klimsch m.fl. Stockholm, Frans Svanstr�m. 1863.

254 D126 Hildebrand, Hans Olof Hildebrand: Afrika i v�ra dagar. Af Hans Olof Hildebrand Hildebrand. Stockholm, 1868. Jos. Seligmanns Bokhandel. Drottninggatan n:o 25.

255 D127 Kletke, H.: Skildringar fr�n Amerika, hemtade ur ber�mda resebeskrifningar af H. Kletke. Stockholm. Tryckt hos P. G. Berg, 1860.
[Sammanbunden med:] Kletke, H.: Skildringar fr�n Afrika, hemtade ur ber�mda resebeskrifningar af H. Kletke. Stockholm. Tryckt hos P. G. Berg, 1861.

256 D128 Unonius, Gustaf: Minnen fr�n en sjutton�rig vistelse i Nordvestra Amerika. Af Gustaf Unonius. "Westward the star of empire takes its way." F�rra delen. Upsala 1861. W. Schultzs f�rlag. K�penhamn, C. G. Iversens bokhandel. Helsingfors, Frenckell & Son.

256 D128 Unonius, Gustaf: Minnen fr�n en sjutton�rig vistelse i Nordvestra Amerika. Af Gustaf Unonius. "Westward the star of empire takes its way." Sednare delen. Andra upplagan. Upsala 1862. W. Schultzs f�rlag. Stockholm, Samson & Wallin. Helsingfors, Frenckell & Sons bokhandel.

257 D129 M�llhausen, Balduin: Resor i Norra Amerikas klippberg till Ny-Mexicos h�gsl�tt, f�retagna af Colorado-expeditionen, enligt uppdrag af F�renta Staternas regering, och beskrifna af Balduin M�llhausen, medlem af expeditionen. Med 6 plancher och 1 karta. �fvers�ttning af C. E. M�ller. F�rra delen. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1867.

257 D129 M�llhausen, Balduin: Resor i Norra Amerikas klippberg till Ny-Mexicos h�gsl�tt, f�retagna af Colorado-expeditionen, enligt uppdrag af F�renta Staternas regering, och beskrifna af Balduin M�llhausen, medlem af expeditionen. Med 6 plancher och 1 karta. �fvers�ttning af C. E. M�ller. Sednare delen. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1867.

258 D130 Gosselman, Carl August: Resa i Colombia �ren 1825 och 1826 af Carl August Gosselman. "I am neither your Minotaur, nor your Centaur, nor your Satyre, nor your Hy�na, nor your Baboon, but your mere Traveller believe me!" Ben Jonson. Ny upplaga. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1864.

259 D131 Palander, F. A.: Skizzer fr�n Nord-Amerika och Vest-Indien. Tecknade under fregaten "Vanadis" resa �ren 1864-65 af F. A. Palander. Stockholm, Adolf Bonnier, Kongl. hof- och universitets-bokhandlare. 1866.

260 D132 Marryat, F.: Violets resor och �fventyr i Kalifornien, Sonora och det vestra Texas. Ber�ttade af kapten Marryat. Fr�n engelskan �fversatta af C. J. Backman. Stockholm, L. J. Hiertas f�rlagsexpedition 1872.

261 D133 Hinchliff, Thomas W.: Brasilien och Plata-staterna. Reseanteckningar af Thomas Woodbine Hinchliff. �fvers�ttning af Georg Scheutz. Stockholm, p� L. J. Hiertas f�rlag. 1864.

262 D134 I fjerran. F�rra delen. Beskrifning �fver Asien. Med upplysande ber�ttelser och talrika afbildningar. Andra upplagan. Stockholm, P. Palmqvists f�rlag. 1872.

262 D134 I fjerran. Andra delen. Beskrifning �fver Afrika, Amerika och Australien. Med upplysande ber�ttelser och talrika afbildningar. Andra upplagan. Stockholm, P. Palmqvists f�rlag. 1872.

263 D135 Australien, skildradt af en mission�r som varit 14 �r i landet, jemte upplysningar om Nya Zeeland. �fvers�ttning af Georg Swederus. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1867.

E. Naturkunnighet

264 E1 Winslow, P.: 100 i ekonomiskt h�nseende vigtiga svenska v�xter. Inneh�llande beskrifning p� deras utseende, f�rn�msta egenskaper, anv�ndning, odling etc. jemte bihang om potatissjukdomen, sot, brand, rost och mj�ldrygor af A. P. Winslow, Fil. D:r. G�teborg. Tryckt hos J. A. Granberg. 1870.

265 E2 Bj�rling, C. F. E.: Solen. Popul�ra f�redrag af C. F. E. Bj�rling. Med 3 f�rglagda planscher och 12 figurer i texten. Andra upplagan. (Till�kad.) Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1870.

266 E3 Industriens bok. Uppfinningarne och sl�jderna. Skildrade fr�n historisk och teknisk st�ndpunkt. Bearbetningen �r, med s�rskildt h�nseende till svenska f�rh�llanden �fversedd och till�kad af C. Scheutz. Med talrika illustrationer i tr�snitt. F�rsta serien. Stockholm, Philipp J. Meyer. 1861.

266 E3 Industriens bok. Uppfinningarne och sl�jderna. Skildrade fr�n historisk och teknisk st�ndpunkt. Bearbetningen �r, med s�rskildt h�nseende till svenska f�rh�llanden �fversedd och till�kad af C. Scheutz. Med talrika illustrationer i tr�snitt. Andra serien. Stockholm, Philipp J. Meyer. 1861.

267 E4 Brun, A.: Anvisning till biafwel efter Dzierzons method af j�gm�staren A. Brun. Med en lithografierad figurplanch och tolf i texten intryckta tr�snitt. �fvers�ttning fr�n danskan af A. P. Gr�nhagen. Stockholm p� J. J. Flodins f�rlag. 1862.

268 E5 Falkman, Ludvig B.: Om de svenska br�nntorfmossarna, deras uppkomst, beskaffenhet, unders�kning, delning och tillgodog�rande, samt om br�nntorfs v�rde och anv�ndande till br�nsle, af Ludvig B Falkman, generaldirekt�r f�r lantm�teriet. Stockholm, Ivar H�ggstr�ms boktryckeri. 1869.

269 E6 Masius, Herman: Djurriket. Naturhistorisk l�sebok af Herman Masius. �fversatt och bearbetad af G. Lindstr�m. F�rsta afdelningen. D�ggdjur. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1863.
[Sammanbunden med:] Andra afdelningen. Foglar, kr�ldjur och grodor. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1863.
[Samt med:] Tredje afdelningen. Fiskar och ryggradsl�sa djur. Stockholm, Axel Hellstens f�rlag. 1864.

270 E7 Kort �fversikt af djurens naturalhistoria. Handledning vid begagnande af de f�r folkundervisningen utgifna v�ggtaflor �fver djurriket, af J. E. W. Stockholm, F. & G. Beijers f�rlag. 1870. �

270 E7 Kort �fversikt af djurens naturalhistoria. Handledning vid begagnande af de f�r folkundervisningen utgifna v�ggtaflor �fver djurriket, af J. E. W. Stockholm, Iwar H�ggstr�ms boktryckeri. 1870. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET)

272 E9 Berlin, N. J.: L�robok i naturl�ran f�r folkskolor och folkskoll�rare-seminarier af Dokt. N. J. Berlin, professor i kemi vid universitetet i Lund. Med 64 tr�snitt. Af Kongl. Maj:t bel�nad t�flingsskrift. Sjunde upplagan. (Of�r�ndradt aftryck.) Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag uti Berlingska boktryckeriet, 1868. �

272 E9 Berlin, N. J.: L�robok i naturl�ran f�r folkskolor och folkskoll�rare-seminarier af Dokt. N. J. Berlin, professor i kemi vid universitetet i Lund. Med 64 tr�snitt. Af Kongl. Maj:t bel�nad t�flingsskrift. �ttonde upplagan. (Aftryck.) Lund, tryckt p� C. W. K. Gleerups f�rlag, uti Berlingska boktryckeriet, 1872. (SKINNBAND NATURKUNNIGHET 79)

273 E10 Grube, A. W.: Skildringar ur naturen och menniskolifvet i de fem verldsdelarne. Efter utm�rkta resebeskrifningar f�r ungdomen bearbetade af A. W. Grube. �fvers�ttning. 1. delen: Asien och Australien. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1864.
[Parallelltitel: Skildringar fr�n Asien och Australien. Efter utm�rkta resebeskrifningar utarbetade f�r ungdomen af A. W. Grube.]
[Sammanbunden med:] Skildringar ur naturen och menniskolifvet i de fem verldsdelarne. Efter utm�rkta resebeskrifningar f�r ungdomen bearbetade af A. W. Grube. �fvers�ttning. II. delen: Afrika. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1853. [�ven denna med parallelltitel.]

273 E10 Grube, A. W.: Skildringar ur naturen och menniskolifvet i de fem verldsdelarne. Efter utm�rkta resebeskrifningar f�r ungdomen bearbetade af A. W. Grube. �fvers�ttning. III. delen: Europa. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1864.
[Parallelltitel: Skildringar ur Europa. Efter utm�rkta resebeskrifningar utarbetade f�r ungdomen af A. W. Grube.]
[Sammanbunden med:] Skildringar ur naturen och menniskolifvet i de fem verldsdelarne. Efter utm�rkta resebeskrifningar f�r ungdomen bearbetade af A. W. Grube. �fvers�ttning. IV. delen: Amerika. Andra upplagan. Stockholm, tryckt hos P. G. Berg, 1865. [�ven denna med parallelltitel.]

274 E11Hammargren, T.: Inledning till ornithologiens studium f�r nybegynnare och unga j�gare, bearbetad efter flera godk�nda f�rfattare och utgifven af T. Hammargren Fil. mag. Upsala, Wahlstr�m & C. 1852.

Undersk�p 2

(88 B27) Sandberg, Fredrik: Sm�-skolans ABC-bok l�mpad efter ljud- och skriftl�se-metoden af Fredrik Sandberg folkskoleinspekt�r. Norrk�ping, Lithografiska aktie bolaget. 1868. [St�mpel: Folkskolel�rarinneseminariet i Stockholm.] �

(B48) Eckerberg, Johan Gustaf: A. B. C. bok f�r f�derneslandets barn. Af Johan Gustaf Eckerberg. Ny, genomsedd upplaga. Lund, tryckt p� bokhandlaren C. W. K. Gleerups f�rlag uti Berlingska boktryckeriet, 1862. [Utan exlibris.] [St�mpel: Folkskolel�rarinneseminariet i Stockholm.] �

(C14) Sievers, P. Fr.: R�knebok f�r flickor, af P. Fr. Sievers. L�rare vid Tyska Lyceum i Stockholm. Stockholm, 1871. P� eget f�rlag. [Utan exlibris.] [St�mpel: Folkskolel�rarinneseminariet i Stockholm.] �

(D 35) Winge, J. M.: L�robok i allm�nna och swenska historien, f�r begynnare, af J. M. Winge, d. w. rector scholae. F�rra delen: Allm�nna historien med 4 chronologiska tabeller. Femte upplagan. Stockholm, Zacharias H�ggstr�m. 1857. [Utan st�mpel och exlibris] �

7 Grafiska tabeller �fver Sveriges utrikes handel under halfseklet 1829-1879. P� f�ranstaltande af f�reningen "Svenska arbetets v�nner" i litografiskt f�rgtryck utgifne och f�rsedde med f�rklarande text af Dl. Stockholm, F. G. Beijer. 1882. [Utan st�mpel, utan exlibris.]

* (11) Fitzga, Emanuel: Die nat�rliche Methode des Rechnen-Unterrichtes in der Volks- und B�rgerschule. Von Emanuel Fitzga, Director der Knaben- Volks- und B�rgerschule in Baden. I. Theil. Im Selbst-Verlage des Vervassers. In commission bei H. Haases Wwe. Buchdruckerei Baden bei Wien. Baden 1893.

(16) Bormann, K.: Pedagogik f�r folkskolel�rare af K. Bormann, skolr�d i Berlin, �fwersatt, med bearbetning och till�gg, af Mag. J. Wallin, inspektor f�r G�teborgs folkskolor. G�teborg, tryckt hos C. F. Arwidsson, 1866. [Utan exlibris.] [St�mpel: Folkskolel�rarinneseminariet i Stockholm.]

115 Lundgren, A. R.: Historiska kartor. Utgifna af A. R. Lundgren. Afdelning I: Europa. Nya tiden. [...] Stockholm, A. L. Normans f�rlags-expedition. 1885. [Kartblad i omslag.] [Utan st�mpel, utan exlibris.]

147 Rohmeder, W. & Wenz, Gustav: Methodisher Atlas von Dr. W. Rohmeder und Gustav Wenz. Ausgabe f�r Elsass-Lothringen. Erste auflage. 25 Karten (incl. 8 Doppelbl�tter) in Farbendruck. [...] M�nchen 1886. Druck und Verlag von R. Oldenbourg, Inhaber der Expedition des Kgl. Zentral-Schulb�cher-Verlages. [Utan st�mpel, utan exlibris.]

* (172)Richson, Charles: Gallery models, or Examples of capital letters, on a large scale, intended as a substitute in collective teaching, for drawing letters upon a black board, adapted to the authors "Progressive lessons in writing." First series of capitals. By the Rev. Charles Richson, M.A., Clerk in orders of the cathedral, Manchester. London: Darton and Co., Holborn Hill. [U.�.] [Utan exlibris.]

580 Methodische Bilder-Tafeln zum Gebrauch beim Anschauungsunterricht in Elementar- und Kleinkinderschulen; besonders beim Taubstummenunterricht. Herausgeben von Reimer und Wilke, Lehrern an der K�nigl. Taubstummen-Anstalt in Berlin. F�nfte Auflage. Berlin, 1852, bei Ludwig Dehmigke. [Utan exlibris.]

797 Wiberg, C. F. & von Mentzer, T.: Atlas till Sveriges historia af C. F. Wiberg, historiarum lector och T. v. Mentzer, l�jtnant. Inneh�ll. [...] Stockholm, P� P. A. Huldbergs f�rlag. [U.�.] [Utan st�mpel.] �

798 Wiberg, Carl Fredrik & von Mentzer, Th.: Atlas �fver allm�nna historien. Sammandrag efter v. Spruner, v. Wedell, Kiepert, Th. Menke, Voigt, Barberet, m.fl. Medeltiden och nyare tiden. Fjerde, ytterligare genomsedda och betydligt till�kade upplagan. Inneh�ll: [...] Stockholm, P� P. A. Huldbergs f�rlag, Regeringsgatan No. 11. [U.�.] [Utan st�mpel.] �

879 Beskrifning till kartan �fver Wessland-Elfkarleby tingslag af �ren 1862-3. Upsala l�n. Uppr�ttad i Rikets ekonomiska karteverk. [M.fl. Sammanlagt 22 "beskrivningar till kartor" �ver olika tingslag och h�rader, samlade i knytmapp. 13 st Uppsala l�n, 7 st �rebro l�n, 2 st utan l�nsangivelse. Tryckta p� 1860-talet.]

879 Beskrifning till Tr�gds h�radskarta af �r 1860. Uppr�ttad i Rikets ekonomiska karteverk. Stockholm, 1864. C. M. Thimgrens boktryckeri. [Sammanbunden med ett antal andra "beskrifningar till kartor" med tryck�r p� 1860-talet.]

921 Menge, Rudolf: Bilderatlas zur Einf�hrung in die antike Kunst von Dr. Rudolf Menge Lehrer am Gymnasium zu Eisenach. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1880.

921 Menge, Rudolf: Einf�hrung in die antike Kunst. Ein methodischer Leitfaden f�r h�here Lehranstalten und zum Selbstunterricht von Dr. Rudolf Menge, Lehrer am Gymnasium zu Eisenach. Mit 23 Bildertafeln in Folio. Leipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1880.

* Wiberg, Carl Fredrik & von Mentzer, Th.: Atlas �fver allm�nna historien. Gamla tiden. Efter klassikerne samt v. Spruner, v. Wedell, Kiepert, Th. Menke, Barberet, Lenormant, m.fl. Af Carl Fredrik Wiberg, hist. lector, L. N. O., korr. led. af K. W. H. o. Ant. Akad., medl af det K. Nord. Oldskriftselskab m.m. och Th. v. Mentzer, l�jtnant. Fjerde genomsedda och till�kade upplagan. Inneh�ll. [...] Stockholm, P� P. A. Huldbergs f�rlag, Regeringsgatan No. 11. [U.�.] [Utan st�mpel, utan exlibris.]

 


End of Part 1

Go to Part 3


Moderna l�romedel f�r 1870-talet, intro

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Back to SEC home page

This HTML version created by Donald Broady. Last updated 2 March 1997