Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-22.htm 

Events, seminars and conferences 2022

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2022.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2022-01-12.   Seminar  A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960. Tuva Nodeland.
2022-01-13.   Utbildningshistoriska seminariet  Diagram i läromedel. Janne Holmén
2022-01-19.   Seminarium  Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920–1969.  Emma Hellström.
2022-02-02.   Seminarium  Ventilering av avhandlingsplan.  Anna Soloveva.
2022-03-23.   Seminarium  Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat.  Tommie Petersson
2022-05-04 – 2021-05-06.  Conference  Internationalisation of Higher Education Institutions. Uppsala universitet. Preliminary dates.
2022-05-09 – 2022-05-10.  Workshop  Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science. Uppsala universitet.
2022-05-18.   Seminar  Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980. Christin Mays.
2022-05-??.   Seminar  Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist. Larissa Buchholz.
2022--06-07 – 2022-06-09.   Conference  Universities under siege?. Uppsala universitet.
2022-??-??.   Seminar  Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification. Leonora Dugonjic-Rodwin.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Kontaktperson för arrangemang anordnade av Hero (Higher Education as Research Object, <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>) är Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Under coronapandemin äger seminarierna dock som regel rum på webbplattformen Zoom.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2021, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-22.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

 


2022-01-12.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Tuva Nodeland, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 12 Jan 2022 at 15.15–17.00 (N.B: unusual seminar time)
Place: Only on the web platform Zoom.

Commentator: professor Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo.

To receive the text to be discussed, contact tuva.nodeland@edu.uu.se.
Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2022-01-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Diagram i läromedel

Seminarium med Janne Holmén.

Tid: Torsd 13 jan. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-01-19.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kristen fostran och demokrati. Kristendoms- och religionsundervisning i den svenska folkskolan 1920–1969

Ventilering av Emma Hellströms avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 6 19 jan. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum endast digitalt, på webbplattformen Zoom.

Kommentator: docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-02.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 2 febr. 2022 at 13.15–15.00
Place: Only on the web platform Zoom.

To receive the text to be discussed, contact Anna Soloveva <anna.soloveva@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-03-23.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat i grundskolan på lokal, regional och nationell nivå, 1988 till 2020

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 23 mars 2022 kl 15.15–17.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf, Uppsala universitet

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Tommie Petersson <tommie.petersson@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-05-04 – 2021-05-06.  Conference

Internationalisation of Higher Education Institutions

An Academia Europaea HERCulES Symposium

Time: 5–6 May 2022 (preliminary dates)
Place: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala Universitet

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. Against this backdrop, it is timely to look closer at the conditions for internationalization and its effects. In so doing, the symposium will address questions such as the role of universities in a global world, international rankings, the mobility of ideas and students, costs and returns in internationalization as well as international branch campuses. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

Program and registration see https://konferens.edu.uu.se/hercules/

Arranged by:
The Academia Europaea HERCulES group <https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Activities/HERCulES>,
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>,
SIHE – The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education <https://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/>,
with financial support from Åke Wiberg Foundation and the Department of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>.


2022-05-09 – 2022-05-10.  Workshop

Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science

Time: 9–10 May 2022

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin, Mikael Palme & Mikael Börjesson, Sociology of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com>.


2022-05-18.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Christin Mays, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 18 May 2022 at 10.15–12.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228 , and on the web platform Zoom.

(Nota bene: time and place are not the usual)

Commentator: Carl Marklund, Södertörns högskola.

To receive the text to be discussed, contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-05-??.  SEC seminar

Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist

A seminar with Larissa Buchholz, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.

Time: Wednesday ?? May (date and time to be announced)
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Larissa Buchholz will present a field-theoretical case study of the making of a global artistic career, with a particular view on how geographic classifications and meanings associated with art shape recognition across borders.

See https://larissabuchholz.soc.northwestern.edu/research/ :

"Larissa Buchholz is an Assistant Professor at the School of Communication at Northwestern University and holds a courtesy appointment at the Department of Sociology. She is a sociologist of culture whose research intersects with transnational/global sociology, inequality and economic sociology, but also is informed by interests in sociological theory, research methods and the sociology of knowledge. [---]"

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com> et al.

For more information, including possibly a paper to be discussed and the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-06-07 – 2022-06-09 .  Conference

Universities under siege?

Time: Tuesday 7 June – Thursday 9 June 2022
Place: Uppsala, location to be announced

"The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth.

This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

The aim of the meeting is to take a serious look at what is ultimately at stake, among other things, by examining the roots of these developments in terms of our conceptions of what is useful knowledge, why it is desirable and what is required to establish, maintain and develop it through our institutions of higher education.

You are invited to submit an abstract outlining in brief your analysis of the central problems confronting the university today. Examples of topics that may be relevant include the casualization of faculty, the rising costs of higher education, limitations on academic freedom, internationalization, digitalization, and student employability. We welcome contributions from all disciplines.

Arranged by:
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>
in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.org/>

Information flyer:
https://www.humsam.uu.se/digitalAssets/924/c_924612-l_1-k_flyer_webinars_spring_2021.pdf [The dates and maybe some details in this flyer is obslotete since the conference was postponed because of the pandemic]

For more information see https://www.humsam.uu.se/phec2020
or contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>


2022-??-??.  SEC seminar

Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification

A seminar with Leonora Dugonjic-Rodwin, Docent, affiliated with Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.

Time: To be announced.
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

A forthcoming article by Leonora Dugonjic-Rodwin will be presented and discussed.

Abstract

Asking how being “international” relates to privilege, I analyze a role-play game, the Students’ League of Nations, where pupils and teachers from select “international” schools simulate the UN General Assembly in Geneva. I document distinctive practices of selection and visions of excellence as talent, thereby operationalizing Bourdieu’s notion of “institutional rite.” I combine insider ethnography and quantitative analyses of the host school with a historical account of the rite’s elitism to bridge the gap between macro- and micro- analyses of “everyday nationalism.” I show how this ritual draws a symbolic boundary between “international” and local high schools by separating students who are considered worthy of transgressing their national identity from all others.

The article proofs may be obtained one week in advance from Leonora Dugonjic <dugonjic.rodwin@gmail.com>.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-22.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2022 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 19 January, 2022