UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

 

Sociologiska aspekter

Seminarieserie/forskarutbildningskurs vid Uppsala universitet med start 31 oktober 2012

Sociologiskt inriktad forskning bedrivs förutom vid Sociologiska institution inom flera andra ämnen vid Uppsala universitet, däribland kultursociologi, litteratursociologi, religionssociologi, utbildningssociologi, politisk sociologi, kostsociologi, rättsociologi och vetenskapssociologi. Under höstterminen 2012 inleds en gemensam seminarieserie som inkluderar flera av dessa inriktningar. Syftet är att forskare verksamma inom dessa olika ämnen ska presentera sina respektive forskningsområden för en bredare krets avintresserade och att tillfälle ges att dryfta gemensamma (eller särskiljande) problem vad gäller teori och metod.

Seminarieserien vänder sig till alla intresserade från masternivå och uppåt och beräknas löpa med två till tre seminarier per termin. Doktorander kommer att erbjudas möjligheten att tillgodoräkna sig seminarieserien som poänggivande kurs på forskarutbildningsnivå, 7,5 hp. Examination består i författande av paper enligt överenskommelse med handledare.

Seminarieserien har planerats gemensamt av professorerna Aspers, Broady, Lövheim, Svedjedal och Widmalm. Den organisatoriska samordningen sker vid sociologiska institutionen (studierektor för forskarutbildningen Rafael Lindqvist). Den doktorand eller masterstudent som önskar delta och tillgodoräkna sig kurspoäng, ombedes att resonera med sin handledare om saken.

Schema

Följande seminarier under hösten 2012 och våren 2013 ingår i serien. Vårterminens rubriker och tider meddelas senare.

Onsdagen 31 okt 2012 kl 14.15-16.00
Donald Broady: "En verktygslåda för utbildnings- och kultursociologin: begrepp som kapital och fält, metoder som prosopografi och geometrisk dataanalys”
Plats: Sociologiska institutionen, Campus Engelska parken, Torgny Segerstedt-rummet (2-1026).

Onsdagen 7 nov 2012 kl 14.15-16.00
Mia Lövheim: "Om religionssociologi" (prel. rubrik)
Plats: Sociologiska institutionen, Campus Engelska parken, Torgny Segerstedt-rummet (2-1026).

??? febr 2013
Johan Svedjedal, Institutionen för litteraturvetenskap

??? mars 2013
Sven Widmalm, Institutionen för idé och lärdomshistoria

??? april 2013
Stefan Jonsson, Företagsekonomiska institutionen

??? maj 2013
Joakim Palme, Statsvetenskaliga institutionen

 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-12-soc-aspekter.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2012 SEC, Uppsala universitet   |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: