07 SEC Events 2024

Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-24.htm 

Events, seminars and conferences 2024

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi & Co, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2024

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2024-02-01.   Utbildningshistoriska seminariet  Israel Ruongs insatser inom utbildningsområdet. Madelen Johansson.
2024-02-15.   Utbildningshistoriska seminariet  Bonderörelsen och det tryckta ordet. Gustav Berry.
2024-02-20.  Comeniusseminariet   Från ”anti textbook ethos” till läroboksrenässans. Jörgen Mattlar.
2024-02-21.   Seminar  (Dis)integrating Families. Refugees’ historical inheritance and their encounter with education in Sweden. Nubin Ciziri.
2024-03-05.   HERO-seminariet  Öppen vetenskap och den vetenskapliga utgivningen vid Uppsala universitet. Börje Dahrén & Jens Eriksson.
2024-03-07.   HERO-seminariet  Follow the Money: The Political Economy of Swedish Research, 1930–1980. Per Lundin & Ingemar Pettersson.
2024-03-07.   Utbildningshistoriska seminariet  1812 års Uppfostringskommittés insamling av uppgifter om undervisningsväsendet. David Malm.
2024-03-19.   HERO-seminariet  Vetenskapens självstyre – styrning, organisation och genomförande av universitetsforskning. Ulrika Bjare.
2024-03-21.   HERO Workshop  Explorative Workshop: Multiscalar and comparative approaches: Disciplines and Nations. Felix Bengtsson, André Bryntesson, Mikael Börjesson, Yves Gingras, Laura Giorio, Ashley Haru, Johan Heilbron, Kristoffer Kropp, Ida Lidegran, Pablo Lillo Cea.
2024-02-21   Utbildningshistoriska seminariet  Välfärdsstatens närbyråkrater och motståndet. Anne Berg & Johanna Ringarp.
2024-03-22.   Disputation/Public defence  The World-Class Ordination: A field theory approach to the study of global university rankings.  Pablo Lillo Cea.
2024-03-26.   Lecture Studying Global Elites at Swiss Boarding Schools. Caroline Bertron.
2024-03-27.   Seminar  National needs, global goals. Teacher Education in Sweden and France. Corinne Platten.
2024-04-10.   Seminar  Applying a quantitative intersectional approach to studying social inequalities in education.  Anna Soloveva.
2024-04-11   Utbildningshistoriska seminariet  Att läsa på svenska? Minoritetsspråkens roll i folkundervisningen 1680–1730. Christoffer Åhlman.
2024-04-12.   Boksläpp, seminarium  En kungsådra för nationens samhörighet. Läsebok för folkskolan av Henrik Edgren.
2024-04-15.   Seminar/webinar  International student mobilities to "offbeat" destinations. Sanam Roohi & Mette Ginnerskov-Dahlberg.
2024-04-16.   HERO-seminariet  Förtroendet för vetenskap.
2024-04-19.   Disputation/Public defence  Playing with the Global. Familes and international preschools. Jenny Waddling.
2024-04-23.   HERO-seminariet  Ökad kontroll och ökad byråkratisering. Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg.
2024-04-23.  Comeniusseminariet   Elitismens nytta: Idé- och lärdomshistoria i Skandinavien och dess praktiker. Synne Myrebøe.
2024-05-02   Utbildningshistoriska seminariet  Aktörer och rörelsens villkor. Rebecka Göransdotter.
2024-05-08.   Seminar  PhD thesis draft by Caitlin McEvoy.
2024-05-15.   Seminarium  Från frälsnings- till folkhemskristendom.  Emma Hellström.
2024-05-21.   HERO-seminariet  De lutherske prestene som de nordiske velferdsprofesjonenes glemte forfedre. Fredrik Thue.
2024-05-29.   Seminar  Meritocracy in Higher Education: Ideal, Myth or Tyranny?  Aifric Doherty.
2024-06-10 – 2024-06-11  Conference   Quantitative Research Methods in Education, Göteborgs universitet.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Sedan något år samordnas en del evenemang med HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), föreståndare Mikael Börjesson, forskningskoordinator Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät), som samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>. Andra seminarier i utbildningshistoriska ämnen ingår i Comeniusseminaret som samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2024, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-24.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2024-02-01.  Utbildningshistoriska seminariet

Israel Ruongs insatser inom utbildningsområdet

Tid: Torsd 1 febr. 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232, samt på webbplattformen Zoom.

Seminarium med Madelen Johansson, doktorand i historia, Umeå universitet.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-02-15.  Utbildningshistoriska seminariet

Bonderörelsen och det tryckta ordet: Lantbruksförbundets Tidskriftsaktiebolag som uttolkare av industrisamhällets agrara omvandling, 1920–1970

Seminarium om Gustav Berrys utkast till ansökan.

Tid: Torsd 15 febr. 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-02-20.  Comeniusseminariet

Från ”anti textbook ethos” till läroboksrenässans

Tid: Tisd 2o febr. 2024 kl 15.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128, Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Seminarium med Jörgen Mattlar.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-02-21.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

(Dis)integrating Families. Refugees’ historical inheritance and their encounter with education in Sweden

Time: Wednesday 21 Feb 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), as well as online on Zoom.

A so called 90 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Nubin Ciziri, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Language: English

Commentator: Bolette Moldenhawer, Docent, Københavns universitet.

To receive the text to be discussed, contact nubin Ciziri <nubin.ciziri@edu.uu.se>.ä.
Available one week in advance.

For more information, including the Zoom link, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2024-03-05.  HERO-seminariet

Öppen vetenskap och den vetenskapliga utgivningen vid Uppsala universitet: dåtid, nutid och framtid

Tid: Tisd 5 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

Seminarium med Börje Dahrén & Jens Eriksson.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-07.  HERO-seminariet

Follow the Money: The Political Economy of Swedish Research, 1930–1980

Time: Torsd 7 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Place: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

Seminarium med Per Lundin & Ingemar Pettersson

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt).

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-07.  Utbildningshistoriska seminariet

1812 års Uppfostringskommittés insamling av uppgifter om undervisningsväsendet och dess läroböcker

Tid: Torsd 7 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232, samt på webbplattformen Zoom.

Ventilering av utkast till avhandlingskapitel av David Malm, Institutionen för idéhistoria, Uppsala universitet.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-19.  HERO-seminariet

Vetenskapens självstyre – styrning, organisation och genomförande av universitetsforskning

Tid: Tisd 19 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

Ulrika Bjare, Stockholms universitet, presenterar sin avhandling Vetenskapens självstyre – styrning, organisation och genomförande av universitetsforskning, KTH 2023.

Språk: svenska

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-21.  Workshop

Explorative Workshop: Multiscalar and comparative approaches: Disciplines and Nations

Time:Thursday 21 March 2024 at 13.15–17.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, room 6-K1031.

Language: English.

Program

13:15–14:45 Discipline Structures
13:15–13:45 Yves Gingras: Introduction: How Can Bibliometrics Be Used to Understand Disciplines and Their Relations
13:45–14:15 Mikael Börjesson, Ida Lidegran, Laura Giorio & Felix Bengtsson: Educational Sciences – How Can It Be Understood in Terms of Disciplines?
13:15–14:45 Pablo Lillo Cea: Chronicles of Collaboration: European Research Partnerships in the Wake of Global University Rankings

15:15–16:45 Multi-Scale Comparisons
15:15–15:45 Johan Heilbron: Multi-Scale Structures and Field Theory
15:45–16:15 Kristoffer Kropp: ESF and the Standing Committee for the Social Science – Constructing institutions for ‘European social science’
16:15–16:45 Mikael Börjesson, Ashley Haru, André Bryntesson: Spaces of International Student Flows: Structural Homologies and Regional Patterns.

16:45–17:00 Johan Heilbron & Yves Gingras: Conclusions

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-21.  Utbildningshistoriska seminariet

Välfärdsstatens närbyråkrater och motståndet: Specialprofessionernas problematisering av integreringspolitiken, 1970–1990

Tid: Torsd 21 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232, samt på webbplattformen Zoom

Seminarium om textutkast av Anne Berg och Johanna Ringarp.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-03-22.  Disputation/Public defence

Pablo Lillo Cea defends his PhD thesis in Sociology of education at Uppsala University

The World-Class Ordination: A field theory approach to the study of global university rankings

Date: Friday 22 March 2024 at 13.15.
Location: Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal IX.

Language: English

Opponent: Yves Gingras, Professor at the Department of History, and Scientific Director of the Observatoire des sciences et des technologies, Université du Québec à Montréal.

Main supervisor: Mikael Börjesson
Associate supervisor: Bertil Emilsson

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome, of course.


2024-03-26.  Lecture

Studying Global Elites at Swiss Boarding Schools

Time: Tuesday 26 March 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 21:136.

Lecture by Caroline Bertron, Maîtresse de conférences en sociologie, l’Université Paris 8.

Language: English.

Arranged by SEC.

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.


2024-03-27.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

National needs, global goals. Internationalization and the Case of Teacher Education in Sweden and France

Time: Wednesday 27 March 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), as well as online on Zoom.

A so called 50 percent seminar on a PhD thesis manuscript by Corinne Platten, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Language: English.

Commentator: Caroline Bertron, Maîtresse de conférences en sociologie, l’Université Paris 8

For more information, including the Zoom link and access to the manuscript, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2024-04-10.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Applying a quantitative intersectional approach to studying social inequalities in education

Time: Wednesday 10 April 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines), , as well as online on Zoom.

A so called 50 percent seminar on the PhD thesis manuscript by Anna Soloveva, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Language: English

Commentator: Emma von Essen, docent, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

For more information, including the Zoom link and access to the manuscript, contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2024-04-11.  Utbildningshistoriska seminariet

Att läsa på svenska? Minoritetsspråkens roll i folkundervisningen 1680–1730

Tid: Torsd 7 mars 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232, samt på webbplattformen Zoom.

Diskussion om ett textutkast av Christoffer Åhlman, postdok vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap, Örebro universitet.

Texten fokuserar på hur det finska språket behandlades i svensk folkundervisning.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. text och Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-04-12.  Boksläpp, seminarium

En kungsådra för nationens samhörighet. Läsebok för folkskolan i det sena 1800- och tidiga 1900-talets skola och samhälle

Tid: Fred. 12 april 2024 kl 15.15–17.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Betty Petterson-salen (room 14:031), omedelbart till höger innanför entréporten.

Henrik Edgrens nya monografi, med ovan angiven titel, presenteras av författaren och diskuteras. Boken publiceras i slutet av mars av förlaget Nordic Academic Press.

Alla intresserade välkomna till seminariet. För deltagande i efterföljande mingel med tilltugg krävs anmälan, se nedan.

Språk: svenska.

Moderatorer: Ida Lidegran och Mikael Börjesson, professorer i utbildningssociologi vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Panel:
Lena Kåreland, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Institutionen för litteraturvenskap och retorik, Uppsala universitet
Björn Melander, professor i svenska språket vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet
Jörgen Mattlar, universitetslektor i didaktik vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Arr: SEC

Anmälan till minglet med tilltugg sker på https://www.edu.uu.se/bokslapp/

För mer information kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se> eller Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.


2024-04-15.  Seminar/webinar

International student mobilities to "offbeat" destinations

Time: Monday 15 April at 09.00–15.30.
Venue: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 11:232 room 11:232 (Dahliarummet), and online on Zoom

Roundtable and panel discussions.

Arranged by Sanam Roohi, Kulturwissenschaftliches Institut Essen, Germany, and Mette Ginnerskov-Dahlberg, Sociology of education, Uppsala universitet, within the framework of European Network on International Student Mobility (ENIS), https://www.enisnetwork.com.

Language: English.

Register physical participation by sending an email to Mette Ginnerskov-Dahlberg <mette.ginnerskov@edu.uu.se>, who also provides further information, including the Zoom-link to the webinar.

Everyone interested is welcome.


2024-04-16.  HERO-seminariet

Förtroendet för vetenskap

Tid: Tisd 16 april 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt) i samarbete med Vetenskap & Allmänhet.

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-04-19.  Disputation/Public defence

Jenny Waddling defends her PhD thesis in Sociology of education at Uppsala University.

Playing with the Global. Family Dynamics and International Education in a Marketised Preschool Landscape

Date: Friday 19 April 2024 at 13.15.
Location: Uppsala universitet, Universitetshuset, Sal X.

Opponent: Professor Nihad Bunar, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Main supervisor: Emil Bertilsson
Associate supervisors: Maria Törnqvist & Håkan Forsberg

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome, of course.


2024-04-23.  HERO-seminariet

Ökad kontroll och ökad byråkratisering

Tid: Tisd 23 april 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

Shirin Ahlbäck Öberg & Johan Boberg presenterer sin rapport Ökad kontroll och ökad byråkratisering – En kartläggning av statens styrning av universitet och högskolor, SUHF, 2024.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-04-23.  Comeniusseminariet

Elitismens nytta: Idé- och lärdomshistoria i Skandinavien och dess praktiker

Tid: Tisd 23 april 2024 kl 14.15.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128.

Synne Myrebøe – fil dr i idé- och lärdomshistoria samt forskare vid Institut für Bildingswissenschaft Universität Wien – presenterar sin pågående forskning.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-05-02.  Utbildningshistoriska seminariet

Aktörer och rörelsens villkor

Tid: Torsd 2 maj 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232 (Dahliarummet), samt på webbplattformen Zoom.

Diskussion om ett utkast av till ett kapitel i Rebecka Göransdotters avhandlingsmanus "Kvinnliga intellektuellas kamp för vetenskapen: en vetenskapsrörelses formering och villkor i Sverige, 1880–1930".

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. text och Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-05-08.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A so called 50 percent seminar on a PhD thesis manuscript

by Caitlin McEvoy, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 8 May 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2024-05-15.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Från frälsnings- till folkhemskristendom: Kampen om folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920-1969

Tid: Onsd. 15 maj 2024 kl 13.15–15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Ventilering av Emma Hellströms avhandlingsmanus (s.k. 90 %-seminarium)

Språk: svenska

Kommentator: Urban Claesson, professor i kyrkohistoria, Uppsala universitet.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2024-05-21.  HERO-seminariet

De lutherske prestene som de nordiske velferdsprofesjonenes glemte forfedre

Tid: Tisd 21 maj 2024 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, Rausingrummet (rum 6-3025).

Seminarium med Fredrik Thue

Arr: Högre seminariet i idéhistoria & HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt).

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2024-05-29.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Meritocracy in Higher Education: Ideal, Myth or Tyranny?

Time: Wednesday 29 May 2024 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

A so called 10 percent seminar on the PhD thesis draft by Aifric Doherty, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Language: English

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2024-06-10 – 2024-06-11.  Conference

Annual conference on Quantitative Research Methods in Education

QRM Conference 2024
10–11 June 2024, Gothenburg University

https://www.gu.se/qrm/qrm-konferens-2024

Language: English.

Arranged by the postgraduate School of Quantitative Research Methods in Education (a collaboration between Gothenburg University, Umeå University and Uppsala University).

Educational researchers, PhD candidates, and senior researchers are welcome to participate.

Poster and paper submission deadline: April 14th.
Registration deadline: May 28th (May 14th if you wish to participate in the conference dinner).


2024-??-??.  HERO-konferens

Den öppna boken

Tid: Meddelas senare.
Plats: Campus Engelska parken, Humanistiska teatern.

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-24.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2024 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 2 May, 2024