UPPSALA UNIVERSITET  • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

 

Kursen Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner (7,5 hp)

Denna kurs gers ht 2011 som läskurs, dvs. utan seminarier. För information kontakta Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> som är studierektor för forskarutbildningen och för masterprogrammet i utbildningssociologi.

Studiehandledning
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-utbsoc-a-studiehandledn-ver-110831.pdf>
Även tillgänglig på Uppsala universitets studentportal där det finns mer information.

Nedan bara kursplan och en länk till litteraturlistan.


Kursplan

[   Nedladdat 2011-11-20 från http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=19840&type=1   ]

Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner
Sociology of Education, Classical and Modern Traditions

7.5 högskolepoäng
Kurskod: 4UK058
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Utbildningssociologi G1N
Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
Inrättad: 2010-02-16
Inrättad av: Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden
Kursplan gäller från: vecka 27, 2010
Behörighet: Hi A, Sh A (områdesbehörighet 1)

Beslut och riktlinjer
Kursen ges som fristående kurs. Den är identisk med delkursen Utbildningssociologi, klassiska och moderna traditioner inom kursen Utbildningssociologi A. Kursplanen gäller från och med höstterminen 2010.

Mål
Kursen ger en grundläggande orientering om de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för dagens utbildningssociologi.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
- redogöra för grundläggande drag i de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för dagens utbildningssociologi
- redogöra för de större utbildningssociologiska strömningarna och skillnader dem emellan
- diskutera hur dagens utbildningssociologi förhåller sig till de samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som utgör dess grund

Innehåll
- De samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningstraditioner som ligger till grund för dagens utbildningssociologi
- Moderna utbildningssociologiska traditioner
- Förhållandet mellan dagens utbildningssociologi och de traditioner som den vilar på

Undervisning
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination
Kursen examineras genom en skriftlig tentamen.

Övriga föreskrifter
Kursen kan inte medtas i examen tillsammans med Utbildningssociologi A, 30 hp.


Litteratur

se Studiehandledning
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-utbsoc-a-studiehandledn-ver-110831.pdf>

 

URL of this page: www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-11-klass-mod-ht.htm      

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact
© 2011 SEC, Uppsala universitet     |  Responsable:  Donald Broady   |  Last updated: