Utbildnings- och kultursociologi (SEC)
Sociology of Education and Culture


Genvägar
Blåsenhus

  


Samuel Edquist

Docent i historia.

Aktuellt CV (juni 2013)

Huvudsakliga forskningsintressen:
• Folkbildningens historia
• Folkrörelsernas historia
• Arkivvetenskap (på Institutionen för ABM)

Kontakt

Samuel Edquist
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier
Uppsala universitet
Box 2136
751 26 Uppsala
E-post: <samuel.edquist(a)edu.uu.se>
Telefon (arb.): +46 18 471 57 86
Mobil: +46 73 028 97 04

Sök på SEC

Sök
alla öppna sidor på skeptron.uu.se

Loading