Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


  • URL of this page is www.skeptron.uu.se/pers/ylvab/research.htm

 

Research

This page is at the moment in Swedish, please check back later for an English translation

Min forskning har handlat om hur man kan förstå relationen mellan utbildning, demokrati och medborgarskap. Avhandlingen Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor (2002) tar utgångspunkt i det abstrakta skolpolitiska talet om värdegrund i slutet av 1990-talet och är en begreppslig och historisk analys av hur utbildning relateras till medborgarbegreppets olika dimensioner.

Jag har också kritiskt prövat demokratibegreppets gränser i relation till utbildning och undervisning; The Universal Right to Education: Freedom, Equality and Fraternity http://www.springerlink.com/content/504j4715n9681171/ och särskilt det deliberativa demokratibegreppets gränser i relation till utbildning och undervisning; Moral Consideration – When (not) speak about tolerance in education. http://www.idunn.no/ts/np/2007/03/moral_consideration_-_when_not_to_speak_about_toleranceineducation?highlight=Boman#highlight

Sedan 2008 medlem i forskningsgruppen Utbildning- och kultursociologi (Sociology of Education and Culture, SEC), som leds av prof Donald Broady, Mikael Börjesson och docent Marta Edling. Jag medverkar /har medverkat i följande projekt;

Medverkar sedan 2011-01 i VR-finansierade projektet; Ett kunskapsområdes uppkomst och etablering: Hållbar utveckling som undervisningsämne inom svensk högre utbildning. En utbildningssociologisk studie. Vetenskaplig ledare Ida Lidegran, SEC-forskningsgrupp, projektet förlagt till institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet.

Avslutade forskningsprojekt:

2006-2010 projektet/forskarassistenttjänst, Utbildning, demokrati och kultur, finansierat av vetenskapsrådet, utbildningsvetenskapliga kommittén. Projektets syfte är att analysera nya demokratiteorier och det unga medborgarskapets sociala och kulturella villkor. Publikationer: — (2007): Moral Consideration. Why (not) speak about tolerance in education. I Nordisk Pedagogik 27, s 236-252; Bergström, Ylva & Wahlström, Ninni (2008): En reformerad gymnasieskola – med vilka ambitioner? I Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol, 17, nr 1, s 3-; Bergström, Ylva (2010): The universal right to education – freedom, equality and fraternity. I Studies in Philosophy and Education. (29), s 167-182.; — (2010): Utbildning, demokrati och kultur. Vetenskapsrådets resultatdialog 2010. konferenspresentationer: International Classification Conference, S:t Andrews 11-15 juli 2011, accepted paper: The political space. A study of young Swedish upper secondary pupils interest and attitude to politics.( Bidraget accepterat till en kommande publicering, redaktörer Michel James Grenfell, Brigitte Le Roux och Frederic Lebaron). Antologikapitel Bergström, Ylva och Dalberg Tobias (kommande): Kungsvägen och politiken. I Donald Broady och Mikael Börjesson, red: Skolans kungsväg.

2008-2010 associerad till projektet; ”Skolans kungsväg”, finansierat av VR. Vetenskaplig ledare Mikael Börjesson SEC-forskningsgrupp, samverkade framförallt genom projektet ”Utbildning, demokrati och kultur” som drevs inom ramen för en VR-finansierad forskarassistenttjänst 2006-2010.

2006-2010 associerad till projektet”Utbildning som medborgerlig rättighet”, finansierat av vetenskapsrådet , utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskaplig ledare prof. Tomas Englund. Deltog i ECER konferensen, Ghent, 2007, symposiet: Education as a citizenship right – parental rights, children’s rights or… Presenterade paper: The universal right to education. Deltog i AERA konferensen, Presenterade paper: the paradox of universal right , New York, 2008. Publikationen; The universal right to education – freedom, equality and fraternity. I Studies in Philosophy and Education. 28. (2009), kan relateras till denna samverkan. Medverkade i VR resultatdialog 13-14okt 2010, Uppsala universitet.

2002-2007 medverkade i projektet ”Utbildning som deliberativ kommunikation”, finansierat av vetenskapsrådet, utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskaplig ledare prof. Tomas Englund. Medverkade till att kritiskt pröva det deliberativa perspektivets gränser för pedagogisk forskning och möjligheter att förstå relationen utbildning och demokrati. Medverkade 2003 i AERA konferensen, symposiet; Deliberative Communication: Applying Habermas to Education. Division B, Section 2, Curriculum Theory. Se bl a publikationen: (2006): The struggle between conflicting beliefs. On the promise of education. I Journal of Curriculum Studies, vol 38, s 545-568.

 

URL to this page is www.skeptron.uu.se/pers/ylvab/research.htm