Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-18.htm 

Events, seminars and conferences 2018

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2018.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info

2018-01-22.   Workshop Transnational Cultural exchange and Globalization, with discussions of ongoing research at Uppsala University on higher education and culture. With Johan Heilbron. Language: English.
2018-01-24.   Doctor honoris causa lecture Making Sense of Globalizing Social Science. Johan Heilbron. Language: English.
2018-01-26.   Conferment of the doctor honoris causa distinction to Johan Heilbron.
2018-02-06.   Seminarium Aktuell kultusociologisk forskning.
2018-02-08.   Utbildningshistoriska seminariet Kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid. Christoffer Åhlman.
2018-03-07–2018-03-09.   Sessions Sociology of Education, Sociologidagarna, Lund University.
2018-03-21.   Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000. Thomas Wedin.
2018-03-21.   Nyanlända ungdomars språkliga kapital. Hassan Sharif
2018-03-22.   Utbildningshistoriska seminariet. Anne Berg.
2018-04-19.   Utbildningshistoriska seminariet. David Sjögren.
2018-05-03.   Utbildningshistoriska seminariet. Gustav Berry.
2018-05-16.   Ventilering av avhandlingsplan. Anna Bennich Björkman.
2018-05-23.   Konferens Den högre utbildningen som forskningsobjekt.
2018-05-24.   Utbildningshistoriska seminariet. Johannes Westberg.
2018-05-25.   Disputation "Uppnåendet av lärdomens topp". Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft. Tobias Dalberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi.
2018-05-30.   Ventilering av avhandlingsplan. Astrid Collsiöö.
2018-06-14.   Utbildningshistoriska seminariet. Mariano Gonzalez Delgado.
2018-07-15–2018-07-21.   Sessions Sociology of Education, the XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto.
2018-09.   Start forskarutbildningskurs Kapital och fält.
2018-09-19–2018-09-20.   Sjunde nordiska utbildningshistoriska konferensen, Trondheim, 19-20 sept. 2018.
2018-09-26.   Guest lecture Materiality of the Texts ad Reading Practices. Roger Chartier. Language: English.

Vägbeskrivning och karta


Allmän info

Ida Lidegran <ida.lidegran@edu.uu.se> och Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se> samordnar under vårterminen 2018 det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta. Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-18.htm.

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2018-01-22. Workshop

Transnational Cultural exchange and Globalization,
with discussions of ongoing research at Uppsala University on higher education and culture

Workshop with Johan Heilbron, Director of research at the French Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affiliated to the Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP), Paris, and also part-time Professor of Economic Sociology at Erasmus Universiteit Rotterdam.

Time: Monday, 22 Jan, 2018 at 10.15–15.00, followed by coffee and opportunities for more discussions
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 12:228 before lunch, thereafter room 21:137, "Lilla matsalen"

First an introductory talk by Johan Heilbron, thereafter short presentations by Uppsala scholars of some ongoing research on Swedish higher education and research, especially transnational exchanges and strategies. Comments by Johan Heilbron and discussions.

Programme
PM: 10:15–12:00 in room 12:228
      10:20–11:00 Johan Heilbron: Introduction
      11:00–11:15 Mikael Börjesson: The global space of international students
      11:15–11:30 André Bryntesson & Ashley Haru: The space of Swedish Erasmus exchange students
      11:30–11:45 Tobias Dalberg: Transnational academic travels of mid-20th century professors in Sweden
      11:45–12:00 Martin Gustavsson: Transnational Carriers of Expert Knowledge. The import of Taylorism from the US and Industrial Physiology from Germany, 1920–1960
      12:00–12:15 Discussion

Lunch 12:15–13:15.

AM 13:15–15:30 in room 21:137 ("Lilla matsalen")
      13:15–13:30 Mikael Palme: Transnational vs national symbolic capital. Stakes and struggles within the elite segment of upper secondary education in Stockholm
      13:30–13:45 Ylva Bergström: Preparing for higher education, navigating in a polarised landscape. Upper secondary students’ transnational strategies and outlooks on higher education in Sweden
      13:45–14:05 Andreas Hedberg, Swedes in French: Cultural Transfer from Periphery to Literary Metropolis
      14:05–14:25 Donald Broady: On sociology of education and culture in Uppsala
      14:25–15:00 Johan Heilbron: Conclusion and discussion
      15:00–15:30 in room 21:137 coffee, more discussions for those who are able to stay.

On Johan Heilbron

Johan Heilbron has been appointed doctor honoris causa at Uppsala University as a sign of appreciation for his contributions to historical sociology, sociology of science, economic sociology and research on higher education.
For more information on his work see http://www.cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique101&lang=fr.
The motivation for his nomination is found at www.skeptron.uu.se/broady/sec/nominering-170911-heilbron-hedersdoktor.pdf (in Swedish)

Arranged by
HERO (Higher Education as Research Object), www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/
SEC (Sociology of Education and Culture), www.skeptron.uu.se/broady/sec/)
SIHE (Swedish Centre for Studies of the Internationalisation of Higher Education), http://www.edu.uu.se/research/sociologyofeducation/sihe/

Questions or suggestions regarding the programme for Johan Heilbron’s visit might be addressed to donald.broady@soc.uu.se, who will act as his host.

Everyone who is interested is welcome.


2018-01-24. Public Lecture

Making Sense of Globalizing Social Science. Doctor honoris causa lecture

by Johan Heilbron, Director of research at the French Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), affiliated to Centre Européen de Sociologie et de Science Politique de la Sorbonne (CESSP), Paris, and also part-time Professor of Economic Sociology at Erasmus Universiteit Rotterdam.

Time: Wednesday 24 Jan, 2018 at 13.15–15.00
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, Betty Pettersson Hall (Room 14:031, immediately to the right after entering the main entrance).

Followed 15.00–16.00 by a reception in the honor of Johan Heilbron hosted by the Faculty of Educational Sciences. Location: "Lilla matsalen" (room 21:137).

Thereafter, still in "Lilla matsalen", continued discussions with Johan Heilbron for those who wish to stay.

Johan Heilbron have been appointed doctor honoris causa at Uppsala University, as a sign of appreciation for his contributions to historical sociology, sociology of science, economic sociology and research on higher education.
For more information on his work see http://www.cessp.cnrs.fr/spip.php?rubrique101&lang=fr.
The motivation for his nomination is found at www.skeptron.uu.se/broady/sec/nominering-170911-heilbron-hedersdoktor.pdf (in Swedish)

Language: English

Everyone who is interested is welcome.

Arranged by
Faculty of Educational Sciences, *http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/?languageId=1
HERO (Higher Education as Research Object), www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/
SEC (Sociology of Education and Culture), www.skeptron.uu.se/broady/sec/)

Questions or suggestions regarding the programme for Johan Heilbron’s visit might be addressed to donald.broady@soc.uu.se, who will act as his host.

                  (The conferment ceremony takes place Friday 26 Jan at 12.15 in the Aula, Universitetshuset,
                  see https://www.uu.se/en/about-uu/traditions/conferment-ceremony/ )


2018-01-26. Winter Conferment Ceremony (vinterpromotionen)

Conferment of the doctor honoris causa distinction to Johan Heilbron

Time: Friday 26 Jan. 2018 at 12..00–circa 15.00
Place: Uppsala University's main building (Universitetshuset), the Aula.

Some pieces of information for you who plan to attend:

Nota bene, at this conferment ceremony Johan Heilbron will say nothing and he will by only one in the crowd of young doctors, honorary doctors and laureates. Thus, if you wish to meet with and listen to him there are other occasions earlier this week, see above.

Johan Heilbron will as the other doctores honoris causa climb the parnassus, be greeted by the promotors and given their insignia (the laurel wreath, the golden ring, the diploma hand-written in Latin; in Johan's case the promotor will be Mikael Börjesson). On this occasion also a large number of so called "young" (which has nothing to do with biological age) promovendi will receive their dignity. It is a solemn ceremony, three hours, with orations in Latin, half a symphony orchestra on the stage, cannon salutes etcetera. Those of you who are affiliated with Uppsala University as teachers, researchers, doctorate candidates, alumni or emeriti etcetera are welcome to walk in the academic procession, which gathers at 11:45 on the second floor of the entrance hall. No pre-registration, just come. For male participants in the procession the dress code is "frack" (habit de cérémonie, penguin style) with black (not white!) vest and white bowtie. Female procession participants are supposed to wear full-length gown, all colours allowed, no shoulders visible; if your gown is without sleeves hide the shoulders with a jacket or a silk scarf or something. No dress code for the audience that does not go in the procession - casual clothing is okay, and the seats must have been taken no later than 12:00. Procession participants do not need a ticket but the rest of the audience should have a ticket (free of charge), ordered in advance or picked up at the reception desk immediately to the right of the main entrance doors.

D.B.


2018-02-06.  SEC-seminarium

Aktuell kultursociologisk forskning

Tid: Tisd 6 febr 2018 kl 13.15-16.30
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Segerstedtrummet (rum ENG 2-1026)

Program

Seminariet anordnas i samarbete mellan Konstvetenskapen, Södertörns högskolan och Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC), Uppsala universitet.

Underlagstexter finns tillgängliga från den 26 januari, rekvireras genom ett mejl till resp. författare.

Alla intresserade är välkomna.

Vägbeskrivning till Segerstedtrummet:

Rumsnumret ENG 2-1026 uttydes Engelska parken, Hus 2, plan 1, rumsnummer 26. För att hitta dit, sikta på Universitetsbiblioteket (Carolina Redeviva, i slutet av Drottninggatan), runda biblioteksbyggnadens nordvästra gavel, promenera västerut genom parken därbakom och håll till höger och fortsätt med kyrkogården på din högra sida. Nu har du inträtt i Campus Engelska parken. Gå in genom den glasade huvudentrén (mellan Hus 3 och Hus 9), ta trappan eller hissen i entréhallen två trappor upp till plan 1. Du har nu inträtt i Hus 2. Gå in mot Sociologiska institutionen och ta korridoren till höger (dvs. inte genom glasdörrarna till vänster) och ungefär tredje dörren är skyltad "Segerstedtrummet". För karta över Campus Engelska parken se http://www.engelskaparken.uu.se/Kvartersskiss/

För mer information, kontakta Marta Edling <marta.edling@sh.se>, professor i konstvetenskap, Södertörns högskola.


2018-02-08.  Utbildningshistoriska seminariet

Kvinnors läs- och skrivkunnighet under tidigmodern tid

Christoffer Åhlman, Historia, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 8 febr. 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (obs, inte den vanliga lokalen).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., christoffer.ahlman@hist.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-07–2018-03-09.  Konferenssessioner

Sessions on Sociology of Education
at Sociologidagarna, Lund, 7–9 March 2018

https://mkon.nu/sociologidagarna/

In the Spring we might look forward to the "Sociologidagarna", the major gathering of Swedish sociologists that takes place every second year, this time at Lund University 7–9 March 2018. Michèle Lamont will give a keynote talk.
See the call for abstracts at http://r.mail-mkon.se/4c94dkpjyx1gbf.html
There will be sessions arranged by the working group Sociology of Education, directed by Mikael Börjesson. If you wish to present a paper submit an abstract proposal by filling in the form at
https://mkon.nu/sociologidagarna/abstract_submission/
and choose "Sociology of Education" in the field "1st choice". Deadline 1 Nov. 2017.


2018-03-14.   SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Aporias of Equality: Politico-Temporal Perspectives on Swedish Educational Politics 1945-2000

Thomas Wedin, doktorand i idéhistoria, Göteborgs universitet

Tid: Onsd. 14 mars 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., tomas.wedin@gu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-21.   SEC-seminarium
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Nyanlända ungdomars språkliga kapital

Hassan Sharif, FD, Utbildningssociologi, Uppsala universitet

Tid: Onsd. 21 mars 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., hassan.sharif@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2018-03-22.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Anne Berg, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 22 mars 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-04-19.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

David Sjögren, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 19 april 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-03.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Gustav Berry, Uppsala universitet

Tid: Torsd. 3 maj 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-16.  Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

Ventilering av Anna Bennich Björkmans avhandlingsplan, s.k. 10%-seminarium.

Tid: Onsd. 16 maj kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., anna.bennich-bjorkman@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-24.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Johannes Westberg, Örebro universitet/Uppsala universitet

Tid: Torsd. 24 maj 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf.

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-30.  Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av avhandlingsplan

Ventilering av Astrid Collsiöös avhandlingsplan, s.k. 10%-seminarium.

Tid: Onsd. 30 maj kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Skriftligt underlag kan en vecka i förväg rekvireras från förf., astrid.collsioo@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2018-05-23.  Konferens

Den högre utbildningen som forskningsobjekt

Tid: Onsd. 23 maj, heldag
Plats: Uppsala universitet, Campus Engelska parken, Humanistiska teatern

Arr: HERO (Higher Education as Research Object)
www.edu.uu.se/edu.uu.se/start-se/forskning/utbildningssociologi/natverk/hero/ 

Mer info föjer


2018-05-25. Disputation

"Uppnåendet av lärdomens topp". Svenska humanisters och samhällsvetares ursprung, utbildning och inträde på fältet under 1900-talets första hälft

Tobias Dalberg försvarar sin avhandling i utbildningssociologi

Mer info följer


2018-06-14.  Utbildningshistoriska seminariet

Utbildningshistoriska seminariet

Mariano Gonzalez Delgado, Universidad de La Laguna, Tenerife, Espania

Tid: Torsd. 14 juni 2018 kl 13.15-15.00.
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", huskropp 14, tredje våningen, nära fikarummet).

Därefter postseminarium i Lilla matsalen (Blåsenhus, rum room 21:137).

Arr. SHED (Uppsala Studies of History and Education).

Alla intresserade är välkomna.


2018-07-15–2018-07-21

Sessions on Sociology of Education
at the XIX ISA World Congress of Sociology, Toronto, 15–21 July 2018

http://www.isa-sociology.org/en/conferences/world-congress/toronto-2018/

The conference is arranged by International Sociology Association (ISA).

The ISA committ

ee RC04, Sociology of Education, is hosting i.a. the following two sessions:


2018-09 Kursstart

Forskarutbildningskursen

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp)

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-18-kap.htm

Ges vid Sociologiska institutionen, Uppsala universitet. på kvartsfart sept. 2018–jan. 2019.

Förfrågningar och anmälningar kan mejlas till donald.broady@soc.uu.se.


2018-09-19–2018-09-20

Sjuende nordiske utdanningshistoriske konferansen, Trondheim, 19–20 sept. 2018

https://www.ntnu.no/nordisk-utdanningshistorie-2018/
Frågor besvaras tills vidare av Nina Volckmar <nina.volckmar@ntnu.no> eller Johannes Westberg <johannes.westberg@oru.se>.

Det blir anledning att fira tjugoårsjubileum. Den första konferensen inträffade i Stockholm 10–12 sept. 1998.


2018-09-26. Public guest lecture and discussion

Materiality of the Texts and Reading Practices

M. Roger Chartier, Collège de France, Paris

Time: Wednesday Sept. 26th, 2018, at 14.15-16.30
Place: Uppsala University, Campus Engelska parken, The Humanities Theatre (Humanistiska teatern).
( The Campus Engelska parken is situated between the churchyard and the Botanic Garden, behind the park behind the university Library Carolina Redeviva.)

Language: English

Professor Chartier is since 2007 holding the chair "Écrit et cultures dans l’Europe moderne" (Writings and Cultures in Modern Europe) at Collège de France. He is an historian by training, agrégé in 1969. Since the 1970s he has been a central representative of what was at that time called la nouvelle histoire, i.e. the third generation of the Annales school, emphasising the history of culture, mentalities and representations. His main institutional platform was for many years the Centre de Recherches Historiques at l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, where he has since the 1980s served as Directeur d’Études (research director, to be compared to a full professorship). This centre, directed by M. Chartier 1982–1984, is one of the world’s largest and most well recognised historical research milieus and the main institutional basis for the Annales school, which has exerted a most significant worldwide influence not only within the historical disciplines in a narrow sense but also within many other branches of the humanities and social sciences. For further information on M. Chartier’s CV see https://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/.
            M. Chartier’s own research covers vast domains of social and cultural history – see the remarkable publication list at
https://www.college-de-france.fr/site/roger-chartier/bibliographie.htm
– but a centre of gravity has been his works on the social and cultural history of printed publications and of reading during different ages, from the early modern age up until today. His focus of attention has not been books and other publications as such but rather the readers’ responsiveness to the written word, i.e. the transformations of their perception and reception abilities in different historical situations and different social circumstances. Thus, M. Chartier is an eminent historian of the kind that that stands for a decisively sociological orientation.
            For more information on M. Chartier's sojourn contact Donald Broady <donald.broady@soc.uu.se>, who will act as his host during the events organised by the Department of sociology. Other events will be hosted by the Department of Modern Languages.

Everyone who is interested is welcome.


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Närmsta grannar är Kyrkogården och Botan. Campus Blåsenhus är en high tech-byggnad med mycket glas på fasaden, numera i skuggan av det stora nyuppförda Segerstedthuset där universitetsledningen och förvaltningen flyttat in. Nära grannar är Botan och Slottet.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-18.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools |  Forum |  Contact
© 2018 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Last updated 7 March, 2018