Forskarutbildningskurs
Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och  Foucault (2 p)

Pedagogiska institutionen och ILU, Uppsala universitet, febr-juni 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm>

Kursledning
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, URL www.skeptron.uu.se/karinap/
Staf Callewaert
Donald Broady

Kursplan
Kurslitteratur
Hur skaffa litteraturen?
Schema
Ljudupptagningar
Vägbeskrivning
Deltagare
 


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Institutionen för lärarutbildning

Analyser av medicinen och kliniken: Canguilhem och Foucault, 2 poäng
(Analyses of medicin and the clinic. Discourse analysis and critical realism, with focus on Canguilhem and Foucault , 3 ECTS)

Kursen ges som valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för studerande på D-nivå i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-05-10.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till studerande antagna till forskar- och D-studier. 

Syfte

Deltagarna skall fördjupa sig i en central fransk forskningstradition för studier av medicinens och klinikens uppkomst och utveckling.

 Innehåll

Genomförande

Kursen genomföres i form av föreläsningar och seminarier. Närläsningar av texter ingår. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Litteratur

Litteratur enligt särskild förteckning.

Examination

Kursen examineras genom skriftliga redovisningar. På kursen ges betygen Underkänd och Godkänd. För studerande på D-nivå ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.


Litteratur

fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-05-10.

Callewaert, Staf (2003) ”Det medicinske bliks arkæologi”. I: Fra Bourdieus og Foucaults verden – pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker efter det moderne. København: Akademisk Forlag, 2003, s 35-46.

Canguilhem, Georges (1981): "La question de la normalité dans l’histoire de la pensée biologique", pp. 121-139 i Canguilhem, Georges: Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie. Nouvelles études d'histoire et de philosophie des sciences [1977]. Paris: Vrin, 2 uppl. 1981. [Eng. övers. "The Question of Normality in the History of Biological Thought", pp. 125-145 i Canguilhem, Georges: Ideology and Rationality in the History of Life Sciences. Cambridge, Massachusetts/London: The MIT Press, 1988.]

Cuzzani, Poala de (2003): Å lese medisinen. Normalitet og patologi i den franske medisinfilosofi,. Oslo: Spartakus 2003, 192 s.

Foucault, Michel (2000): Naissance de la clinique [1963]. Paris: PUF, 6 éd. 2000, 214 s. [Dansk övers. Klinikkens fødsel. København: Hans Reitzels Forlag. Eng övers. The Birth of the Clinic, Vintage Books Edition]

Sammanlagt 438 s.


Hur skaffa litteraturen

En svensk bokhandel där man är duktig på att skaffa utländsk litteratur är Hedengrens Bokhandel vid Stureplan, papperspostadress box 5509, 114 85 Stockholm, webb http://www.hedengrens.se/, e-post för allmänna ärenden hedengrens@hedengrens.se. Bra utländsk avdelning e-post utland@hedengrens.se, tel 08-611 51 32, fax 08-611 51 38.

Fransk litteratur kan man även få hos lilla boklådan Librairie L’Arc, Sibylleg. 51, 114 43 Stockholm, tel 08-6619458, epost larc.livres@telia.com. Öppettider månd-torsd 13.00-17.00, lörd 11.00-14.00.

Annars finns ju nätbokhandlarna, t.ex.
http://www.amazon.com
http://www.amazon.fr
http://www.antikvariat.net, viktigaste svenska sajten för sökning av antikvariska böcker
http://www.bokfynd.nu, prisagent som söker av nätbokhandlares webbplatser och jämför priser

Vissa uppsatser som ingår i kurslitteraturen kan erhållas från kursledningen. Kopieringsunderlag placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminarieg. 1. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag. Vid tveksamheter kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.


Schema

Följande onsdagar kl 15.30-17.00 i rum 1219, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala:

11 februari
25  februari
25 mars
7 april
21 april
5 maj
19 maj
2 juni
16 juni

Om seminariernas innehåll se SECs kalendariesida
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm

Vissa seminarier spelas in, se nedan. Det finns därför möjlighet att ansluta sig till kursen i efterhand.


Ljudupptagningar

Ljudupptagningar av vissa seminarier kommer att finnas tillgängliga för nedladdning som MP3-filer från sidan <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm>


Vägbeskrivning

Lokalen är ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.  Karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


Deltagare

/---/


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-med04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Karin Anna Petersen. Last updated 11 Aug 2011