UPPSALA UNIVERSITET • Sociology of Education and Culture (SEC)
SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |   Events   |  Archives   |  Tools   |  Search   |  Contact

 

Sextioåtta. Studentrevoltens sociala förutsättningar och kulturella effekter

Ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet U

Projektperiod 2009-2012

Forskningsplan <www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-broady-borjesson-080421-sextioatta-forsknplan.pdf>

Sammanfattning av forskningsplanen:
Under rubriken 68 brukar man sammanföra radikala strömningar i samhällsdebatten, kulturlivet och politiken vilkas fulla genomslag inträffade ett stycke in i 1970-talet. Inom projektet utforskas sambanden mellan studenttillvaron vid universiteten åren kring 1968 samt transformationerna under 1970-talet av kulturella fält för litteratur, konst och vetenskap samt av utbildningsdebatten. En första delstudie ägnas åt mönster i rekryteringen av studenter särskilt åren 1965-1972 samt undersökningar av vissa inslag – seminarier, manifestationer, studentteatrar – i studenternas tillvaro i Uppsala, Lund och Stockholm. En andra delstudie handlar om de kulturella fältens omvandling, med tonvikt vid litteraturens och konstens fält samt universitetsämnena sociologi, pedagogik, litteraturhistoria, konsthistoria, historia jämte konstutbildningar och universitetsförlagd lärarutbildning. I den tredje delstudien analyseras sambanden mellan å ena sidan individers och gruppers banor genom universitetssystemet åren kring 1968 och å andra sidan den följande omdaningen av de kulturella fälten, universitetsvärlden och utbildningsdebatten. Med prosopografiska (kollektivbiografiska) metoder spåras mönster i den så kallade 68-generationens egenskaper och tillgångar, såsom kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Utifrån arkivstudier och intervjuer undersöks områden i kulturlivet, den vetenskapliga världen och utbildningsväsendet som denna generation under 1970-talet bidrog till att stöpa om.

Forskningskoordinator: Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>

Projektledare: Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>

Övriga medarbetare:

Barbro Andersson <barbro.andersson@strangnas.mail.telia.com>
Mats Berglund <mats.berglund@gmail.com>
Emil Bertilsson <emil.bertilsson@edu.uu.se>
Mikael Borjesson <mikael.borjesson@edu.uu.se>
Alexander Ekelund <alexander.ekelund@edu.uu.se>
Bo G Ekelund <bo.ekelund@english.su.se>
Carina Fast <carina.fast@edu.uu.se>
Elin Gardestrom <elin.gardestrom@sh.se>
Martin Gustavsson <martin.gustavsson@ekohist.su.se>
Madeleine Michaëlsson <madeleine.michaelsson@edu.uu.se>
Ingrid Nordqvist <int@hig.se>
Mikael Palme <mikael.palme@edu.uu.se>
Daan Vandenhaute <daan.vandenhaute@hogent.be>
Ola Winberg <ola.winberg@edu.uu.se>
Annika Öhrner <annika.ohrner@telia.com>

Bland samarbetspartners finns prof. Robert Gildea, Faculty of Modern History, University of Oxford, som leder det internationella projektet "Around 1968: Activism, Networks, Trajectories", http://www.history.ox.ac.uk/research/projects/Around1968.htm 

URL to this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/68.htm

SEC Start   |  About us   |  Staff   |  Research   |  Courses   |  Events   |  Archives  | Search  |  Contact
© 2011 SEC, Uppsala universitet Responsable:  Donald Broady | Last updated: