Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-23.htm 

Events, seminars and conferences 2023

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2023.

Tidigare års kalendarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Innehåll

Allmän info

2023-01-18.  Seminar  A Battle over Children: Nonformal education in Norwegian uniformed children's organisations, 1910-1960.  Tuva Nodeland.
2023-01-19.  Utbildningshistoriska seminariet  Övervakningen av vänsterinriktade lärare i Finland under 1950- och 1960-talen.  Ville Okkonen.
2023-01-25.  Seminar  Coming of age in times of de-industrialisation – The role of education in Söderhamn, Sweden. Anna Bennich-Björkman.
2023-01-26.  Utbildningshistoriska seminariet  Sexualundervisningsnormer under förhandling. Opinionsyttringar från kristna högern i samband med Sexual- och samlevnadsutredningen, 1968-1970.  Josefin Englund.
2023-02-08.  Seminarium  Konflikten om utbildningens digitalisering. Joakim Olsson.
2023-02-15.  Seminar  The Relationship between Teachers and Students in Digital Classrooms. Helena Kestener. (Language: English)
2023-02-16.  Utbildningshistoriska seminariet  She taught them to read in book.  Christoffer Åhlman.
2023-02-22.  Seminar  Social science as an investment in Swedish higher education. Ricardo Cevallos. (Language: English)
2023-03-01.  Seminar  Preschool markets and school segregation. Andreas Fjellborg, Håkan Forsberg & Jenny Waddling.
2023-03-08.  Seminar  Privilege of Resistance. Early formation of classical musicians and their conditions at a Swedish elite music school. Lisa Högkil. (Language: English)
2023-03-09.  Utbildningshistoriska seminariet  Tobakindustriarbetare kring 1900 / Omvandlingen av skolrektorsuppdraget.  Anne Berg resp. Germund Larsson & Johanna Ringarp.
2023-03-14. Comeniusseminariet  Skolböcker och skolordningar. Det tidiga 1600-talets gymnasieundervisning.  Axel Hörstedt.
2023-03-21.  HERO- seminariet Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering. Susanne Dodillet & Sverker Lundin.
2023-03-29.  Seminar  Sketching the Danish space of higher education. Simone Mejding.
2023-03-30.  Utbildningshistoriska seminariet. The Educational-Labor Landscape. Komvux’s history in Sweden. Caitlin McEvoy.
2023-04-19.  Seminarium  Frigör universiteten! Uppkomsten av den liberala idén om autonoma lärosäten, 1965–2015. Johan Boberg & Johanna Ringarp.
2023-04-20.  Utbildningshistoriska seminariet  Etableringen och utvecklingen av den tidiga svenska fängelseskolan.  Viktor Englund.
2023-04-25.  Comeniusseminariet  Framväxten av internationella kunskapsmätningar: IEA 1958 –1978. Joakim Landahl.
2023-04-27.  Seminar  Cosmopolitan capital and class privilege at play in embarking on an international career in the luxury hospitality industry. Anne-Sophie Delval.
2023-05-02.  Seminarium  Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt 1920–1969. Emma Hellström.
2023-05-08.  Workshop  National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences – The Case of Economics.
2023-05-09.  Seminarium  The University and the State: Juridical Persons Moving Between Democratic and Authoritarian Governance. David Ciepley.
2023-05-09.  Seminarium och paneldebatt  Genomströmning och avhopp på ämneslärarutbildningen. Lisa Backman, Emil Bertilsson, André Bryntesson, Mikael Börjesson, Emma Laurin, Ida Lidegran & Joakim Olsson.
2023-05-11.  Workshop  National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences.
2023-05-12.  Workshop  National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Medical,Educational, Social and Natural Sciences – Methods.
2023-05-16.  HERO-seminariet  Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat. PerOla Öberg.
2023-05-25.  Utbildningshistoriska seminariet  Norska läroböcker i historia 19702007. Anders Nordmo.
2023-05-30  Comeniusseminariet   Kunskapens träd i ett historiskt perspektiv. Petter Hellström.
2023-05-31.  Seminarium  De första disputerade kvinnornas feministiska vetenskapsrörelse, 1880–1950. Rebecka Göransdotter.
2023-06-02.  Installationsföreläsning  Why history matters in educational research: reflections from the intersection of the social sciences and the humanities, Johannes Westberg. Evenemang vid Rijksuniversiteit Groningen, kan följas online.
2023-06-02.  Disputation.   Gustav Berry försvarar sin doktorsavhandling i utbldningssociologi Den självstyrda periferin: lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890–1970.
2023-06-07.  Seminarium  Universitetsdemokratins historia. Johan Boberg.
2023-06-08.  Seminar  Towards a Historical Sociology of the Social and Human Sciences. Johan Heilbron.
2023-06-12 – 2023-06-13  Conference   Quantitative Research Methods in Education, Göteborgs universitet.
2023-06-21.  Seminar  Socialization(s) at work: how luxury hotel employees are transformed by their workplace. Amélie Beaumont.
2023-08-21.  Workshop  Applied Social Network Analysis and Visualization with R.
2023-09-05.  HERO-seminariet  Humboldt 2.0. Steve Fuller.
2023-09-07.  Utbildningshistoriska seminariet. Johan Prytz.
2023-09-12.  Comeniusseminariet   Den norska socialdemokratins hållning till skola och religion. Merethe Roos.
2023-09-12.  Workshop  Textanalysis in combination with Geometric Data Analysis. Lucas Page Pereira.
2023-09-13.  Seminar  The World-Class Ordination. A Social Critique of Global University Rankings. Pablo Lillo Cea.
2023-09-14.  Utbildningshistoriska seminariet. Sophie Winkler.
2023-09-19.  HERO-seminariet  Kön- och genusperspektiv som mått på forskningskvalitén i projektansökningar. Johan Söderberg.
2023-09-26.  HERO-seminariet  The University in the Age of Unbridled Knowledge Production. Robert Frodeman.
2023-09-28.  Utbildningshistoriska seminariet  Flickskolor 1882–1899. Agnes Hamberger.
2023-09-29.  Disputation.  Tuva Nodeland försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi  A Battle over Children: Nonformal education in Norwegian uniformed children's organisations, 1910-1960.
2023-10-03  Comeniusseminariet   Skådespel som undervisning på 1600-talets gymnasium. Ola Winberg.
2023-10-04.  Seminarium  Grundskolebetyg och social reproduktion. Skillnader i de framväxande svenska skolmarknaderna. Tommie Petersson.
2023-10-16.  Workshop  Kvantitativa metoder för att analysera rumslighet.
2023-10-18.  Seminarium  Pedagogikens århundrade. En omstridd disciplin i historisk belysning. Anna Larsson, Joakim Landahl & Anders Burman.
2023-10-19.  INSTÄLLT: Utbildningshistoriska seminariet  Bönder och böcker. LT:s förlag och landsbygdssamhället, 1930–1970. Gustav Berry.
2023-10-23 – 2023-10-27.  Conference  A Week on Academic Freedom. Uppsala universitet.
2023-10-24.  Comeniusseminariet  Judars utbildningshistoria i Sverige – några nedslag. Carl Henrik Carlsson.
2023-10-25.  Seminar  Hereditary: The Persistence of Biological Theories of Crime. Julien Larregue.
2023-10-26 – 2023-10-27.  Workshop  Access, segregation and teachers in early childhood education.
2023-11-06.  Utbildningshistoriska seminariet  Skolan som kyrka: Kyrkligt inflytande på svenska folkskolemiljöer 1850–1950. David Sjögren, Stina Fallberg Sundmark & Jakob Evertsson.
2023-11-07.   Start PhD course  Geometric Data Analysis.
2023-11-09.  Disputation. Max Persson försvarar sin doktorsavhandling i sociologi  Turning Privilege Into Merit: Elite Schooling, Identity and the Reproduction of Meritocratic Belief.
2023-11-09.  Utbildningshistoriska seminariet  Nationalism against the state: 1848 and the rise of popular nationalism in mid-19th century Sweden. Anne Berg.
2023-11-14. Seminarium  Gender and Research. Kirsten Kamphuis, Anna Soloveva & Rebecka Göransdotter.
2023-11-14.  HERO-seminariet  Contextualizing capitalism in academia. Michal Zawadzki & Tommy Jensen.
2023-11-16.  Installationsföreläsning  De utbildningsrika och skolan. Ida Lidegran.
2023-11-22.  Seminarium  Playing with the Global: Familes and international preschools. Jennifer Waddling. (In English)
2023-11-28.  HERO-seminariet  Rationalization and internationalization: The moral economy of scientific publication c. 1970. Jenny Beckman.
2023-11-28.  INSTÄLLT p.gr. av snöoväder: Comeniusseminariet   Disciplinerna Idéhistoria och Intellectual history i Skandinavien och Storbritannien. Synne Myrebøe.
2023-11-30.  Utbildningshistoriska seminariet  Lokalt skolbyggande i svenska bruksorter, 1950–1969. Åsa Melin.
2023-12-07.  Utbildningshistoriska seminariet  Från kollegial aktivitet till administrativ strategi – högskolestyrelsers remissvar. Moa Lindqvist.
2023-12-12.  HERO-seminariet  Europeiseringen av universiteteten och kunskapssamhällets formering 1985–2010. Johan Östling.
2023-12-19.  Comeniusseminariet  Utbildning och fostran i svenska fängelser. Viktor Englund.
2023-12-20.  Seminarium  Utbildning över disciplinära gränser. Lisa Backman.
2023-12-21.  Utbildningshistoriska seminariet  Skomakare, bliv vid din läst: Fortsättningsskolans medborgarkunskapsundervisning. Esbjörn Larsson.
2023-??-??.  HERO-seminariet  Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer. Annika Nilsson. Tidpunkt meddelas senare.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas t.o.m. okt. 2022 av Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>, fr.o.m. nov. 2022 av Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>, fr.o.m. maj 2023 av Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Sedan något år samordnas en del evenemang med by HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), föreståndare Mikael Börjesson, kontaktperson Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät), som samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>. Andra seminarier i utbildningshistoriska ämnen ingår i Comeniusseminaret som samordnas av Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier och föreläsningar och görs videoinspelningar, ljudupptagningar eller PowerPoint-presentationer tillgängliga.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande 2023, arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-23.htm.

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2023-01-18.  SEC seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

A Battle over Children: Nonformal education in Norwegian uniformed children's organisations, 1910–1960

A so called 90 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Tuva Nodeland, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 18 January 2023 at 13.15-15.00.
Place: Room 12:228, Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Street address von Kraemers Allé 1, and on the web platform Zoom.

Commentator: Björn Lundberg, PhD in history, Lunds universitet

The manuscript is in English, and the seminar will be conducted primarily in English, but Tuva is happy to take questions in Scandinavian.

To receive the text to be discussed, contact Tuva Nodeland <tuva.nodeland@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information, including the Zoom-address, contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone who is interested is welcome.


2023-01-19.  Utbildningshistoriska seminariet

Övervakningen av vänsterinriktade lärare i Finland under 1950- och 1960-talen

Seminarium med Ville Okkonen, forskare i politisk historia vid Åbo universitet med specialintresse för utbildnings- och rättshistoria.

Tid: Torsd 19 jan. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Seminariet inleds med Ville Okkonens muntliga presentation av sin studie av en tämligen outforskad aspekt av den finska utbildningens och säkerhetspolisens historia efter andra världskriget. Frågor som berörs är: Vilken utbildningspolitisk makt utövade säkerhetspolisen, och vilken legitimitet hade den? Vad förtäljer övervakningen om förhållandet mellan samhälle, statsmakt och skolsystem?

Inget textunderlag.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-01-25.  SEC-seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Coming of age in times of de-industrialisation – The role of education in Söderhamn, Sweden

Time: Wednesday 25 Jan 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Anna Bennich-Björkman, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

The manuscript is in English and the seminar will be conducted primarily in English, but Anna is happy to take questions in Swedish.

To recieve the text contact anna.bennich-bjorkman@edu.uu.se.

For more information contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-01-26.  Utbildningshistoriska seminariet

Sexualundervisningsnormer under förhandling. Opinionsyttringar från kristna högern i samband med Sexual- och samlevnadsutredningen, 1968-1970

Diskussion med Josefin Englund, lektor i utbildningsvetenskap, GIH, om hennes text "Social democracy from the ashes of Lutheranism-confessional pluralism and value indoctrination in Swedish textbooks in religion 1945-1974".

Tid: Torsd 26 jan. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. textunderlag av Josefin Englund och Zoom-länk, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-02-08.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Konflikten om utbildningens digitalisering

Ventilering (s.k. 10 %-seminarium) av avhandlingsplan av Joakim Olsson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Tid: Onsd. 8 febr. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Kommentator: Emma Laurin

Handledare: Mikael Börjesson
Biträdande handledare: Johan Boberg

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från författaren, joakim.olsson@edu.uu.se.

För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-02-15.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The Relationship between Teachers and Students in Digital Classroom

A so called 10 percent seminar on a plan for a PhD thesis by Helena Kestener, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 16 Feb 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Commentator: Elisabeth Hultqvist

Supervisor: Ida Lidegran
Associate supervisor: Emma Laurin

To receive the text to be discussed, contact Helena Kestener <helena.braga.kestener@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-02-16.  Utbildningshistoriska seminariet

She taught them to read in book

Diskussion med FD Christoffer Åhlman, forskare vid Örebro universitet, om ett artikelutkast av hans hand.

Tid: Torsd 16 febr. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Christoffer Åhlman disputerade 2019 i historia vid Uppsala universitet på en avhandling som studerade kvinnors läsande och skrivande i 1700-talets Sverige. Avhandlingarbetet var en undersökning av vad dessa färdigheter betydde för deras arbete och försörjning samt vilken betydelse dessa färdigheter hade i den skriftkultur som var på frammarsch.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. textunderlaget av Christoffer Åhlman och Zoom-länk, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-02-22.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Social science as an investment in Swedish higher education. Spatial-temporal structures and accumulation in students’ trajectories

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Ricardo Cevallos, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 22 Feb 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Commentator: Håkan Forsberg

Supervisor: Tobias Dalberg
Associate supervisor: Mikael Börjesson

To receive the text to be discussed, contact Ricardo Cevallos <ricardoxavier.cevallossalgado@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-03-01.  SEC-seminar

Preschool markets and school segregation

Time: Wednesday 1 March 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:128.

Andreas Fjellborg, Håkan Forsberg and Jenny Waddling will present their research on preschool markets and school segregation. The investigations are conducted within the framework of the ongoing project “Transition between preschool and comprehensive school – Analyses of how preschool participation and socio-economic context affect children's early educational trajectories”, funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet).

For more information, incuding texts to be discussed, contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-03-08.  SEC-seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Privilege of Resistance. Exploring the early formation of classical musicians and their conditions at a Swedish elite music school

A so called 10 percent seminar on a plan for the PhD thesis by Lisa Högkil, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 8 March 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Commentator: Mette Ginnerskov-Dahlberg

Supervisor: Ida Lidegran
Associate supervisor: Emma Laurin

Language: The manuscript is in English, and the seminar will be conducted primarily in English, but Lisa is happy to take questions in Swedish.

To receive the text to be discussed, contact Lisa Högkil <lisa.hogkil@edu.uu.se>. Available one week in advance.

For more information including the text to be discussed contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-03-09.  Utbildningshistoriska seminariet

Tobaksindustriarbetare kring 1900 / Omvandlingen av skolrektorsuppdraget

Således två teman. Diskussion med Anne Berg resp. Germund Larsson & Johanna Ringarp om deras texter under arbete.

Tid: Torsd 9 mars 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna. 


2023-03-14.  Comeniusseminariet

Skolböcker och skolordningar. Det tidiga 1600-talets gymnasieundervisning

Diskussion med Axel Hörstedt, Uppsala universitet.

Tid: Tisd 14 mars 2023 kl 15.15.
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Seminariet kommer bland annat att handla om vad tidens skolordningar kan säga om undervisningen. Fokus ligger på de första gymnasiernas bestämmelser från 1620-talet, med vissa bakåtblickar till 1500-talet.

Axel Hörstedt, nu vid Uppsala universitet, disputerade 2018 vid Göteborgs universitet på en avhandling i latin, Latin Dissertations and Disputations in the Early Modern Swedish Gymnasium: A Study of a Latin School Tradition c. 1620–c. 1820, https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55897 .

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-??-?? (Tidpunkt meddelas senare).  HERO-seminariet

Akademisk frihet och ansvar i rättsliga normer och processer

Diskussion med Annika Nilsson, universitetslektor i förvaltningsrätt, Juridiska institutionen, Uppsala universitet om hennes nystartade projekt.

Tid: Meddelas senare.
Plats: Tidskriftsläsesalen, Carolina Rediviva.

”Detta projekt syftar till utvecklad kunskap och förståelse för rättsliga och institutionella garantier för skydd och begränsning av akademisk frihet. Genom rättsvetenskaplig analys bidrar projektet till breddad tvärvetenskaplig kunskapsutveckling om akademins och den akademiska professionens roll och förutsättningar i vår demokratiska rättsstat idag. I projektet belyses hur akademisk frihet definieras rättsligt, hur den skyddas och begränsas genom regleringar och processer i svensk rätt, samt hur lagstiftare och domstolar, liksom universiteten själva, balanserar akademisk frihet mot andra intressen. Det handlar bl.a. om säkerställande av god kvalitet och redlighet i forskningen, eller bedömning av akademisk frihet i förmedling av forskning som kan uppfattas som kränkande av mottagande individer eller grupper. I projektet analyseras och problematiseras universitetens demokratiska uppdrag och ställning, samt avvägning av akademisk frihet mot andra relevanta samhällsintressen och rättigheter i rättsliga normer och processer."

Anordnas av
HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)
Forskningsprogrammet Demokrati och högre utbildning

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-03-21.  HERO-seminariet

Universitetet som propagandainstrument: Styrning, manipulation, indoktrinering

Diskussion med Susanne Dodillet och Sverker Lundin, universitetslektorer vid Göteborgs universitet, presenterar sitt projekt om högskolepedagogikens historia.

Tid: Tisd 21 mars 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Campus Engelska parken, sal 4-0019.

”Vi kommer att berätta om arbetet inom vårt VR-finansierade forskningsprojekt om Högskolepedagogikens historia. I dagens diskussion om akademisk frihet, framställs universitetet ofta som en institution som i grunden handlar om fritt sökande av sanning, men som relativt nyligen börjat hotas av ekonomiska och andra krafter. Vi kommer att problematisera denna bild, genom att berätta om de drivkrafter som under 1900-talet ledde fram till formandet av dagens universitet. Vi bygger upp vår argumentation med utgångspunkt från bortglömda sidor hos samhällsvetenskapernas historia. Med vårt bidrag hoppas vi ge en impuls till diskussion om vad universitetet egentligen är för något, och vilken roll det borde spela i samhället."

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-03-29.  SEC-seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Sketching the Danish space of higher education - project outline, preliminary findings and insights from my time in Uppsala

Simone Mejding, guest doctoral student, Sociology of education, Uppsala University. Affiation: Institut for Kommunikation, Københavns Universitet.

Time: Wednesday 29 March 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Language: The seminar will be conducted in English.

For more information including the text to be discussed contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-03-30.  Utbildningshistoriska seminariet

The Educational-Labor Landscape. Komvux’s history in Sweden

Caitlin McEvoy presents a draft text.

Time: Thursday 30 March mars 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, rum 12:228, and on the web platform Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). For more information, including the text to be discussed and the Zoom link, contact Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome  


2023-04-19.  SEC-seminarium

Frigör universiteten! Uppkomsten av den liberala idén om autonoma lärosäten, 1965–2015

Tid: Onsd.19 april 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Johan Boberg & Johanna Ringarp presenterar forskningsplanen för ett projekt vars syfte är "att analysera högskolepolitisk idéutveckling i skärningspunkten mellan näringslivets intresseorganisationer, tankesmedjor och politiska partier”.

För mer information inkl. textunderlag kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-04-20.  Utbildningshistoriska seminariet

Etableringen och utvecklingen av den tidiga svenska fängelseskolan: Från 1830 till och med 1870-talet

Diskussion om en text av Viktor Englund, doktorand i utbildningssociologi vid Uppsala universitet. Med utbildningshistorisk inriktning.

Tid: Torsd 20 april 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. textunderlaget av Viktor Englund och Zoom-länk, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-04-25.  Comeniusseminariet

Framväxten av internationella kunskapsmätningar: IEA 1958–1978

Seminarium med Joakim Landahl, professor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholms universitet..

Tid: Tisd 25 mars 2023 kl 15.15–17.00 .
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Joakim Landahls forskning har tidsmässigt rört sig från tidigt 1800-tal fram till nutid. Han har bland annat behandlat teman som internationella kunskapsmätningar, läraryrkets historia samt disciplinering och utbildningspolitik. Landahl är också forskningsledare för forskargruppen ”Utbildningshistoria och utbildningssociologi”.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-04-27.  SEC-seminar

Cosmopolitan capital and class privilege at play in embarking on an international career in the luxury hospitality industry

Time: Thursday 27 April 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 21:240.

Seminar with Anne-Sophie Delval, visiting scholar, Copenhagen University, https://research.ku.dk/search/result/?pure=en%2Fpersons%2F737199

This presentation demonstrates the inequal rewards obtained from the same international degree according to socioeconomic background and cosmopolitan capital. Based on interviews with an international sample of 48 Swiss Hospitality Management Schools (SHMS) alumni - working in France, the United Arab Emirates and China at the time of data collection - I identify how their socio-economic and cosmopolitan origins interacted in professional opportunities while engaging in international careers.

A class ceiling effect (Friedman & Laurison, 2019) is at work in which the most privileged graduates benefit from family economic, cultural and social resources to help them make the 'right' decisions. The bank of mum and dad (Toft & Friedman, 2021) and concerted cultivation (Lareau, 2003) allow them to take 'smart' risks, such as taking up low or unpaid professional opportunities abroad, to build the most sought-after profile. Furthermore, this class privilege is articulated with their cosmopolitan capital in the creation of professional opportunities. I conceptualise cosmopolitan capital as a combination of ethnic, racial, national, cultural and/or linguistic resources inherited from an individual's or family's migratory trajectory, which could potentially be developed through educational pathway and/or exposure to different cultures. My results reveal how SHMS graduates take advantage of and play with the different cosmopolitan “cards” at their disposal to seize job opportunities in different geographical spaces. However, mostly privileged male graduates benefit from 'cultural matching' (Rivera, 2012, 2015). They do not only display a preferred style of self-presentation to recruiters, but also a 'cosmopolitan mastery' by referring to professional, educational, and personal experiences in valued destinations abroad, or by highlighting their ethnic, religious or national origins. Their geographical and professional mobility is being sponsored by senior managers who help the to seek promotion in other countries in strategic management and consulting for the hospitality industry. In comparison, women and less privileged graduates appear to rely on more formal recruitment channels and are more likely to remain in operations management.

For more information contact Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-05-02.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Religionens roll i den demokratiska skolans framväxt. Striden om folkskolans och grundskolans kristendomsundervisning 1920–1969

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Emma Hellström, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Tid: Tisd. 2 maj 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Rum 12:228, Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Kommentator: Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i kyrkohistoria och FD i historia vid Göteborgs universitet.

Textunderlag kan erhållas från Emma Hellström <emma.hellstrom@edu.uu.se>.

För mer information kontakta Christin Mays <christin.mays@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-05-08. Workshop

National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences – The Case of Economics

Time: Monday 8 May at 13.15–18.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Exploratory Workshop, arranged by Sociology of Education (SEC) & HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), Uppsala University.

Programme

13:15–14:00 Johan Heilbron: What is Specific About the Internationalization of Economics?
14:00–14:45 Frédéric Lebaron: France and the Internationalization of Economics: Facts and Hypotheses
15:00–16:00 Discussion

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO.


2023-05-09.  Seminar

The University and the State: Juridical Persons Moving Between Democratic and Authoritarian Governance

Time. Thirsday 9 Mai 2023 at 13.15–15.00.
Location: Gyllenhielmska biblioteket, Skytteanum, Uppsala universitet, Valvgatan 4.

Seminar with David Ciepley, Associate Fellow at the Institute for Advanced Studies in Culture,
University of Virginia, at present visiting researcher at Score, Stockholms universitet.

Co-arranged by HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-05-09.  Seminarium och paneldebatt

Genomströmning och avhopp på ämneslärarutbildningen – vilka hoppar av utbildningen och varför?

Tid: Tisd. 9 maj 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Gunnar Johansson-salen (rum 14:K120), samt via webbplattformen Zoom.

Presentation och diskussion av en studie genomförd av Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO) har på uppdrag av Fakulteten för utbildningsvetenskaper. Studien genomförd av Lisa Backman, Emil Bertilsson, André Bryntesson, Mikael Börjesson, Emma Laurin, Ida Lidegran & Joakim Olsson, som presenterar resultat. Därefter paneldiskussion med deltagande av de nämnda samt Åsa af Geijerstam, AnnaCarin Billing, Märit Gunneriusson Karlström, David Sjögren, Anders Thapper & Evina Zebili.

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO, eller Karin Lemming Sandrup <karin.sandrup@uu.se>, Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap, Uppsala universitet.

Alla intresserade är välkomna. Ingen föranmälan krävs för deltagande på plats.
För deltagande via zoom krävs föranmälan senast 5 maj, fyll i formulär på https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/91184


2023-05-11. Workshop

National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Natural, Social and Educational Sciences

Time: Thursday 11 May at 09.15–17.00.
Place: Uppsala University, Campus Engelska parken, Department of History of Science and Ideas & HERO, Rausingrummet (room 6-3025),

Exploratory Workshop, arranged by Sociology of Education (SEC) & HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), Uppsala University.

Aim

- informally exchange of views about the current state of research about the inter-/nationalization in the Humanities,
and the Natural, Social and Educational Sciences
- identify new topics, questions and approaches for future collaborative research workshops and projects about inter-/nationalization in science and scholarship

Programme

09:15–09:30 Introduction
Johan Heilbron, Mikael Börjesson & Per Wisselgren

09:30–10:15 Natural Science
Sven Widmalm: Science and policy after WWII
Jenny Beckman: The Royal Swedish Academy of Sciences as an “international” organization c. 1970

10:45–11:45 Social Sciences:
Per Wisselgren: UNESCO and the (Inter)Nationalization of Cold War Social Science
Johan Heilbron: Internationalizing social science: some research questions and hypotheses
Kristoffer Kropp: European social science seen through university position taking

13:15–14:15: The Humanities
Hampus Östh Gustafsson: Crises intertwined: the coalescence of national and transnational discourses of the humanities in the postwar era
Daniel Laqua: Notions of ‘students as future leaders’ in the international realm Benjamin Martin: UNESCO and the Notion of Culture

14:15–14:45 Educational Sciences
Mikael Börjesson & Ida Lidegran,: Educational Sciences as a National Swedish Affair. A Short History

14:45–15:00 Summing up
Johan Heilbron & Sharon Rider

*15:15–17:00 Daniel Laqua: On the Road to a Nuclear-Free Future? A Microhistory of Transnational Activism in mid-1990s Europe

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO.


2023-05-12. Workshop

National, Regional, and Global Processes in the Humanities, and the Medical,
Educational, Social and Natural Sciences – Methods

Time: Friday 12 May at 10.15–16.00.
Place: Uppsala University, Campus Engelska parken, Department of History of Science and Ideas & HERO, Rausingrummet (room 6-3025),

Exploratory Workshop, arranged by Sociology of Education (SEC) & HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), Uppsala University.

Programme

10:15–10:45 Kristoffer Kropp: Homology between field of social science and humanities - a sketched for a design
10:45–11:15 Richardo Cevallos: Sequence analysis: an alternative for approaching the temporal structures of the social space?
11:15–11:45 Laura Giorio & Felix Bengtsson: Swedish Educational Research: Definitions, References and Citation.
12:00–13:15 Lunch
13:15–13:45 Philippa Brunner Heywood: Migrating Teachers: impact on a globalising education system and labour market experiences
13:45–14:15 Mikael Börjesson: The Global Space of International Students and its Regional Decomposition.
14:15–14:45 André Bryntesson: Creating regionalisation through student fees, the case of Sweden.
14:45–15:00 Break
15:00–15:30 Mette Ginnerskov-Dahlberg: Georgia (not) on my mind. Exploring the strategies and lived experiences of Indian medicine students in a small post-Soviet country
15:30–16:00 Pablo Lillo Cea: The world-class ordination: Studying a global field of universities

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO.


2023-05-16.  HERO-seminariet

Forskningens självständiga roll i samhället och folkviljans primat

Diskussion med PerOla Öberg, professor i statsvetenskap, Uppsala universitet, om ett nystartat projekt.

Tid: Tisd. 16 maj 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Rausingrummet, Campus Engelska parken, Uppsala universitet.

”All forskningspolitik präglas av en balansgång mellan vad forskningens självständiga roll uttryckt som akademisk frihet innebär och de möjligheter som står till buds för att låta folkets olika viljor inneha den yttersta beslutskompetensen över hur offentliga medel används. Projektet fokuserar närmare bestämt på att klargöra hur olika uppfattningar om akademisk frihet respektive folkviljans primat påverkar organisationen av våra forskningsråd. Vilka idéer om akademisk frihet och demokrati präglar styrningen av forskningsråden? Är till exempel forskarrepresentationen i myndigheternas styrelse ett uttryck för att forskningsråden ska ha en friare ställning i förhållande till den politiska ledningen jämfört med andra myndigheter? Finns det lösningar som bättre kan förena värdet av forskningens fria roll i samhället med den demokratiska principen om folkviljans primat?"

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-05-25.  Utbildningshistoriska seminariet

Norska läroböcker i historia 1970–2007

Diskussion om en text av Anders Nordmo, Universitetet i Sørøst-Norge.

Tid: Torsd 25 maj 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Enbart via webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. textunderlaget av Anders Nordmo och Zoom-länk, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-05-30.  Comeniusseminariet

Kunskapens träd i ett historiskt perspektiv

Diskussion med Petter Hellström, Fil dr i idé och lärdomshistoria och forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. Forskar om vetenskapshistoria och den roll som bilder, metaforer och modeller har spelat i vetenskapens utveckling.

Tid: Tisd 30 maj 2023 kl 15.15.
Plats:Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-05-31.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

En tid för vetenskapligt motstånd. De första disputerade kvinnornas feministiska vetenskapsrörelse, 1880–1950.

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Rebecka Göransdotter, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Tid: Onsd. 31 maj 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128, Campus Blåsenhus,. Gatuadress von Kraemers Allé 1. Kan även följas via Zoom.

Kommentator: David Thorsén, Universitetslektor, Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Handledare: Johanna Ringarp.
Biträdande handledare: Anne Berg, Germund Larsson.

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från författaren, rebecka.goransdotter@edu.uu.se.

För mer information inkl. Zoom-länk kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-06-02.  Installationsföreläsning

Why history matters in educational research: reflections from the intersection of the social sciences and the humanities

Installationsföreläsning av Johannes Westberg vid Rijksuniversiteit Groningen .

Tid: fred. 2 juni 2023 kl 14.15–15.00
Plats: Aulan, Rijksuniversiteit Groningen, kan följas online, strömmas från
https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/digitale-oratie

Trots att utbildningshistorikern Johannes Westberg år 2020 övergav Sverige för att bekläda en lärostol i ”Utbildningens teori och historia” vid Rijksuniversiteit Groningen i Holland, ingår han fortsatt i den utbildningshistoriska/utbildningssociologiska gemenskapen vid Uppsala universitet. Hans installationsföreläsning i Groningen sköts upp på grund av coronapandemin men ska nu bli av,
se https://www.rug.nl/about-ug/latest-news/events/inauguration/2023/0602-14-15-westberg

Det är alltid roligt att uppleva hur det går till vid ett kontinentalt lärosäte som är mer traditionsbevarande än de amerikaniserade svenska universiteten där få rester av lärostolssystemet lever kvar. Evenemanget inleds med ett laudatio av Jeroen Dekker som Johannes efterträdde, varefter Johannes iförd Groningens helsvarta professorstoga och hatt ska tala om utbildningshistoria i korsningen mellan samhällsvetenskap och humaniora.

/D.B.


2023-06-02.  Disputation

Gustav Berry försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

Den självstyrda periferin: lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden, 1890–1970.

Tid: Fred. 2 juni 2023 kl. 13.15.
Plats: Sal X, Universitetshuset, Uppsala universitet.

Handledare: professor Esbjörn Larsson
Bitr. handledare: universitetslektor Anne Berg, professor Ida Lidegran

Opponent: Fil. dr Fay Lundh Nilsson, Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet.

Betygsnämnd:
docent Miia Bask, Sociologiska institutionen Uppsala universitet.
professor Patrick Svensson, Institutionen för stad och land, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala.
docent Fredrik Eriksson, Institutionen för krigsvetenskap och militärhistoria, Försvarshögskolan Stockholm.

För textunderlag kontakta Gustav Berry <gustav.berry@edu.uu.se&> cirka två veckor innan disputation.

Alla intresserade är välkomna, förstås.


2023-06-07.  SEC-seminarium

En tid för vetenskapligt motstånd. De första disputerade kvinnornas feministiska vetenskapsrörelse, 1880–1950.

Johan Boberg presenterar ett artikelutkast

Tid: Onsd. 7 juni 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet), Campus Blåsenhus, Uppsala universitet. Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Eventuellt kommer ett textunderlag att finnas, men i så fall förutsätts inte att seminariedeltagarna läst det.

För mer information kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>, som även förmedlar textunderlag om sådant finnes..

Alla intresserade är välkomna.


2023-06-08. Seminar

Towards a Historical Sociology of the Social and Human Sciences

Presentation by Johan Heilbron.

Time: Thursday 8 June 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Engelska parken, Department of History of Science and Ideas & HERO, Rausingrummet (room 6-3025),

The historical understanding of the social and human sciences (SHS) has, over the past decades, gone through a major shift from predominantly presentist to historicist accounts. Various programs for historicizing the SHS have shaped the formation of a subfield of ‘SHS studies,’ as it may be called, and contributed to significant changes in the (self)understanding of the disciplines involved. While the institutionalization of this subfield is relatively weak and its intellectual unity quite limited, a major challenge today is to go beyond the approaches that have defined the broadly ‘historicist’ turn (Cambridge contextualism, German Begriffsgeschichte, neo-institutionalism). In my talk I will argue that historical sociology represents a fruitful, general framework for ‘SSH studies’, and that the work of Pierre Bourdieu, in particular, provides some guiding principles. After presenting these, I will indicate some research areas that seem particularly significant for such a historical sociological program.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), Uppsala University.


2023-06-12 – 2023-06-13.  Conference

Annual conference on Quantitative Research Methods in Education

QRM Conference 2023
12–13 June 2023, Gothenburg University

https://www.gu.se/en/qrm/qrm-conference-2023-june-12-13-at-pedagogen-gothenburg-university

Arranged by the postgraduate School of Quantitative Research Methods in Education (a collaboration between Gothenburg University, Umeå University and Uppsala University).

Educational researchers, PhD candidates, and senior researchers are welcome to participate.

Keynote presentation: "Using Geometric Data Analysis to Reveal Fields of Education" by Mikael Börjesson, Professor in Sociology of Education at Uppsala University

Early registration ends on May 14th 2023.
Final deadline for registration: May 28th.
Poster and paper submission deadline: April 16th.


2023-06-21. SEC seminar

Socialization(s) at work: how luxury hotel employees are transformed by their workplace

Seminar with Amélie Beaumont, Post-doc in Sociology at Centre européen de sociologie et de science politique (CESSP-CNRS-EHESS), Paris.

Time: Wednesday 21 June at 13.15–18.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Abstract

Socialization(s) at work: how luxury hotel employees are transformed by their workplace
This thesis shows that work is a major instance of socialization whose effects on practices and representations go far beyond its own sphere. It studies the processes, conditions and products of this socialization. The study is mainly based on the ethnography of the guest service of a Parisian luxury hotel, and combines work as a bellhop, biographical interviews and participation in the social activities of colleagues outside work. The hotel imposes two main conflicting expectations on its employees: they must have the social skills to interact with upper-class guests, but also be subordinate to them and perform demeaning tasks. Caught between these two requirements, the employees, often working-class men, strive to reclaim their role: united as a work group, they learn to take advantage of their proximity to the elites, while valuing alternative norms to those of the hotel. On the one hand, their exposure to the upper classes leads them to consume high-end goods and services and fosters conservative worldviews that bring them closer to the right. But on the other hand, through their position as servants in the hotel hierarchy, they also develop a sense of class boundaries that shape their aspirations for upward mobility take. This socializing framework is challenged, however, when a social conflict with management arises, leading employees to move closer to the left-leaning CGT union. Nevertheless, this event reveals the multiple factors involved in the process of institutional socialization.

Abstrait

Déformations professionnelles : le travail comme institution socialisatrice : comprendre la transformation des employés de l'hôtellerie de luxe
Cette thèse montre que le travail est une instance de socialisation majeure dont les effets sur les pratiques et les représentations dépassent largement sa seule sphère. Elle étudie les processus, les conditions et les produits de cette socialisation. L’analyse s’appuie principalement sur l’ethnographie du service de la loge d’un palace parisien, et combine travail au poste de groom, entretiens biographiques et participation aux sociabilités entre collègues hors du travail. L’hôtel fait peser deux attentes discordantes sur les employés : ils doivent s’élever socialement pour interagir avec des clients de classes supérieures, mais aussi se soumettre à eux et exécuter des tâches dévalorisantes. Pris entre ces deux injonctions, les employés de la loge, des hommes souvent issus des classes populaires, s’efforcent de se réapproprier leur rôle : soudés en collectif de travail, ils apprennent à tirer parti de leur proximité aux élites, tout en valorisant des normes alternatives à celles de l’hôtel. D’un côté, leur fréquentation des classes supérieures les amène à consommer des biens et services haut de gamme et favorise des visions du monde conservatrices qui les rapprochent de la droite. Mais de l’autre, par leur position de serviteur dans la hiérarchie de l’hôtel, ils intériorisent aussi un sens des frontières sociales qui limite la forme que prennent leurs aspirations à l’ascension sociale. Ce cadre socialisateur est cependant ébranlé lorsque survient un conflit social avec la direction, qui amène les employés à se rapprocher du syndicat CGT ancré à gauche. Cet événement souligne par contraste tous les implicites d’une prise efficace de la socialisation institutionnelle.

For more information contact Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-08-21 – 2023-08-23. Workshop

Applied Social Network Analysis and Visualization with R

Time: Monday 21 August – Wednesday 23 August, 2023
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University

This workshop gives a general introduction to social network analysis (SNA) and aims to exemplify and discuss how SNA can be applied to studies in Social Sciences and Humanities. This includes theoretical concepts, basic methodological approaches, characteristics of social network research and hands on knowledge in how to create network analysis from a dataset, convert them into analyzable formats, and visualize using R.

The workshop is organized by the research center HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt), Uppsala University.

This is a beginner’s workshop, aimed primarily at those interested in social networks without prior experience or knowledge. It is offered to PhD-students and researchers. The language of instruction is English.

On Friday August 18 it will be possible to meet with the workshop instructors to get help installing the required software. On Thursday August 24 we will arrange a Q & A session to discuss the topics covered during the course. For those attending the workshop as part of a PhD course, attendance is compulsory August 21 to August 24.

Prior knowledge in R is not mandatory but highly advised. Please note that this workshop is not focused on learning R; however, we will allocate some time during the preparation day to assist you in installing R and the required packages, ensuring that all participants can make the most of the upcoming sessions.

Registration deadline: 14 August 2023. Register at https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/94446

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO.


2023-09-05.  HERO-seminariet

Humboldt 2.0

Tid: Tisd. 5 sept kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, rum 4-0019.

Professor Steve Fuller (University of Warwick) föreläser utifrån sin nya bok Back to the University's Future: The Second Coming of Humboldt (Springer, 2023).

Språk: engelska.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

För mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-o7.  Utbildningshistoriska seminariet

Towards a sociological explanation of the success of the Back to Basics movement in Sweden, 1970–1980

Tid: Torsd 7 sept. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Diskussion med Johan Prytz om ett kapitelutkast författat av Johan Prytz, Linda Marie Ahl & Uffe Thomas Jankvist.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. den text som ska diskuteras samt Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-12.  Comeniusseminariet

Den norska socialdemokratins hållning till skola och religion

Tid: Tisd 12 sept. 2023 kl 15.15–17.00 .
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Seminarium med Merethe Roos , professor i historia vid Universitetet i Sørøst-Norge.

Merethe Roos presenterar att nyss avslutat bokprojekt om hur den norska socialdemokratin under efterkrigstiden har förhållit sig till skola och religion.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-12.  Workshop

Textanalysis in combination with Geometric Data Analysis

Time: Tuesday 12 Sept. 2023 at 10.15–12.00.
Place: Uppsala University, Campus Engelska parken, room 6-2026 (Karinrummet).

Workshop with Lucas Page Pereira, PhD, PostDoc Position at École normale supérieure Paris-Saclay.

Participants are welcome to present their own applications of relevant methods and to raise questions on combination of methods.

Arr: Sociology of Education in collaboration with HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

Registration is mandatory, contact prof. Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2023-09-13.  SEC-seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

The World-Class Ordination. A Social Critique of Global University Rankings

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Pablo Lillo Cea, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Time: Wednesday 13 sept. 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

Participants are welcome to present their own applications of relevant methos and to raise questions on combination of methods..

Registration is obligatory, contact prof. Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>

Supervisor: Mikael Börjesson
Associate supervisor: Emil Bertilsson

To receive the text to be discussed, contact pablo.lillo_cea@edu.uu.se. Available one week in advance.

For more information contact Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-09-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Diskussion om en text av Sophie Winkler.

Tid: Torsd 14 sept. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-19.  HERO-seminariet

Kön- och genusperspektiv som mått på forskningskvalitén i projektansökningar

Seminarium med Johan Söderberg, Avdelningen för lingvistik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet.

Tid: Tisd. 19 sept. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, rum 4-0019.

I forskningspropositionen Kunskap i samverkan från år 2016 föreslog den dåvarande socialdemokratiska regeringen att forskningsråden skulle åläggas att inkludera kön- och genusperspektiv som en bedömningsgrund. Policyn innebär en utvidgning av de jämställdhetspolitiska målen, från politisk styrning av rekryteringar och meritvägar ("fix the women") till styrning av kunskapsinnehållet ("fix the knowledge"). En feministisk kritik av den förespeglade neutraliteten hos vetenskapliga meritbedömningar och objektivitetsideal beredde väg för policyförslaget. Av vetenskapsteoretiskt intresse är att målet "jämställdhet", vilket brukar betraktas som ett utom-vetenskapligt eller kontextuellt värde, definieras om på den politiska nivån till ett inom-vetenskapligt eller kognitivt värde. Förespråkare förutspådde att initiativet skulle leda till metodologiskt nyskapande och mer innovation, medan kritikerna varnade för ökad politisk styrning av forskningens innehåll. Genom att analysera ansökningar och yttranden under de första tre åren som FORTE och VR tillämpade det nya kvalitetsmåttet utreder jag i vilken mån som dessa förhoppningar eller farhågor infriades.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-26.  HERO-seminariet

The University in the Age of Unbridled Knowledge Production

Tid: Tisd. 26 sept kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, rum 4-0019.

Robert Frodeman presenterar pågående forskning

At the founding of the University of Berlin, Wilhelm von Humboldt described scholarship ‘as something not yet achieved and as something that cannot ever be completely achieved’ – i.e., as an infinite research project. Universities still treat the production of knowledge as infinite, even as the center of knowledge production has moved off campus. Whether in the corporate sphere or across social media, knowledge today is unbridled in its pursuit of its political and economic ends. How should the university respond to these new socio-epistemic conditions?

Seminariet hålls på engelska.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

För mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-28.  Utbildningshistoriska seminariet

Diskussion om en text av Agnes Hamberger

Tid: Torsd 28 sept. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Ventilering av ett kapitelutkast i Agnes Hambergers avhandlingsmanus "Den ringare medborgare-classens döttrar. Flickor i folkskolan 1840–1919" (prel. titel).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-09-29.  Disputation

Tuva Nodeland försvarar sin doktorsavhandling i utbildningssociologi

A Battle over Children: Nonformal education in Norwegian uniformed children's organisations, 1910–1960

Tid: Fred. 29 sept. 2023 kl. 14.15.
Plats: Universitetshuset, Uppsala universitet, Sal IX, Gatuadress Biskopsgatan 3.

Opponent: Professor Mary Hilson, Aarhus universitet, Danmark

Handledare: Anne Berg, Esbjörn Larsson, Janne Holmén

Avhandlingen kan laddas ned från http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1787308

Alla intresserade är välkomna, förstås.


2023-10-03.  Comeniusseminariet

Tre dramer. Skådespel som undervisning på 1600-talets gymnasium

Föredrag av Ola Winberg, fil. dr i historia

Tid: Tisd 3 okt. 2023 kl 15.15.
Plats:Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-10-04.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Grundskolebetyg och social reproduktion. En kvantitativ studie av ökande skillnader i de framväxande svenska skolmarknaderna

Tid: Onsd. 4 okt 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1. Kan även följas via Zoom.

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Tommie Petersson, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Kommentator: Andreas Melldahl

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från författaren, <tommie.petersson@edu.uu.se>

För mer information inkl. Zoom-länk kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-10-16 – 2023-10-17.  Workshop

Rumsliga analyser

A workshop on creating and analysing non-administrative geographies of residential and schooling areas using geographical data.

Tid: Månd. 16 okt. – tisd. 17 okt. 2023.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 11:232.

Workshoppen anordnas i anslutning till den nationella forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning" (QRM).

För information kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.


2023-10-18.  SEC-seminarium

Pedagogikens århundrade. En omstridd disciplin i historisk belysning

Tid: Onsd. 18 okt. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.
Även online på Zoom.

Anna Larsson (Umeå universitet), Joakim Landahl (Stockholms universitet) och Anders Burman (Södertörns högskola) presenterar sitt snart avslutade och av RJ finansierade projekt "Pedagogik: En historisk studie av en omstridd disciplin" (Swedish pedagogy: A contested discipline in historical perspective), samt sin gemensamt skrivna monografi Pedagogikens århundrade (under utgivn.).

För mer information inkl. Zoom-adress kontakta Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-10-19.  Utbildningshistoriska seminarietINSTÄLLT

Bönder och böcker i en brytningstid. LT:s förlag och framväxten av det moderna landsbygdssamhället, 1930–1970

Ventilering av en forskningsplan av Gustav Berry.

Tid: Torsd. 19 okt. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-10-23 – 2023-10-27. Conference

A Week on Academic Freedom

Program see https://www.idehist.uu.se/hero_en/calendar/conferences/a-week-on-academic-freedom

Time: Monday 23 Oct. – Friday 27 Oct. 2023.

A series of events in Uppsala arranged by
the research program Democracy and Higher Education,
the research centre Higher Education and Research as Objects of Study (HERO),
and the Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Themes and locations:
23 Oct. Academic Freedom and Responsibility in Policy and Practice. Venue: Lecture Hall X, University Main Building.
24 Oct. The Relationship between Academia and Society in Troubled Times. Venue: Venue: Hall C, Uppsala Konsert & Kongress.
25 Oct. Hur står det till med den akademiska friheten? Venue: Humanities Theatre, English Park Campus
26 Oct. Academic Citizenship in Perspective. Venue: SCAS, The Thunberg Lecture Hall, Linneanum, The Botanical Garden.
27 Oct. Varieties of Collegiality. Venue: SCAS, The Thunberg Lecture Hall, Linneanum, The Botanical Garden.

No registration is required except for the receptions 23 and 24 Oct.

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator of HERO.


2023-10-24.  Comeniusseminariet

Judars utbildningshistoria i Sverige – några nedslag

Tid: Tisd 24 okt. 2023 kl 15.15–17.00 .
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Föredrag av Carl Henrik Carlsson, under många år varit verksam som forskare vid Historiska Institutionen på Uppsala universitet samt vid Hugo Valentin-centrum på Uppsala universitet. Hans bok "Judarnas historia i Sverige" utkom 2021 och nominerades till såväl Augustpriset som till Stora fackbokspriset.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-10-25. SEC Seminar

Hereditary: The Persistence of Biological Theories of Crime

Time: Wednesday 25 Oct 2023 at 10.15–12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:360

Julien Larregue, Université Laval, Québec, Canada, presents his book Héréditaire. L’éternel retour des théories biologiques du crime, Paris, Éditions du Seuil (collection « Liber »), Paris 2020. An English translation The Persistence of Biological Theories of Crime will be published by Stanford University Press in 2024.

Everyone interested is welcome.


2023-10-26 – 2023-10-27. Workshop

Access, segregation and teachers in early childhood education and beyond

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/e-231026-finnish-swedish-workshop.htm

Finnish/Swedish workshop at Uppsala University

Time: Thursday 26 Oct – Friday 27 Oct 2023
Venue: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus

Presentations by sociologists of education from Helsinki University, Tampere University, and Uppsala universitet.

Registration required, post an email to the organiser Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.see>, who is also able to give further information if needed.


2023-11-06.  Utbildningshistoriska seminariet i samverkan med Kyrkohistoriska seminariet

Skolan som kyrka: Kyrkligt inflytande på svenska folkskolemiljöer 1850–1950

Tid: Månd. 6 nov. 2023 kl 15.15–17.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

David Sjögren, Stina Fallberg Sundmark och Jakob Evertsson ventilerar ett utkast till en projektansökan.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education) samt Kyrkohistoriska seminariet, Uppsala universitet.

För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-11-07 – 2023-12-07. Graduate course

Geometric Data Analysis (GDA)

The course gives a general introduction to basic mathematics of geometrical data analysis, comprising of, for example, Multiple Correspondence Analysis and Euclidean Cluster Analysis. The course will also exemplify and discuss how these methods can be applied to studies in the Educational Sciences, the Social Sciences and the Humanities, and contains practical training in the art of performing Geometric Data Analysis with the softwares SPAD and R.

Location: Online on Zoom, and 20–22 Nov physical lectures and seminars at Uppsala university, Campus Blåsenhus, street address von Kraemers allé 1.

Course information: http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-23-gda.htm

Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus.

For more information contact Tobias Dalberg <tobias.dalberg@edu.uu.se>.


2023-11-09.  Disputation

Max Persson försvarar sin doktorsavhandling i sociologi

Turning Privilege Into Merit: Elite Schooling, Identity and the Reproduction of Meritocratic Belief

Tid: Torsd. 9 nov. 2023 kl. 10.15.
Plats: Uppsala universitet, Humanistiska teatern .

Opponent: Sam Friedman, Professor, London School of Economics and Political Science.
Handledare: Stina Bergman Blix, Professor in Sociologi, Uppsala universitet.
Bitr. handledare: Maria Törnqvist, Docent in in Sociologi, Uppsala universitet.

Alla intresserade är välkomna, förstås.


2023-11-09.  Utbildningshistoriska seminariet

Nationalism against the state: 1848 and the rise of popular nationalism in mid-19th century Sweden

Tid: Torsd.9 nov. 2023 kl. 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Ventilering av ett kapitelutkast av Anne Berg.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-11-14.  SEC-seminar

Gender and Research

Time: Tuesday 14 Nov. 2023 at 10.15–12.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 12:228.

Presentations by guest researcher Kirsten Kamphuis and PhD students Anna Soloveva and Rebecka Göransdotter, followed by an open discussion on the gender perspective in sociological and historical studies of education.

For more information contact Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-11-14.  HERO-seminariet

Contextualizing capitalism in academia: How capitalist and feudalist organizing principles reinforce each other at Polish universities

Time: Tuesday 14 Nov. 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, room 4-0019.

Presentation by Michal Zawadzki, Uppsala University, and Tommy Jensen, Stockholm University. Cfr their journal article "Contextualizing capitalism in academia: How capitalist and feudalist organizing principles reinforce each other at Polish universities", Organization (Sage), I-23.

Language: English

Abstract

In this paper, we show how capitalism and feudalism reinforce each other to enable the former’s success in the higher education context. In this regard, Polish universities are an interesting case due to Poland’s capitalist shock therapy in the 1990s, its Western European membership in the European Union in the 2000s and due to recent reforms intended to modernize Polish academia. Based on 36 interviews with Polish early career academics from urban universities with experience working in watchdogs of higher education, we examine respondents’ perspectives on the current capitalist reforms. They treat ongoing changes as a solution for the problems experienced and defined as “feudal”: political labeling, abuse of power and discrimination against women. Understanding capitalism and feudalism through their organizing principles, the main contribution of this study is that it demonstrates how capitalist organizing principles fix existing feudalist organizing principles to flourish in Polish university. Hence, it is difficult for early career academics to recognize that capitalist organizing principles are in fact reinforcing rather than eliminating (as the advocates of capitalist reforms often claim) feudal problems in Polish academia.

Arranged by HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator at HERO.

Everyone interested is welcome.


2023-11-16.  Installationsföreläsning

De utbildningsrika och skolan

Av Ida Lidegran, professor i utbildningssociologi.

Tid: Torsd. 16 nov. kl. 13.45
Plats: Uppsala universitet, Universitetshuset, sal IV ( University Main Building)

Evemanget startar kl 13.00 och tre nya professorer ger i följd var sin tjugominutersföreläsning. Ida Lidegran avslutar.

Alla intresserade är förstås välkomna.


2023-11-22.  SEC-seminar
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Playing with the Global: Familes and international preschools

Time: Wednesday 22 Nov. 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines).

A so called 90 percent seminar on a thesis manuscript by Jennifer Waddling, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Amélie Beaumont, post-doc, Centre européen de sociologie et de science politique, Paris.

Language: English

To receive the text to be discussed, contact jenny.waddling@edu.uu.se. Available one week in advance.

For more information contact Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se> or Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Everyone interested is welcome.


2023-11-28.  HERO-seminar

Rationalization and internationalization: The moral economy of scientific publication c. 1970

Presentation by Jenny Beckman, Department of History of Science and Ideas, Uppsala universitet.

Time: Tuesday 28 Nov 2023 at 13.15–15.00.
Place: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, room 4-0019.

Arranged by HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

For more information contact Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, research coordinator at HERO.

Everyone interested is welcome.


2023-11-28.  Comeniusseminariet – INSTÄLLT på grund av snöoväder

Disciplinerna Idéhistoria och Intellectual history i Skandinavien och Storbritannien

Tid: Tisd. 28 nov 2023 kl 15.15–17.00 .
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Föredrag av Synne Myrebøe, fil. dr i idé- och lärdomshistoria, postdoc vid Universität Wien.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-11-30.  Utbildningshistoriska seminariet

Lokalt skolbyggande: den enhetliga skolan och yrkesutbildning i svenska bruksorter, 1950–1969

Tid: Torsd. 30 nov. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum enbart digitalt, på webbplattformen Zoom.

Diskussion av ett artikelutkast av Åsa Melin.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-12-07.  Utbildningshistoriska seminariet

Från kollegial aktivitet till administrativ strategi – högskolestyrelsers remissvar inför svenska högskolereformer 1968–2007

Tid: Torsd. 7 dec. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Diskussion av ett kapitalutkast av Moa Lindqvist.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-12-12.  HERO-seminariet

Europeiseringen av universiteteten och kunskapssamhällets formering 1985–2010

Tid: tisd. 12 dec. . kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, rum 4-0019.

Johan Östling (Lunds universitet) presenterar sitt nya projekt om europeiseringen av universiteteten och kunskapssamhällets formering.

Seminariet hålls på svenska.

Anordnas av HERO (Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt)

För mer information kontakta Johan Boberg <johan.boberg@edu.uu.se>, forskningskoordinator för HERO.

Alla intresserade är välkomna.


2023-12-19.  Comeniusseminariet

Utbildning och fostran i svenska fängelser

Tid: Tisd 19 dec. 2023 kl 15.15–17.00 .
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Föredrag av och diskussion med Viktor Englund, fil. dr i historia och universitetslektorn i utbildningshistoria, Uppsala universitet.

För mer information, kontakta Henrik Edgren <henrik.edgren@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-12-20.  SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Utbildning över disciplinära gränser. Om tvärvetenskap och högre utbildning

Tid: Onsd. 20 dec. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet). Gatuadress von Kraemers Allé 1.

Ventilering (s.k. 50 %-seminarium) av avhandlingsmanus av Lisa Backman, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Kommentator: Hampus Östh Gustafsson.

Handledare: Mikael Börjesson
Bitr. handledare: Tobias Dalberg & Sharon Rider

Textunderlag kan en vecka i förväg erhållas från författaren, lisa.backman@edu.uu.se

För mer information kontakta Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


2023-12-21.  Utbildningshistoriska seminariet

Skomakare, bliv vid din läst. Fortsättningsskolans medborgarkunskapsundervisning

Diskussion om text av Esbjörn Larsson.

Tid: Torsd. 21 dec. 2023 kl 13.15–15.00.
Plats: Seminariet äger rum både fysiskt och digitalt: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228, samt på webbplattformen Zoom.

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, inkl. Zoom-länk, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Alla intresserade är välkomna.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna äger vanligen rum i någon lokal antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus, eller/och på webbplattformen Zoom. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-23.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2023 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 19 December 2023