Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-19.htm 

Events, seminars and conferences 2019

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2019.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2019-01-22.   Seminarium Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning. Monica Rosén.
2019-01-24.   Utbildningshistoriska seminariet A new perspective on Swedish educational history An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975. Johan Prytz.
2019-02-04.   Utbildningshistoriska seminariet Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969. Gustav Berry.
2019-02-13.   Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students. Jérôme Rickmann. Language: English.
2019-02-13.   Studies on higher education: past, present and forthcoming projects". Yann Renisio. Language: English.
2019-02-13.   Transnational Accreditation: the Case of IB Schools. Leonora Dugonjic-Rodwin. Language: English.
2019-03-05.   Conference Contemporary Perspectives on Preschools and Societies. Language:English.
2019-03-14.   Utbildningshistoriska seminariet Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks. Tuva Skjelbred Nodeland.
2019-03-14.   Seminarium Universitetets gränser. Peter Josephson & Thomas Karlsohn.
2019-03-20.   Seminarium Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE).
2019-03-22.   Workshop Ledande positioner vid svenska lärosäten.
2019-03-27.   Seminarium Där näringslivets nätverk föds. Könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter. Gergei Farkas.
2019-04-04.   Utbildningshistoriska seminariet Den klasskapande skolan: Staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter 1860-1930. Johan Wickström, Anne Berg, Linn Areskoug & Esbjörn Larsson.
2019-04-24.   Seminarium Språk som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer. Josefine Krigh.
2019-04-25.   Utbildningshistoriska seminariet Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885. Anne Berg
2019-05-08.   Seminar Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK. Sol Gamsu. Language: English.
2019-05-15 - 2019-05-16.   International research Conference World Class Universities: A Contested Concept. Uppsala University. Language: English
2019-05-16.   Utbildningshistoriska seminariet. Johannes Westberg.
2019-05-29.   Workshop on History of Education, Örebro University. Mark Freeman. Language: English.
2019-06-12.   Seminar The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students. Sara Lindberg. Language: English.
2019-06-13.   Utbildningshistoriska seminariet. Eva Sallstedt
2019-09-18.   Seminar Pathways to elite universities in the UK. Vikki Boliver. Language: English.
2019-09-25.   Seminarium Alva Myrdal, UNESCO and Cold War International Social Science. Per Wisselgren.
2019-10-02.   Seminarium Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970. Gustav Berry

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Fr.o.m. jan. 2019 samordnas seminarieverksamheten av Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se> med bistånd från Ashley Haru <ashley.haru@edu.uu.se>.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Somliga seminarieunderlag finns på webben, se länkar nedan. I andra fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-19.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.


2019-01-22. SEC-seminarium

Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning

Tid: Tisd. 22 jan. 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Prof. Monica Rosén vid Göteborgs universitet presenterar forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning (QRM), https://qrm.gu.se

QRM är en nationell forskarskola som erbjuder ett stort utbud av tillämpade kurser i kvantitativ forskningsmetodik för utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Metodutvecklingen inom det kvantitativa metodområdet har varit intensiv under de senaste 30 åren. I dag är kompetens kring avancerade statistiska metoder en förutsättning för att med framgång kunna angripa många utbildningsvetenskapliga frågor Under samma period har en stor andel av pedagogik-forskarsamhället valt att vända denna utveckling ryggen till förmån för kvalitativa metoder. I Sverige har det medfört att de kvantitativa metodkunskaperna har försvunnit vid många utbildningsvetenskapliga institutioner. QRM vill bidra till en återuppbyggnad av denna kvantitativa metodkompetens.

QRMs program omfattar såväl grundläggande baskurser som specialiserade kurser för specifika analysintressen. QRM har som sitt huvudsakliga syfte att bidra till en uppbyggnad av kompentens inom det kvantitativa metodområdet för utbildningsvetenskaplig forskning. QRM erbjuder:
• Forskarkurser inom områdena design, mätning, och analys av kvantitativa data från både stora och små undersökningar inom det utbildningsvetenskapliga forskningsområdet
• En årlig konferens
• Medlemskap i QRMs nätverk
• Rådgivning/experthandledning

Alla intresserade är välkomna.


2019-01-24.  Utbildningshistoriska seminariet

A new perspective on Swedish educational history. An analysis of reforms and pedagogical texts in school mathematics, 1910–1975

Ventilering av ett artikelmanus av Johan Prytz.

Tid: Torsd 24 jan. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

För att erhålla underlag, kontakta Johan Prytz <johan.prytz@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Mellan agrar kvinnlighet och husmoderskontrakt: lanthusmoderligheten i jordbrukets kvinnliga yrkesutbildning, 1911-1969

Ventilering av ett manus till ett antologibidrag av Gustav Berry

Tid: Torsd 4 febr. 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-02-13. SEC seminar

Workshop on preliminary results

Open for Business? Case Studies into Organizational Adaptation at Swedish Universities after the Introduction of Tuition Fees for International Non-EU-Students

Jérôme Rickmann, PhD candidate, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 10.15-12.00
Place: Campus Blåsenhus, Uppsala University, room 24:103

Summary

There is a common trend for formerly tuition-free countries to introduce tuition fees for international students. This development causes concerns over the future nature of universities in regards to conflicting priorities between growing market-orientation, access to higher education and academic freedom.
The focus of my research is the case of Sweden since tuition fees were introduced 2011/2012. The main research questions are: 
A) What were the consequences of the policy shift for Swedish universities?
B) How did the investigated universities adapt over time to the new situation and why?
C) What do the key protagonists believe were the effects of those adaptations?
The answers to these questions are hoped to be found by conducting case studies of individual Swedish universities, focusing on how the adaptation process materialized since the policy shift. The case studies are based on data received through interviews and further triangulation with other sources such as internal documents. During the work session I will present preliminary findings of three case studies (Lund, Uppsala, Linneaus) and would like to receive input and discuss the process of data structuration and suitable ways to present the data and findings in case study formats.

Language: English.

The seminar will be conducted as a workshop. If you wish to attend, please send an email to Ashley Haru.<ashley.haru@edu.uu.se>


2019-02-13. SEC seminar

Studies on higher education: past, present and forthcoming projects

Yann Renisio, Postdoc, Collège de France, Paris

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 13.15–14..30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome.


2019-02-13. SEC seminar

Transnational Accreditation: the Case of IB Schools

Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

Time: Wednesday 13 Febr 2019 at 14.45–15.30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


2019-03-05. Conference

Contemporary Perspectives on Preschools and Society

Time: Tuesday 5 March 2019 at 09.15–16.30
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, the Bertil Hammer Hall. Street address von Kraemers Allé 1, Uppsala. Map: http://bit.ly/2V2tVbA

A conference organised by the research project “The First Choice: The Expansion of Preschool, its Marketization and Increased Importance for Families’ Educational Strategies”, funded by the Swedish Research Council. See http://www.edu.uu.se/research/shed/projects/firstchoice/

Programme

09:15 Welcome - Prof. Esbjörn Larsson (Vice Dean at the Faculty of Educational Sciences, Uppsala University)
09:30 ‘Doing Family’ in Day Care: Mapping the Complexities of Family/Day Care‐Relations in a Practice‐Analytical Perspective. - Prof. Dr. Sabine Bollig (Sozialpädagogik II, Universität Trier)
10:00 Training Early Childhood Professionals in Sweden and Switzerland: Policies, Actor Constellations, Path Dependencies. - Dr. Michael Geiss (Education and Work, Universität Zürich) & Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University)
10:30 Coffee
11:00 A Desire for Transparency and Control: The Swedish Preschool Choice as Part of Culturally Wealthy Families’ Educational Strategies in Uppsala. - Associate Prof. Ida Lidegran & Prof. Esbjörn Larsson (Department of Education, Uppsala University)
11:30 Towards New Infrastructures on Public Services: Collecting Comparative Indicators on Early Childhood Education and Care. - PhD Candidate Sebastian Sirén & PhD Candidate Laure Doctrinal (Swedish Institute for Social Research, Stockholm University)
12:00 Lunch
3:00 The Child as a Voucher? The Marketization of the Swedish Preschools. - Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University) & Prof. Esbjörn Larsson (Department of Education, Uppsala University)
13:30 The Second Wave of (International) Preschool Development 1970‐1998: Implications for a Swedish Preschool Politics for Inclusion. - Prof. Anne‐Li Lindgren (Stockholm University)
14:00 ”A Preschool without Borders”: The ‘International’ as a Preschool Profile. - PhD Candidate Jennifer Waddling (Department of Education, Uppsala University)
14:30 Coffee
15:00 Children with Autism Spectrum Disorders in Community based Early Childhood Education in Sweden; Case study of Early and Intensive Behavioral Intervention. - PhD Ingrid Olsson (Department of Education, Uppsala University.
15:30 The Social Space of Swedish Preschools: A Bourdieusian Analysis of Families’ Preschool Enrolment in a Marketised Welfare State. - PhD Håkan Forsberg & PhD Candidate Jennifer Waddling (Department of Education, Uppsala University)
16:00 Concluding remarks and discussion. - Prof. Johannes Westberg (School of Humanities, Education and Social Sciences, Örebro University)

Participants who wish lunch and coffee please register no later than Feb. 26th at http://doit.medfarm.uu.se/kurt13568

Language: English.

For more information contact Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2019-03-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Nation, nature and industry in fin de siècle Scandinavia: Civic knowledge and ideals in Norwegian textbooks

Ventilering av kapitelutkast av Tuva Skjelbred Nodeland

Tid: Torsd 14 mars 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-14.  Bokseminarium

Universitetets gränser

Tid: Torsd 14 mars 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Rausingrummet (rum Eng 6-3025)

Den nyutgivna antologin Universitetets gränser (Arche Press, Göteborg 2019) presenteras av bokens redaktörer Peter Josephson (Södertörns högskola) och Thomas Karlsohn (Uppsala universitet).

Arr: forskarnätverket HERO (”Den högre utbildningen som forskningsobjekt” ) tillsammans med Högre seminariet i idé- och lärdomshistoria.

Baksidestext

I vardagssamtalen och den offentliga debatten förutsätter vi att vi vet vad ett universitet är och hur det är avgränsat från ”världen utanför”. Bidragen i Universitetets gränser utmanar denna outtalade konsensus och erbjuder nya perspektiv på såväl universitetsväsendets förflutna som dess nutida belägenhet. Istället för att utgå från att gränssnittet mot andra samhällssektorer är givet och beständigt undersöks hur själva skiljelinjerna mellan inre och yttre har skapats, upprätthållits och omförhandlats över tid. Universitetet har alltid befunnit sig in the making, och föresatsen i denna volym är att studera ett ständigt pågående skapelsearbete. Bidragen behandlar detta arbete under det moderna universitetets historia, från 1700-talet till efterkrigstiden.

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-20. SEC-seminarium

Pågående studier inom forskningsprojektet Svensk högre utbildning (SHEFOE)

Tid: Onsd. 20 mars 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Om projektet "Svensk högre utbildning. Finansiering, organisering, rekrytering, utfall 1950-2020"
se https://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/forskningsprojekt/shefoe/

Alla intresserade är välkomna.


2019-03-22. Workshop

Ledande positioner vid svenska lärosäten

Tid: fred. 22 mars 2019 kl 09.15-14.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum Blåsenhus, rum 14:327.

Program

09:15-09:30 Inledning och presentationsrunda
09:30-09:50 Kerstin Sahlin och Peter Edlund: Om externa styrelseledamöter.
09:50-10:10 Lars Engwall: Om rektorsrekrytering.
10:10-10:30 Agnete Vabø & Moa Lindqvist: Organisering, styrning och ledning vid tre lärosäten.
10:30-10:50 Fika
10:50-11:10 Shirin Ahlbäck Öberg & Mikael Börjesson: Ledande positioner - en forskningsansökan.
11:10-12:00 Diskussion
12:15-13:00 Lunch
13:15-14:00 Avrundning.

För mer information kontakta André Bryntesson <andre.bryntesson@edu.uu.se>


2019-03-27. SEC-seminarium
Ingår även i serien Utbildningssociologiska seminariet

Där näringslivets nätverk föds: En longitudinell studie av könsskillnader i sociala nätverk bland ekonomistudenter vid en elitutbildning, och deras karriäreffekter

Tid: Onsd. 27 mars 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Gergei Farkas, lektor vid Institutionen för samhällsstudier, Linnéuniversitetet, och forskare vid Institutet för Framtidsstudier presenterar ett pågående forskningsprojekt.

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-04.  Utbildningshistoriska seminariet

Den klasskapande skolan: Staten, skoltexterna och skapandet av klassidentiteter 1860-1930

Tid: Torsd 4 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Ventilering av en text av Johan Wickström, Anne Berg, Linn Areskoug och Esbjörn Larsson som beskiver ett planerat forskningsprojekt.

För att erhålla textunderlaget kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2019-04-24. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

Språk som utbildningsstrategi hos grundskoleelever och deras familjer

S.k. slutseminarium eller 90 procent-seminarium. Ventilering av avhandlingsmanus av Josefine Krigh, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 24 april 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Kommentator: Jan Thorhauge Fredriksen, lektor vid Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns universitet.

Underlag kan en vecka i förväg erhållas från Josefine Krigh <josefine.krigh@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-04-25.  Utbildningshistoriska seminariet

Gendered democratic experiences? Men and women in Swedish workers’ organizations 1845–1885

Ventilering av artikelmanus av Anne Berg

Tid: Torsd 25 april 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-05-08. SEC-seminarium

Circuits of power and the spatial accumulation of capital: mapping the economic, social and cultural geographies of elite education in the UK

Sol Gamsu, Durham University, UK

Time: Wednesday 8 May 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Sol Gamsu is a British sociologist and geographer of education. He is presently Assistant Professor in the Department of Sociology, Durham University, UK. Among his research interests: Access to higher education; Elite education; GIS and social network analysis; LCA and other statistical methods especially in R; History of education; Politics of higher education; Regional and local geographies of education. For more information see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=17881

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-05-15 - 2019-05-16.  International research conference

World Class Universities: A Contested Concept

Time: Wednesday 15 May - Thursday 16 May 2019.
Venue: Uppsala University, Campus Engelska parken, The Humanities Theatre

Conference site, registration: http://konferens.edu.uu.se/wcu2019

Hosted by the research network Higher Education as Research Object (HERO)

Program

WEDNESDAY, MAY 15th
09:30-10:00 Registration
10:00-10:15 SHARON RIDER, Uppsala University: Welcome and introduction, MIKAEL BÖRJESSON, Uppsala University: Presentation of HERO
10:15-11:00 GUY NEAVE, CIPES: The University World Ranked: A Sell, a Claim, a Classification or a Policy?
11:00-11:45 PAUL GIBBS, Middlesex University London: The Marketization of Higher Education
13:00-13:45 CRIS SHORE, University of Auckland, and SUSAN WRIGHT, Aarhus University: The Measure of Academic Excellence—Audit Culture, World Class Universities and the Reputational Arms Race
13:45-14:30 JACK LEE and RAJANI NAIDOO, University of Bath: Complicit Reproductions—Global Rankings and their Impact on Higher Education in the Global South
14:45 -15:30 SONIA GIEBEL, Stanford University: The Paradox of the Global University
15:30-16:15 TERO ERKKILÄ, University of Helsinki: What counts as world class?
16:15-17:00 Panel discussion. MIKAEL BÖRJESSON, THOMAS KARLSOHN, JUDIT NOVAK, and LINDA WEDLIN, Uppsala University: The Use and Abuse of Rankings for Higher Education: Historical and Contemporary Reflections. Moderator: SHARON RIDER.

THURSDAY, MAY 16th
09:15-10:00 JON NIXON, The Education University of Hong Kong: ‘Orderly’ Identities—University Rankings and the Re-Ordering of the Academic Mind
10:00-10:45 MICHAEL PETERS and TINA BESLEY, Beijing Normal University: The Neoliberal Discourse of the World Class University—Digital Socialism, Openness and Academic Publishing
11:15-12:00 TIEN-HUI CHIANG, Zhengzhou University: The State Role in University Excellence Policies in the Era of Globalization —The Case of China
13:00-13:45 Panel discussion on Conceptualizing the World Class University with SONJA ARNDT and CARL MIKA, Waikato University and RIKKE TOFT NØRGÅRD, Aarhus University. Moderator: MICHAEL PETERS
13:45-14:30 RONALD BARNETT, University College London Institute of Education: Realizing the World-Class University—An Ecological Approach
14:30-14:45 Closing Remarks, SHARON RIDER.

2019-05-16.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Johannes Westberg

Tid: Torsd 16 maj 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna..


2019-05-29. Workshop, Örebro University

Workshop on History of Education

Time: Wednesday 29 May 2019, pm and am.
Place: School of Humanities, Education and Social Science, Örebro University

Workshop with Mark Freeman, Reader in Education and Social History at UCL Institute of Education (London). He is co-editor of the Journal History of Education. See http://www.markfreeman.org.uk/.

The workshop will start with a talk by Mark Freeman on the conditions for publishing within the history of education field. Thereafter the participants are invited to present their ideas or short synopsises for articles, to be discussed.
At 3-5 pm Mark Freeman will give a lecture on the history of education and educational sciences.

Language: English.

Register at https://www.oru.se/HumUS/workshop

For more information contact Professor Johannes Westberg <johannes.westberg@oru.se>


2019-06-12. SEC-seminarium
Ingår även i Högre seminariet i utbildningssociologi

The formation of an EU-elite: the College of Europe and its students

Sara Lindberg

Time: Wednesday 12 June 2019 at 13.15-15.00.
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Seminar on a so called 50 percent manuscript by Sara Lindberg, PhD candidate in Sociology of education, Uppsala University.

Commentator: Leonora Dugonjic-Rodwin, Visiting fellow SNSF, Humboldt-Universität zu Berlin

To receive the manuscript, contact Sara Lindberg <sara.lindberg@edu.uu.se>. Available one week in advance.

Language: English.

Everyone who is interested is welcome.


2019-06-13.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av en text av Eva Sallstedt

Tid: Torsd 13 juni 2019 kl 13.15–15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education). För mer information, kontakta Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2019-09-18. SEC seminar

Pathways to elite universities in the UK

Seminar by Vikki Boliver, Durham University, UK

Time: Wednesday 18 Sept. 2019 at 13.15–15.00
Place: Uppsala University, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, near the coffee machines)

Vikki Boliver is Professor and Deputy Head of Department in the Department of Sociology at Durham University, UK. Also affiliated with till Durham University Evidence Centre for Education (DECE) and Centre for Global Higher Education (CGHE). Her research focuses on social inequalities of access to higher status universities, and on patterns and processes of social mobility across multiple generations. For more info see
https://www.dur.ac.uk/sociology/staff/profile/?id=9700

Language: English.

Everyone that is interested is welcome


2019-09-25.  SEC-seminarium

Alva Myrdal, UNESCO and Cold War International Social Science

Per Wisselgren

Tid: Torsd 13 juni 2019 kl 13.15–15.00. (obs. ovanlig veckodag)
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Per Wisselgren, FD idéhistoria och docent i sociologi, är universitetslektor vid Sociologiska Institutionen, Umeå universitet.
Se https://www.umu.se/personal/per-wisselgren/

Alla intresserade är välkomna.


2019-10-03 . SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Lanthushållsundervisningen och styrningen av den svenska landsbygden 1890-1970

Tid: Onsd. 2 okt. 2019 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Ventilering av avhandlingsmanus av Gustav Berry, doktorand i utbildningssociologi, Uppsala universitet (s.k. 50 procent-seminarium).

Kommentator FD Lars Garpenhag, FD i historia, Uppsala universitet.

Handledare: Esbjörn Larsson, professor i utbildningshistoria, Uppsala universitet

Alla intresserade är välkomna.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-19.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact
© 2019 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 18 April, 2019