Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-22.htm 

Events, seminars and conferences 2022

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2022.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2022-01-12.   Seminar  A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960. Tuva Nodeland.
2022-01-13.   Utbildningshistoriska seminariet  Diagram i läromedel. Janne Holmén.
2022-01-19.   Seminarium  Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt: folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920–1969.  Emma Hellström.
2022-02-10.   Utbildningshistoriska seminariet  Translating National Educational Systems in Europe. Johannes Westberg.
2022-02-16.   Seminar  Approaching horizontal educational segregation from an intersectional perspective.  Anna Soloveva.
2022-03-03.   Utbildningshistoriska seminariet  Nasjonalsosialistisk barneoppdragelse. Tuva Nodeland.
2022-03-07.   Webinar  Universities under siege? (6).  Lars Engwall, Mats Hyvönen.
2022-03-16 – 2022-03-18.    Sessioner ”Utbildningssociologi” under Sociologidagarna 2022, Uppsala universitet.
2022-03-17.   Panel session Biblio- and Scientometrics: Measurement, Quality, Judgment. Yves Gingras, Steve Fuller .
2022-03-22.   Start Part 4 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2022-03-23.   Guest lectures Internationalization of the sciences, social sciences and humanities. Yves Gingras, Johan Heilbron.
2022-03-24.   Utbildningshistoriska seminariet  Under förhandling: flickor i folkskolan 1840-1919. Agnes Hamberger.
2022-03-28 – 2022-03-28.   Workshop Bibliometrics and scientometrics. Yves Gingras.
2022-04-07.   Utbildningshistoriska seminariet  Grunnskolen som kunnskapspolitikk. Elise Farstad Djupedal.
2022-04-21.   Utbildningshistoriska seminariet  Social democracy from the ashes of Lutheranism. Janne Holmén.
2022-04-27.   Seminarium  Skolan och klassamhället. En studie av kommuners sociala och ekonomiska förutsättningar och dess inverkan på elevers grundskolebetyg.  Tommie Petersson
2022-05-04 – 2021-05-06.  Conference  Internationalisation of Higher Education Institutions. Uppsala universitet. Preliminary dates.
2022-05-09 – 2022-05-10. Symposium  Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science. Uppsala universitet.
2022-05-12.   Utbildningshistoriska seminariet  What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education. Janne Holmén & Johanna Ringarp.
2022-05-18.   Seminar  Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980. Christin Mays.
2022-05-19.   Start Part 5 of the graduate course Sociology of the Social Sciences and the Humanities. Johan Heilbron.
2022-05-??.   Seminar  Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist. Larissa Buchholz.
2022-05-25.   Seminar  Bypassing national social orders through international diplomas. Maxime Behar.
2022-05-25.   Seminar  Family Resources on the Move. Syrian Kurdish refugees and their encounter with education in Sweden.  Nubin Ciziri.
2022-06-02.   Utbildningshistoriska seminariet  Uniformed children’s organisations, 1945–1960. Tuva Nodeland.
2022-06-07 – 2022-06-09.   Conference  Universities under siege?. Uppsala universitet.
2022--06-13 – 2022-06-14.   Conference  Quantitative Research Methods in Education (QRM). Göteborgs universitet.
2022-06-16.   Seminarium  Migrant teachers: Impact on a globalizing education system and labour market experiences
Philippa Heywood.
2022-??-??.   Seminar  Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification. Leonora Dugonjic-Rodwin.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Kontaktperson för arrangemang anordnade av Hero (Higher Education as Research Object, <https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/>) är Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Under coronapandemin äger seminarierna dock som regel rum på webbplattformen Zoom.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2021, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-22.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

 


2022-01-12.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A Battle for the Children: Uniformed children’s organisations in Norway, 1910–1960

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Tuva Nodeland, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 12 Jan 2022 at 15.15–17.00 (N.B: unusual seminar time)
Place: Only on the web platform Zoom.

Commentator: professor Jan Eivind Myhre, Universitetet i Oslo.

To receive the text to be discussed, contact tuva.nodeland@edu.uu.se.
Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2022-01-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Diagram i läromedel

Seminarium med Janne Holmén.

Tid: Torsd 13 jan. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-01-19.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Kristen fostran och demokrati. Kristendoms- och religionsundervisning i den svenska folkskolan 1920–1969

Ventilering av Emma Hellströms avhandlingsplan (s.k. 10 %-seminarium)

Tid: Onsd. 6 19 jan. 2021 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum endast digitalt, på webbplattformen Zoom.

Kommentator: docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-10.  Utbildningshistoriska seminariet

Translating National Educational Systems in Europe: Reflections on the shift from a segmented to a comprehensive school system in Sweden

Seminarium med Johannes Westberg, professor vid Rijksuniversiteit Groningen.

Tid: Torsd 10 febr. 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

För textunderlag och Zoom-länk kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-02-16.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Approaching horizontal educational segregation from an intersectional perspective

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 16 Feb 2022 at 10.15-12.00.
Place: Only on the web platform Zoom.

Commentator: Yann Renisio

To receive the text to be discussed, contact Anna Soloveva <anna.soloveva@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-03-03.  Utbildningshistoriska seminariet

Nasjonalsosialistisk barneoppdragelse

Seminarium med Tuva Nodeland.

Tid: Torsd 3 mars 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:136, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-03-07. Webinar

Universities under siege? (6)

Time: Monday March 7th, 2022, at 16:00 CET
Place: The web platform Zoom.

Due to the Covid-19 situation, the 4th annual Philosophy and Theory of Higher Education Conference (see www.humsam.uu.se/phec2020/about) was postponed. It will be arranged June 8th–9th, 2022. In the interim the organizers have offered a series of webinars such as this, touching on main themes of the conference.

The webinar is organized by HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/> in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.orgH/>.

The event is free and open to all interested, but registration is obligatory. To sign up send an email, with your name, title and affiliation, and email address to phec2020@humsam.uu.se before March 5, 2022.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>

Program

Lars Engwall: “THE GOVERNANCE OF UNIVERSITIES”
Abstract: All organizations, universities included, are influenced by signals from regulators, markets actors and scrutinizers. The role and impact of these governors will wary over time and space. This in turn will have implications for the internal governance and structure of organizations. Against this background the presentation will demonstrate how changes in regulation, market orientation and various kinds of evaluations have influenced the organizational structures by increasingly adding administrative units and expertise. In addition, the adoption of managerial ideas has had an effect on the recruitment of university leaders with the expectation that they should be a chief executive officer rather than a primus inter pares. This has led to a widely spread belief that university leaders should act strategically and lead their institutions through a chain of command. At the same time, they are increasingly expected to handle the environment of their institutions and therefore be more of Secretary of State than President.
Lars Engwall is professor emeritus of management at Uppsala University, Sweden. His has published widely on the production and diffusion of management knowledge as well as on organizational aspects of newspapers, banks and universities. His most recent publication on universities is the edited volume Missions of Universities: Past, Present and Future (Springer, 2020).
Mats Hyvönen, “SOCIAL MEDIA AND THE BLURRING BOUNDARIES OF ACADEMIA”
Abstract: The rise of social media just over a decade ago has in many ways, for better or worse, upended how everyone, including students, teachers and researchers, communicates. Any occurrence on campus today can become a subject for heated discussion and debate far beyond the walls of the university. The almost instantaneous dissemination of information together with the universal reach of social media make possible the influence of people outside the academic community on judgments about and interventions in what happens inside the university. In other words, the broad utilization of social media can both directly and indirectly effect what happens in the classroom and the lab, and shape the decisions made by university managers and administrators. This situation reanimates an issue that has accompanied the university since its inception: the relationship between “town and gown”, that is, between the academy and the society of which it is a part. Based on case studies from Sweden, this talk poses the question: How well prepared are today’s marketized and micromanaged universities to handle potential and actual pressures from economic and political actors that come with the increasingly blurred boundaries
Mats Hyvönen is coordinator for the Engaging Vulnerability Research Programme at Uppsala University. Hyvönen’s research interests are, among others, the medialization of higher education. Recent publications include (as co-editor and contributor) World Class Universities: A Contested Concept (Springer, 2020).

2022-03-16 – 2022-03-18.  Sessioner under konferens

Sessioner ”Utbildningssociologi” under Sociologidagarna 2022

Sociologidagarna som inträffar vartannat år är den stora mötesplatsen för svenska sociologer (i betydelsen människor som bedriver sociologisk forskning, alltså ingen begränsning till universitetsämnet sociologi). Denna gång anordnas de vid Uppsala universitet.

Ansvarig för arbetsgruppen ”Utbildningssociologi” som anordnar de utbildningssociologiska sessionerna är Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Här är språken skandinaviska, engelska och ev. franska.

Se vidare https://sociologidagarna.se/.


2022-03-17.  Panel session

Biblio- and Scientometrics: Measurement, Quality, Judgment

Time: Thirsday 17 March 2022 at 13.30–14.30.
Place: Humanistiska teatern, Uppsala universitet.

This session is co-arranged by HERO (Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study) and part of the Conference Sociologidagarna 2022.

Chair: Sharon Rider.
Introduction by Mikael Börjesson.

Panelists:

Yves Gingras, Professor at Department of History, Université du Québec à Montréal. Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST).
See https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/.

Steve Fuller, Auguste Comte Professor in Socal Epistemology at University of Warwick. Fellow of the UK Academy of Social Sciences and the European Academy of Sciences and Arts.
See https://warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/staff/sfuller/.

FROM BIBLIOMETRICS EVALUATION OF RESEARCH TO "CITATIONAL JUSTICE"
Yves Gingras

We have recently observed the application of the term “justice” to a plethora of domains including the idea of “epistemic justice”. Even more recent is of the notion of “citational justice” which suggests that researchers should choose their citations taking into account the identity of the persons cited. I propose to show that the very emergence of this notion is a direct consequence of the use of bibliometrics in research evaluation. These seemingly generous talk invoking “justice” are in fact based on the acceptation of the current view of research evaluation methods based on citation metrics. So, not only is the notion of “citational justice” very problematic in itself – for reasons I will analyze – but it is made possible by the very use of citation as a basis of evaluation of researchers.

WHAT MIGHT "CITATIONAL JUSTICE" MEAN: A LOOK FROM FIRST PRINCIPLES
Steve Fuller

I shall argue that default academic citation practices are unjust mainly because they create a culture of indebtedness that undermines the very idea of free inquiry. Moreover, the reliance on citations in academic evaluation encourages an intellectual property mindset that effectively turns researchers into knowledge rentiers who block the clear and safe passage of inquiry. The increasing paranoia over plagiarism is a downstream effect of this mentality, which has fed into educational practice. Generally speaking, we should be citing less and perhaps even claim the work of others as our own, especially if they are not doing much with it themselves, other than accruing citations like rents. Think of this as a version of ‘epistemic anarchism’.

All interested are welcome.


2022-03-22 – 2021-03-24.  Graduate course, part 4

Sociology of the Social Sciences and the Humanities, Part 4: The SSH in National Academic Systems, Transnational Circulation, and Emerging Global Space

Time: Starting lectures and seminars Tuesday 22 March 22 – Thirsday 24 March 2022
Place: Communicated to the participants.

Teachers: Johan Heilbron et al.

See course info <http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-21-ssh.htm>

For more information, contact the course coordinator Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>.


2022-03-23.  Guest lectures

Internationalization of the sciences, social sciences and humanities

by Yves Gingras, Professor at Department of history, Université du Québec à Montréal, Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST). See https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/

and

The European field of social science: on transnational regionalism in Europe and beyond?

by Johan Heilbron, Directeur de recherche ém, CNRS, Paris, member of CESSP, Paris, Guest professor at SEC, Uppsala University. See https://cessp.cnrs.fr/-HEILBRON-Johan-101-

Time for both lectures, the one after the other: Wednesday 23 March 2022 at 13.15-15.00.
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, room 12:228, and on the web platform Zoom.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-03-24.  Utbildningshistoriska seminariet

Under förhandling: flickor i folkskolan 1840-1919

Ddoktoranden Agnes Hamberger som lägger fram ett utkast till ett första empiriskt kapitel i sitt avhandlingsmanus.

Tid: Torsd 23 mars 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 (Tupprummet)

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-03-28 – 2022-03-29.  Workshop

Workshop on bibliometrics and scientometrics

Time: Monday 28 – Tuesday 29 March 2022, both days at 10.15–16.30.
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, Room 12:28. Street address von Kraemers allé 1.
Web page <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-22-workshop-gingras.htm>

Chair/teacher: Yves Gingras, Professor at Department of history, Université du Québec à Montréal, Director of L'Observatoire des sciences et des technologies (OST), see https://www.ost.uqam.ca/en/a-propos/equipe/gingras-yves/. Yves Gingras is a world-leading scholar in history of science, sociology of sciences, bibliometrics and scientometrics.

The workshop combines an introduction to the fields of bibliometrics and scientometrics, their histories, development and state of the art, with applications of the methods on empirical materials. Researchers and PhD-students who are engaged in or plan devote themselves to empirical work with bibliometric or scientometric methods, or on the uses of such methods, are welcome to participate. There will also be room for participants to present former and ongoing work.

To apply for participation contact Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> who will provide more information.


2022-04-07.  Utbildningshistoriska seminariet

Grunnskolen som kunnskapspolitikk

Seminarium med Elise Farstad Djupedal, doktorand vid NTNU i Norge och denna termin gästdoktorand vid Uppsala universitet.

Tid: Torsd 7 april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 (Tupprummet), samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-04-21.  Utbildningshistoriska seminariet

Social democracy from the ashes of Lutheranism: confessional pluralism and value indoctrination in Swedish textbooks in religion 1945-1974

Seminarium med Janne Holmén.

Tid: Torsd 21 april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:136, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-04-27.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Skolan och klassamhället. En studie av kommuners sociala och ekonomiska förutsättningar och dess inverkan på elevers grundskolebetyg

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 27 april 2022 kl 13.15–15.00
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Kommentator: Andreas Alm Fjellborg, kulturgeograf, Uppsala universitet

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Tommie Petersson <tommie.petersson@edu.uu.se>.

För mer information, inklusive Zoom-länk, kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-05-04 – 2021-05-06.  International conference

Internationalisation of Higher Education Institutions

An Academia Europaea HERCulES Symposium

Time: 5–6 May 2022 (preliminary dates)
Place: Humanistiska teatern, Campus Engelska parken, Uppsala Universitet

During the past thirty years or so, the internationalization of higher education institutions has become a very significant issue on the agenda for policy-makers, academic leaders and researchers. Against this backdrop, it is timely to look closer at the conditions for internationalization and its effects. In so doing, the symposium will address questions such as the role of universities in a global world, international rankings, the mobility of ideas and students, costs and returns in internationalization as well as international branch campuses. An expert panel discussion will conclude the symposium, which is an Academia Europaea HERCulES event.

Program and registration see https://konferens.edu.uu.se/hercules/

Arranged by:
The Academia Europaea HERCulES group <https://www.ae-info.org/ae/Acad_Main/Activities/HERCulES>,
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/>,
SIHE – The Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education <https://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/>,
with financial support from Åke Wiberg Foundation and the Department of Education, Uppsala universitet.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@filosofi.uu.se>.


2022-05-09 – 2022-05-10.  International symposium

Denationalizing Field Theory across Education, Culture, and Science

See Program and other information
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-220509-symposium-denationalizing.htm>

See Flyer with info and program
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-220509-flyer-symposium-denationalizing.pdf>

Time: Monday 9 May – Tuesday 10 May 2022
Location: Uppsala University, Campus Blåsenhus, Room 12:228

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com>, Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

The symposium is funded by the Riksbankens Jubileumsfond Research Initiation.

For more information contact the convenors.


2022-05-12.  Utbildningshistoriska seminariet

What is a University? The Organizational Forms of Swedish and Finnish Higher Education

Seminarium om ett arktikelutkast av Janne Holmén & Johanna Ringarp.

Tid: Torsd 12 May 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 13:340, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2022-05-18.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Have Money, Will Travel: Scholarships and Academic Mobility between Sweden and the United States, 1911-1980

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Christin Mays, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 18 May 2022 at 10.15–12.00
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228 , and on the web platform Zoom.

(Nota bene: time and place are not the usual)

Commentator: Carl Marklund, Södertörns högskola.

To receive the text to be discussed, contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone who is interested is welcome.


2022-05-25.  SEC seminar

Bypassing national social orders through international diplomas. Modalities and transferability of international capital based on a case study of students at the College of Europe

Seminar with Maxime Behar, PhD in Political Science from the University of Strasbourg and visiting researcher at Uppsala University. Contact: mbehar@unistra.fr

Time: Wednesday 25 May 2022 at 10.15-12.00. (Nota bene: unusual time)
Place: The seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom. , and on the web platform Zoom.

Abstract

Based on my PhD work, this presentation will analyse the students’ educational strategies when applying to an international master’s degree program. As an international institute, the College of Europe is known as one of the best training institutions for working in / for the EU and welcomes 500 international students each year.
Several questions will be discussed: from a methodological point of view, how does one deal with the heterogeneity of European societies when it comes to talking about the social origins of an international group of students? From a sociological perspective, to what extent can we draw an internal social hierarchy and on what criteria would that be based on? In terms of social trajectories in the long term, how much does this heterogeneous dimension impact the first years of professional careers? In this sense, my presentation will aim to take part of a larger debate on the convertibility of international capital.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-05-25.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Family Resources on the Move. Syrian Kurdish refugees and their encounter with education in Sweden

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Nubin Ciziri, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 25 May 2022 at 13.15-15.00.
Place: The seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228 , and on the web platform Zoom.

Commentator: Ana Portilla, post-doctoral fellow at the INRAE (National Institute for Agriculture and Environment) in France , where she is conducting research on access to health care for immigrants in rural areas. Her PhD work, conducted at the EHESS in Paris, analyzed how social ties contribute to the formation of social inequalities among urban working-class undocumented immigrants in the United States. 

To receive the text to be discussed, contact Nubin Ciziri <nubin.ciziri@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-05-??.  SEC seminar

Geographies of Valuation: Gabriel Orozco and the Invention of the Global Artist

A seminar with Larissa Buchholz, Northwestern University, Evanston, Illinois, USA.

Time: Wednesday ?? May (date and time to be announced)
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

Larissa Buchholz will present a field-theoretical case study of the making of a global artistic career, with a particular view on how geographic classifications and meanings associated with art shape recognition across borders.

See https://larissabuchholz.soc.northwestern.edu/research/ :

"Larissa Buchholz is an Assistant Professor at the School of Communication at Northwestern University and holds a courtesy appointment at the Department of Sociology. She is a sociologist of culture whose research intersects with transnational/global sociology, inequality and economic sociology, but also is informed by interests in sociological theory, research methods and the sociology of knowledge. [---]"

Convenors: Leonora Dugonjic-Rodwin <dugonjic.rodwin@gmail.com> et al.

For more information, including possibly a paper to be discussed and the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2022-06-02.  Utbildningshistoriska seminariet

Uniformed children’s organisations, 1945–1960

Seminarium med Tuva Nodeland, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet.

Ventilering av ett kapitelutkast ur Tuva Nodelands avhandlingsmanus.

Tid: Torsd 2 juli april 2022 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:131, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Tuva Nodeland <tuva.nodeland@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2022-06-07 – 2022-06-09 .  International conference

Universities under siege?

Time: Tuesday 7 June – Thursday 9 June 2022
Place: Uppsala, location to be announced

"The crisis of the university” is a familiar topos in contemporary discussions about higher education. It is said that the University is facing untold threats from, inter alia, the anti-intellectualism of populist politicians and authoritarian regimes, the commodification of knowledge resulting from neo-liberal ideas about utility and international competition, the politicization of teaching and learning arising out of identity movements, the fragmenting of the university in response to stakeholder demands, and so forth.

This conference poses the question: Is this really the case? And, if so, what exactly is being threatened?

The aim of the meeting is to take a serious look at what is ultimately at stake, among other things, by examining the roots of these developments in terms of our conceptions of what is useful knowledge, why it is desirable and what is required to establish, maintain and develop it through our institutions of higher education.

You are invited to submit an abstract outlining in brief your analysis of the central problems confronting the university today. Examples of topics that may be relevant include the casualization of faculty, the rising costs of higher education, limitations on academic freedom, internationalization, digitalization, and student employability. We welcome contributions from all disciplines.

Arranged by:
HERO – Uppsala University’s Center for Higher Education and Research as Objects of Study <https://www.idehist.uu.se/hero/> in collaboration with PaTHES – Philosophy and Theory of Higher Education Society <https://pathes.orgH/>.

Information flyer:
https://www.humsam.uu.se/digitalAssets/924/c_924612-l_1-k_flyer_webinars_spring_2021.pdf [The dates and maybe some details in this flyer is obslotete since the conference was postponed because of the pandemic]

For more information see https://www.humsam.uu.se/phec2020
or contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>


2022-06-13 – 2022-06-14.  Conference

QRM 2022 Annual Conference

Arranged by the The Research school of Quantitative Research Methods in Education (QRM) <https://www.gu.se/qrm>

Time: Monday 13 June – Tuesday 14 June 2022
Place: Göteborgs universitet.

PhD students and senior researchers with an interest in quantitative methods used in research on education are welcome.

More info on the conference site:
https://www.gu.se/qrm/qrm-konferens-2022-13-14-juni-pa-pedagogen-goteborgs-universitet.


2022-06-16.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Migrant teachers: Impact on a globalizing education system and labour market experiences

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Philippa Heywood, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Thursday 16 June 2022 at 10.15-12.00.
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228, and on the web platform Zoom.

Commentator: Håkan Forsberg.

To receive the text to be discussed, contact Philippa Heywood <philippa.brunner-heywood@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


2022-??-??.  SEC seminar

Becoming "International": Transgressing National Identity and Everyday Nationalism as a Ritual for Class Identification

A seminar with Leonora Dugonjic-Rodwin, Docent, affiliated with Sociology of Education and Culture (SEC), Uppsala University.

Time: To be announced.
Place: the seminar will be given both on campus and on the web: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), and on the web platform Zoom.

A forthcoming article by Leonora Dugonjic-Rodwin will be presented and discussed.

Abstract

Asking how being “international” relates to privilege, I analyze a role-play game, the Students’ League of Nations, where pupils and teachers from select “international” schools simulate the UN General Assembly in Geneva. I document distinctive practices of selection and visions of excellence as talent, thereby operationalizing Bourdieu’s notion of “institutional rite.” I combine insider ethnography and quantitative analyses of the host school with a historical account of the rite’s elitism to bridge the gap between macro- and micro- analyses of “everyday nationalism.” I show how this ritual draws a symbolic boundary between “international” and local high schools by separating students who are considered worthy of transgressing their national identity from all others.

The article proofs may be obtained one week in advance from Leonora Dugonjic <dugonjic.rodwin@gmail.com>.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>

Everyone interested is welcome.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-22.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2022 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 2 June, 2022