Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-20.htm 

Events, seminars and conferences 2020

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2020.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2020-01-13.   Seminar The Fast Track (Korta vägen). Larissa Mickwitz & Anki Bengtsson. Language: English.
2020-01-15.   Seminar The World-class Ordination: A Study on the Global Space of Higher Education Institutions. Pablo Lillo Cea. Language: English.
2020-01-22.   Seminar The concept 'transnational fields' in research within sociology of education. Petter Sandgren.
2020-01-23.   Utbildningshistoriska seminariet Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930. Jakob Evertsson.
2020-01-22.   Seminar The Swedish Social Space and its Homologies in Comparative Context. Will Atkinson,
2020-03-18 – 2020-03-20.   Sessioner Utbildningssociologi, Sociologidagarna 2020, Stockholms universitet.
2020-08-19 – 2020-08-22.   Conference ISCHE 2020, Örebro University.
2020-03-18 – 2020-03-20.   Sessioner Utbildningssociologi, Sociologidagarna 2020, Stockholms universitet.
2020-05-13.   Seminar Where do Record Prices Come From? The Rise and Financialization of the Global Art Market. Larissa Buchholz.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Seminarieverksamheten samordnas av Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se> med bistånd från Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-19.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.on


2020-01-13  Seminar series Education and Migration

The Fast Track (Korta vägen)

Seminar with Larissa Mickwitz and Anki Bengtsson

Time: Monday 13 Jan 2020 at 14.15–16.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room to announced later.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome

For information on the seminar series Education and Migration contact Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> or Elisabeth Hultqvist <elisabeth.hultqvist@edu.su.se>.


2020-01-15 SEC seminar
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

The World-class Ordination: A Study on the Global Space of Higher Education Institutions

Seminar with Pablo Lillo Cea.

Time: Wednesday 15 Jan. 2020 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Seminar on a so called 10 percent manuscript by Pablo Lillo Cea, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Yann Renisio

Language: English.

To receive the manuscript, contact Pablo Lillo Cea <pablo.lillo_cea@edu.uu.se>. Available one week in advance.

Everyone who is interested is welcome.


2020-01-22. SEC seminar

The concept 'transnational fields' in research within sociology of education

Seminar with Petter Sandgren, Department of Education, Stockholm University & Department of History and Civilization, European University Institute, Florence.

Time: Wednesday 22 Jan. 2020 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Petter Sandgren presents a chapter from his coming book Learning to Rule: The Transnational Field of Elite Boarding Schools. The objective of the presentation is to invite to a discussion on the possibilities and limitations of using 'transnational fields' as a research tool.

Book abstract

This book explores the global history of elite boarding schools from 1799 to the present time and reveals the previously neglected interconnected and dynamic nature of these schools and the elites they cater to. Drawing on primary sources from elite boarding schools in Australia, Denmark, France, Germany, Great Britain, Greece, India, Sweden and the United States, this book challenges the conventional narrative of a one-way diffusion of the English elite ’public’ boarding school model to the rest of the world during the second half of the nineteenth century and onwards. It argues instead that the English public schools should be understood as part of a dynamic ‘transnational field’ of elite boarding schools that emerged during the first half of the nineteenth century. Within that transnational field, ideas of how future leaders should be educated would continue to diffuse and circulate across traditional national boundaries over the following two hundred years. The book’s global and long-term historical perspective, which captures continuity and change within this transnational educational and social field, will be invaluable for building a broader understanding of how independent boarding schools have so successfully produced such a disproportionate number of elites over the course of history, and to get a better sense of what type of leaders they produce.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2020-01-23.  Utbildningshistoriska seminariet

Skolinspektionen och implementeringen av folkskolan i Sverige, 1861-1930

Ventilering av en projektplan av Jakob Evertsson

Tid: Torsd 23 jan. 2020 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:228 14:340 (huskropp 12, andra våningen).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2020-02-12. SEC seminar

The concept 'transnational fields' in research within sociology of education

Seminar with Will Atkinson, School of Sociology, Politics and International Studies, University of Bristol.
See http://www.bristol.ac.uk/spais/people/person/will-j-atkinson

Time: Wednesday 12 Feb. 2020 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Will Atkinson participates in a large-scale research project, funded by the European Research Council, on class across Western countries, with a particular focus on the US, Germany and Sweden. As part of the project Will Atkinson has constructed two maps of the Swedish class system (or 'social space' a la Bourdieu) using multiple correspondence analysis - one for 2009 and one for 2016.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome


2020-03-18 – 2020-03-20. Konferenssessioner

Sessioner ”Utbildningssociologi” under Sociologidagarna 2020, Stockholms universitet 18–20 mars 2020

Sociologidagarna som inträffar vartannat år är den stora mötesplatsen för svenska sociologer (i betydelsen människor som bedriver sociologisk forskning, alltså ingen begränsning till universitetsämnet sociologi). Härnäst anordnas de vid Stockholms universitet 18–20 mars 2020, i Aula Magna och ev. lokaler däromkring. Se https://sociologidagarna.se/.

Om du önskar anmäla dig och ev. föreslå ett paper som du vill presentera är deadline 15 nov 2019, på https://sociologidagarna.se/anmalan/. Inom en månad får du besked om huruvida paperförslaget accepterats. I anmälningsformuläret ska du ange arbetsgrupp (vilket inte hindrar att du rör sig fritt mellan sessionerna).

Ansvarig för arbetsgruppen ”Utbildningssociologi” som anordnar de utbildningssociologiska sessionerna är Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Här är språken svenska, engelska och franska.

Sista dag för registrering till lägre pris är 31 jan 2020. Därefter blir det dyrare.


2020-05-13 SEC seminar

Where do Record Prices Come From? The Rise and Financialization of the Global Art Market

Seminar with Larissa Buchholz, Northwestern University, Illinois, USA.

Time: Wednesday 13 May 2020 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Clarissa Buchholz is an Assistant Professor in the Department of Communication Studies at Northwestern University, and holds a courtesy appointment in the Department of Sociology at Weinberg College of Arts & Sciences at the same university. Before joining Northwestern, she was a junior fellow at the Society of Fellows at Harvard University. Buchholz’s substantive work centers on the dynamics of cultural production and markets in global context. Her forthcoming book, The Global Rules of Art, examines the emergence of a global art field and the different ways that artists become valued worldwide. A second book project explores the cross-border formation of audiences and taste cultures through the lens of global art collectors. Informed by her empirical research, Buchholz also engages with broader questions of methodology and theorizing in transnational and global analysis. Buchholz serves on the editorial board of Sociological Theory and is an affiliated faculty member of the Critical Realism Network at Yale University.
More info see https://larissabuchholz.soc.northwestern.edu/

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2020-08-19 – 2020-08-22. Conference

ISCHE 2020, Örebro University, Sweden, 19–22 Aug. 2020

On the International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) see https://www.ische.org/

ISCHE 2020 – OPEN FOR SUBMISSIONS

ISCHE 2020 will be held at Örebro University, Sweden. The main conference will take place between Wednesday, August 19, and Saturday, August 22. The main theme will be "Looking from Above and Below: Rethinking the Social in the History of Education". Thus, ISCHE invites scholars to rethink “the social” in history of education by (re-)addressing important cultural, technological, legal, economic, political, theoretical and methodological issues. We welcome the submission of papers that promote the development of the concept of “the social” in history of education in as yet unexplored ways.

Deadline for submissions is January 15, 2020. For more information on proposal formats, and much more, see https://www.oru.se/english/schools/humanities-education-and-social-sciences/conferences/ische-2020/

Welcome to Örebro in august 2020!

Johannes Westberg, Professor of Education School of Humanities, Education and Social Sciences Örebro University, Sweden, https://www.oru.se/english/employee/johannes_westberg


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-20.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2020 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady27 January, 2020ober, 2019