Seminarieserien
Vetenskap om vetenskap,
febr-juni 2005

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vov-05.htm>


Seminarieserien ”Vetenskap om vetenskap”, som ges vid Uppsala universitet februari-juni 2005, arrangeras av arbetsgruppen arbetsgruppen Normalitet och Patologi (NP)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/r-np.htm>

Diskussionsledare är Staf Callewaert <callew@swipnet.se>
och Karin-Anna Petersen <karin.anna.petersen@ped.uu.se

Dessa fungerar tills. m. Donald Broady <broady@nada.kth.se> även som kursledning för den doktorandkurs "Vetenskap om vetenskap" i vilken seminarierna ingår. Kursplan och litteraturlista, se nedan.

Schemat framgår av SECs kalendarium
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/eve-05.htm>
Sök efter "Litteraturseminarium" för att hitta de seminarier som leds av Staf Callewaert och efter "Diskussionsseminarium" för att hitta de seminarier som leds av Karin-Anna Petersen.
Schemat finns även under fliken "Seminarier" på Pedagogiska institutionens sida
<http://www.ped.uu.se/>

Seminariernas teman behandlas även i forskarutbildningskursen "Vetenskapssociologi. Bourdieu och hans meningsmotståndare" (5 p)
<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vts05.htm>
som ges i april-juni 2005, med start onsd 6 april 2005 kl 13.15-16.00 och fortsättning samma klockslag onsdagarna 13 april, 27 april, 11 maj, 18 maj, 25 maj och 1 juni 2005.


Kursplan, fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen, Uppsala universitet, 2005-03-14

KURSPLAN

Vetenskap om vetenskap, 5 poäng
Science of science, 7,5 ECTS

Kursen ges som valfri kurs inom forskarutbildningen i pedagogik i samverkan mellan Pedagogiska institutionen och Institutionen för lärarutbildning. Kursen är även öppen för studerande på D-nivå i pedagogik eller pedagogik med inriktning mot personalutveckling. Kursplanen är fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2005-03-14.

Förkunskaper

Genomgången C-nivå i ett examensämne eller motsvarande.

Syfte

Deltagarna skall tillägna sig en översikt över professionstankars och -praktikers uppkomst och ruktur och över motsvarande begrepp, såsom vetenskap, social konstruktion, livsberättelser.

Innehåll

Inom kursen behandlas

Genomförande

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Närläsningar och presentationer av texter ingår. Kortare skriftliga redovisningar inlämnas under kursens gång. En skriftlig examinationsuppgift lämnas i slutet av kursen.

Litteratur

Litteratur enligt särskild förteckning.

Examination

Examination sker muntligt vid seminarier samt skriftligt.
På kursen ges betygen Underkänd och Godkänd. För studerande på D-nivå ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.


Kurslitteratur

Fastställd av institutionsstyrelsen vid Pedagogiska institutionen 2005-03-14.

Pierre Bourdieu (2003): Science de la science et réflexivité. Cours du Collège de France 2000-2001, Éditions Raisons d’agir, Paris 2003 (238 s., ISBN 2-912107-14-8). Engelsk övers. Science of Science and Reflexivity, Chicago: The University of Chicago Press, 2004, ISBN 0-226-06738-6. En dansk översättning är på väg. Liksom en svensk.

Glasdam, Stinne (2002): Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. Forlaget PUC, Viborg, 384 p. (eller disputationsutgåvan Inklusion og eksklusion af kræftpatienters pårørende i en onkologisk klinik. Ph.d.-afhandling, Det Humanistiske Fakultet, Københavns universitet, juli 2002)

Jacobsen, Hviid, Michael Søren Kristiansen, Annick Prieur (eds) (2002): Liv, fortælling, tekst. Strejftog i kvalitativ sociologi, Aalborg Universitetsforlag, Aalborg, 356 p.

Lorentzen, Vibeke (2004): Symboltanker og symbolhandlinger som fænomen i forbindelse med alvorlig sygdom, Forlaget PUC, Viborg, 272 p.

Muel-Dreyfus, Francine (1983): Le métier d'éducateur. Les instituteurs de 1900, les éducateurs spécialisés de 1968. Paris: Minuit, 1983. Utdrag i sv. övers. "Utbildning, yrkesförväntningar och grusade forhoppningar", pp. 121-209 i Donald Broady (ed.): Kultur och utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. UHÄ, FoU-enheten, Stockholm, 1985. Och I dansk övers.: "Uddannelse, jobforventninger og knuste drømme", pp.43-120 i Karin Anna Petersen (ed.): Praktikker i erhverv og uddannelse, Frydenlund, København 2004. (77 s.)

Sammanlagt 1 327 p.


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-vov-05.htm
Back to SEC home page
This HTML page created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011