UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

Nationella forskarskolan i utbildningshistoria
dokumentarkiv från inledande perioden t.o.m. juli 2005

Jfr Forskarskolans webbsajt www.skeptron.uu.se/index-eng.htm

Forskarskolan inledde sin verksamhet i januari 2005 och drivs med bidrag från Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Värdlärosäte är Uppsala universitet. Information lämnas av koordinatorn Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> eller föreståndaren Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.

Nedan länkar till några dokument.

Donald Broady, Nationell forskarskola i utbildningshistoria, program 2005-03-13
 HTML-version (106KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-050313.htm
PDF-version (231KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-050313.pdf

Donald Broady, Nationell forskarskola i utbildningshistoria, ursprungligt inakt. program 2003-04-23
 HTML-version (161 KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-030423.htm
PDF-version (246 KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-program-030423.pdf

Esbjörn Larsson: Inventering av utbildningshistorisk forskning vid svenska lärosäten, 2003-04-19
RTF-version (2700 KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/utbhist-invent-030419.rtf 
PDF-version (501 KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/sec/histedu/utbhist-invent-030419.pdf

Kort presentation som bygger på ovan nämnda rapport:
Esbjörn Larsson & Donald Broady: Inventering av svensk utbildningshistorisk forskning - och idéer om utvecklingsmöjligheter, 2:a nordiska pedagogikhistoriska konferensen, Stockholm, 25-27 sept. 2003
 HTML-version (57 KB) www.skeptron.uu.se/broady/histedu/p-larsson-broady-invent-030925.htm
PDF-version (229 KB) www.skeptron.uu.se/broady/sec/sec/p-larsson-broady-invent-030925.pdf

Utbildningshistoriska sessioner under Svenska Historikermötet 2005, Uppsala, 22-24 april 2005
www.skeptron.uu.se/broady/histedu/histmote-05.htm

Utlysning av doktorandanställningar, våren 2005
http://www.skeptron.uu.se/broady/histedu/he-utlysn-doktorander-05.htm

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/histedu/      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2011 SEC, Uppsala universitet   |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: