Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-19.htm 

Events, seminars and conferences 2019

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2019.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2019-01-22.   Seminarium Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning. Monica Rosén.
2019-01-24.   Utbildningshistoriska seminariet A new perspective on Swedish educational history An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975. Johan Prytz.
2019-02-04.   Utbildningshistoriska seminariet Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969. Gustav Berry.
2019-02-13.   Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students. Jérôme Rickmann. Language: English.
2019-02-13.   Studies on higher education: past, present and forthcoming projects". Yann Renisio. Language: English.
2019-02-13.   Transnational Accreditation: the Case of IB Schools. Leonora Dugonjic-Rodwin. Language: English.
2019-03-14.   Utbildningshistoriska seminariet. Tuva Skjelbred Nodeland.
2019-03-20.   Seminarium Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE)..
2019-04-04.   Utbildningshistoriska seminariet. Johan Wickström.
2019-04-25.   Utbildningshistoriska seminariet. Gustav Berry.
2019-05-08.   Seminar Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK. Sol Gamsu. Language: English.
2019-05-16.   Utbildningshistoriska seminariet. Johannes Westberg.
2019-06-12.   Seminar The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students. Sara Lindberg. Language: English.
2019-06-13.   Utbildningshistoriska seminariet. Eva Sallstedt
2019-09-18.   Seminar Pathways to elite universities in the UK. Vikki Boliver. Language: English.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Fr.o.m. jan. 2019 samordnas seminarieverksamheten av Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se> med bistånd från Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-19.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2019-01-22. SEC-seminarium

Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning

Tid: Tisd. 22 jan. 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Prof. Monica Rosén vid Göteborgs universitet presenterar forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM), https://qrm.gu.se

QRM är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Metodutvecklingen inom det kvantitativa metodområdet har varit intensiv under de senaste 30 åren. I dag är kompetens kring avancerade statistiska metoder en förutsättning för att med framgång kunna angripa många utbildningsvetenskapliga frågor Under samma period har en stor andel av pedagogik-forskarsamhället valt att vända denna utveckling ryggen till förmån för kvalitativa metoder. I Sverige har det medfört att de kvantitativa metodkunskaperna har försvunnit vid många utbildningsvetenskapliga institutioner. QRM vill bidra till en återuppbyggnad av denna kvantitativa metodkompetens.

QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen. QRM har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till en uppbyggnad av kompentens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning. QRM erbjuder:
• Forskarkurser inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från både stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
• En årlig konferens
• Medlemskap i QRMs nätverk
• Rådgivning/experthandledning

Alla intresserade är välkomna.


2019-01-24.  Utbildningshistoriska seminariet

A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975

Ventilering av ett artikelmanus av Johan Prytz.

Tid: Torsd 24 jan. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

För att erhålla underlag, kontakta Johan Prytz <johan.prytz@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969

Ventilering av ett manus till ett antologibidrag av Gustav Berry

Tid: Torsd 4 febr. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-13. SEC seminar

Workshop on preliminary results

Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students

Jérôme Rickmann, PhD candidate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 10.15-12.00
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, room 24:103

Summary

There is a common trend for formerly tuition-free countries to introduce tuition fees for international students. This development causes concerns over the future nature of universities in regards to conflicting priorities between growing market-orientation, access to higher education and academic freedom.
The focus of my research is the case of Sweden since tuition fees were introduced 2011/2012. The main research questions are: 
A) What were the consequences of the policy shift for Swedish universities?
B) How did the investigated universities adapt over time to the new situation and why?
C) What do the key protagonists believe were the effects of those adaptations?
The answers to these questions are hoped to be found by conducting case studies of individual Swedish universities, focusing on how the adaptation process materialized since the policy shift. The case studies are based on data received through interviews and further triangulation with other sources such as internal documents. During the work session I will present preliminary findings of three case studies (Lund, Uppsala, Linneaus) and would like to receive input and discuss the process of data structuration and suitable ways to present the data and findings in case study formats.

Language: English.

The seminar will be conducted as a workshop. If you wish to attend, please send an email to Ashley Haru.<ashley.haru@edu.uu.se>


2019-02-13. SEC seminar

Studies on higher education: past, present and forthcoming projects

Yann Renisio, Postdoc, Collège de France, Paris

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 13.15–14..30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome.


2019-02-13. SEC seminar

Transnational Accreditation: the Case of IB Schools

Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 14.45–15.30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


2019-03-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Tuva Skjelbred Nodeland

Tid: Torsd 14 mars 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-20. SEC-seminarium

Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE)

Tid: Onsd. 20 mars 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Om projektet "Svensk högre utbildning. Finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020"
se https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/forskningsprojekt/shefoe/

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Johan Wickström

Tid: Torsd 4 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-25.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Gustav Berry

Tid: Torsd 25 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-05-08. SEC-seminarium

Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK

Sol Gamsu, Durham University, UK

Time: Wednesday 8 May 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Sol Gamsu is a British sociologist and geographer of education. He is presently Assistant Professor in the Department of Sociology, Durham University, UK. Among his research interests: Access to higher education; Elite education; GIS and social network analysis; LCA and other statistical methods especially in R; History of education; Politics of higher education; Regional and local geographies of education. For more information see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=17881

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-05-16.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Johannes Westberg

Tid: Torsd 16 maj 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-06-12. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students

Sara Lindberg

Time: Wednesday 12 June 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Seminar on a so called 50 percent manuscript by Sara Lindberg, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

To receive the manuscript, contact Sara Lindberg <sara.lindberg@edu.uu.se>. Available one week in advance.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-06-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Eva Sallstedt

Tid: Torsd 13 juni 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-09-18. SEC seminar

Pathways to elite universities in the UK

Seminar by Vikki Boliver, Durham University, UK

Time: Wednesday 18 Sept. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Vikki Boliver is Professor and Deputy Head of Department in the Department of Sociology at Durham University, UK. Also affiliated with till Durham University Evidence Centre for Education (DECE) and Centre for Global Higher Education (CGHE). Her research focuses on social inequalities of access to higher status universities, and on patterns and processes of social mobility across multiple generations. For more info see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=9700

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-19.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact
© 2019 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 21 February, 2019