Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC

Utbildnings- och kultursociologi
Sociology of Education and Culture at Uppsala UniversityPrintout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/ /broady/sec/eve-13.htm 

Events, seminars and conferences 2013

Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi, kalendarium över seminarier, gästföreläsningar, konferensarrangemang o. likn. 2013.

Vägbeskrivning och karta


Innehåll

Allmän info
2013-01-16 kl 13.15. Vägval till vuxenliv. Trettioåringar från Norrtälje om uppväxt, studier och yrke. Ventilering av Ulla Petersons masteruppsats i utbildningssociologi.
2013-01-17 kl 13.15. Start forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur.
2013-01-23 kl 13.15. The Key Ideas of Geometric Data Analysis. Public lecture by Uppsala University's new doctor honoris causa Brigitte Le Roux. Also a popular lecture at around 16:00.
2013-01-30—2013-02-01. Education, Elites and Globalisation. International Workshop/Colloque international, Stockholm.
2013-02-07 kl 13.15. Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930-1970. Ventilering av artikel av Johan Prytz
2013-03-07 . Governing voluntarism: the liberal-industrial state and the politics of financing non-formal education in Sweden ca. 1870–1910. Ventilering av text av Anne Berg.
2013-04-04. Piskan från PISA? Internationella kunskapsmätningar som pådrivande faktorer i svensk och tysk utbildningspolitik. Ventilering av text av Johanna Ringarp.
2013-04-17 kl 13.15. Folkundervisningens finansiering: gods- och bruksskolor. Ventilering av Madeleine Michaëlssons avhandlingsplan.
2013-05-02 kl 13.15. Hur pengarna styrt och format folkbildningen – Ekonomisk och kvalitativ styrning 1911–1991. Samuel Edquist.
2013-05-30 kl 17.15. Läkarstudenterna och det symboliska kapitalet. Kulturella och andra symboliska tillgångar hos läkarstudenter på Karolinska institutet av. Ventilering av magisteruppsats av Caroline Olsson.
2013-05-30 kl 18.15. Överinvesterarna. En studie av avancerade språkelever i gymnasieskolan. Ventilering av masteruppsats av Josefine Krigh.
2013-05-20 kl 13.15. Att bygga ett skolväsende. Svenska folkskolehus och förutsättningarna för folkskoleväsendets framväxt, ca. 1840-1900. Johannes Westberg.
2013-06-11 at 14.30 and 15.30. Lecture and seminar on tourism. Bertrand Réau.
2013-06-12 kl 13.15. Upptäckter i utbildningssociologins forskningslandskap. Symposium.
2013-08-29 kl 13.15. Mellan självverksamhet och disciplinering: en studie av växelundervisningens tillämpning inom olika skolformer. Esbjörn Larsson.
2013-09-11 - 2013-09-13. The European Artistic Avant-Garde 1910-193o. Södertörns högskola och Moderna Museet.
2013-09-018 kl 13.15. Om studenters kulturella kapital och andra tillgångar. Mikael Börjesson, Mikael Palme, Ida Lidegran och Donald Broady.
2013-09-18 kl 14.45. Folkbildningens cirkelledare som rum. Ylva Bergström och Josefine Krigh.
2013-10-02 kl 13.15. Nya avhandlingsprojekt. Tobias Dalberg, Josefine Krigh, Germund Larsson och Sofia Lindgren.
2013-10-03. kl 13.15. Hur folkpressen skapade demokrater ca 1845-1860. Ventilering av text av Anne Berg
2013-10-16 kl 13.15. Vetenskap som arbete. Ylva Hasselberg.
2013-10-19 kl 13.30. Konferenssession "Klassamhället i siffror?", konferensen Marx2013, ABF-huset, Stockholm.
2013-10-30-kl 13.15. Segregating School Choice in Sweden: Geographical patterns and parental attitudes. Bo Malmberg, Eva Andersson och John Östh.
2012-11-07 kl 13.15. De spottade inte på golvet – Demokratifostran i det tidiga 1900-talets folkbildning. Samuel Edquist.
2013-11-13 kl 3.15. Stadens föränderliga sociala rum. Mats Franzén.
2013-11-20 kl 13.15. Ventilering av Tobias Dalbergs och Håkan Forsbergs avhandlingsmanus.
2013-11-27 kl 13.15. Studies of Classes and the Social Space. Magne Flemmen, Mikael Börjesson, Andreas Melldahl m.fl.
2013-12-04 kl 13.00. Kulturens fält. Mikael Börjesson, Marta Edling, Bo G. Ekelund, Martin Gustavsson och Andreas Melldahl och Annicka Öhrner. Södertörns högskola.
2013-12-05 kl 13.15. Kampen om lärarutbildningen: aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946–2011. Björn Furuhagen och Janne Holmén
2013-12-11 kl 13.15. Ventilering av Sara Prytz avhandlingsmanus.
2013-12-12 kl 13.15. Ventilering av text av Johan Prytz.
2013-12-18 kl 13.15. Ventilering av Emil Bertilssons avhandlingsmanus.
2013-12-19 kl 13.15. Presentation av lärararkiven vid TAM-arkiv. David Sjögren & Germund Larsson.


Allmän info

Under ht 2013 samordnar Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> det högre seminariet i utbildningssociologi. Seminarietillfällena ingår i förteckningen nedan.

Vissa seminarier ingår även i serien i Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala, se https://mp.uu.se/web/utbildningshistoria/ (kräver inloggning på  Uppsala universitets nät). Samordnas av Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.

Lokal oftast antingen campus Engelska parken eller campus Blåsenhus. Se vägbeskrivning och karta.

Seminarieunderlag finns som regel på webben, se länkar nedan. I annat fall, rikta per mejl en förfrågan till författaren av den text som ska ventileras.

Efter vissa seminarier görs PowerPoint-presentationer eller ljudupptagningar (i mp3- eller wma-format) tillgängliga för nedladdning.

Se även info om kurser <www.skeptron.uu.se/broady/sec/courses.htm>.

Se även info om andra konferenser, seminarier och liknande arrangerade av andra men av intresse för oss.
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/alter-13.htm>

Om tidigare års SEC-seminarier
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/events.htm>

Note to non-Swedish readers: The language is most often Swedish. When in French or English it is indicated below.

För seminariearrangemang och annat är ansvarsfördelningen denna:


2013-01-16. Ventilering av masteruppsats

Vägval till vuxenliv. Trettioåringar från Norrtälje om uppväxt, studier och yrke

Tid: Onsd 16 jan 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Campus Blåsenhus, rum 12:128 ("case-salen"), dvs byggnadskropp 12, våning 1, rum 128 (obs: en annan lokal än den vanliga)

Ventilering av Ulla Petersons masteruppsats i utbildningssociologi som kan rekvireras från ullapeterson740@gmail.com

Kommentator Tobias Dalberg

Handledare Mikael Börjesson

Ordf. Donald Broady

Alla intresserade är välkomna.


2013-01-17.  Forskarutbildningskurs

Forskarutbildningskurs startar

Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-13-kap.htm>

Första sammankomsten torsdagen 17 januari 2013 kl 13.15-16.30. De följande inträffar samma klockslag torsdagarna 31 jan, 14 febr, 28 febr, 14 mars, 4 april, 11 april och 25 april.


2013-01-23.  Public lectures by doctor honoris causa Brigitte Le Roux

On the occasion of  Brigitte Le Roux being awarded the degree of doctor honoris causa at Uppsala University she will give two public lectures on Wednesday, January 23rd, 2013, at 13.15-15.00 and at 16.00-16.50, followed by a reception at 17.00.
Language: English.

The Key Ideas of Geometric Data Analysis

Time: Wednesday, January 23rd, 2013 at 13.15-15.00
Place: Campus Blåsenhus, room 21:137 (Lilla matsalen, also known as VIP-matsalen)

Two applications of Geometric Data Analysis: in a study of possible plagiarism in Sholokhov's "And Quiet Flows the Don", and in a study on gifted students at Stanford

Time: Wednesday, January 23rd, 2013 at 16.00-16.50 (The starting time is somewhat uncertain since a previous lecture is to end first. There will be a short break between the lectures, please wait outside.)
Place: Campus Blåsenhus, room Bertil Hammer-salen (in the basement, descend one floor from the entrance hall)

The first lecture at 13:15 is arranged by SEC and intended primarily for scholars and PhD and master students. To the second shorter and more popular lecture at around 16:00, arranged by the Faculty of Educational Sciences, a broader audience is invited.

Both lectures are public, open to everyone.

I you consider to participate in the reception that takes place in room 21:137 (Lilla matsalen) at 17:00 it is required that you beforehand communicate this wish to Eva.Holmquist_Jaberi@uadm.uu.se, phone 018-471 1724. There might be a limitation in the number of guests.

Presentation in English

Brigitte Le Roux is a mathematician, during many years with a position at the Laboratoire des mathématiques appliquées, Université René Descartes, Paris, and today mainly active as a research fellow at the Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris. She is a renowned world leading specialist in Geometric Data Analysis (GDA), which is a family of methods for quantitative analysis of qualitative data. Most well-known among these methods are different variants of correspondence analysis. The tradition was founded in the 1960s by Jean-Paul Benzécri, and Brigitte Le Roux was one of his first students.

Besides her significant contributions to basic research in mathematics Brigitte Le Roux has during later years taken a profound interest in applications in the social sciences, primarily sociology and political science. Her innovations include "specific multiple correspondence analysis" that offers new means for working with clouds of individuals and concentration ellipses. One of the earliest applications of specific MCA was a study on the field of publishing houses in Europe directed by sociologist Pierre Bourdieu in the late 1990s and- i.e. the study that was to become his last major empirical enterprise before his death. Subsequently Brigitte Le Roux has taken part in a range of other important studies in France and in other countries. At Uppsala University she has worked in close collaboration with the Educational and Cultural Sociology (SEC).

The new approach to clouds of individuals enables a previously unimaginable precision in analyses. In short, correspondence analyses had before merely caught central point such as, to pick examples from the sociology of education, one centre of gravity for the male students' representation at the universities and one for female. The methods developed by Brigitte Le Roux allow analysis and visualization of the positions in the education system occupied by, say, boys or girls, children of medical doctors or of librarians, or those born in the cities and those born in the countryside. Each point in the individual cloud represents one individual: Eva Andersson, Kalle Pettersson and so on. Concentration ellipses are a technique for representing the extension of the clouds of individuals.

Moreover, at Uppsala University Brigitte Le Roux has been a frequent guest lecturer in postgraduate courses and seminars and contributed to the supervision of PhD works, and thereby contributed to foster a young generation of scientists in the Nordic countries that now possess the capacity to work independently with data analysis techniques scarcely known in northern Europe ten years ago.

Cfr Brigitte Le Roux' site http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/

And in Swedish:

Brigitte Le Roux är matematiker, sedan många år verksam vid Laboratoire des mathématiques appliquées, Université René Descartes, Paris och numer framför allt forskare vid Centre de recherches politiques de Sciences Po, Paris. Hon är i dag världsledande inom geometrisk dataanalys, som är en familj av metoder för kvantitativa analyser av kvalitativa data. Mest bekanta är olika varianter av korrespondensanalys. Denna tradition grundlades under 1960-talet av Jean-Paul Benzécri och Brigitte Le Roux tillhörde hans första doktorander.

Vid sidan av vägande bidrag av grundforskningskaraktär inom matematiken har Brigitte Le Roux alltmer kommit att intressera sig för samhällsvetenskapliga tillämpningar. Till hennes innovationer hör den "specifika multipla korrespondensanalysen" som tillåter nya sätt att arbeta med individmoln och koncentrationsellipser och som allra först kom till användning i slutet av 1990-talet inom en studie under ledning av sociologen Pierre Bourdieu om bokförlagens fält i Europa. Därefter har hon medverkat i ytterligare en rad viktiga undersökningar i Frankrike och i andra länder, vid Uppsala universitet i nära samarbete med Utbildnings- och kultursociologi (SEC).

De nya sätten att arbeta med individmoln möjliggör en precision i analyserna som förut inte varit att tänka på. Kort sagt hade korrespondensanalyser tidigare stannat vid att identifiera mittpunkter såsom, för att hämta exempel från utbildningssociologin, en enda tyngdpunkt för manliga studenters representation i högskolan och en för kvinnliga studenters. De metoder som Brigitte Le Roux utvecklat tillåter analyser och visualiseringar av, låt säga, pojkars eller flickors, läkarbarns eller bibliotekariebarns, storstadsbors eller glesbygdsbors individuella banor genom och positioner i utbildningssystemet. Varje punkt i individmolnen representerar en individ: Eva Andersson, Kalle Pettersson och så vidare. Med hjälp av koncentrationsellipser kan man fånga individmolnens utsträckning.

Dessutom har Brigitte Le Roux’ genom talrika insatser i forskarutbildningskurser och seminarier i Uppsala bidragit till att lära upp en generation av unga forskare runtom i Norden vilka numer har kompetens att arbeta självständigt med analysmetoder som tidigare var tämligen obekanta i norra Europa.

Se vidare Brigitte Le Roux' webbsajt http://www.math-info.univ-paris5.fr/~lerb/

For more information contact Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>


2013-01-30—2013-02-01 International Workshop/Colloque international

Education, Elites and Globalisation / Éducation, élites et globalisation,

International Workshop/Colloque international

January 30th—February 1st, 2013

Arranged by Sociology of Education and Culture (SEC)
Organisers Mikael Palme & Mikael Börjesson

Location: Mindepartementet, Skeppsholmen, Stockholm, Sweden

Laguages: English (predominantly) and French

Programme

Wednesday January 30th

12.45 Lunch
13.45 Introduction – Mikael Palme and Mikael Börjesson

Theme: The internationalisation of education

Upper secondary school:
14.00-14.30 Don Weenink: Planning to Study Abroad. The Role of Cosmopolitan Capital and Parental Social Class. Dutch Elite Schools in an Age of Globalisation
14.30-15.00 Mikael Palme, Tobias Dalberg, Germund Larsson, Håkan Forsberg: The Emergence of "the International" in Swedish Upper Secondary Education
15.00-15.30 Discussion. Commentator: Andreas Melldahl.

Elite boarding schools:
15.30-16.00 Caroline Bertron: Elite Education in Switzerland and International Boarding Schools
16.00-16.30 Petter Sandgren: Emulating Eton: The Paradox of Elite Boarding Schools in the Social Democratic Utopia
16.30-17.00 Discussion. Commentator: Ciaran O’Neill.

Higher education:
17.30-18.00 Mikael Börjesson, Tobias Dalberg: Domestic Arenas of Internationalisation: Swedish Higher Education and International Students
18.00-18.30 Adrien Delespierre: The Internationalisation of Engeneering Training Programmes
18.30-19.00 Discussion. Commentator: Don Weenink.

20.00 Dinner

Thursday, January 31st

Theme: Elite formation and the international

09.30.00-10.00 Ola Winberg: The Grand Tour of the Swedish Nobility
10.00-10.30 Ciaran O’Neill: Irish Elites and Transnational Education Strategies in the 19th Century
10.30-11.00 Discussion. Commentator: Anne-Catherine Wagner.

11.30-12.00 Anne-Catherine Wagner: Le capital international des élites
12.00-12.30 Gergei Farkas: Local Elite Networks in Sweden
12.30-13.00 Discussion. Commentator: Martin Gustavsson.

13.00-14.00 Lunch

14.00-14.30 Rob Timans: The Internationalization of Careers and Education Strategies of the Dutch Business Elites
14.30-15.00 Anita Göransson: Changes in the structural composition of the Swedish power elite, 1990–2011
15.00-15.30 Discussion. Commentator: Bertrand Réau.

16.00-16.30 Bertrand Réau: Travel patterns of the elites
16.30-17.00 Maria Törnqvist:  In Search of Tango in Argentina. Upper Middle Class Journeys
17.00-17.30 Discussion. Commentator: Anita Göransson.

Theme: Globalisation–organisation and flows

17.45-18.15 Andreas Åkerlund: Culture Politics as Foreign Policy – The Case of the Swedish Institute
18.15-18.45 Dag Blanck: The Organisation of Swedish American exchange [utgår p.gr. av sjukdom]
18.45-19.15 Discussion. Commentator: Bo Ekelund

20.15 Dinner

Friday, February 1st

Theme: Globalization – scientific and cultural fields

09.30. -10.00 Bo Ekelund: Swedish Literary Studies and the Distribution of Theoretical Choices
10.00-10.15 Martin Gustavsson and Andreas Melldahl: Transnational Strategies among Swedish Artists and Art Students
10.15-10.30 Mikael Palme and Mona Mårtensson: Francophilia as Symbolic Capital among Two Cohorts of Swedish Social Scientists and Free Intellectuals
10.30-11.00 Discussion. Commentator: Donald Broady

11.30-12.30 General discussion

12.30 Lunch

For more information contact Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se> or Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>


2013-02-07 SEC-seminarium/Utbildningshistoriska seminariet

Changes in the exercise of power over school mathematics in Sweden, 1930-1970

Ventilering av artikel av Johan Prytz

Tid: torsd 7 febr 2013 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala samordnas av  Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2013-03-07 SEC-seminarium/Utbildningshistoriska seminariet

Governing voluntarism: the liberal-industrial state and the politics of financing non-formal education in Sweden ca. 1870–1910

Ventilering av text av Anne Berg

Tid: torsd 7 mars 2013 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala samordnas av  Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2013-04-04 SEC-seminarium/Utbildningshistoriska seminariet

Piskan från PISA? Internationella kunskapsmätningar som pådrivande faktorer i svensk och tysk utbildningspolitik

Ventilering av text av Johanna Ringarp

Tid: torsd 4 april mars 2013 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala samordnas av  Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2013-04-17 SEC-seminarium/utbildningshistoriska seminariet
Ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Folkundervisningens finansiering: gods- och bruksskolor

Tid: onsd 17 april 2013 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av Madeleine Michaëlssons avhandlingsplan.

Kommentator: docent Erik Lindberg, historiska institutionen

Handledare: Johannes Westberg, Donald Broady

Seminarieordf. Esbjörn Larsson

Vid behov kontakta madeleine.michaelsson@edu.uu.se


2013-05-02 SEC-seminarium/Utbildningshistoriska seminariet

Hur pengarna styrt och format folkbildningen – Ekonomisk och kvalitativ styrning 1911–1991

Ventilering av text av Samuel Edquist

Tid: torsd 2 maj 2013 kl 13.15-15.00
Plats:  Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Utbildningshistoriska seminariet i Uppsala samordnas av  Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> och Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>.


2013-05-30 SEC-seminarium/magisteruppsatsseminarium

Läkarstudenterna och det symboliska kapitalet. Kulturella och andra symboliska tillgångar hos läkarstudenter på Karolinska institutet

Ventilering av magisteruppsats av Caroline Olsson

Tid: torsd 30 maj 2013 kl 17.15-18.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (dvs byggnadskropp 12, våningsplan 1, längst in i korridoren)

En digital version av uppsatsen kan rekvireras från författaren caroline.olsson@ki.se.

Kommentator: Ulla Peterson

Handledare: Mikael Palme

Ordf./examinator: Donald Broady


2013-05-30 SEC-seminarium/masteruppsatsseminarium

Överinvesterarna. En studie av avancerade språkelever i gymnasieskolan

Ventilering av masteruppsats av Josefine Krigh

Tid: torsd 30 maj  2013 kl 18.15-19.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 12:128 (dvs byggnadskropp 12, våningsplan 1, längst in i korridoren)

Kommentator: Josefine Krigh

Handledare: Ida Lidegran

Ordf./examinator: Donald Broady

Uppsatsen tillgänglig för nedladdning från
<www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-krigh-130522-overinvesterarna.pdf>


2013-05-30 Utbildningshistoriska seminariet

Skolbyggnadsprocessen och massutbildningens framväxt under 1800-talet

Tid: Torsd 30 maj 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering avdel av Johannes Westbergs bokmanus "Att bygga ett skolväsende. Svenska folkskolehus och förutsättningarna för folkskoleväsendets framväxt, ca. 1840-1900".

Kommentator: docent Göran Ulväng, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala.

Alla intresserade är välkomna.


2013-06-11 Lecture and seminar

Lecture and seminar with Bertrand Réau

Tuesday 11 June 2013

Language: English

14.30-15.00, lecture "Sociology of Tourism", in room 14:031 (Betty Pettersson-salen), Campus Blåsenhus, Uppsala University (ground floor, immediately to the right of the main entrance).

15.30-17.15, seminar "Colonialism, Post-Colonialism and Heritage in Malaysia : The example of Cultural Villages in Sabah", in room 14:340, Campus Blåsenhus, Uppsala University ("Tupprummet", building 14, third floor). Introduction by Bertrand Réau who will present his current research in Malaysia.

Bertrand Réau is a member of the Centre européen de sociologie et de science politique de la Sorbonne (formerly known as Centre de sociologie européenne), and belongs to the editorial board of Actes de la recherche en science sociales. Thus the research environment created by Pierre Bourdieu and his collaborators.

Bertrand Réau is known primarily for his studies on tourism and leisure practices. Among his publications are Les francais et les vacances. Sociologie des pratiques et des offres de loisir (CNRS Editions) in 2001 and Sociologie du tourisme (La Découverte, Paris, co-authored with Saskia Cousin) in 2009. He also teaches as Associate Professor at University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

A preliminary text by Bertrand Réau on the construction of tourism as a sociological object might be obtained from Håkan Forsberg <hakan.forsberg@sh.se>.

For more information contact Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


2013-06-12 Symposium

Symposium om utbildningssociologin

Inbjudan

Subject: Inbjudan till eftermiddagsprogram den 12 juni med anledning av att Donald Broady frånträder sin professur
Date: Wed, 22 May 2013 15:28:40 +0200
From: Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

INBJUDAN

Med anledning av att professor Donald Broady frånträder sin professur – vilken nu omvandlas till en professur i det ämne han i Uppsala är skaparen av, utbildningssociologi – ordnas ett halvdagsprogram i Uppsala onsdagen den 12 juni med början kl. 13.15.

Välkomna!
Mikael Börjesson och Mikael Palme

Plats: Hörsal Bertil Hammer, källarplanet i Campus Blåsenhus, von Kraemers allé 1, Uppsala (till källaren tar man sig via den breda trappan längst bort i entréhallen).

Program

13.15-14.00 Upptäckter i utbildningssociologins forskningslandskap I
Doktorander i utbildningssociologi presenterar resultat från sina avhandlingsprojekt. Medverkande: Peter Bernhardsson, Emil Bertilsson, Tobias Dalberg, Alexander Ekelund, Håkan Forsberg, Andreas Melldahl, Madeleine Michaëlsson, Hassan Sharif, Sara Prytz, Mira Öhlin.

14.00-15.00 Upptäckter i utbildningssociologins forskningslandskap II
Forskare som tillhör eller samarbetar med utbildningssociologin i Uppsala presenterar upptäckter i sina pågående forskningsprojekt. Medverkande: Ylva Bergström, Dag Blanck, Mikael Börjesson, Carina Carlhed, Bo Ekelund, Martin Gustavsson, Esbjörn Larsson, Ida Lidegran, Mikael Palme, Johannes Westberg

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00 Utmaningar inom utbildningssociologin. Paneldiskussion
Medverkande: professor Patrik Aspers (sociologi, Uppsala), professor Donald Broady (utbildningssociologi, Uppsala), professor Marta Edling (konstvetenskap, Södertörn), professor Martin Munk (sociologi, Aarhus), professor Gunnar Olofsson (sociologi, Linnéuniversitetet), FD Erik Peurell (litteraturvetenskap, Myndigheten för kulturanalys), forskningsleder Agnete Vabø, NIFU, Oslo)
Moderator: Docent Mikael Börjesson (utbildningssociologi, Uppsala)

17.00-18.30 Samkväm med något att dricka och tilltugg
Lilla matsalen (rum 21:037), Blåsenhus.

För mer information kontakta Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>


2013-08-29 Utbildningshistoriska seminariet

Mellan självverksamhet och disciplinering: en studie av växelundervisningens tillämpning inom olika skolformer

Tid: Torsd 29 aug 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av manus till ett kapitel i Esbjörn Larssons kommande bok om växelundervisning.

Texten kan erhållas från författaren, esbjorn.larsson@edu.uu.se

Som vanligt blir det postseminarium efteråt.


2013-09-11 - 2013-09-13 Symposium

The European Artistic Avant-Garde 1910-1930
Formations, Networks and Transnational strategies

11-13 Sept. 2013

at Södertörn University & Moderna Museet.

www.sh.se/euroavantgarde2013

Arr. Dept. of Art History, Södertörn University

For information contact the organizer prof. Annika Öhrner <annika.ohrner@sh.se>


2013-09-18 SEC-seminarium

Om studenters kulturella kapital och andra tillgångar

Tid: Onsd 18 sept 2013 kl 13.15-14.30 [OBS, nytt datum]
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av ett artikelmanus "Cultural and Field-Specific Capital Among Students in the Elite Segment of Swedish Higher Education" av Mikael Börjesson, Mikael Palme, Ida Lidegran och Donald Broady.

Underlag: artikelmanuset kan rekvireras från Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2013-09-18 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Folkbildningens cirkelledare som rum

Tid: Onsd 18 sept 2013 kl 14.45-16.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Ventilering av två texter av Ylva Bergström och Josefine Krigh, "Cirkelledarlandskapet" och "Studiecirkelledare om cirkelledarskapet".

Texterna kan rekvireras från Josefine Krigh <josefine.krigh@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2013-10-02 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Utbildningssociologins nya doktorander. Presentation av avhandlingsprojekt

Tid: Onsd 2 okt 2013 kl 13.15-15.00 samt efterföljande mingel
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

De nyantagna doktoranderna Tobias Dalberg, Josefine Krigh, Germund Larsson och Sofia Lindgren presenter sina avhandlingsprojekt. Därefter korta presentationer av pågående utbildningssociologiska forskningsprojekt. Avslutas med mingel.

Alla intresserade är välkomna.


2013-10-03 Utbildningshistoriska seminariet

Hur folkpressen skapade demokrater ca 1845-1860

Ventilering av en text av Anne Berg

Tid: Torsd 3 okt 2013 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2013-10-16 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Vetenskap som arbete

Ylva Hasselberg, ekonomisk historia, Uppsala universitet

Tid: Onsd 16 okt 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Underlag: Ylva Hasselberg, Vetenskap som arbete. Normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen, Gidlunds förlag, Möklinta 2012, ISBN 978-91-7844-856-2

Alla intresserade är välkomna.


2013-10-19 Konferenssession

Sessionen "Klassamhället i siffror"

Konferensen Marx2013, ABF-huset, Stockholm, 19-20 oktober 2013
http://marx2013.org

Prel. tidpunkt för sessionen: lörd 19 okt kl 13.30–14.25.

Sessionsprogram se http://marx2013.com/seminarier/akademiska-seminarier/behovet-av-marx-for-att-forsta-klass/

Sessionen anordnad av Magnus Hörnqvist <magnus.hornqvist@criminology.su.se>, Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se> och Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>. Kontakta någon av dem vid behov.

Språk: svenska.

Sessionen diskuterar klass som ett relationellt och mångdimensionellt begrepp utifrån nyare statistik. Vad man kan se respektive inte se genom statistiken är ett genomgående tema.

Program

- Mikael Börjesson, Martin Gustavsson & Magnus Hörnqvist: "Mot ett mångdimensionellt klassbegrepp?"
- Mikael Börjesson, Martin Gustavsson & Magnus Hörnqvist: "Vad statistiken inte kan säga om social klass"
- Sten Gellerstedt: "Begreppet klass operativt även i dag"
- Kommentar av Donald Broady

2013-10-30 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Segregating School Choice in Sweden: Geographical patterns and parental attitudes

Bo Malmberg, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Eva Andersson, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
Zara Bergsten, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet

Tid: Onsd 30 okt 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 21:137 (Lilla matsalen)

Prof. Bo Malmberg leder projektet "Den svenska skolans nya geografi" finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté.
Se http://people.su.se/~bmalm/Bo_Malmberg/

Underlag kan revireras från Håkan Forsberg <hakan.forsberg@edu.uu.se>

Alla intresserade är välkomna.


2013-11-07 Utbildningshistoriska seminariet

De spottade inte på golvet – Demokratifostran i det tidiga 1900-talets folkbildning

Ventilering av text av Samuel Edquist.

Tid: torsd 7 nov 2013 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2013-11-13 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Stadens föränderliga sociala rum

Matz Franzén
Professor, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.
http://www2.ibf.uu.se/PERSON/mats_f/mats.html

Tid: Onsd 13 nov 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Textunderlag: meddelas senare

Alla intresserade är välkomna.


2013-11-20 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av Tobias Dalbergs och Håkan Forsbergs avhandlingsmanus

Tid: Onsd 20 nov 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Tobias Dalberg lägger fram ett s.k. tioprocentmanus med den prel. rubriken "Internationaliseringen av gymnasie- och högskoleutbildning i Sverige och sociala gruppers utbildningsstrategier".

Håkan Forsberg lägger fram ett s.k. femtioprocentmanus med den prel. rubriken "Kampen om eleverna. Symboliska tillgångar och strategier bland gymnasieskolor i södra Stockholm under perioden 1992-2010".

Manusen kan en vecka innan seminariet rekvireras från Tobias Dalberg <tobias.dalberg@edu.uu.se> resp. Håkan Forsberg <hakan.forsberg@sh.se>

Alla intresserade är välkomna.


2013-11-27 SEC seminar
Also included in the series Högre seminariet i utbildningssociologi

Studies of Classes and the Social Space

Magne Flemmen (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo): "Putting Bourdieu to Work for Class Analysis". Language: English.
Time: Wednesday Nov. 27th, 2013 at 13.15-15.00
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 14:340 ("Tupprummet", third floor, close to the coffee machines)

Magne Flemmen (Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, , Universitetet i Oslo) and Mikael Börjesson & Andreas Melldahl (both Uppsala University): "Klassbegrepp, kapitalformer och kartläggningen av det sociala rummets struktur". Language: Scandinavian.
Time: Wednesday Nov. 27th, 2013 at 16.15-18.00
Place: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, room 21:137 (Lilla matsalen)

Texts to be discussed:

During the first session 13.15-15.30:
Magne Flemmen, "Putting Bourdieu to Work for Class Analysis", The British Journal of Sociology, June 2013, vol. 64, no. 2, pp.325-343.

During the second session 16.15-18.00:
Magne Flemmen, "The Structure of the Upper Class: a Social Space Approach", Sociology, December 2012, vol. 46, no. 6, pp.1039-1058.
Mikael Börjesson & Andreas Melldahl: "Charting the social space. The case of Sweden in 1990", ms., revised version.

- The above mentioned articles by Magne Flemmen are included in his PhD dissertation Class Analysis and Social Differentiation. An Approach to Contemporary Class Divisions, University of Oslo, 2013.

When in need of help in finding these texts, please contact Håkan Forsberg <hakan.forsberg@sh.se>

The seminar is open to everyone.


2013-12-04 SEC-seminarium vid Södertörns högskola

Kulturens fält. Textseminarium med forskningsgruppen SEC (Sociology of Education and Culture)

Tid: Onsd 4 dec 2013 kl 13.00-16.30
Plats: Södertörns högskola, seminariesal ME358

Seminariet ägnas åt följande manus:

• "A Radical Academy of Fine Art? Power and social dimensions in the recruitment to the fine art professorships at the Royal College of Art in Stockholm 1938-2000" (om tillsättningarna av professurerna i fri konst på Kungl. Konsthögskolan), av Marta Edling <marta.edling@sh.se>

• "Hon - en katedral (1966). En relationell studie kring ett ikoniserat konstverk och dess reception" (en kritisk granskning av museologisk och feministisk historiografi kring skulpturen HON av Niki de Saint Phalle, Per Olof Ultvedt och Jean Tinguely), av Annika Öhrner <annika.ohrner@sh.se>

• "The Profane Basis of Sacred Power. Social Origins of Leading Swedish Artists 1945-2004", av av Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>, Andreas Melldahl <andreas.melldahl@edu.uu.se>och Mikael Börjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>. Reviderad version av ett paper "The Profane Basis of Sacred Power. Social Backgrounds of Swedish Artists in Dominant Positions 1945-2004" som samma författare presenterade vid the ASA 108th Annual Meeting, New York 10-13 augusti 2013.

• Om svenska litteraturvetares användning av utländsk kritik och teori 1980-2005, av Bo G Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>

Manusen kan en vecka i förväg rekvireras från resp. författare.

Alla intresserade är välkomna.


2013-12-05 Utbildningshistoriska seminariet

Kampen om lärarutbildningen: aktörer och paradigm i Sverige och Finland 1946–2011

Ventilering av text av Björn Furuhagen & Janne Holmén

Tid: torsd 5 dec 2013 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2013-12-11 SEC-seminarium
ingår även i serien Utbildningshistoriska seminariet och serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av Sara Prytz avhandlingsmanus

Tid: Onsd 11 dec 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Sara Prytz lägger fram ett s.k. nittioprocentmanus med den prel. rubriken "Läroverksungdomen och könsstereotyperna 1880-1930".

Manuset kan en vecka innan seminariet rekvireras från sara.prytz@edu.uu.se

Alla intresserade är välkomna.


2013-12-12 Utbildningshistoriska seminariet

Ventilering av text av Johan Prytz

Tid: Torsd 12 dec 2013 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


2013-12-18 SEC-seminarium
ingår även i serien Högre seminariet i utbildningssociologi

Ventilering av Emil Bertilssons avhandlingsmanus

Tid: Onsd 18 dec sept 2013 kl 13.15-15.00
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet)

Emil Bertilsson lägger fram ett s.k. nittioprocentmanus med den prel. rubriken "Skollärare. Rekrytering till utbildning och yrke 1977-2008".

Kommentator: Niklas Stenlås, forskare vid Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet .

Manuset kan en vecka innan seminariet rekvireras från emil.bertilsson@edu.uu.se.

Alla intresserade är välkomna.


2013-12-19 Utbildningshistoriska seminariet

Presentation av lärararkiven vid TAM-arkiv

David Sjögren & Germund Larsson

Tid: Torsd 19 dec 2013 kl 13.15-15.00, därefter postseminarium
Plats: Uppsala universitet, Campus Blåsenhus, rum 14:340 ("Tupprummet", tredje våningen, nära fikarummet). Postseminarium i Lilla matsalen (rum 21:137)

Mer info från ansv. för Utbildningshistoriska seminariet:
Johannes Westberg <johannes.westberg@edu.uu.se> & Esbjörn Larsson <esbjorn.larsson@edu.uu.se>


Vägbeskrivning och karta

Sammankomsterna sker som regel antingen i Humanistiskt Centrum i campus Engelska parken eller i Campus Blåsenhus. Det förstnämnda campusområdet sträcker sig västerut från Engelska parken bakom universitetsbiblioteket Carolina Rediviva. Blåsenhus är en sprillans ny byggnad med Botan och Slottet som närmsta grannar.

Karta med Engelska parken och Blåsenhus

Se mer kartor

 

skeptronlogga

 Printout from the site SEC (Sociology of Education and Culture) at Uppsala University 
 URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-13.htm 

Valid CSS!

 


Clickable SEC logo   Start |  About |  Research |  Courses |  Events |  Archives |  Tools  |  Search icon  Search all SEC
© 2013 SEC, Uppsala universitet |  Responsible: Donald Broady | Content last updated 2013-12-31