Arbetsgruppen
Normalitet och Patologi (NP)

En arbetsgrupp inom ESEP (Ethos in Society, Education and Practices) och SEC (Utbildnings- och kultursociologi), Uppsala universitet.

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm>

Normalitet och patologi (fr. Normalité et Pathologie, eng. Normality and Pathology) är sedan 2003 en arbetsgrupp inom Utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet. Inledningsvis var benämningen Hälsa och sjukdom. Från oktober 2004 är arbetsgruppen Normalitet och patologi ansluten både till den nybildade ESEP (Ethos in Society, Education and Practices) vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet under ledning av Karin Anna Petersen och till SEC (Utbildnings- och kultursociologi).

Seminarier

Seminarier annonseras på SECs kalendariesida
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve>

samt under fliken "Seminarier" på Pedagogiska institutionens sida
<http://www.ped.uu.se/>

Koordinator

Docent Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>
Pedagogiska institutionen, Uppsala Universitet, adj. prof. vid Faculty of Health and Behavioural Sciences, Deakin University, Melbourne, Australia
URL www.skeptron.uu.se/karinap/

Bland övriga medverkande

Staf Callewaert <callew@swipnet.se>
Professor emeritus vid Köpenhamns universitet, verksam även vid Uppsala universitet

Donald Broady <broady@nada.kth.se>
Prof., ILU, Uppsala universitet
URL www.broady.se/

Anna-Maria Ahlén <anna-maria.ahlen@ped.uu.se>
Doktorand, Uppsala universitet

Carlhed, Carina <carina.carlhed@mdh.se>
FD, Uppsala universitet och Mälardalens högskola
URL http://www.mdh.se/isb/personal/ccd01/
Avhandling 2007 om habiliteringsfältet

Jeanette Christiansen <jealillen@hotmail.com>
jordemoder, Århus, Danmark

John Davies <john.davies@ped.uu.se>
Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet

Cecilia Drott
sjuksköterskestuderande, Uppsala universitet

Lizbeth Engström, <lizbeth.engstrom@ped.uu.se>
Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet

Johannes Fredriksson <johannes.fredriksson@hist.uu.se>
Doktorand , Historiska institutionen, Uppsala universitet

Ingegerd Gunvik-Grönbladh <ingegerd.gunvik-gronbladh@ped.uu.se>
Doktorand, Uppsala universitet

Gerd Halskov <gerd.halskov@get2net.dk>, <gah@sygpludd.hosp.dk>

Emmy Brandt Jørgensen,
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole, HS-København,

Anna Lundin
Doktorand, Malardalens högskola

Morten Nørholm,
Danmarks Pædagogiska Universitet, København, Danmark

Camilla Rindstedt <camilla.rindstedt@ped.uu.se>
Pedagogiska Institutionen, Uppsala universitet

Pågående forskning bl.a.

Sjuksköterskeutbildningar: rekrytering och yrkesidentitet under omstrukturering
(Nursing Educations: recruitment and restructuring on professional identity)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-sjskut.htm>
Finansierat av Vetenskapsrådet 2003-2005

Några texter

Karin Anna Petersen: Sygeplejevidenskab – myte eller virkelighed? Om genese og struktur af felt af
akademiske uddannelser og forskning i sygepleje i Danmark
. Center for Videreuddannelse, Viborg Amt, Del I- II, 1997, 2 rev. uppl. 1998.
Del I, pdf-version (715 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-9812-sygeplejevidenskab-del1.pdf
Del II, bil. 1 , pdf-version (698 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-9812-sygeplejevidenskab-del2-bil1.pdf
Del II, bil. 2, pdf-version (1 181 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-9812-sygeplejevidenskab-del2-bil2.pdf

Karin Anna Petersen: Sygepleje – Sygeplejeforskning. Fra plejeassistent til forskningsassistent eller teoretisk empirisk forsker om sygepleje, mars 2003
PDF-version (466 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-sygepleje-0303.pdf>

Aase Lydiksen, Christel Højberg, Hanna Vajhøj, Karin Anna Petersen: International Master uddannelse i sygepleje, Master of Health Science, Nursing, mars 2003
PDF-version (218 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-internat-master-sygepleje-0303.pdf>

Karin Anna Petersen: At studere sygepleje – på vej mod en teori om professionsdidaktik, 2003
PDF-version (321 KB) <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-petersen-atstuderesygepleje-03.pdf>

Några tidigare arrangemang

(via länkarna nedan finner du relevanta texter)

Temadag Uppsala universitet 3 nov 2003: Omvårdnadsforskning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm#omvardnforskn-031103>

Föreläsning och seminarium med Kari Martinsen, Uppsala universitet 5 nov 2003: Disiplin och rummelighet? Et dannelsesprojekt i disiplin - er der rum for rummelighet
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm#sem-martinsen-031105>

Tidigare kurser


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm
Back to SEC home page
This page created by Donald Broady and Karin Anna Petersen. Last updated 11 Aug 2011