Forskarutbildningskurs
Bourdieus intervjumetodik (5 p)

Pedagogiska institutionen och ILU, Uppsala universitet, febr-maj 2003

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-mis03.htm>

Kursledning
Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>, URL www.skeptron.uu.se/karinap/
Staf Callewaert
Donald Broady <broady@nada.kth.se>

Kursplan
Kurslitteratur
Hur skaffa litteraturen?
Schema
Vägbeskrivning
 


Kursplan

UPPSALA UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Institutionen för lärarutbildning

Bourdieus intervjumetodik,  5 poäng
(Bourdieu’s interview method, 7,5 ECTS)

Kursen ges som valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning, Kursen är även öppen för studerande på D-nivå i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-05-10.

Förkunskaper

Kursen vänder sig till studerande antagna till forskar- och D-studier. 

Syfte

Deltagarna skall skaffa sig kunskap om hur intervjun som redskap använts av Pierre Bourdieu och hans medarbetare inom utbildningssociologin och hur intervjun används i aktuell forskning om dels kulturella fält och dels utbildningsväsendet.

Innehåll

Genomförande

Undervisningen sker i form av seminarier och närläsning av texter. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas in i slutet av kursen.

Litteratur

Litteratur enligt särskild förteckning.

Examination

Examination sker muntligt vid seminarier samt skriftligt.

På kursen ges betygen Underkänd och Godkänd. För studerande på D-nivå ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.


Litteratur

fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2004-05-10.

Bourdieu, Pierre, dir. (1993): La misère du monde, Seuil, Paris 1993. [Eng. övers The Weight of the the World, Polity, Oxford, 1999.] 956 s.

Callewaert, Staf (2003): ”Pierre Bourdieu om forståelse som metode i sociologisk forskning. I anledning af Bourdieus afsluttende kapitel ’Comprendre’ i La misère du monde”. I: Callewaert, Staf: Fra Bourdieus og Foucaults verden - Pædagogik og sociologi, diskurser og praktikker, efter det moderne. København: Akademisk Forlag. s 312-330.

Glasdam, Stinne (2003): Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. Viborg, Danmark: PUC, Viborg-seminariet. Ph.d.-afhandling. 384 s.

Totalt: 1 358 s.


Hur skaffa litteraturen

En svensk bokhandel där man är duktig på att skaffa utländsk litteratur är Hedengrens Bokhandel vid Stureplan, papperspostadress box 5509, 114 85 Stockholm, webb http://www.hedengrens.se/, e-post för allmänna ärenden hedengrens@hedengrens.se. Bra utländsk avdelning e-post utland@hedengrens.se, tel 08-611 51 32, fax 08-611 51 38.

Fransk litteratur kan man även få hos lilla boklådan Librairie L’Arc, Sibylleg. 51, 114 43 Stockholm, tel 08-6619458, epost larc.livres@telia.com. Öppettider månd-torsd 13.00-17.00, lörd 11.00-14.00.

Annars finns ju nätbokhandlarna, t.ex.
http://www.amazon.com
http://www.amazon.fr
http://www.antikvariat.net, viktigaste svenska sajten för sökning av antikvariska böcker
http://www.bokfynd.nu, prisagent som söker av nätbokhandlares webbplatser och jämför priser

Vissa uppsatser som ingår i kurslitteraturen kan erhållas från kursledningen. Kopieringsunderlag placeras i ett fack "SEC kopieringsunderlag" högst upp till vänster på väggen med personalens postfack i kanslikorridoren, ILU, Seminarieg. 1. Även Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, tel 018-4712459, ILU rum 1415, har tillgång till kopieringsunderlag. Vid tveksamheter kontakta Karin Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se>.


Schema

Se seminarier utannonserade på SECs kalendariesida
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-03.htm

Vissa seminarier spelas in. Det finns därför möjlighet att ansluta sig till kursen i efterhand.


Vägbeskrivning

Lokalen är ILU (Institutionen för lärarutbildning), Seminariegatan 1, Uppsala, rum 1219. Vägbeskrivning för resenärer: ILU är en pampig tegelbyggnad i Uppsalas nordvästra hörn. Från Uppsala C en halvtimmes promenad (gå längs Fyrisåns västra strand i nordvästlig riktning så kommer du rätt till slut) eller buss 13 som går längs Dragarbrunnsgatan. Bilåkare från Stockholm fortsätter på E4an tills Uppsala börjar ta slut, sen när det dyker upp skylt mot Svartbäcken ta av till vänster och kör Gamla Uppsalagatan så kommer du fram till ILU omedelbart efter ån. På gården brukar finnas parkeringsplats, stoppa 6 kr i automaten för en dags parkering.  Karta <http://www.skeptron.uu.se/broady/images/kartamedilu.gif>.

För att komma till rum 1219, gå in genom vänstra ytterporten och ta trappan till vänster upp en våning.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-mis03.htm
Back to SEC home page
Created by Donald Broady and Karin Anna Petersen. Last updated 11 Aug 2011