Seminarium 5 okt 2001
inom introduktionskursen
för nyantagna doktorander i pedagogik

<http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-semintro01.htm>

 

Tid: fred 5 okt 2001 kl 10.15-12.30.
Plats: rum 1219 (Nämndrummet), Intstitutionen för lärarutbildning (ILU), Seminariegatan 1, Uppsala.

 

Förberedelseläsning

Nedan förberedelseläsning inför diskussionen om arbetet inom Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi. För mer information om forskningsgruppen, se http//www.skeptron.uu.se/broady/sec/. De flesta av de nämnda texterna finns redan tillgängliga på webben, återstoden ska placeras där. Pappersutskrifter erhålles från Marie Ols <marie.ols@ilu.uu.se>, ILU, tel 018 4712459.

Donald Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, Skeptronhäften 15, ILU, Uppsala universitet, 1998 (26 s.). PDF-version (204 kb) http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/ske-15.pdf. (Ungefär detsamma senare publ. som "Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg", s. 435-470 i Jens Bjerg (red.), Pedagogik. En grundbok. Stockholm Liber, 2000.)

Donald Broady, Boel Englund, Ingrid Heyman, Agneta Linné, Kerstin Skog-Östlin, Eva Trotzig & Annika Ullman, Formering för offentlighet. En kollektivbiografi över stockholmskvinnor 1880-1920. Projektbeskrivning 31 maj 1999, SEC/ILU, Uppsala universitet. Läs helst den något reviderade versionen på adressen http//www.skeptron.uu.se/broady/dba-b-000901-formering-plan.htm

Donald Broady, "Skolmästarkonst och vetenskap", Artes, årg. XXV, nr 1 1999, s. 80-85. PDF-version (26 Kb) http//www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-sko98.pdf

"Inledning" <http//www.skeptron.uu.se/brody/sec/sec-27-inledn.html>, s. v-xi samt extensiv läsning av övriga avsnitt i Donald Broady, Mats B. Andersson, Mikael Börjesson, Jonas Gustafsson, Elisabeth Hultqvist & Mikael Palme, Skolan under 1990-talet. Sociala förutsättningar och utbildningsstrategier. Rapporter från Forskningsgruppen för utbildnings- och kultursociologi 27, SEC/ILU, Uppsala universitet, 2000. (Rapporten äv publ. s. 5-133 i SOU 2000:39, Välfärd och skola. Antologi från Kommittén Välfärdsbokslut, Stockholm 2000.)

Webbsidan Swedish participation in cohort 3 of I-RITE (Integrating Research Into the Teaching Environment) June 2000-June 2001 <http//www.skeptron.uu.se/broady/dl/irite00.htm> (ca 18 s. i pappersutskrift). Innehåller bl.a. korta presentationer av ett antal avhandlingsarbeten.

Donald Broady & Annika Ullman, " ’Ständigt var man i farten med att grunda och stifta’. Om fält, offentligheter och nätverk vid sekelskiftet 1900", Kvinnovetenskaplig tidskrift, nr 2 2001, s. 27-46.

D. Broady <broady@nada.kth.se>


URL of this page is http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/k-semintro01.htm

Back to SEC home page

Created by Donald Broady. Last updated 11 Aug 2011