Conferences, courses, lectures, seminars of interest to SEC and DL

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-07.htm

See also
notes from 2003 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-03.htm>
notes from 2004 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-04.htm>
notes from 2005 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-05.htm>
notes from 2006 <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-06.htm>


2007-01-24 -- 2007-01-26 Workshop of the Research Network on the relations between University, Culture, Society and the Economy (ReNeU), Museum Gustavianum, Uppsala University, 24-26 January 2007. [Closed workshop]

2007-03-01 "Feminism after Bourdieu". Lecture by Beverley Skegg, Stockholm

2007-03-22 Workshop Kulturanalys och lärarutbildning, Uppsala.

2007-03-28 -- 2007-04-01 "New Frontiers in Arts Sociology: Creativity, Support and Sustainability". Conference of the ESA Research Network Sociology for the Arts, Lueneburg and Hamburg.

2007-04-18 Bourdieu og metode. København.

2007-04-27 -- 2007-04-28 "New Approaches to European Studies: Social Capital, European Elites, Constructivism". Exploratory Conference and Ph.D. Workshop, organised by Margareta Bertilsson, Didier Georgakakis and Mikael Rask Madsen, København.

2007 Modern sociologisk teori, kurs Handelshøjskolen, København

2007-05-18 -- 2007-05-19 International Seminar The Internationalisation of Elite Education (EDUC-ELITES), Lisboa, Portugal

2007-06-11 -- 2006-06-13 "Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden", organised by the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS), Norrköping.

2007-06-25 -- 2007-06-27 Carme 2007 (Correspondence Analysis and Related Methods), Rotterdam.

2007-08-24 Disputation, Aalborg Universitet, Jette Steensen försvarar sin Ph.d.-avhandling
Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA. 

2007-09-19 -- 2007-09-21 Session "Reproduction and transformation of access through education to elite positions in society"" during ECER 2007, Gent, Belgique

2007-09-19-- 2007-09-21 "Class Analysis: Contemporary Issues and Approaches", PhD course in Bergen, Norway

2008-07-03 -- 2008-07-08 7th International Conference "Crossroads in Cultural Studies". Organised by international Association for Cultural Studies (ACS), Kingston, Jamaica


Meddelande 2007-02-05 från kurslederen Øjvind Larsen<larsen@cbs.dk>:

Moderne Sociologisk Teori

PhD. kursus på Handelshøjskolen (CBS), København, 2007

Ansøgningsfrist: Fredag den 13. april 07

Mange PhD. studerende støder på sociologiske problemstillinger i arbejdet med deres afhandlinger. Derfor kan det være meget nyttigt at få en generel introduktion til den moderne sociologi. I kurset vil der blive givet en introduktion til de mest centrale teorier, som diskuteres i disse år. Der vil være specielle præsentationer af henholdsvis Anthony Giddens, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Jürgen Habermas, Niklas Luhmann og Ulrich Beck. De væsentlige problemstillinger i deres teorier vil blive præsenteret og diskuteret, og der vil blive lagt vægt på, hvilke konsekvenser disse sociologiske teorier har for forståelsen af moderne organisationer.

Foredragsholderne er: Professor Niels Aakerstrøm Andersen, CBS; Professor Lars Bo Kaspersen, CBS; Professor SverreRaffnsøe, CBS; Lektor Martin Munk, SFI; Lektor Klaus Rasborg, RUC; Lektor Øjvind Larsen, CBS.
Kursus og Ansøgningsblanket findes slået op på:
http://www.cbs.dk/forskning_viden/forskeruddannelser/alle_ph_d_kurser/alle_ph_d_kurser__1/2007/organisation/moderne_sociologisk_teori_only_in_danish_start_juni_07


2007-03-01

Feminism after Bourdieu

Beverley Skegg, vt 2007 gästprofessor (Kerstin Hesselgren-professor) vid Centrum för genusstudier, Stockholms universitet, håller sin första föreläsning om feministers tolkning och användning av Pierre Bourdieu.

Tid: 1 mars kl 13-15
Plats: Stockholms universitet, sal B3
Litteraturexempel:

Skeggs, Beverly. 1999. Att bli respektabel. Konstruktioner av klass och kön. Göteborg: Daidalos.
Adkins, Lisa and Beverly Skeggs (eds), 2004, Feminism after Bourdieu, Oxford: Blackwells.
Aktuell intervju med Skeggs på http://www.redemptionblues.com/?p=215

Mer info se http://www.kvinfo.su.se/


2007-03-22

Workshop Kulturanalys och lärarutbildning

anordnad av Forum för skolan vid Uppsala universitet, 22 mars 2007.

Vid landets universitet och högskolor ökar kontakterna mellan kulturforskning och lärarutbildning. Det finns en anda av samförstånd och samarb
ete som sprider sig över våra områden och ytterst handlar det om en samverkan med samhället.

Forum för skolan vill bidra till en ökad insikt om social och kulturell förändring. Forums nätverk representerar yngre forskare och postdocs som är särskilt intresserade av att analysera frågor som handlar om barn och framtid. Under senare år har det blivit vanligt att etnologer arbetar med frågor som rör lärarutbildning och återkommande kurser för ett livslångt lärande. Nu är det viktigt att diskutera vad dessa nya områden betyder. Finns det nya erfarenheter som vi borde diskutera tillsammans och finns det anledning att samordna våra strävanden?

Medverkande under workshopen och ett seminarium påföljande dag: Kerstin Sahlin, Caroline Liberg, Gösta Arvastson, Billy Ehn, Oscar Pripp, Jonas Frykman, Elisabet Näsman, Donald Broady, Mikael Börjesson, Emil Bertilsson, Maria Bäckman, Katarzyna Wolanik Boström, Bjørg Kjær, Rebecka Lennartsson, Åsa Ljungström, Anna-Sofia Lundgren, Fredrik Nilsson, Marie Nordberg, Göran Nygren, Ann Runfors, Maria Wester, Susanne Wollinger, Jan Turtinen.

Se http://www.antro.uu.se/forskning/etnologi/forum/schema07.shtml


2007-03-28 -- 2007-04-01

New Frontiers in Arts Sociology: Creativity, Support and Sustainability


Conference of the ESA Research Network Sociology for the Arts,
Lueneburg and Hamburg (Germany), March 28-April 1, 2007

See http://www.new-arts-frontiers.eu/


2007-04-18

Bourdieu og metode
HEXIS-TEMADAG

Tid: Onsdag den 18/4 kl. 13 – 16
Lokale: D 166, Danmarks Pædagogiske Universitet., Tuborgvej 164, København 2400 NV

Gratis adgang 

Pierre Bourdieu var kendt for at bryde med etablerede og fremherskende modstillinger mellem teori-empiri, struktur-agent og mellem kvantitativkvalitativ. Ved denne temadag præsenterer og diskuterer foreningen HEXIS erfaringer med forskellige metoder fra nyere forskningsprojekter, som har hentet inspiration i Bourdieus arbejde. Ved at tage udgangspunkt i studier inspireret af Bourdieu inden for så forskellige områder som det nationale medicinske felt, konstruktionen af internationale juridiske felter og studier af faggruppers kapitaler, forsøger temadagen at drage erfaringer på tværs af discipliner og inspirere fremtidig forskning.

Ole Hammerslev, Ph.d., Lektor ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet: ”Mod en refleksiv sociologi af internationale felter: En kollektiv relationel biografisk metode”
Med udgangspunkt i en international refleksiv retssociologi diskuteres hvordan det er muligt at undersøge internationaliseringsprocesser/globalisering uden at blive fastspændt i dominerende opfattelser af bl.a. det internationale vs. det nationale, internationale institutioner vs. nationalstaten og ret vs. politik. Ved at fokusere på de konkrete individer, som er hovedpromotorerne bag retlige internationaliseringsprocesser, ud fra en ”kollektiv relationel biografisk metode” illustreres, hvordan det er muligt via kvalitative interviews at overskride sådanne dikotomier.

Marianne Høyen ph.d., Post.doc. i Pædagogik, Københavns Universitet: ”Om at arbejde med kapitalbegrebet – indkredsning af en fagspecifik kapital”
I Bourdieus empiriske studier kan man se økonomisk og kulturel kapital konkretiseret som fx. ’størrelse af årlig indkomst’, ’størrelse af arvet formue’ og ’fars højeste uddannelse’, ’konkret smag i musik’ etc. Ved et nyt forskningsarbejde må man altid beskrive på ny hvilke indikatorer, der kan bruges til at beskrive en konkret kapital. I oplægget fokuseres på hvordan man, med baggrund i empirisk materiale, kan arbejde med at fremanalysere en akademisk faggruppes specifikke faglige kapital.

Kristian Larsen, Ph.d., Lektor ved Institut for Pædagogisk Sociologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet: ”Observation og interviewstudier indenfor medicinsk felt, inspireret af Bourdieu”
Oplægget angår konkrete erfaringer med at indplacere og anvende observation og interview som del af sideløbende refleksioner om objektkonstruktion, forsker-objektrelation, teoristrukturering i forhold til mere induktive fremgangsmåder. Der præsenteres eksempler fra studier af medicinsk felt med særligt fokus på relationer mellem læger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. Et af spørgsmålene bliver; ”kan man observere relationelt”?


 

2007-04-27 -- 2007-04-28

New Approaches to European Studies: Social Capital, European Elites, Constructivism

Exploratory Conference and Ph.D. Workshop, Copenhagen, April 27-28, 2007.

Organisors:
Dr. Margareta Bertilsson, Professor of Sociology University of Copenhagen, Institute of Sociology,
Dr. Didier Georgakakis, Director of the Groupe de Sociologie Politique Européenne, Université Robert Schuman, Strasbourg,
Dr. Mikael Rask Madsen, postdoc at the University of Copenhagen, Faculty of Law and associate researcher, Centre de Sociologie Européenne, Paris.

Call for papers <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-madsen-mikael-bertilsson-margareta-070109-callforpapers-new-approaches.pdf>


2007-05-18 -- 2007-05-19

International Seminar

The Internationalisation of Elite Education (EDUC-ELITES)

Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, May 18-19, 2007

The aim of this international scientific seminar, held as part of the EDUC-ELITES research project, is to compare policies and institutional and individual strategies concerning the internationalisation of elite education across European countries and more particularly in France, England, Hungary and Sweden.

Organised by Agnès van Zanten and Maria Manuel Vieira.
Swedish collaborators are Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>, Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>, and Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se>.


2007-06-11 -- 2006-06-13

Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden

Norrköping, Sweden, 11-13 June 2007

11-13 June 2007 the Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (ACSIS) will organise "Inter: A European Cultural Studies Conference in Sweden", in collaboration with the European branch of the Association for Cultural Studies (ACS). The event will be located at the Louis De Geer Congress and Concert Hall and the Linköping University campus in the city of Norrköping, Sweden.

The conference theme "inter" is meant to summarise a series of challenges and opportunities for cultural research, each of which will be in focus one of the three days: spatial internationalisation with a focus on European borders and links in political, economic, social and cultural processes as well as in academic practice; temporal interepochality in historical processes of culturalisation; and organisational interdisciplinarity in cultural research. Plenary speakers include: Regina Bendix, Tony Bennett, Georgina Born, Kirsten Drotner, Gerard Delanty, Paul Gilroy, Annette Kuhn, Colin Mercer and Gerhard Schulze.

The conference aims to offer a broad picture of current cultural studies in Europe. Paper proposals are thus not confined only to the plenary themes mentioned above, but may cover any conceivable aspect of the field, from ongoing empirical research to issues of theory, method or research policy.

Participants are invited to submit paper abstracts, either of individual papers or of papers relating to the open sessions available at www.isak.liu.se/acsis/english. Paper abstracts are welcome until 1 February 2007 for the open sessions or until 16 February 2007 for individual papers. Please send your abstract of no more than 150 words to the listed session organiser or to conference2007@acsis.liu.se.

For more information, open sessions, accommodations and more, please visit: www.isak.liu.se/acsis/english or e-mail: conference2007@acsis.liu.se
Advanced Cultural Studies Institute of Sweden.
In association with The Association for Cultural Studies, The Bank of Sweden Tercentenary Foundation, The Swedish Research Council and Linköping University.


2007-06-25 -- 2007-06-27

Carme 2007 (Correspondence Analysis and Related Methods)

Erasumus University Rotterdam, The Netherlands

Monday June 25 to Wednesday June 27, 2007
 
The objective of this conference is to spotlight the very latest research in correspondence analysis and related techniques, and discuss future developments. We aim to bring together theoretical and applied researchers in all the areas where correspondence analysis is currently used.

Deadline for submitting an abstract, March 31, 2007.

See http://www.carme-n.org/carme2007


2007-08-24, disputation Aalborg Universitet, Jette Steensen

Ph.d.-forsvar af Jette Steensen
Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi
Aalborg Universitet

FORSVARET FINDER STED:
Fredag, den 24. august 2007, kl. 12.00
Auditoriet (rum 0-08), Fibigerstræde 10

AFHANDLINGENS TITEL:
Veje og udveje i et felt under forandring. En komparativ analyse af to grupper lærerstuderende i Danmark og USA

Afhandlingen bidrager til at undersøge, hvordan såvel Bourdieus begreb om habitus som Archers begreb ”den interne konversation” kan anvendes til at belyse lærerstuderendes karriereorientering og fremtidsperspektiver i to lande. Med afsæt i kritisk realisme som videnskabsteoretisk grundlag muliggør afhandlingens komparative indfaldsvinkel en diskussion af samspillet mellem samfundsøkonomisk struktur og lokal kultur og problematiserer derved forestillingen om den professionelle lærer og læreruddannelsen som generelle standardfigurer.

MEDLEMMER AF DET FAGKYNDIGE UDVALG:
Lektor Elisabeth Hultqvist, Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för samhälle, kultur och lärande
Lektor Bolette Moldenhawer, Københavns Universitet, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
Professor Palle Rasmussen (formand), Aalborg Universitet, Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi

Efter forsvaret vil Instituttet være vært ved en reception, som finder sted i forhallen, Fibigerstræde 10


2007-09-19-- 2007-09-21 "Class Analysis: Contemporary Issues and Approaches", Phd-kurs i Bergen, Norge

Phd-kurs:

Class Analysis: Contemporary Issues and Approaches

19.-21. september, 2007.

Department of Sociology
Faculty of the Social Sciences
University of Bergen

Contact address: johs.hjellbrekke@sos.uib.no

Deadline for application: 5th september, 2007.

The last years, class analysis has been the object of both critique and new attention. While there is a continuing debate on whether or not class analysis is of any relevance for studies of social inequality in late modernity, several scientists claim that class analysis is in need of renewal. This course aims at giving an overview of some of the central problems that are raised and questions that are asked in these debates. Based on the assumption that 'class' and 'stratification' are multidimensional concepts that also must be studied by using multidimensional approaches, empirical results from recent European and Nordic class analytical studies will be presented and discussed.

The course will be given over three days, with a core curriculum of approx. 700 pages. In addition, a list of recommended reading will also be specified. Participation with approved essay (4000-6000 words) gives 9 ECTS study points. All lectures will be given in English.

The course is open to phd-students from all Nordic countries.

Invited lecturers:

Professor Frédéric Lebaron, Université de Picardie Jules Vernes, France
Professor Lennart Rosenlund, University of Stavanger, Norway
Professor Mike Savage, University of Manchester
Professor John Scott, Essex University.

Preliminary schedule:

Sept 19th: Approaches to Class Analysis.

General introduction

John Scott:
1: Approaches to stratification and class analysis 1: class,
status, power, elites.

Frédéric Lebaron
2: Approaches to stratification and class analysis 2: Social
space.

Johs. Hjellbrekke/Olav Korsnes
3: Approaches to stratification and class analysis 3: Class,
Stratification and Social Mobility.

Sept. 20th: Elites, Cultural Capital and Lifestyles.

John Scott
1: Studying stratification 1: economic elites.

Frédéric Lebaron:
2: Studying stratification 2: Economic Elites/The Field of
Economists

Johs. Hjellbrekke/Olav Korsnes
3: Studying stratification 3: Elite Studies and The Field of
Power.

Mike Savage.
Cultural Capital 1: Cultural Capital and Social Exclusion in the UK: a new
class map.

Lennart Rosenlund
Cultural Capital 2: Social Structures and their Metamorphosis.

Sept 21st: Lifestyles - Concluding Lecture

Lennart Rosenlund
Cultural Capital 2: The Danish Field of Lifestyles

2: TBA

Mike Savage.
3: Concluding lecture: The issues for class analysis in a neo-liberal age.
 


2007-09-19 -- 2007-09-21

ECER 2007

Gent, Belgique, 19-21 sept 2007

See www.ecer2007.be

This is the yearly conference of the European Educational Research Association (EERA), http://www.eera.ac.uk/
 

Two sessions "Reproduction and transformation of access through education to elite positions in society" take place Friday Sept 21st.
 


2008-07-03 -- 2008-07-08

7th International Conference "Crossroads in Cultural Studies"

 July 3-7, 2008

University of the West Indies (UWI) Mona Campus in Kingston, Jamaica

Organised by international Association for Cultural Studies (ACS). See http://www.cultstud.org


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-07.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011