Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


Shortcuts


Visting address


Most seminars are arranged either at Humanistiskt Centrum in Campus Engelska parken (next to the cemetery, behind the library Carolina Rediviva) or at Campus Blåsenhus (next to the Castle and the Botanic Garden).  Most collaborators have offices at either of these campus sites.

For maps visit http://katalog.uu.se/map/
and search for "Engelska parken" or "Blåsenhus".

See also Google Maps where however the fairly new building Blåsenhus does not yet appear. From the Uppsala Castle it is on the other side of Dag Hammskölds väg. From Botaniska Trädgården it is on the other side of Norbyvägen."


 

  • URL of this page is www.skeptron.uu.se/pers/kalle/publ.htm

 

Publications

Publikationer i urval Ylva Bergström (Boman) 64-10-03.

Artiklar

Ylva Bergström (1997): Konceptioner av en person. Utbildning & demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol 6, nr 3, s 65-86.
— (1999): Föreställningar av en gemenskap. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol 8, nr 1, s 21-50.
— (1999): Michael Walzer: Om tolerans. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol 8, nr 1, s 145-154.
Boman, Ylva & Gustavsson, Bernt (2002): A discussion with Martha Nussbaum on Education for citizenship in an era of global connection. Studies in Philosophy and Education, vol. 21, nr 4-5, s 305-311.
Boman, Ylva & Öst, Ingrid (2002): En kritisk läsning av studentspegeln 2002. Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol 11, nr 3, s 107-119.
— (2006): The struggle between conflicting beliefs. On the promise of education. Journal of Curriculum Studies, vol 38, s 545-568.
Boman Ylva (2006): Varför kanon…? Ord & Bild, 4-5, s 127-129.
— (2007): Moral Consideration. Why (not) speak about tolerance in education. Nordisk Pedagogik. 27, s 236-252.
Bergström, Ylva & Wahlström, Ninni (2008): En reformerad gymnasieskola – med vilka ambitioner? Utbildning & Demokrati. Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, vol, 17, nr 1, s 3-
Bergström, Ylva (2010): The universal right to education – freedom, equality and fraternity. Studies in Philosophy and Education. (29), s 167-182.
— (2010): Utbildning, demokrati och kultur. Vetenskapsrådets resultatdialog 2010.

Monografi

Boman, Ylva (2002): Utbildningspolitik i det andra moderna: Om skolans normativa villkor. Örebro Studies in Education 4.

Översiktsartiklar, bok kapitel, antologier

Bergström, Ylva (1997): Individualism och Gemenskap. Om utbildning och demokratisk fostran. I Birgitta Fagrell & Per Nilsson, red: Kropp, idrott och genus. Stockholm: HLS Förlag.
— (1998): Dygder som duger? I Sigrid Combüchen & Martin Kylhammar, red: En antologi på temat dygd. HSFR: Stockholm.
— (1999): Embodied Identity. Carl Anders Säfström, red: A Report on Identity. Questioning the Logic of Identity Within Educational Theory. Lund: Studentlitteratur.
Boman, Ylva, Ljunggren, Carsten & von Wright, Moira, red. (2007): Erfarenheter av pragmatism. Lund: Studentlitteratur.
— (2007): Några aspekter av Habermas modernitetskritik. Ylva Boman, Carsten Ljunggren & Moira von Wright red: Erfarenheter av pragmatism, s 156-190. Lund Studentlitteratur.
— (2007): Har tolerans någon gräns. Tomas Englund, red: Utbildning som kommunikation. Deliberativa samtal som möjlighet, s 243-274. Göteborg: Daidalos.
— (2011): Affiniteten mellan utbildning och rättigheter. Tomas Englund, red: Utbildning som medborgerlig rättighet – Föräldrarätt eller barns rätt eller… s 315-340. Göteborg: Daidalos.
Bergström, Ylva och Dalberg, Tobias (kommande): Kungsvägen och politiken. Donald Broady och Mikael Börjesson, red: Skolans kungsväg. Göteborg: Daidalos.


Referee-bedömda konferensbidrag

Boman, Ylva (2003): The Struggle Between Conflicting Beliefs. On the Promise of Education. AERA. Chicago, Symposium: Deliberative Communication: Applying Habermas to Education. Division B, Section 2, Curriculum Theory.
— (2006): Education – Justice and Friendship, paper presenterat vid konferensen Globalisation and the political theory of the welfare state and citizenship, Aalborg universitet 4-6 maj 2006
— (2006): The Act of the Other. Presentation vid symposiet; Theory in Education: possibilities, limits and challenges. INPE, Malta 3-6 augusti.
— (2007): Moral Consideration. Why (not) speak about tolerance in education. Paper presenterat vid AERA, Chicago, 9-13 april. The Ambigious contribution of Theory to the Practice of Education. Chair: Moira von Wright. Övriga medverkande: Azita Afshar, Tone Kvernbekk, Toril Strand och Ellinor Silius.
— (2008): The Paradox of the Universal Right to Education. Paper presenterat vid AERA, New York, Curriculum Theory, Division B, section 6.
Bergström, Ylva (2008): Lost in the political language. Presenterat vid INPE, Kyoto, 8-13 Aug, 2008.
Bergström, Ylva (2009): Education - love, responsibility and sacrifice. Paper presenteras vid PESA konferensen 3-6 dec. 2009.
Bergström, Ylva (2009): On recognition. Paper presenterat vid PESA konferensen 3-6 dec 2009. Honolulu university, Hawaii.
Bergström, Ylva (2009): Maybe justice – justice may be. Paper presenteras vid PESA konferensen 3-6 dec 2009, Honolulu university, Hawaii.
Bergström, Ylva och Dalberg, Tobias (2011): Political Space of Young Swedish Upper Secondary Pupils. Paper presenterat vid International Classification Conference. Symposium; Bourdieu and Geometric Analysis of Data, University of St Andrews, 11-15th of July 2011.

Övrig Konferensmedverkan / publikationer

Boman, Ylva (2005): Utvecklingen av yrkeshögskoleprogram vid Örebro universitet. En utvärdering. Uppdrag av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Örebro universitet. Rapport.
— (2006): Pragmatism-colloqvium nov 2006, pedagogiska institutionen Örebro universitet. Inledare/moderator. I samband med presentation av vän-bok till Tomas Englund (Erfarenheter av pragmatism)
Bergström, Ylva (2009): En ny gymnasieskola… Presentation/föreläsning vid konferens om gymnasieregional samverkan Dalarna, 3-4 mars 2009, Tällberg. 


URL to this page is www.skeptron.uu.se/pers/kalle/publ.htm