UPPSALA UNIVERSITET : SEC : Konsten att lyckas som konstnär
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Startsida

Delstudier
Kalendarium
Texter

In English

 

Konsten att lyckas som konstnär

Socialt ursprung, utbildning och karriär 1945-2007

Forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. Projektperiod jan 2006 - dec 2008 (förlängt till dec 2010 p.g.a. föräldraledigheter).

Sammanfattning

Få lyckas ta sig in på högre konstnärliga utbildningar, ännu färre lyckas livnära sig på sin konst och ett litet fåtal blir riktigt framgångsrika. Här aktualiseras med särskild skärpa de frågor om (sned)rekrytering beträffande social bakgrund, kön, etnicitet och så vidare som diskuteras inom all högre utbildning. Dessutom har estetiska utbildningar och konstnärliga fält särdrag som förtjänar att utforskas och att jämföras med andra utbildningar och andra fält.

Projektet ägnas åt studier av konststuderandes ursprung, utbildning och karriär. Viktiga frågor är: vilka är vägarna till högre konstnärliga utbildningar, vad utmärker dem som tar sig dit (socialt ursprung, kön, skolframgång etc.), vilka framtider väntar, och hur har allt detta förändrats det senaste halvseklet? Fem delstudier ingår i projektet. I två av dessa är hela rummet av gymnasiala, förberedande och högre konstnärliga utbildningar studieobjektet. I en tredje jämförs konstnärliga utbildningar med teaterutbildningar. En fjärde ägnas åt rekryteringen till Konsthögskolan och Konstfack (åren 1945-1955, 1967-1977 och 1993-1999) och studenternas karriärer. Alternativa vägar in på konstfältet är temat i en femte.

Inom projektet samverkar företrädare för ekonomisk historia, utbildningssociologi och konstvetenskap. Totalregister över samtliga svenska gymnasister och högskolestudenter under vissa år används, liksom historiska folkbokföringsdata, arkivmaterial från konstskolor och andra institutioner samt intervjuer och enkäter.

För en utförligare beskrivning av projektet - se de olika delstudierna eller forskningsprogrammet (PDF) i sin helhet.

För kommande och avslutade händelser inom projektet se kalendariet.


Medarbetare och forskningsmiljöer

Projektet har fotfäste i tre discipliner: ekonomisk historia, utbildningssociologi och konstvetenskap. Professor Johan Söderberg representerar tillsammans med huvudsökanden FD Martin Gustavsson en forskningsmiljö vid Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet, där man ägnat stort intresse åt estetiska fenomen, bland annat cirkulationen och konsumtionen av konst. Professor Donald Broady leder forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi (SEC) vid Institutionen för utbildning, kultur och medier (EDU), Uppsala universitet, med lång erfarenhet av utbildningssociologisk forskning och nära kontakter med främst franska kultursociologer och statistiker. Från SEC deltar vidare Mikael Börjesson (FD i pedagogik och co-director för SEC), Ida Lidegran (doktorand i pedagogik, disputation 2009), Emil Bertilsson (doktorand i utbildningssociologi, disputation 2012) och Andreas Melldahl (doktorand i utbildningssociologi, disputation 2013). Konstvetenskapen representeras av Christina G. Wistman (FD i Konstvetenskap) och Barbro Andersson (doktorand i konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, planerad disputation 2009). I projektgruppen ingår dessutom regissör Bengt Carlsson med mångårig erfarenhet av undervisningen vid Teaterhögskolan i Stockholm. Raoul Galli, doktorand i socialantropologi vid Stockholms universitet, och Hanna Landström, som studerar konstvetenskap vid Uppsala universitet, medverkar i projektet som forskningsassistenter. Som statistikexpert medverkar Brigitte Le Roux (UFR mathématiques et informatique, Université René Descartes, Paris) som är världsledande auktoritet på korrespondensanalys och annan s.k. geometrisk dataanalys. I ett tidigare skede var Gergei Farkas (doktorand i sociologi, Stockholms universitet) involverad i projektet.

Till projektet är även en referensgrupp knuten, bestående av: Jorunn Borgen (Dr. Art., NIFU STEP, Studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo), Marta Edling (FD i Konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet), Bo G. Ekelund (FD i Engelska, Engelska institutionen, Stockholms universitet), Patrik Gustavsson (konstnär, Stockholm), Maria Görts (FD i Konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholm universitet), Lisa Langseth (dramatiker, Stockholm) och Gisèle Sapiro (Dr, Chargée de recherche au CNRS, Centre de sociologie européenne, École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris) och Annika Öhrner (doktorand i Konstvetenskap, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet).


Martin Gustavsson
<martin.gustavsson@ekohist.su.se>
Ekonomisk historia
Stockholms universitet

Mikael Börjesson
<mikael.börjesson@edu.uu.se>
Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi
Institutionen för utbildning, kultur och medier
Uppsala universitet


©-2010. UPPSALA UNIVERSITET, Box 256, 751 05 Uppsala
Uppdaterad: 2010-03-14 | Informationsansvarig: Andreas Melldahl