Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ broady/sec/alter-12.htm 

Konferenser, seminarier, kurser 2012
anordnade på annat håll
men av intresse för SEC

Se även
noteringar från 2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>
noteringar från 2004 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm>
noteringar från 2005 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-05.htm>
noteringar från 2006 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-06.htm>
noteringar från 2007 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-07.htm>
noteringar från 2008 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-08.htm>
noteringar från 2009 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-09.htm>
noteringar från 2010 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-10.htm>
noteringar från 2011 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-11.htm>

TOC

2012-01-18. Paradoxes of ghettoization. Gästföreläsning, Loïc Wacquant. Uppsala.
2012-02-03 -- 2012-02-04. International Workshop Reputational Elites in Small European Nation States (19-20th Centuries)", Central European University (CEU), Budapest, 3-4 Febr. 2012.
2012-02-08.  Århundradets framgångssaga? Universitet i dåtid, nutid och framtid. Seminarium, Uppsala.
2012-02-10. Högre seminarium "Pontus Hultén. En studie i ledarskap och nätverk inom konstvärlden", ventilering av avhandlingsavsnitt av Gustav Beijer. Konstvetenskap, Uppsala universitet.
2012-02-09 -- 2012-02-10. Nordic Conference on Higher Education and Research. Hanasaari, Espoo, Finland.
2012-03-15 -- 2012-03-17. Sociologidagarna 2012. Stockholms universitet.
2012-04-11. Universiten i internationellt perspektiv. Seminarium, Uppsala.
2012-04-11 -- 2012-04-14. ESSHC 2012 (European Social Science History Conference). Glasgow, Scotland.
2012-06-27 -- 2012-06-30. ISCHE 34 (International Standing Conference for the History of Education), tema: ”Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles)". Genève.
2012-09-26 -- 2012-09-28. Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen. Umeå universitet.
2012-11-05 -- 2012-11-06. Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv. Konferens, Universitetet i Bergen, Norge
2012-11-22 -- 2012-11-23. Pierre Bourdieus praxeologi. Konferens, Uppsala universitet.

 


2012-01-18 Gästföreläsning, arr. institutet för bostads- och urbanforskning

Paradoxes of ghettoization

Loïc Wacquant, University of California, Berkeley

Tid: Onsd 18 jan 2012 kl. 15.00.
Plats: Gustavianum, auditorium Minus, Uppsala

Loïc Wacquant är en fransk-amerikansk sociolog, verksam som professor vid University of California, Berkeley. Han är också knuten till Centre de sociologie européenne i Paris. Hans böcker har översatts till mängder av språk. Bland hans mest uppmärksammade böcker finns:

• An Invitation to Refl exive Sociology (tillsammans med Pierre Bourdieu, (1992)
• Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2008),
• Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity (2009),
• Deadly Symbiosis: Race and the Rise of the Penal State (2012) och
• The Two Faces of the Ghetto (2012).

För mer information, se http://www.ibf.uu.se/


2012-02-03 -- 2012-02-04 Workshop

International Workshop "Reputational elites in small European nation states (19-20th centuries)"

Department of History, Central European University (CEU), Budapest, 3-4 Febr. 2012

Från SEC deltar Mikael Börjesson


2012-02-08 Seminarium

Århundradets framgångssaga? Universitet i dåtid, nutid och framtid

Tid: Onsd 8 febr 2012 kl 13.15-17.00
Plats: Ekonomikum, Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Första seminariet i serien "Det styrda universitetet".

 Arr. Föreningen företagsekonomi i Sverige och företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Anföranden av "docent Carl Frängsmyr som kommer att tala om Uppsala universitets utveckling de senaste femhundra åren, professor Torsten Nybohm som kommer att behandla universiteten och universitetsreformer under efterkrigstiden fram till sjuttiotalets massuniversitet, samt universitetskansler Lars Haikola som kommer att tala om utmaningar för universiteten nu och i framtiden."

Anmälan krävs

Se http://www.fek.uu.se/notis.asp?id=849


2012-02-10 Högre seminarium, Konstvetenskap, UU

Pontus Hultén. En studie i ledarskap och nätverk inom konstvärlden

Tid: Fred 10 febr 2012 kl 10.15-12.00
Plats: Engelska parken/Humanistiskt centrum, Uppsala universitet, Sal  Eng2/1023

Gustav Beijer presenterar ett antal avsnitt ur sin kommande avhandling med den preliminära titeln "Pontus Hultén. En studie i ledarskap och nätverk inom konstvärlden". Seminariet inleds med betraktelser från Paris i Hulténs fotspår. Ni får bekanta er med personligheter så som Malitte Matta, Jacqueline Matisse, Alfred Pacquement med flera som känt och arbetat med Hultén.

Anmälan krävs av utsocknes, kontakta gustav.beijer@konstvet.uu.se som även tillhandahåller underlag.


2012-02-09 -- 2012-02-10

Nordic Conference on Higher Education and Research

Time: Thursday 9th - Friday 10th February 2012
Place: Hanasaari in Espoo, Finland

Organized by the University of Helsinki’s Network for Higher Education and Innovation Research, the Consortium of Higher Education Researchers in Finland and Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre

See http://www.hanasaari.fi/

Från SEC deltar Mikael Börjesson, Mikael Palme, Andreas Melldahl, Ida Lidegran, Martin Gustavsson, Emil Bertilsson


2012-03-15 -- 2012-03-17

Sociologidagarna 2012

Tid: 15-17 mars 2012
Plats: Stockholms universitet, Södra huset

Anordnas av Sociologiska institutionen, Stockholms universitet. Även ett firande av Sveriges Sociologförbunds femtioårsjubileum.

Se www.sociology.su.se/sociologidagarna/


2012-04-11 Seminarium

Universiten i internationellt perspektiv

Tid: Onsd 11 april 2012 kl 13.15-17.00
Plats: Ekonomikum, Hörsal 2, Kyrkogårdsgatan 10, Uppsala

Andra seminariet i serien "Det styrda universitetet".

 Arr. Föreningen företagsekonomi i Sverige och företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet.

Anmälan krävs

Se http://www.fek.uu.se/notis.asp?id=849


2012-04-11 -- 2012-04-14

ESSHC 2012 (European Social Science History Conference)

Tema:

Time: 11-14 April 2012
Place:  Glasgow, Scotland

See http://www.iisg.nl/esshc/


2012-06-27 -- 2012-06-30

ISCHE  34 (International Standing Conference for the History of Education)

Plats: Genève

 Konferensens tema: Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles)/Internationalization in Education (18th-20th centuries)

Se http://cms2.unige.ch/ische34-shcy-dha/

Från SEC medverkar Mikael Börjesson, Dag Blanck, Andreas Åkerlund i session(er) om ”Internationalisation dans le champ éducatif (18e – 20e siècles)"


2012-09-26 -- 2010-09-28

Femte nordiska utbildningshistoriska konferensen

Tid: 26–28 september 2012
Plats: Umeå universitet

Anordnas av Historia med utbildningsvetenskaplig inriktning, Umeå universitet,
http://www.org.umu.se/historia-med-utbildningsvetenskaplig-inriktning/
Mejladress till konferensarrangörerna 5nuk@historia.umu.se


2012-11-05 -- 2012-11-06

Kunsten å forske på sykepleie og medisin i et praxeologisk perspektiv

Konferens, Universitetet i Bergen, Norge, 5-6 nov. 2012

Medverkande: Staf Callewaert, Karin-Anna Petersen, Kirsten Beedholm Poulsen, Kristian Larsen m.fl.

Information och program (senast reviderat 2012-06-20)
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-121105-kunsten-a-forske-bergen.pdf>


2012-11-22 -- 2012-11-23

Pierre Bourdieus praxeologi

Konferens, Uppsala universitet, 22-23 nov. 2012

Arr. ETHOS-nätverket

Inbjudan och information
<http://www.skeptron.uu.se/pers/carinac/conference2012/>

För mer information kontakta
Carina Carlhed
Karin Anna Petersen  


 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-12.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact
© 2013 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last 4 September, 2013