Dokument
från arbetet med att utveckla fakultetsövergripande forskning och forskarutbildning med utbildningsvetenskaplig inriktning vid Uppsala universitet

URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/docs.htm

För de mest aktuella dokumenten, se Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet <http://www.skeptron.uu.se/uvuu/>
samt aktuella dokument <http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/>

Dokument i omvänd kronologisk ordning:


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/uv/docs.htm
Back to the Collegium for Educational Sciences at Uppsala University <http://www.skeptron.uu.se/uvuu/>
Back to SEC home page
Created by Donald Broady <broady@nada.kth.se>. Last updated 09 Mar 2011