Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap (5 p)

SEC/ILU, Uppsala universitet, april-juni 2004

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm>

En seminarieserie vid SEC/ILU, Uppsala universitet våren 2004 med professor emeritus Staf Callewaert som föreläsare och diskussionsledare.

Även Karin Anna Petersen och Donald Broady medverkar i seminarierna.

Seminarier inträffar onsdagarna den 7 april, 19 maj, 2 juni och 16 juni 2004. Seminariernas innehåll framgår av SEC-kalendariet
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm>

Ljudupptagningar av vissa seminarier kommer att finnas tillgängliga för nedladdning som MP3-filer från sidan <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm>

Den som önskar tillgodoräkna sig deltagande i seminarierna som 5 poäng i forskarutbildningen enl. kursplanen nedan skall läsa dels minst 350 sidor i arbeten av Margaret S. Archer, dels de nedan nämnda texterna av Staf Callewert, och dessutom skriva ett paper.


Kursplan

Kulturer och agenter. Om Margaret S. Archers författarskap (5 poäng)
(Culture and agency. About Margaret S. Archer’s authorship, 7,5 ECTS)

Kursen ges som valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för studerande på D-nivå i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling.

Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-05-10.

Förkunskaper
Kursen vänder sig till studerande antagna till forskar- och D-studier.

Syfte
 

Deltagarna skall skaffa sig en översikt över Margaret S. Archers utbildningssociologiska författarskap och diskussionen om agency och structure.

Innehåll

Kursen behandlar forskningstraditionen kritisk realism med tonvikt på Margaret S. Archers författarskap.

Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Litteratur

Litteratur enligt särskild förteckning.

Examination

Examination sker muntligt vid seminarier samt skriftligt.
På kursen ges betygen Underkänd och Godkänd. För studerande på D-nivå ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
 


Litteratur

Fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska Institutionen 2004-05-10.

Archer, Margaret S. (1979): Social Origins of Educational Systems. London: Sage. 815 s.

Archer, Margaret S. (2000): Being Human. The Problem of Agency. Cambridge: Cambridge University Press. 323 s.

Callewaert, Staf (2002): ”Usystematiske bemærkninger til forholdet mellem 'kritisk realisme' og Margaret S. Archers og Pierre Bourdieus sociologi”, s. 84-113 i Callewaert, Staf: Videnskab & Engagement. Viborg: Forlaget PUC (URL www.viborg-seminariet.dk).29 s.

Callewaert, Staf (u.å.): Margaret S. Archer, ’Social origins of educational systems’, ett forsøk att rekonstruere hennes begreppsapparat och teori, og hennes måde att anvænde den på den danske case, manuskript, u.å., 19 s. (Papperskopia tillhandahålles av seminariearrrangörerna)

Total: 1186 s.

Stödlitteratur

Archer, Margaret S. (1995): Realist Social Theory: the Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press. 354 s.

Archer, Margaret S. (1996): Culture and Agency - The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 351 s.

Stödlitteratur: 705 s.


Övr. läsning

Botanisera gärna på Margaret Archers hemsida
http://www.warwick.ac.uk/~csucgg/

Utdrag ur Ulla-Britt Wennerströms avhandling Den kvinnliga klassresan, Göteborg Studies in Sociology No 19, Göteborgs universitet, 2003, ISBN 91-974437-5-1, vari verktyg från Archer och Bourdieu används.
Utdraget innehåller: s. 1-2 (engelskspråkig abstract); s. 114-118 (ur kapitel 3.2. Att förklara kvinnors sociala rörlighet); s. 260-266 (slutet av kapitel 7. I kvinnliga klassresenärers spår)
PDF-format (87 KB)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wennerstrom-ullabritt-040616-kvinnl-klassresa-underlag-secsem.pdf>


Schema

Följande onsdagar kl 15.30-17.00 i rum 1219, ILU, Seminarieg. 1, Uppsala:

7 april, 19 maj, 2 juni och 16 juni.

Om seminariernas innehåll se SECs kalendariesida
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm

Vissa seminarier spelas in, se nedan. Det finns därför möjlighet att ansluta sig till kursen i efterhand.


Ljudupptagningar

Ljudupptagningar av vissa seminarier kommer att finnas tillgängliga för nedladdning som MP3-filer från sidan <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-04.htm>


Vägbeskrivning

Lokalen är ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.  Karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


Kontakt

För mer information kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se> eller Donald Broady <broady@nada.kth.se>.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-archer04.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011