UPPSALA UNIVERSITET : Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi : utbildningens sociala och ekonomiska historia
Uppsala universitet
Hoppa över länkar


In Swedish

Social and Economic History of Education

This group assembles scholars within SEC that are interested in the study of history of education.

This homepage is not updated. Regarding research into educational history at the Department of Education, see the homepage of Uppsala Studies of History and Education (SHED)

Coordinators

Esbjörn Larsson, Phd in History and Senior lecturer in History of Education.

Johannes Westberg, Phd in History and Senior lecturer in History of Education.

Other members

Anne Berg, Phd in History

Peter Bernhardsson, MA in German and PdD student in Sociology of Education.

Samuel Edquist, Phd and Associate professor in History

Germund Larsson, PhD student in Sociology of Education

Sofia Lindgren, PhD student in Sociology of Education

Jörgen Mattlar, Phd and Senior lecturer in Didactics

Madeleine Michaëlsson, PhD student in Sociology of Education

Ingrid Nordqvist, MA in Education and PhD student.

Johan Prytz, Phd in Matematics and Senior lecturer in Didactics.

Sara Backman Prytz, MA in Literature and PhD student in Sociology of Education.

Stefan Rimm, Phd in Education.

Magnus Svensson, PhD student in History

Petter Sandgren, PhD Researcher at European University Institute

Ola Winberg, MA and PhD student in History.

Andreas Åkerlund, Phd in History