Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-22.htm 

Events, seminars and conferences 2022

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2022.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2022-01-12.   Seminar  A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960. Tuva Nodeland.
2022-01-13.   Utbildningshistoriska seminariet  Diagram i läromedel. Janne Holmén.
2022-01-19.   Seminarium  Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920–1969.  Emma Hellström.
2022-02-10.   Utbildningshistoriska seminariet  Translating National Educational Systems in Europe. Johannes Westberg.
2022-02-16.   Seminar  Approaching horizontal educational segregation from an intersectional perspective.  Anna Soloveva.
2022-03-03.   Utbildningshistoriska seminariet  Nasjonalsosialistisk barneoppdragelse. Tuva Nodeland.
2022-03-07.   Webinar  Universities under siege? (6).  Lars Engwall, Mats Hyvönen.
2022-03-16 – 2022-03-18.    Sessioner ”Utbildningssociologi” under Sociologidagarna 2022, Uppsala universitet.
2022-03-17.   Panel session Biblio- and Scientometrics: Measurement, Quality, Judgment. Yves Gingras, Steve Fuller .
2022-03-22.   Start Part 4 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2022-03-23.   Guest lectures Internationalization of the sciences, social sciences and humanities. Yves Gingras, Johan Heilbron.
2022-03-24.   Utbildningshistoriska seminariet  Under förhandling: flickor i folkskolan 1840-1919. Agnes Hamberger.
2022-03-28 – 2022-03-28.   Workshop Bibliometrics and scientometrics. Yves Gingras.
2022-04-07.   Utbildningshistoriska seminariet  Grunnskolen som kunnskapspolitikk. Elise Farstad Djupedal.
2022-04-21.   Utbildningshistoriska seminariet  Social democracy from the ashes of Lutheranism. Janne Holmén.
2022-04-27.   Seminarium  Skolan och klassamhället. En studie av kommuners sociala och ekonomiska förutsättningar och dess inverkan på elevers grundskolebetyg.  Tommie Petersson
2022-05-04 – 2021-05-06.  Conference  Internationalisation of Higher Education Institutions. Uppsala universitet.
2022-05-09 – 2022-05-10. Symposium  Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science. Uppsala universitet.
2022-05-12.   Utbildningshistoriska seminariet  What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education. Janne Holmén & Johanna Ringarp.
2022-05-18.   Seminar  Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980. Christin Mays.
2022-05-19.   Start Part 5 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2022-05-??.   Seminar  Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist. Larissa Buchholz.
2022-05-25.   Seminar  Bypassing national social orders through international diplomas. Maxime Behar.
2022-05-25.   Seminar  Family Resources on the Move. Syrian Kurdish refugees and their encounter with education in Sweden.  Nubin Ciziri.
2022-06-02.   Utbildningshistoriska seminariet  Uniformed children’s organisations, 1945–1960. Tuva Nodeland.
2022-06-07 – 2022-06-09.   Conference  Universities under siege?. Uppsala universitet.
2022--06-13 – 2022-06-14.   Conference  Quantitative Research Methods in Education (QRM). Göteborgs universitet.
2022-06-16.   Seminarium  Migrant teachers: Impact on a globalizing education system and labour market experiences
Philippa Heywood.
2022-06-02.   Utbildningshistoriska seminariet  "Att rycka intelligensens gloria från kvinnans hjässa”. Kvinnliga intellektuella under 1900-talets första hälft. Rebecka Göransdotter.
2022-09-01.   Start PhD course  Ethnographic studies of education and culture. In English.
2022-09-12.   Start PhD course  "The Idea of the University", https://www.idehist.uu.se/hero/utbildning/the-idea-of-the-university/.
2022-09-12.   Lecture  The Bildung Tradition. Steve Fuller.
2022-09-29.   Utbildningshistoriska seminariet  Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat. Tommie Peterson.
2022-10-03.  Invigning Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) vid Uppsala universitet.
2022-10-13.   Utbildningshistoriska seminariet  Historical Contextualisation. Nubin Ciziri.
2022-10-19.  Fotoutställning, vernissage och seminarium  Gymnasieskolans olika rum. Håkan Forsberg & Finn Calander.
2022-10-20.   Utbildningshistoriska seminariet  Historians and Teachers. Anne Helene Høyland Mork.
2022-11-09.  Seminarium  Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet. Carl-Filip Smedberg.
2022-11-10.   Utbildningshistoriska seminariet  Klassformering i studentuppsatser från läroverk 1860-1930. Johan Wickström & Linn Areskoug.
2022-11-15.  Seminarium  Svenska lärosäten. Presentation av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift. Shirin Ahlbäck Öberg, Johan Boberg, Mikael Börjesson & Martin Gustavsson.
2022-11-16.  Seminar  A Social Anamorphosis: Social classes and social inequalities in Brazil in the 2000s. Lucas Page Pereira.
2022-11-23.  Seminarium  Striden om den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1968–2008. Moa Lindqvist
2022-11-24.   Utbildningshistoriska seminariet  Förskolesystemets tillkomst. Esbjörn Larsson.
2022-11-30.   Seminarium  Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970.  Gustav Berry.
2022-12-01.   Utbildningshistoriska seminariet  Institutional care and education: Production of medical knowledge at an epileptic asylum in Sweden 1890–1940. Johanna Ringarp.
2022-12-02.  Disputation/Public defence of PhD thesis  Forming EU-professionals. Geopolitical and Symbolic Hierarchies at the College of Europe. Sara Lindberg. In English.
2022-12-07.   Seminarium  Statsvetenskapliga program och deras studenter. Utbredning, differentiering, rekrytering och ansökningsstrategier.  Astrid Collasiöö.
2022-12-14.   Seminarium  Den ringare medborgare-classens döttrar: Flickors plats i folkskolan 1840-1919.  Agnes Hamberger.
2022-12-16.   Disputation/Public defence of PhD thesis  Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912–1980.  Christin Mays. In English.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas t.o.m. okt. 2022 av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>, fr.o.m. nov. 2022 av Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Kontaktperson för arrangemang anordnade av Hero (Higher Education as Research Object, <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>) är Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Under coronapandemin äger seminarierna dock som regel rum på webbplattformen Zoom.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2021, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-22.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2022-01-12.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Tuva Nodeland, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 12 Jan 2022 at 15.15–17.00 (N.B: unusual seminar time)
Place: Only on the web platform Zoom.

Commentator: professor Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo.

To receive the text to be discussed, contact tuva.nodeland@edu.uu.se.
Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2022-01-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Diagram i läromedel

Seminarium med Janne Holmén.

Tid: Torsd 13 jan. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-01-19.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kristen fostran och demokrati. Kristendoms- och religionsundervisning i den svenska folkskolan 1920–1969

Ventilering av Emma Hellströms avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 6 19 jan. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum endast digitalt, på webbplattformen Zoom.

Kommentator: docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-10.  Utbildningshistoriska seminariet

Translating National Educational Systems in Europe: Reflections on the shift from a segmented to a comprehensive school system in Sweden

Seminarium med Johannes Westberg, professor vid Rijksuniversiteit Groningen.

Tid: Torsd 10 febr. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För textunderlag och Zoom-länk kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-16.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Approaching horizontal educational segregation from an intersectional perspective

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 16 Feb 2022 at 10.15-12.00.
Place: Only on the web platform Zoom.

Commentator: Yann Renisio

To receive the text to be discussed, contact Anna Soloveva <anna.soloveva@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-03-03.  Utbildningshistoriska seminariet

Nasjonalsosialistisk barneoppdragelse

Seminarium med Tuva Nodeland.

Tid: Torsd 3 mars 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:136, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-03-07. Webinar

Universities under siege? (6)

Time: Monday March 7th, 2022, at 16:00 CET
Place: The web platform Zoom.

Due to the Covid-19 situation, the 4th annual Philosophy and Theory of Higher Education Conference (see www.humsam.uu.se/phec2020/about) was postponed. It will be arranged June 8th–9th, 2022. In the interim the organizers have offered a series of webinars such as this, touching on main themes of the conference.

The webinar is organized by HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/> in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.orgH/>.

The event is free and open to all interested, but registration is obligatory. To sign up send an email, with your name, title and affiliation, and email address to phec2020@humsam.uu.se before March 5, 2022.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>

Program

Lars Engwall: “THE GOVERNANCE OF UNIVERSITIES”
Abstract: All organizations, universities included, are influenced by signals from regulators, markets actors and scrutinizers. The role and impact of these governors will wary over time and space. This in turn will have implications for the internal governance and structure of organizations. Against this background the presentation will demonstrate how changes in regulation, market orientation and various kinds of evaluations have influenced the organizational structures by increasingly adding administrative units and expertise. In addition, the adoption of managerial ideas has had an effect on the recruitment of university leaders with the expectation that they should be a chief executive officer rather than a primus inter pares. This has led to a widely spread belief that university leaders should act strategically and lead their institutions through a chain of command. At the same time, they are increasingly expected to handle the environment of their institutions and therefore be more of Secretary of State than President.
Lars Engwall is professor emeritus of management at Uppsala University, Sweden. His has published widely on the production and diffusion of management knowledge as well as on organizational aspects of newspapers, banks and universities. His most recent publication on universities is the edited volume Missions of Universities: Past, Present and Future (Springer, 2020).
Mats Hyvönen, “SOCIAL MEDIA AND THE BLURRING BOUNDARIES OF ACADEMIA”
Abstract: The rise of social media just over a decade ago has in many ways, for better or worse, upended how everyone, including students, teachers and researchers, communicates. Any occurrence on campus today can become a subject for heated discussion and debate far beyond the walls of the university. The almost instantaneous dissemination of information together with the universal reach of social media make possible the influence of people outside the academic community on judgments about and interventions in what happens inside the university. In other words, the broad utilization of social media can both directly and indirectly effect what happens in the classroom and the lab, and shape the decisions made by university managers and administrators. This situation reanimates an issue that has accompanied the university since its inception: the relationship between “town and gown”, that is, between the academy and the society of which it is a part. Based on case studies from Sweden, this talk poses the question: How well prepared are today’s marketized and micromanaged universities to handle potential and actual pressures from economic and political actors that come with the increasingly blurred boundaries
Mats Hyvönen is coordinator for the Engaging Vulnerability Research Programme at Uppsala University. Hyvönen’s research interests are, among others, the medialization of higher education. Recent publications include (as co-editor and contributor) World Class Universities: A Contested Concept (Springer, 2020).

2022-03-16 – 2022-03-18.  Sessioner under konferens

Sessioner ”Utbildningssociologi” under Sociologidagarna 2022

Sociologidagarna som inträffar vartannat år är den stora mötesplatsen för svenska sociologer (i betydelsen människor som bedriver sociologisk forskning, alltså ingen begränsning till universitetsämnet sociologi). Denna gång anordnas de vid Uppsala universitet.

Ansvarig för arbetsgruppen ”Utbildningssociologi” som anordnar de utbildningssociologiska sessionerna är Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Här är språken skandinaviska, engelska och ev. franska.

Se vidare https://sociologidagarna.se/.


2022-03-17.  Panel session

Biblio- and Scientometrics: Measurement, Quality, Judgment

Time: Thirsday 17 March 2022 at 13.30–14.30.
Place: Humanistiska teatern, Uppsala universitet.

This session is co-arranged by HERO (Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study) and part of the Conference Sociologidagarna 2022.

Chair: Sharon Rider.
Introduction by Mikael Börjesson.

Panelists:

Yves Gingras, Professor at Department of History, Université du Québec à Montréal. Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST).
See https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/.

Steve Fuller, Auguste Comte Professor in Socal Epistemology at University of Warwick. Fellow of the UK Academy of Social Sciences and the European Academy of Sciences and Arts.
See https://warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/.

FROM BIBLIOMETRICS EVALUATION OF RESEARCH TO "CITATIONAL JUSTICE"
Yves Gingras

We have recently observed the application of the term “justice” to a plethora of domains including the idea of “epistemic justice”. Even more recent is of the notion of “citational justice” which suggests that researchers should choose their citations taking into account the identity of the persons cited. I propose to show that the very emergence of this notion is a direct consequence of the use of bibliometrics in research evaluation. These seemingly generous talk invoking “justice” are in fact based on the acceptation of the current view of research evaluation methods based on citation metrics. So, not only is the notion of “citational justice” very problematic in itself – for reasons I will analyze – but it is made possible by the very use of citation as a basis of evaluation of researchers.

WHAT MIGHT "CITATIONAL JUSTICE" MEAN: A LOOK FROM FIRST PRINCIPLES
Steve Fuller

I shall argue that default academic citation practices are unjust mainly because they create a culture of indebtedness that undermines the very idea of free inquiry. Moreover, the reliance on citations in academic evaluation encourages an intellectual property mindset that effectively turns researchers into knowledge rentiers who block the clear and safe passage of inquiry. The increasing paranoia over plagiarism is a downstream effect of this mentality, which has fed into educational practice. Generally speaking, we should be citing less and perhaps even claim the work of others as our own, especially if they are not doing much with it themselves, other than accruing citations like rents. Think of this as a version of ‘epistemic anarchism’.

All interested are welcome.


2022-03-22 – 2021-03-24.  Graduate course, part 4

Sociology of the Social Sciences and the Humanities, Part 4: The SSH in National Academic Systems, Transnational Circulation, and Emerging Global Space

Time: Starting lectures and seminars Tuesday 22 March 22 – Thirsday 24 March 2022
Place: Communicated to the participants.

Teachers: Johan Heilbron et al.

See course info <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-ssh.htm>

For more information, contact the course coordinator Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.


2022-03-23.  Guest lectures

Internationalization of the sciences, social sciences and humanities

by Yves Gingras, Professor at Department of history, Université du Québec à Montréal, Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST). See https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/

and

The European field of social science: on transnational regionalism in Europe and beyond?

by Johan Heilbron, Directeur de recherche ém, CNRS, Paris, member of CESSP, Paris, Guest professor at SEC, Uppsala University. See https://cessp.cnrs.fr/-HEILBRON-Johan-101-

Time for both lectures, the one after the other: Wednesday 23 March 2022 at 13.15-15.00.
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, room 12:228, and on the web platform Zoom.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-03-24.  Utbildningshistoriska seminariet

Under förhandling: flickor i folkskolan 1840-1919

Ddoktoranden Agnes Hamberger som lägger fram ett utkast till ett första empiriskt kapitel i sitt avhandlingsmanus.

Tid: Torsd 23 mars 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 (Tupprummet)

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-03-28 – 2022-03-29.  Workshop

Workshop on bibliometrics and scientometrics

Time: Monday 28 – Tuesday 29 March 2022, both days at 10.15–16.30.
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, Room 12:28. Street address von Kraemers allé 1.
Web page <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-22-workshop-gingras.htm>

Chair/teacher: Yves Gingras, Professor at Department of history, Université du Québec à Montréal, Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST), see https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/. Yves Gingras is a world-leading scholar in history of science, sociology of sciences, bibliometrics and scientometrics.

The workshop combines an introduction to the fields of bibliometrics and scientometrics, their histories, development and state of the art, with applications of the methods on empirical materials. Researchers and PhD-students who are engaged in or plan devote themselves to empirical work with bibliometric or scientometric methods, or on the uses of such methods, are welcome to participate. There will also be room for participants to present former and ongoing work.

To apply for participation contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> who will provide more information.


2022-04-07.  Utbildningshistoriska seminariet

Grunnskolen som kunnskapspolitikk

Seminarium med Elise Farstad Djupedal, doktorand vid NTNU i Norge och denna termin gästdoktorand vid Uppsala universitet.

Tid: Torsd 7 april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 (Tupprummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-04-21.  Utbildningshistoriska seminariet

Social democracy from the ashes of Lutheranism: confessional pluralism and value indoctrination in Swedish textbooks in religion 1945-1974

Seminarium med Janne Holmén.

Tid: Torsd 21 april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:136, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-04-27.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Skolan och klassamhället. En studie av kommuners sociala och ekonomiska förutsättningar och dess inverkan på elevers grundskolebetyg

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 27 april 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf, Uppsala universitet

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Tommie Petersson <tommie.petersson@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-05-04 – 2021-05-06.  International conference

Internationalisation of Higher Education Institutions

An Academia Europaea HERCulES Symposium

Time: 5–6 May 2022 (preliminary dates)
Place: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala Universitet

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. Against this backdrop, it is timely to look closer at the conditions for internationalization and its effects. In so doing, the symposium will address questions such as the role of universities in a global world, international rankings, the mobility of ideas and students, costs and returns in internationalization as well as international branch campuses. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

Program and registration see https://konferens.edu.uu.se/hercules/

Arranged by:
The Academia Europaea HERCulES group <https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Activities/HERCulES>,
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/>,
SIHE – The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education <https://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/>,
with financial support from Åke Wiberg Foundation and the Department of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>.


2022-05-09 – 2022-05-10.  International symposium

Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science

See Program and other information
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-220509-symposium-denationalizing.htm>

See Flyer with info and program
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-220509-flyer-symposium-denationalizing.pdf>

Time: Monday 9 May – Tuesday 10 May 2022
Location: Uppsala University, Campus Blåsenhus, Room 12:228

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com>, Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

The symposium is funded by the Riksbankens Jubileumsfond Research Initiation.

For more information contact the convenors.


2022-05-12.  Utbildningshistoriska seminariet

What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education

Seminarium om ett arktikelutkast av Janne Holmén & Johanna Ringarp.

Tid: Torsd 12 May 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 13:340, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-05-18.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Christin Mays, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 18 May 2022 at 10.15–12.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228 , and on the web platform Zoom.

(Nota bene: time and place are not the usual)

Commentator: Carl Marklund, Södertörns högskola.

To receive the text to be discussed, contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-05-25.  SEC seminar

Bypassing national social orders through international diplomas. Modalities and transferability of international capital based on a case study of students at the College of Europe

Seminar with Maxime Behar, PhD in Political Science from the University of Strasbourg and visiting researcher at Uppsala University. Contact: mbehar@unistra.fr

Time: Wednesday 25 May 2022 at 10.15-12.00. (Nota bene: unusual time)
Place: The seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom. , and on the web platform Zoom.

Abstract

Based on my PhD work, this presentation will analyse the students’ educational strategies when applying to an international master’s degree program. As an international institute, the College of Europe is known as one of the best training institutions for working in / for the EU and welcomes 500 international students each year.
Several questions will be discussed: from a methodological point of view, how does one deal with the heterogeneity of European societies when it comes to talking about the social origins of an international group of students? From a sociological perspective, to what extent can we draw an internal social hierarchy and on what criteria would that be based on? In terms of social trajectories in the long term, how much does this heterogeneous dimension impact the first years of professional careers? In this sense, my presentation will aim to take part of a larger debate on the convertibility of international capital.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-05-25.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Family Resources on the Move. Syrian Kurdish refugees and their encounter with education in Sweden

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Nubin Ciziri, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 25 May 2022 at 13.15-15.00.
Place: The seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228 , and on the web platform Zoom.

Commentator: Ana Portilla, post-doctoral fellow at the INRAE (National Institute for Agriculture and Environment) in France , where she is conducting research on access to health care for immigrants in rural areas. Her PhD work, conducted at the EHESS in Paris, analyzed how social ties contribute to the formation of social inequalities among urban working-class undocumented immigrants in the United States. 

To receive the text to be discussed, contact Nubin Ciziri <nubin.ciziri@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-05-??.  SEC seminar

Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist

A seminar with Larissa Buchholz, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.

Time: Wednesday ?? May (date and time to be announced)
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Larissa Buchholz will present a field-theoretical case study of the making of a global artistic career, with a particular view on how geographic classifications and meanings associated with art shape recognition across borders.

See https://larissabuchholz.soc.northwestern.edu/research/ :

"Larissa Buchholz is an Assistant Professor at the School of Communication at Northwestern University and holds a courtesy appointment at the Department of Sociology. She is a sociologist of culture whose research intersects with transnational/global sociology, inequality and economic sociology, but also is informed by interests in sociological theory, research methods and the sociology of knowledge. [---]"

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com> et al.

For more information, including possibly a paper to be discussed and the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-06-02.  Utbildningshistoriska seminariet

Uniformed children’s organisations, 1945–1960

Seminarium med Tuva Nodeland, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Ventilering av ett kapitelutkast ur Tuva Nodelands avhandlingsmanus Sosial og politisk formering av barn og unge i norske barne- og ungdomsforeninger mellom 1910 og 1960.

Tid: Torsd 2 juli april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:131, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Tuva Nodeland <tuva.nodeland@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-06-07 – 2022-06-09 .  International conference

Universities under siege?

Time: Tuesday 7 June – Thursday 9 June 2022
Place: Uppsala, location to be announced

"The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth.

This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

The aim of the meeting is to take a serious look at what is ultimately at stake, among other things, by examining the roots of these developments in terms of our conceptions of what is useful knowledge, why it is desirable and what is required to establish, maintain and develop it through our institutions of higher education.

You are invited to submit an abstract outlining in brief your analysis of the central problems confronting the university today. Examples of topics that may be relevant include the casualization of faculty, the rising costs of higher education, limitations on academic freedom, internationalization, digitalization, and student employability. We welcome contributions from all disciplines.

Arranged by:
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/> in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.orgH/>.

Information flyer:
https://www.humsam.uu.se/digitalAssets/924/c_924612-l_1-k_flyer_webinars_spring_2021.pdf [The dates and maybe some details in this flyer is obslotete since the conference was postponed because of the pandemic]

For more information see https://www.humsam.uu.se/phec2020
or contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>


2022-06-13 – 2022-06-14.  Conference

QRM 2022 Annual Conference

Arranged by the The Research school of Quantitative Research Methods in Education (QRM) <https://www.gu.se/qrm>

Time: Monday 13 June – Tuesday 14 June 2022
Place: Göteborgs universitet.

PhD students and senior researchers with an interest in quantitative methods used in research on education are welcome.

More info on the conference site:
https://www.gu.se/qrm/qrm-konferens-2022-13-14-juni-pa-pedagogen-goteborgs-universitet.


2022-09-08.  Utbildningshistoriska seminariet

”Att rycka intelligensens gloria från kvinnans hjässa”: nytt ljus på kvinnliga intellektuella under 1900-talets första hälft

Ventilering av text av Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Tid: Torsd 8 sept. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:131, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Rebecka Göransdotter <rebecka.goransdotter@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-06-16.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Migrant teachers: Impact on a globalizing education system and labour market experiences

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Philippa Heywood, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Thursday 16 June 2022 at 10.15-12.00.
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228, and on the web platform Zoom.

Commentator: Håkan Forsberg.

To receive the text to be discussed, contact Philippa Heywood <philippa.brunner-heywood@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-09-12.  PhD course

The Bildung Tradition

Open lecture by Professor Steve Fuller, University of Warwick.

Time: Monday 12 Sep 2022 at 10.15–12.00 and 13.15–16.00
Location: Room 4-0019, Campus Engelska parken, Uppsala University.

The lecture is open to all interested. It is als also a part of the PhD course The Idea of the University.,

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-09-29.  Utbildningshistoriska seminariet

Skolkapital: En studie av ojämlikheter i betygsresultat i grundskolan på lokal, regional och nationell nivå, 1988 till 2020

Ventilering av manus till avhandlingskapitel av Tommie Peterson, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Tid: Torsd 29 sept. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Rebecka Göransdotter <rebecka.goransdotter@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-10-03.  Invigning med anföranden och diskussioner

Invigning av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) vid Uppsala universitet

Tid: Månd 3 okt 2022 kl 15.15–18.00.
Plats: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

HERO, en ny centrumbildning vid Uppsala universitet, är ett samarbete mellan vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samt vetenskapsområdet för medicin och farmaci, med finansiellt stöd från rektor. Verksamheten är inriktad mot att stödja ämnes- och fakultetsövergripande samarbeten mellan forskare och lärare, initiera utbildningssatsningar, samverka såväl inom som utom universitetet samt bygga ett forskarnätverk för mångdisciplinära studier om högre utbildning och forskning.

Organisatoriskt är HERO placerat vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria. Föreståndare: Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Forskningskoordinator: Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>

Webbsajt: https://www.idehist.uu.se/hero/. Där finns bl.a. ett kalendarium där kommande evenemang annonseras.

Program 3 okt
15.15- 15.30. Inledning av Anders Hagfeldt, Tora Holmberg, Kerstin Sahlin, Mikael Börjesson & Johan Boberg
15.30- 16.00 Akademisk frihet och de högre lärosätens autonomi. Inledning: Shirin Ahlbäck Öberg (moderator). Diskussion: Anna Jonsson Cornell, Karin Åmossa & Johan Östling
16.00-16.30. Högre utbildning - för vem och varför? Inledning: Mikael Börjesson. Diskussion: Sharon Rider (moderator), Ulf Danielsson, Sverre Wide & Ulrika Winblad
16.45-17.15. Universitetet och pandemin. Inledning: Emma Laurin. Diskussion: Ida Lidegran (moderator), Linn Areskoug, Åsa Kettis, Kim Solin & Anton Thornqvist
17.15- 18.00. Panel: Studier av högre utbildning och forskning - varför, hur, och vad behövs? Diskussion: Kerstin Sahlin (moderator), Agneta Bladh, Margareth Hagen, Anders Hagfeldt & Anders Söderholm.

Invigningen är öppen för alla med intresse av forskning om högre utbildning och forskning.

För mer upplysningar kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Anmälan senast 29 sept. till https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/65744


2022-10-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Historical Contextualisation

Ventilering av manus till två kapitel i ett pågående avhandlingsarbete av Nubin Cirizi, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Prel titel på avhandlingen: "Family Resources on the Move. Syrian Kurdish refugees and their encounter with education in Sweden".

Tid: Torsd 13 okt. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Rebecka Göransdotter <rebecka.goransdotter@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-10-19.  Fotoutställning, vernissage och seminarium

Gymnasieskolans olika rum

Tid: Onsd. 19 okt. 2022.
Kl 13.15-15.00. Seminarium: ”Rumsliga perspektiv – samtal om mötet mellan vetenskap och fotografi”. Utbildningssociologen Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se> och fotografen Finn Calander <sawantphotography@gmail.com> presenterar fotoprojektet och diskuterar frågor om mötet mellan forskning och fotografi.
Kl 15.30 – 18.00 - Vernissage med förfriskningar.

Plats: Gamla Observatoriet, Observatorieparken, Kyrkogårdsgatan 8A, Uppsala.

Arr. Circus (Centre for Integrated Research on Culture and Society, Uppsala Universitet), https://www.humsam.uu.se/circus/.

Om utställningen ”Gymnasieskolan olika rum”:

Nätverket Studies on Education, Migration and Segregation (EMS) syftar till att sammanföra forskare från olika forskningsdiscipliner för att teoretiskt och metodologiskt fördjupa och utveckla nya angreppssätt till våra gemensamma forskningsintressen. Ett tema inom nätverket handlar om att via skönlitteratur och fotografi utforska möjligheten att finna nya infallsvinklar till den komplexa verklighet vi studerar. Som ett led i detta arbete inleddes under våren 2022 ett samarbete med fotografen Finn Calander för att utforska mötet mellan vetenskap och fotografi. Samarbetet utmynnade i utställningen, Gymnasieskolans olika rum, som porträtterar Uppsalas gymnasieskolor, deras arkitektur och intilliggande miljöer tillsammans med elever i olika sammanhang. Fotografierna av den fysiska miljön och elever i kombination med offentlig statistik och utbildningssociologiska analyser, skapar en bild av olika rum med tre dimensioner – en fysisk, en social och en kulturell.

Anmälan krävs, sker på Circus sajt
<https://www.humsam.uu.se/circus/evenemang/kalendarium/information/?eventId=74246>.


2022-10-20.  Utbildningshistoriska seminariet

Historians and Teachers: Ideas about History and the Teaching and Learning of History in the writings of Principals and History Teachers at a Norwegian and a Swedish upper secondary school, 1922/26-1960

Seminarium om ett textutkast av Anne Helene Høyland Mork.

Tid: Torsd 20 nov. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 13:340, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-09.  SEC-seminarium

Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet

Seminarium med Carl-Filip Smedberg om hans avhandling i idéhistoria, Klassriket: Socialgruppsindelningen som skillnadsteknologi under 1900-talet, som han försvarade vid Uppsala universitet 23 sept. 2022.

Tid: Onsd. 9 nov. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Kappan finns för nedladdning från http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1686062&dswid=-2755

Den som även önskar tillgång till artiklarna som ingår i denna sammanläggningsavhandling ombeds mejla en förfrågan till författaren, carl-filip.smedberg@idehist.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-10.  Utbildningshistoriska seminariet

Klassformering i studentuppsatser från läroverk 1860-1930

Johan Wickström och Linn Areskoug presenterar utgångspunkter och empiriskt underlag för en planerad text.

Tid: Torsd 10 nov. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 13:340, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-15.  Seminarium

Svenska lärosäten. Presentation av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift

Med Shirin Ahlbäck Öberg, Johan Boberg, Mikael Börjesson & Martin Gustavsson.

Specialnumret "Svenska lärosäten" kan laddas ned från https://journals.lub.lu.se/st/issue/view/3312.

Tid: Tisd. 15 nov 2022 kl. 13.15–15.00.
Plats: Rum 4-0019, Campus Engelska parken, Uppsala Universitet.

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-16.  SEC seminar

A Social Anamorphosis: Social classes and social inequalities in Brazil in the 2000s

A seminar with Lucas Page Pereira, Postdoctoral researcher, l’Ecole normale supérieure Paris-Saclay.

Time: Wednesday 16 Nov 2022 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Lucas Page Pereira holds a PhD in sociology (ENS Paris-Saclay, 2021) on the measurement of social inequalities in Brazil and the “class blindness” of some scientific categories used by public statistics in Brazil. His PhD dissertation was granted the Alain Desrosières Prize 2022 from the French Statistical Society (SFdS) ; and the Prize for the best PhD dissertation on Brazil 2022 from the Association of Brazilianists in Europe (ABRE). He is currently a post-doctoral researcher in the H2020 project INVENT (European Inventory of Societal Values of Culture as Basis for Inclusive Cultural Policies) on the diversity of conceptions of "culture" and on inequalities in terms of cultural practices. His current research is organized along three main axes, namely social stratification in cross-national context, sociology of quantification, and epistemology & history of sociological thought.

For more information contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-11-23.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Striden om den högre utbildningens autonomi och frihet i Sverige 1968–2008

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Moa Lindqvist, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 23 nov. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Kommentator: Martin Gustavsson.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Moa Lindqvist <moa.lindqvist@edu.uu.se>.

För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-24.  Utbildningshistoriska seminariet

Förskolesystemets tillkomst

Ventilering av en text av Esbjörn Larsson.

Tid: Torsd 24 nov. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-11-30.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970

Ventilering (s.k. 90 %-seminarium) av avhandlingsplan av Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Tid: Onsd. 30 nov. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Rum 24: K104 (Bertil Hammer Salen), .Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1. Kan även följas onlajn via Zoom.

Kommentator: Martin Dackling, docent i historia vid Lunds universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Gustav Berry <gustav.berry@edu.uu.se>.

För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-12-01.  Utbildningshistoriska seminariet

Institutional care and education: Production of medical knowledge at an epileptic asylum in Sweden 1890–1940

Ventilering av en text av Johanna Ringarp.

Tid: Torsd 1 dec. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-12-02.  Disputation/Public defence

Sara Lindberg defends her PhD thesis in Sociology of education at Uppsala University

Forming EU-professionals. Geopolitical and Symbolic Hierarchies at the College of Europe

Date: Friday 2 Dec. 2022 at 13.15.
Location: Universitetshuset, Sal IX.

Main supervisor: Mikael Börjesson
Associate supervisors: Andreas Melldahl & Maria Törnqvist

Opponent: Muriel Darmon, Directrice de Recherche, CESSP-CSE, École des hautes études en sciences sociales, Paris

Evaluation committee:
Professor Johan Heilbron, HERO/Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Docent Thomas Persson, Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet
Professor Rebecca Ye, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet


2022-12-07.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Statsvetenskapliga program och deras studenter. Utbredning, differentiering, rekrytering och ansökningsstrategier

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsplan av Astrid Collsiöö, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 7 dec. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1. Även online på plattformen Zoom.

Kommentator: Anders Hylmö, FD i sociologi, lektor vid Högskolan i Halmstad.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Astrid Collsiöö <astrid.collsioo@edu.uu.se>

För mer information, inklusive Zoom-länken, kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-12-14.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Den ringare medborgare-classens döttrar: Flickors plats i folkskolan 1840-1919

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Agnes Hamberger, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 14 dec. 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1. Även online på plattformen Zoom.

Kommentator: Madeleine Michaëlsson, FD i utbildningssociologi, lektor vid Högskolan i Dalarna.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Agnes Hamberger <agnes.hamberger@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länken, kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-12-16 .  Disputation/Defence of PhD thesis

Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Exchange between Sweden and the United States, 1912–1980

Time: Friday 16 Dec 2022 at 13.15–15.00
Place: Universitetshuset, Sal X, Uppsala. Also online on Zoom (contact christin.mays@edu.uu.se to receive the Zoom link).

Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se> will defend her thesis in Sociology of education, Uppsala University.

In Swedish translation the title reads: Pengar för att resa. Stipendier och akademiskt utbyte mellan Sverige och USA, 1912–1980.

The thesis is in English and the defense will be conducted in English.

Opponent: Kristoffer Kropp, Associate Professor, Department of Social Sciences and Business, Roskilde University
Supervisor: Mikael Börjesson.
Co-supervisors: Andreas Åkerlund and Dag Blanck.

Evaluation committee:
Docent Henrik Edgren, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet
Professor Orsi Husz, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet
Professor Anna Larsson, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet

A public event. Everyone who is interested is welcome.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-22.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2022 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 31 December 2022