Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


  • URL of this page is www.skeptron.uu.se/pers/ylvab/cv.htm

 

Ylva Bergström

Curriculum Vitae

Högskoleexamen

Idrottslärarexamen 120 poäng, Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm 1992-06-05.

Doktorsexamen

Doktorsexamen 2002 09 19 i ämnet pedagogik.
Avhandlingens titel: Utbildningspolitik i det andra moderna: Om skolans normativa villkor. Örebro Studies in Education 4.
Handledare: Prof. Tomas Englund

Nuvarande anställning och förordnande

Lektor i utbildningssociologi vid institutionen för Pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, vid Uppsala universitet.

Pedagogiska uppdrag

Vald till ledamot i institutionsstyrelsen från och med 1 aug 2011, vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudie3, vid Uppsala universitet (11-05-23).

 

URL to this page is www.skeptron.uu.se/pers/ylvab/cv.htm