UPPSALA UNIVERSITET : EDU : Utbildnings- och kultursociologi (SEC)   
SEC Home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events   | Internt


Masterkursen
Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp)

Uppsala universitet, januari-juni 2009

URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm

Kursen anordnas av Utbildnings och kultursociologi (SEC), Institutionen för utbildning, kultur och medier, Uppsala universitet.

Kursstart torsd 29 jan kl 13.15-16.30 i rum 1219, Seminariet, Seminariegatan 1, Uppsala. Följande seminarier kommer att inträffa vissa torsdagar kl 13.15-16.30. Se schema nedan.

Lokal: rum 1219, Seminariebyggnaden, Seminariegatan 1, Uppsala. Se vägbeskrivning och karta nedan.

Kursledare: Donald Broady <donald.broady@edu.uu.se>.

Forskningssekreterare för SEC: Marie Ols <marie.ols@peki.uu.se>, tel 018-4715883, rum 3248.

Undervisningen och litteraturen samordnad med forskarutbildningskursen Kapital och fält. Metoder för studier av utbildning och kultur (7,5 hp) <www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm>


URL of this page is www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-kap09.htm


SEC home | Coordinators | Staff | Research | Courses | Archives  | Events  | Internt

 ©-2010 SEC/EDU, Uppsala University, Box 2136, SE-750 02 Uppsala
Last updated: 2011-09-11   | Responsible: Donald Broady